News: MP U16 KADECI rocz.2001 Æwieræfina³y: Tarnów, Bydgoszcz, Wroc³aw, Koszalin, Stargard, Toruñ 28-30.IV.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 06 2020 23:05:45
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U16 KADECI rocz.2001 Æwieræfina³y: Tarnów, Bydgoszcz, Wroc³aw, Koszalin, Stargard, Toruñ 28-30.IV.2017
U-16 Kadeci
Do fina³u Mistrzostw Polski U16 maj± ju¿ WKK Wroc³aw , SPK Bia³ystok, ¦lask Wroc³aw, KK Stalowa Wola i Polonia Warszawa
GAK Gdynia, Spójna Stargard, Politechnika Gdañska, Biofarm BJ Poznañ, Pi±tka Lublin, Novum Bydgoszcz i Pierniki Toruñ. Do nich do³±cz± Mistrzowie najmocniejszych stref: Zastal Zielona Góra, UKS 7 Trefl Sopot, LaBasket Warszawa i Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.

 GRUPA I ORGANIZATOR MUKS 1811 TARNÓW

¯AK ¯ory - Biofarm Basket Junior Poznañ  87 : 77  STATYSTYKI 
Politechnika Neptun Gdañsk - MUKS 1811 Unia Tarnów 79 : 65  STATYSTYKI
 Politechnika Neptun Gdañsk - ¯AK ¯ory 81 : 58  STATYSTYKI
MUKS 1811 Unia Tarnów - Biofarm Basket Junior Poznañ   76 : 81  STATYSTYKI
Biofarm Basket Junior Poznañ - Politechnika Neptun Gdañsk  82 : 63  STATYSTYKI
¯AK ¯ory - MUKS 1811 Unia Tarnów   109 : 66 STATYSTYKI

III PoznañII Gdañsk
XX
II Katowice
 III Kraków


XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

 
POZNAÑ GDAÑSKXX
¯ORY

TARNÓW
3 mecz / 5 pkt 3 mecze / 5 pkt
XX
 3 mecze / 5 pkt
 
 3 mecz / 3pkt

GRUPA II ORGANIZATOR NOVUM BYDGOSZCZ

Kadet O¶wiêcim - KS Rosa-Sport Radom 71 : 67  STATYSTYKI   
UKS Pi±tka Lublin - MKS Novum Bydgoszcz  69 : 75    STATYSTYKI
KS Rosa-Sport Radom - MKS Novum Bydgoszcz   70 : 59  STATYSTYKI 
Kadet O¶wiêcim - UKS Pi±tka Lublin   51 : 54  STATYSTYKI
UKS Pi±tka Lublin - KS Rosa-Sport Radom  79 : 71  STATYSTYKI
MKS Novum Bydgoszcz - Kadet O¶wiêcim   69 : 58  STATYSTYKI

III Bydgoszcz
II Rzeszów
XX
I KrakówII Warszawa

 XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

BYDGOSZCZLUBLIN
XX
O¦WIÊCIMRADOM
3 mecze / 5 pkt 3 mecz / 5 pkt
XX
3 mecz / 4 pkt 3 mecze / 4 pkt

 GRUPA III: ORGANIZATOR  WKK WROC£AW

 UKS Regis Wieliczka - SPK Bia³ystok  48 : 75  STATYSTYKI   
 WKK Wroc³aw - STK Czarni Grawipol S³upsk 93 : 71  STATYSTYKI
 STK Czarni Grawipol S³upsk - SPK Bia³ystok  81 : 100   STATYSTYKI
WKK Wroc³aw - UKS Regis Wieliczka  106 : 37  STATYSTYKI
UKS Regis Wieliczka  STK Czarni Grawipol S³upsk   75 : 61  STATYSTYKI
SPK Bia³ystok - WKK Wroc³aw  58 : 100  STATYSTYKI
 

FOTO ZIBI     FILMIKI ZIBI

II Wroc³aw
III Warszawa K
XX
II Kraków
IV Gdañsk

 XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

WROC£AW
BIA£YSTOKXX
WIELICZKAS£UPSK
 3 mecze / 6 pkt
 3 mecze / 5 pkt
XX
 3 mecze / 4 pkt
 3 mecze / 3 pkt

 GRUPA IV: ORGANIZATOR ¯AK KOSZALIN

£KS Szko³a Gortata £ód¼ - Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw  60 : 63  STATYSTYKI
CSM Ku¼nia-Cerkamed Stalowa Wola - MKKS ¯ak Koszalin  65 : 59  STATYSTYKI   
CSM Ku¼nia-Cerkamed Stalowa Wola - £KS Szko³a Gortata £ód¼  63 : 60   STATYSTYKI
MKKS ¯ak Koszalin - Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw   65 : 85  STATYSTYKI
Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw - CSM Ku¼nia-Cerkamed Stalowa Wola  84 : 47  STATYSTYKI
£KS Szko³a Gortata £ód¼ - MKKS ¯ak Koszalin  87 : 70  STATYSTYKI  

III Wroc³awI Rzeszów
XX
II Bydgoszcz
  IV Poznañ

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

WROC£AW STALOWA WOLA
XX
£ÓD¬
KOSZALIN
 3 mecz / 6 pkt
 3 mecze / 5 pkt
XX
 3 mecze / 4 pkt
 3 mecz / 3 pkt

GRUPA V ORGANIZATOR SPÓJNIA STARGARD

KKS Mickiewicz Katowice - PGE Turów Zgorzelec 87 : 55  STATYSTYKI
KS Spójnia Stargard - GAK Gdynia  55 : 62  STATYSTYKI 
PGE Turów Zgorzelec - GAK Gdynia  58 : 78  STATYSTYKI  
KKS Mickiewicz Katowice - KS Spójnia Stargard   59 : 64  STATYSTYKI
GAK Gdynia - KKS Mickiewicz Katowice 50 : 52  STATYSTYKI 
KS Spójnia Stargard - PGE Turów Zgorzelec  58 : 52  STATYSTYKI

 II Poznañ
 III Gdañsk
XX
I KatowiceIV Wroc³aw
 

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX


 STARGARD
GDYNIA
XXKATOWICEZGORZELEC
  3 mecz / 5 pkt
 3 mecze / 5 pkt
XX
3 mecz / 5 pkt  3 mecze / 3 pkt

GRUPA VI  ORGANIZATOR TWARDE PIERNIKI TORUÑ

MKS Polonia Warszawa - UKS MOSM Bytom 56 : 42   STATYSTYKI  
Twarde Pierniki Toruñ - KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 91 : 52  STATYSTYKI  
KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. - UKS MOSM Bytom  43 : 65   STATYSTYKI
Twarde Pierniki Toruñ - MKS Polonia Warszawa  63 : 68  STATYSTYKI 
MKS Polonia Warszawa - KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 84 : 53  STATYSTYKI 
UKS MOSM Bytom  - Twarde Pierniki Toruñ  51 : 72  STATYSTYKI 


IV WarszawaI Bydgoszcz
XX
III Katowice
III Rzeszów

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX


WARSZAWATORUÑ
XX
BYTOM
TARNOBRZEG
3 mecz / 6 pkt 3 mecz / 5 pkt
XX
 3 mecze / 4 pkt
 3 mecze / 3 pktSTREFY:

GDAÑSK:  Pomorskie (4) Warmiñsko-Mazurskie (0) UKS 7 Trefl Sopot od PÓ£FINA£ÓW
WROC£AW: Dolno¶l±skie (3) Lubuskie (1)  Zastal Zielona Góra  od PÓ£FINA£ÓW
WARSZAWA: Mazowieckie  (3)  Podlaskie (1) LaBasket Warszawa od PÓ£FINA£ÓW
POZÑAÑ:  Wielkopolskie (2)  Zachodniopomorskie (2)  Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.  od PÓ£FINA£ÓW
KATOWICE:  (¦l±skie (3) Opolskie (0)
BYDGOSZCZ:  Kujawsko-Pomorskie (2) Ludzkie (1)
KRAKÓW:  Ma³opolskie (3) ¦wiêtokrzyskie (0)
RZESZÓW: Podkarpackie (2) Lubelskie (1)

Czy wiecie ¿e zmieniono datê organizacji Fina³ów Gimnazjady !
Nowy termin ju¿ po Fina³±ch kadetów 14-17 czerwca w Elbl±gu

POZDRAWIAM,

Komentarze
tafal1978 dnia kwiecie 05 2017 19:33:24
Moje typy:
GR.1 Politechnika Gdañska , ¯ak ¯ory
GR.2 UKS Pi±tka Lublin, Rosa Radom
GR.3 WKK Wroc³aw, SPK Bia³ystok
GR.4 Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola , £KS £ód¼
GR.5 Mickiewicz Katowice, Spójnia Stargard
GR.6 Polonia Warszawa , Twarde Pierniki Toruñ
arokis7 dnia kwiecie 30 2017 21:51:35
SKANDAL W STARGARDZIE NA 18 SEKUND PRZED KOÑCEM MECZU SÊDZINA DYKTUJE TECHNIKA PRZECIWKO MICKIEWICZOWI KARZ¡C CH£OPAKA PRZEBYWAJ¡CEGO NA TRYBUNACH. MAM NADZIEJÊ ,¯E PROTEST JAKI Z£O¯Y£A DRU¯YNA Z KATOWIC ZOSTANIE ROZPATRZONY POZYTYWNIE PRZEZ ZWI¡ZEK, MO¯E W KOÑCU WYGRA KOSZYKÓWKA A NIE KOLESIOSTWO (DZIÊKI PUNKTOM ZDOBYTYM ZA TECHNIKA I W OSTATNIEJ SEKUNDZIE MECZU AWANS UZYSKA£ STARGARD) JAK JU¯ NAPISA£EM MAM NADZIEJÊ ¯E ZWI¡ZEK NIE BÊDZIE POPIERA£ TAKICH ZAGRAÑ SÊDZIÓW. DLA PE£NEGO OBRAZU KARA ZOSTA£A NA£O¯ONA ZA PRZESZKADZANIE W TRAKCIE WYKONYWANIA RZUTU OSOBISTEGO ( JESZCZE RAZ PODKRE¦LAM CH£OPAK BY£ NA TRYBUNACH A NA DODATEK £AWKA WCZE¦NIEJ NIE OTRZYMA£A ¯ADNEGO OFICJALNEGO OSTRZE¯ENIA). AHA DLA DOPE£NIENIA ¯A£O¦CI CA£EJ SYTUACJI O KARZE PANI SÊDZINA ZAKOMUNIKOWA£A W TRAKCIE CZASU KTÓRY JU¯ WZI¡£ TRENER MICKIEWICZA. WSZYSTKICH KTÓRYM UCZCIWA KOSZYKÓWKA LE¯Y NA SERCU PROSZÊ O WSPARCIE TEGO PROTESTU W KA¯DY MO¯LIWY SPOSÓB.
KRZYSZTOF K£ACZEK
tafal1978 dnia maj 02 2017 10:40:31
Moim zdaniem powinno wygrywaæ siê mecze +20 i wtedy nawet sedziowie nie pomog± odrobiæ strat .

Pozdrawiam
Adamoo dnia maj 03 2017 14:33:26
ÆWIERÆFINA£Y BEZ NIESPODZIANEK, Na weekend by³em w ZG na turnieju. SZOK
¯ary?? Brak awansu ze strefy? A pokonali i moje Kaspro LA Basket.
Zastal, nie do zatrzymania, choæ w ostatni dzieñ postawili¶my siê im.
To i tak ten team na czele z Góreñczykiem i Simiñskimi, no przejechali siê po wszystkim, atak gdy oni naciskaja jest ciê¿ki. Medal jak nic
LA Basket, no szczere my¶la³em ¿e oni wygraj± ale jednak Skowroñski ju¿ nie to samo, chaos a strefa s³aba.
Kaspro, no czujemy brak kuncewicza, Micha³ i Bartek w dwóch sobie nie radz±, mo¿e fina³y ale bez wielkich marzeñ
madej1972 dnia maj 04 2017 08:46:23
Zastal szczególnie w swojej hali jest bardzo mocny. Jak widaæ strefa strefie nie równa ... ocenianie si³y dru¿yn poprzez pryzmat gry z innymi dru¿ynami nie zawsze siê sprawdza. Chromik nie wyszed³ ze strefy kosztem Turowa ... który odpad³ w 1/4. Natomiast na turnieju zabija 1 w strefach - LaBasket i Kaspro. Tak naprawdê dopiero 1/2 MP poka¿e faworytów do fina³ów i medali. Pamiêtajmy granie turniejowe i w MP jest trochê inne ... chocia¿ 1/4 we Wroc³awiu wygl±da³a momentami bardzo "turniejowo". W sumie najwy¿sza forma powinna pojawiæ siê na pocz±tku czerwca nie teraz smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
£ukasz Jakubiec
£ukasz Jakubiec
1/2 MP U-14 rocz.93 W³oc³awek 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi