News: Energa Basket Cup 2017 MP SP rocznik 2004 i m³odsi - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 05:49:04
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Energa Basket Cup 2017 MP SP rocznik 2004 i m³odsi
Szkolne
Znamy ju¿ zwyciêzców fina³u 9 edycji Energa Basket Cup! Rozgrywki dziewcz±t zakoñczy³y siê zwyciêstwem dru¿yny ze Szko³y Podstawowej nr 3 z ¯yrardowa, a pierwsze miejsce w rozgrywkach ch³opców zajê³a dru¿yna ze Szko³y Podstawowej nr 10 w S³upsku! Dziêkujemy wszystkim zawodnikom za wspania³e sportowe widowisko w Gdynia Arena 

DZIEWCZÊTA


CH£OPCY

Grupa I ch. 
SP Nr 3 Nidzica
SP NR 9 Kutno
SP Nr 2 Wieliczka
SP Nr 32 Bydgoszcz

Grupa II ch. 
SP Nr 5 Gniezno
SP Nr 14 Przemy¶l
SP Nr 10 S³upsk
PSP Nr 1 Prudnik

Grupa III ch. 
SP Nr 18 Tychy
SP Nr 35 Szczecin

Serwis Koszykówki M³odzie¿owej go¶ci na Fina³ach Wojewódzkich województwa Podlaskiego

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

¼ród³o informacju http://energabasketcup.pl/

MISTRZOWIE WOJEWÓDZTW  -  KRAJOWI FINALI¦CI ENERGA BASKET CUP 2017

CH£OPCY
WOJEWÓDZTWO
DZIEWCZÊTA


DOLNO¦L¡SKIE

VIDEO

 
Szko³a Podstawowa Nr 5 Zgorzelec14.III.2017
Wroc³aw
Szko³a Podstawowa Nr 1 Boles³awiec
 

OPOLSKIE
 
PSP 1 w Prudniku15-16.III.2017
D±browa Niemodl.
PSP w D±browie


LUBELSKIE
 
Szko³a Podstawowa nr 9 Bia³a Podlaska20-21.III.2017
Che³mno
Szko³a Podstawowa nr 45 Lublin¦WIÊTOKRZYSKIE
 
Szko³a Podstawowa nr 25 z Kielc22-23.III. Starachowice
Szko³a Podstawowa Ole¶nica


WARMIA-MAZURY
Szko³a Podstawowa nr 3 z Nidzicy
27.III Nidzica DZ
28 III E³k  CH
Szko³a Podstawowa Dzia³dowie
 

PODLASKIE
Szko³a Podstawowa Nr 9 z £om¿y
29.III £om¿a CH
30.III Bia³ystok DZ
Szko³a Podstawowa Nr 3 z Zambrowa
  

MA£OPOLSKIE

Szko³a Podstawowa Nr 2 z Wieliczki
3.04 Wieliczka CH
4.04 Bochnia CH
Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1z  Bochni
  

¦L¡SKIE

Sportowa Szko³a Podstawowa Nr 19 z Tychy5.04. Tychy ch
6.04 Katowice DZ
Szko³a Podstawowa nr 12 z Katowice
  

£ÓDZKIE
Szko³a Podstawowa nr 9 z Kutna
11-12.05
Skierniewice
Szko³a Podstawowa nr 5 z Pabianic
  

KUJAWSKO
POMORSKIE

 Szko³a Podstawowa Nr 32 Bydgoszcz19-20.04
Bydgoszcz
Szko³a Podstawowa Nr 5 Grudzi±dz
  

PODKARPACKIE
Szko³a Podstawowa nr 4 Przemy¶l
21.04 Przemy¶l CH
22.04 Le¿ajsk DZ
Szko³a Podstawowe Wierzawice


WIELKOPOLSKIE
Szko³a Podstawowa nr 5 Gniezno
24-27 Opalenica
Szko³a Podstawowa nr 19 Poznañ
  

POMORSKIE
Szko³a Podstawowa nr 10 S³upsk
8.05 Kartuzy  DZ
9.05 Sopot  CH
Szko³a Podstawowa nr 5 Kartuzy


LUBUSKIE
Szko³a Podstawowa nr 13 Gorzów Wlkp.
15.05 Gorzów  CH
16.05 Gorzów  DZ
Szko³a Podstawowa Nr 1 Wschowa
  

ZACHODNIOPOM
Szko³a Podstawowa Nr 36 Szczecin
17.05 Szczecin DZ
18.05 Ko³obrzeg
Szko³a Podstawowa Nr 16 Szczecin
  
MAZOWIECKIE
Szko³a Podstawowa Nr 3 ¯yrardów
Ostro³êka
12-14.05  DZ
19-21.05 CH
Szko³a Podstawowa 334 Warszawa Bia³o³êka


przygotowa³ Zibi


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi