News: MP U18 JUNIORZY Pó³fina³y: D±browa G. Radom, Gniezno, Przemy¶l 5-7.V.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 05 2020 05:48:20
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U18 JUNIORZY Pó³fina³y: D±browa G. Radom, Gniezno, Przemy¶l 5-7.V.2017
U-18 Juniorzy
 Dwie dru¿yny z Ma³opolskiego, Nied¼wiadki rok m³odsi
Pora¿ka MKS D±browa Górnicza z Start Lublin na korzy¶æ WKK to spore niespodzianki w pó³fina³ach MP U18
Awansowali do Radomskiego    24-28.v.2017
Rosa Radom,  Nied¼wiadki Przemy¶l, ¦l±sk Wroc³aw,
WKK Wroc³aw, Cracovia Kraków, Trefl Sopot, Korona Kraków


GRUPY FINA£OWE

GRUPA A

Biofarm Basket Junior Poznañ
KS Rosa-Sport Radom
KS Korona Politechnika Kraków
Trefl Sopot SA

GRUPA B
WKK Wroc³aw
Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków
Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw
Hensfort Przemy¶l

kolor czerwony: uczestnicy ME

kolor niebieski; zawodnicy SMS PZKosz
Sk³ady z æwieræfina³ów MP U18


Grupa I -
organizator MKS D±browa Górnicza

Biofarm Basket Junior Poznañ - MKS Start SA Lublin  105 : 56 STATYSTYKI
MKS D±browa Górnicza - WKK Wroc³aw   61 : 56  STATYSTYKI
MKS Start SA Lublin - WKK Wroc³aw  58 : 92  STATYSTYKI
6.V Biofarm Basket Junior Poznañ - MKS D±browa Górnicza   65 : 52  STATYSTYKI 
7.V.MKS D±browa Górnicza - MKS Start SA Lublin   79 : 83  STATYSTYKI
WKK Wroc³aw - Biofarm Basket Junior Poznañ  56 : 63  STATYSTYKI  

    
 
1

 MISTRZ

STREFY

Wielkopolskie
Zachodniopom.
6
1999: Maciej Leszczyñski, Jaros³aw Gi¿yñski, Jan Ilnicki
Adam Krajewski, Filip Sauter
2000: Aleksander Lewandowski, Marcin Woroniecki
Filip Drozdowski, Andrzej Krajewski
2002: Wojciech Tomaszewski, Adam Piotrowski
Krzysztof Kruszyñski

Trener:

2

II miejsce

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
5
1999: Fryderyk Matusiak, £ukasz Uberna, Kacper Grzelak
Jakub ¦ciegienny, Micha³ Omasta, £ukasz Horn
Adrian Kwiatkowski, Dominik Kwiatkowski, Dominik Tarkiewicz
2000: Arkadiusz Pi±tek, £ukasz Piotrowski, Micha³ Sitnik
Mateusz Trêbowicz
2001: Igor Yoka-Bratasz

Trener: Tomasz Niedbalski

 
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
 MISTRZ

STREFY

Podkarpackie
Lubelskie
4
1999:Bartosz Dzioba, Karol Kazmirowski, Wojciech Matysek
Stanis³aw Mitrut, Pawe³ Szyszkowski
2000: Bart³omiej Pelczar, Jan Piliszczuk, Jakub Futrzyñski
Jan Grzegorczyk, Karol Szewczyk, Pawe³ Dolecki


Trener; Marek Zieliñski
 

4
  MISTRZ

STREFY

¦l±skie
Opolskie
 41999: Adam Skiba, Sebastian Stêpieñ, £ukasz Lewiñski
Kornel Jakie³a, Maciej Bielecki, Adam Niespor
Daniel Tomczyk, Oliwier Gordon, Dominik Sala
Damian Pos³uszny
2000:Rados³aw Chorab, Dawid Rasztabiga

Trener: Wojciech WieczorekGrupa II -
organizator KS Rosa Sport Radom

KS Rosa-Sport Radom - Enea Novum Astoria Bydgoszcz   123 : 68  STATYSTYKI  
Politechnika Gdañska - Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków  66 : 78  STATYSTYKI
Enea Novum Astoria Bydgoszcz - Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków   68 : 82 STATYSTYKI 
Rosa-Sport Radom - Politechnika Gdañska   74 : 42 STATYSTYKI
Politechnika Gdañska - Enea Novum Astoria Bydgoszcz   81 : 69  STATYSTYKI
Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków - KS Rosa-Sport Radom   49 : 115  STATYSTYKI

  
 
 
1  MISTRZ

STREFY

Mazowieckie
Podlaski
6
1999: Karol Nowakowski, Norbert Zió³ko, Patryk Lis
Konrad Dawdo , Miko³aj Krakowiak , Konrad Nowik
Daniel Dawdo , Szymon Bernasiak, Dawid Golus
Patryk Wo¼niak , Kamil Waniewski
2000: Szymon Walski

Trener: Dawid Mazur

2
  MISTRZ

STREFY

Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
51999: Mateusz Nowacki , Karol Sasnal, Kacper Nowak
Tomasz Wójcicki, Patryk Pacho³ek, Bartosz Salamon
£ukasz Bogus³awski, Damian Puchalski, Dominik Borkowski
Micha³ Ku¶mierz
2000: Yakoub Charef, Cezary Karpik, Rados³aw Skubiñski
Micha³ Sakowski

Trener: Mateusz Buka³a
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3

 II miejsce

STREFY

Pomorskie
Wa-Ma
4
1999:, Filip Stryjewski , Mateusz Bessman, Filip Raczkowski
Jakub Rzepkowski, Rafa³ Bia³kowski, Piotr Wojtalewicz,
Szymon Urbañski
2000: Patryk £ysiak, Dawid Durbacz, Jacek £oñski
Jakub Kaszowski, Jakub Jellonek, Miko³aj Lackowski


Trener: Artur Gussmann
4
  MISTRZ

STREFY

Kuj-Pom
£ódzkie
3
1999: Jakub Kondraciuk, Carlos Brzozowski, Kacper Jêdrzejczak
Dawid Rutnowski, Kacper Przybylski, Artur Kijowski
Gracjan Gruszka, Miko³aj Majchrzak, Wojciech Nowak
Tomasz Stawowski
2000: Maksymilian Motel, Pawe³ Kopycki

Trener: Maciej Kulczyk
Grupa III -
organizator Sklep Polski MKK Gniezno

Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw - STK Czarni PGK S³upsk   94 : 58  STATYSTYKI
KS Korona Politechnika Kraków - Sklep Polski MKK Gniezno   90 : 75  STATYSTYKI
STK Czarni PGK S³upsk - Sklep Polski MKK Gniezno  68 : 74  STATYSTYKI  
Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw - KS Korona Politechnika Kraków   92 : 47  STATYSTYKI
KS Korona Politechnika Kraków - STK Czarni PGK S³upsk   108 : 75  STATYSTYKI
Sklep Polski MKK Gniezno - Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw  60 : 82  STATYSTYKI

  
 
 
1
  MISTRZ

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
6
1999: Dominik Wilczek, Maksymilian Zagórski, Micha³ Drybañski,
Patryk Grabowski, Jan Malesa, Tymoteusz Matusiak,
£ukasz Olbromski, Jakub Zdeb,
2000: Wo³odymir Kwaszczuk,
2001: Piotr Cebula, Jakub Kuczyc, Mateusz Czempiel

Trener: Tomasz  Jankowski2

II miejsce

STREFY

Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
5
1999: Mateusz Szlachetka, Maciej Koperski, Jan Graniczka
Micha³ Pieni±¿ek, Jan Brykalski, Tomasz Betley
Maciej Pluciñski
2000: Micha³ Przepiórski, Gabriel Ra¶, Krystian Zawada
Maciej Wolnicki  
2001: Kamil Jewu³a

Trener: Andrzej Dudek

XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
 II miejsce

STREFY

Wielkopolskie
Zachodniopomor.
4
1999: Daniel Kotwasiñski, ,  Piotr Le¶niczak, Aleksander Sztyma,
Micha³ Banaszak, Dariusz Wietrzyñski, Jakub Kubicki
Miko³aj Lorek
2000: Jakub Ma³kowski, Dominik Maroszek, Micha³ Milak 
2001: Miko³aj Kie³piñski, Adrian Sobkowiak

Trener: Lukasz Staszkiewicz

4
 IV miejsce

STREFY

Pomorskie
Wa-Ma
3
1999: Hubert Wyszkowski, Robert Ludwiczuk, Dawid Grodzki 
Szymon Danielewski, Leszek Góra
2000: Miko³aj Chmura, Krystian G³adikowski, Oskar Igliñski
Andrzej Urban
2001: Patryk Jêdro, Filip Przybielsk, Maciej Rzechtalski

Trener: Daniel Orzechowski
 Grupa IV - organizator Hensfort Przemy¶l

Trefl Sopot SA - King BC Szczecin  63 : 55  STATYSTYKI  
Hensfort Przemy¶l - Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra   98 : 62  STATYSTYKI  
King BC Szczecin - Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra  72 : 88  STATYSTYKI  
Trefl Sopot SA - Hensfort Przemy¶l   68 : 102  STATYSTYKI  
Hensfort Przemy¶l - King BC Szczecin   92 : 72  STATYSTYKI
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra - Trefl Sopot SA  57 : 115  STATYSTYKI

  
 
 
1
   II miejsce

STREFY

Podkarpackie
Lubelskie
62000: Kacper Walciszewski, Szymon Janczak, Pawe³ Strzêpek
Miko³aj Kleszcz, Karol Radoñ, Bartosz Kosior, Jakub Kucharski
Wiktor S³aby, Szymon Prusak, Rafa³ Serwañski


Trener: Daniel Puchalski
2
  

MISTRZPomorskie
5
1999: £ukasz Kolenda, Wiktor Kujtkowski, Kacper Burczyk
Maksymilian Jakubek
2000: Sebastian Walda, Patryk Pu³kotycki
Micha³ Mochnacz , Mateusz Zozuñ , Mateusz Kowalski
Micha³ Mrozicki , Konrad Kolka , Dominik Groth , Micha³ Pawlak

Trener: Janusz Kocio³ek

XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
  IV miejsce

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
4
1999: Kacper M±kowski, Micha³ Busz, Jakub Brzózka
Hubert Stêpieñ, Nikodem Klocek, Maciej Del±¿ek
Jeremiasz Klan, Micha³ Szlosowski
2000: Mateusz B³oszyk, Mariusz Gliñski, Wojciech Kamrowski
2001: Mi³osz Góreñczyk, Edwin Mackiewicz

Trener: Bogus³aw Onufrowicz4
 III miejsce

STREFY

Wielkopolskie
Zachodniopomor.
3
2000: Wiktor Rajewicz, Filip Grz±dzielski, Adam Nawrocki
Arkadiusz Szkudlarek, Miko³aj Szyliñski, Igor Wiliñski
Bartosz ¦miechowski, Jakub Koczan, Kacper Mañkowski
Hubert Nowak

Trener: Wojciech  Boblewski
Przygotowa³ Zibi

Kto Awansuje do Fina³u U18 zaznacz 8 dru¿yn po 2 z ka¿dej grupy
1 Biofarm Poznañ (110)11%11%
1 MKS D±browa G. (87)9%9%
2 WKK Wroc³aw (56)6%6%
2 Start Lublin (21)2%2%
2 Rosa Radom (118)12%12%
2 Politechnika Gd. (42)4%4%
2 Cracovia (39)4%4%
2 Novum/Astoria (54)5%5%
3 ¦l±sk Wroc³aw (109)11%11%
3 Korona Kraków (55)5%5%
3 MKK Gniezno (56)6%6%
3 Czrni Slupsk (17)2%2%
4 Trefl Sopot (114)11%11%
4 Nied¿wiadki P. (60)6%6%
4 Zastal Z.G. (57)6%6%
4 King Szczecin (22)2%2%

£±cznie oddano 1017 g³osów 

ZAPOWIEDZI

W pó³finale MP U16 mamy wszystkich Mistrzów Stref ! (w grupie III a¿ 3)Tylko trzy dru¿yny z Fina³ów U16 (Radom, ¦l±sk i Trefl) zagraj± w pó³fina³ach MP U18. Brak Mistrza Polski U14 i U16 Chromik ¯ary te¿ ma swoj± wymowê (nie ma kto broniæ tytu³u Mistrzowskiego rocznika 1999). Czy s± pewniaki na awans do wielkiego Fina³u ? Brawa za awans nale¿± siê dwom dru¿ynom z rocznika 2000 ( Nied¼wiadki i King) zagraj± z starszymi.. czy w pó³finale zostan± zatrzymani ?) oraz dwom dru¿ynom które awansowa³y z IV miejsca w swoich strefach (Czarni i Zastal)  Czy wreszcie uda siê awansowaæ Cracovii i D±browie Górniczej do ósemki najlepszych dru¿yn w Polsce? Czy po z³oto U18 siêgnie Rosa Radom ? Kto jest ,,czarnym koniem,, tegorocznych rozgrywek juniorów ? Czekamy na wasze komentarze i g³osy w sondzie Dzi¶ zapowiedzi grupy 1 i 2

Grupa IV - organizator Hensfort Przemy¶l
Najm³odsza grupa w stawce zawita w Przemy¶lu. Dru¿yny ³±cznie maja do pokonania 2.500 km a ¶rednio ka¿da musi przejechaæ 800 km. Czy d³uga podró¿ zadecyduje o formie zespo³ów ? Dowiemy siê ju¿ niebawem. Niew±tpliwie faworytem grupy bêdzie Trefl Sopot Mistrz Polski 00 plus Kolenda, Jakubek, Burczyk, Kujtkowski i Mrozicki z 99 to solidne podstawy do mierzenia w medal. Nied¼wiadki w æwieræfinale pokonali z kolei Cracovie i zaznaczyli wyra¼nie ze celem ich jest fina³owa 8. Zielona Góra z kolei niespodziewanie wygra³a swoj± grupê a Kacper Makowski kolejny raz okaza³ siê niezast±pionym liderem zespo³u. Ostatnim zespo³em znowu dru¿yna z rocznika 00 Wilki Morskie Szczecin z trenerem Wojciechem Boblewskim na ³awce. Ciekawy bêdzie pojedynek pierwszego trenera z asystentem kadry polski 00. Mo¿e tym razem uczeñ pokona mistrza ? Bardzo fajn± wyrównan± grup±. Sonda typuje do awansu Trefl Sopot i Nied¼wiadki Przemy¶l

Grupa III - organizator Sklep Polski MKK Gniezno
WKS ¦l±sk Wroc³aw mistrz zawsze silnej strefy dolno¶l±skiej kontra ca³a reszta. Bardzo wyrównana grupa w której znalaz³y siê dwa zespo³y które wygra³y swoje æwieræfina³y. Gospodarzem Gniezno, które wygra³o swój æwieræfina³ robi±c przy tym ma³± niespodziankê pokonuj±c i eliminuj±c Asseco i odprawiaj±c z kwitkiem mistrza strefy Novum/Astoria Bydgoszcz. Korona z kolei wygra³a z WKK Wroc³aw na ich terenie dlatego oprócz WKS ¦l±sk Wroc³aw typujemy mecz Gniezno-Korona jako ten który rozstrzygnie sprawê awansu do fina³ów. Chyba ze w to wszystko w³±cza siê czarni S³upsk których zawodnicy z Cetniewa zrobili du¿a ró¿nice w jako¶ci gry.

Grupa II - organizator KS Rosa Sport Radom
KS Rosa Radom jako g³ówny kandydat do medalu zaprosi³ w swoje progi dru¿yny z Gdañska Krakowa i Bydgoszczy. Mamy zatem w tej grupie 3 mistrzów stref oraz vice mistrza. Gdañsk wygra³ swoj± grupê pokazuj±c swoje mo¿liwo¶ci w ataku rzucaj±c ¶rednio 100 pkt na mecz ale obna¿y³ tez swoje braki w obronie najwiêcej straconych pkt w¶ród zwyciêzców æwieræfina³ów. Cracovia z kolei imponowa³a w lidze a przegra³a z m³odsza dru¿yna Nied¼wiadków z Przemy¶la. Na samym koñcu mamy do¶wiadczon± dru¿ynê z Bydgoszczy która gra³a w fina³ach U14 oraz U16. Bardzo wyrównana grupa tutaj ka¿dy mo¿e wygraæ z ka¿dym

Grupa I - organizator MKS D±browa Górnicza
Gospodarz MKS D±browa Górnicza oraz Biofarm Poznañ WKK Wroc³aw i Start Lublin. Wyrównana grupa ka¿dy z zespo³ów ma zawodników ogranych w 2 lidze. D±browa wygra³a swoj± grupê wygrywaj±c pewnie wszystkie mecze i oprócz Biofarmu Poznañ bêd± g³ównym kandydatem do awansu z grupy. Nie mo¿emy skre¶laæ oczywi¶cie WKK Wroc³aw z bardzo dobrym trenerem która w samej koñcówce przegra³a z Korona Kraków przez co spadli do 3 koszyka. Start Lublin patrz±c po wynikach równie¿ mo¿e okazaæ siê czarnym koniem, ograni w 2 lidze graj± w EYBL a liderami s± m³odsi o rok Pelczar i Piliszczuk. SKM jednak wiêksze szanse daje im za rok kiedy bêd± podstawowym rocznikiem
Komentarze
BRODA67 dnia kwiecie 17 2017 09:20:04
No có¿ zbli¿aj± siê rozstrzygniêcia nie wiem w czym przesz³o¶ciowo tkwi haczyk ale tak M£ODEGO 1/2 MP chyba dawno nie by³o -najm³odsza ekipa zjedzie do Przemy¶la-Nied¼wiadki , Szczecin ca³e 2000 Sopot wiêkszo¶æ Zielona Góra te¿ sporo plus 2001 a u pozosta³ych organizatorów sporo rocznika 2000 i 2001 -mam nadziejê ¿e to efekt wiêkszej pracy u podstaw , rozwoju basketu , szkó³ , kadry by nie ca³a M£ODZIE¯ INO charata³a w ga³êsmiley
KillBill dnia kwiecie 18 2017 12:07:11
Faktycznie do fina³ow maja szanse awansowac 2-3 druzyny z przewaga rocznika 2000 w skladzie ale to dobrze bo za rok beda liderami i beda grac na jeszcze wyzszym poziomie. Ogranie w 2 lidze daje przewage nad rówie¶nikami dlatego faworytami grup s± dla mnie 1) Biofarm i D±browa, 2) Radom i..tu naprawdê trudno typowaæ. 3) Slask Wroclaw i Gniezno 4) Sopot i chyba jednak Zielona Góra
W-w dnia kwiecie 18 2017 13:50:09
W gr. I my¶lê, ¿e Lublin chyba jednak nie da rady powalczyæ o awans do fina³u. Teoretycznie D±browa i Poznañ faworytami, ale wszystko zweryfikuje boisko. WKK w æwieræfinale na w³asn± pro¶bê przegra³ z Koron±, wygrywaj±c po trzech æwiartkach 10-oma i zupe³nie trac±c koncentracjê w IV, szczególnie w obronie. Tak¿e jak zachowaj± dyscyplinê przez 40 minut mog± powalczyæ z faworytami.
W gr II Rosa i...nie mam pojêcia kto jeszcze awansuje.
Gr III to moim zdaniem awans ¦l±ska i Gniezna. ¦l±sk jest do ogrania jak pokaza³o w tym sezonie WKK w Kosynierce, ale w tej grupie raczej nie powinien przegraæ. Gniezno bardzo solidne w æwieræfina³ach z trzema wygranymi i dajê im wiêksze minimalnie szanse ni¿ Koronie z m±drze graj±cym Szlachetk±.
W gr IV faworytem nr 1 Trefl, a o drugie miejsce powalczy raczej Przemy¶l z Zastalem, któremu M±kowski nada³ zupe³nie inn± jako¶æ w porównaniu z rozgrywkami w strefie, gdzie Zastal gra³ s³abe mecze, przegrywaj±c m.in. z WKK II, gdzie grali sami ch³opcy z 2001. Przemy¶l jednak w tym starciu z Zastalem jednak moim zdaniem ma trochê wiêksze szanse.
BasketKosz dnia kwiecie 28 2017 21:39:11
Grupa I
1 miejsce - Biofarm Poznañ, dru¿yna która ze strefy automatycznie awansowa³a do pó³fina³u. Leszczyñski, Drozdowski, Sauter, to zawodnicy którzy robi± tam du¿± robotê. Ewidentny faworyt grupy
2 miejsce - D±browa Górnicza, gospodarz turnieju, atut w³asnego parkietu + ¶wietna gra w æwieræfina³ach
3 miejsce - WKK Wroc³aw, dru¿yna która w æwieræfinale do¶æ pechowo przegra³a z Koron± przez co mog³a zadowoliæ siê jedynie 3 koszykiem, my¶lê ¿e o awans bêdzie im bardzo ciê¿ko aczkolwiek mog± utrzeæ nosa D±browie
4 miejsce - Start Lublin, do¶æ szczê¶liwy awans do pó³fina³u w którym pomóg³ im inny pó³finalista czyli Zielona Góra która pokona³a Pruszków w decyduj±cym meczu. ¦wietni Pelczar i Piliszczuk jednak my¶lê ¿e na pó³fina³y to nie wystarczy. Oczywi¶cie nie mo¿na skre¶laæ Lublinian ale my¶lê ¿e 4 lokata jest na nich skazana
Grupa II
1 miejsce - Rosa Radom, no tutaj my¶lê innego wyj¶cia nie ma. Gospodarz turnieju, bezpo¶redni awans do pó³fina³u ze strefy i kapitalnie u³o¿ony zespó³. Ka¿da inna pozycja zajêta przez Rosê bêdzie sensacj±.
2 miejsce - Politechnika Gdañska, bardzo ciê¿ko wytypowaæ w tej grupie dru¿ynê która wyjdzie jako druga. My¶lê ¿e ka¿da ekipa ma na to szansê, ale jednak moim zdaniem to Politechnika ma najwiêksze szanse. W æwieræfina³ach pokazali ¿e maj± niesamowit± ofensywê ale równie¿ zaprezentowali do¶æ s³ab± defensywê co na tym etapie rozgrywek mo¿e byæ bardzo wa¿ne. Wed³ug mnie ich decyduj±cy mecz bêdzie w³a¶nie z Cracovi± i w nim oka¿± siê minimalnie lepsi.
3 miejsce - Cracovia Kraków, tak jak powiedzia³em, w tej grupie bardzo ciê¿ko wytypowaæ miejsca 2-4. Cracovia to równie ¶wietny zespó³ ze ¶wietnym rozgrywaj±cym Karolem Sasnalem. Krakowianie maj± atut ogrania na parkietach europejskich wystêpuj±cych na turniejach EYBL. Ale tutaj bêd± musieli zadowoliæ siê 3 lokat±.
4 miejsce - Novum Bydgoszcz, dru¿yna której dajê najmniej szans na awans. 2 miejsce w æwieræfinale i awans po ciê¿kim boju z Asseco Gdynia. Przy lepszym losowaniu my¶lê ¿e Novum mog³o by zago¶ciæ w finale ale w takim przypadku my¶lê ¿e zakoñcz± rozgrywki na tym etapie.
Grupa III
1 miejsce - WKS ¦l±sk Wroc³aw, kolejna dru¿yna która mia³a pewne miejsce w pó³finale bez gry w æwieræfina³ach i kolejna która w moim odczuciu zajmie 1 miejsce w grupie. WKS moim zdaniem trafi³ na bardzo dobre losowanie i poradzi sobie z ka¿dym przeciwnikiem.
2 miejsce - Korona Kraków, dru¿yna która do¶æ mocno zaskoczy³a w æwieræfinale. Ogra³a wszystkich a co najwa¿niejsze okaza³a siê lepsza w meczu z WKK i dziêki temu awansowa³a jako zwyciêzca grupy. My¶lê ¿e ich najwa¿niejszy mecz to ten z gospodarzem turnieju i w tej potyczce rozstrzygnie siê kto awansuje do najlepszej ósemki ale moim zdaniem to w³a¶nie Krakowianie oka¿± siê lepsi.
3 miejsce - MKK Gniezno, gospodarz turnieju. Wydaje siê ¿e mo¿e to byæ bardzo wa¿ny aspekt, ale my¶lê ¿e nie wystarczy to do awansu. W æwieræfinale sprawili du¿± niespodziankê pokonuj±c chocia¿by Novum czy Asseco Gdyniê, ale jest to dru¿yna graj±ca bardzo w±skim sk³adem co na takim etapie rozgrywek nie jest dobre. Ich decyduj±cy mecz to bój z Koron± ale my¶lê ¿e do¶wiadczenie zaprocentuje i na ich nieszczê¶cie bêd± musieli po³kn±æ gorycz pora¿ki.
4 miejsce - Czarni ¦³upsk, dru¿yna która odstaje od wszystkich pozosta³ych. My¶lê ¿e s± ju¿ uszczê¶liwieni tym awansem do pó³fina³ów. Oczywi¶cie apetyt ro¶nie w miarê jedzenia ale uwa¿am ¿e nie jest to dru¿yna któr± staæ na pokonanie którego¶ z rywali w swojej grupie, ale ... nigdy nie mów nigdy ...
Grupa IV
1 miejsce - Trefl Sopot, standardowo, dru¿yna rozstawiona musi zaj±æ pierwsze miejsce w swojej grupie. Chocia¿ zawodnicy z Sopotu wcale nie bêd± mieli tak ³atwo. Przemy¶l, Zielona Góra czy Wilki Morskie to ¶wietne zespo³y ale uwa¿am ¿e duet Kolenda-Walda poprowadzi swoj± ekipê do pewnego awansu do fina³u.
2 miejsce - Nied¼wiadki Przemy¶l, organizowali æwieræfina³y i organizuj± równie¿ pó³fina³y. W poprzednim etapie wykorzystali ten atut w 100% i odprawili z kwitkiem ka¿dego rywala. Czy tym razem bêdzie tak samo? W±tpiê. My¶lê ¿e o awans do fina³u nie musz± siê martwiæ ale na 1 miejsce to trochê za wysokie progi.
3 miejsce - Zielona Góra, zielonogórzanie sprawili do¶æ spor± niespodziankê wygrywaj±c wszystkie mecze w æwieræfina³ach i mog± byæ czarnym koniem tej grupy. Bardzo wa¿ny mecz stocz± z Przemy¶lem i je¿eli zagraj± na 100% to naprawdê mog± odprawiæ gospodarzy z kwitkiem. Jednak przed turniejem stawiam ich w roli trzeciej dru¿yny tej grupy ale uwa¿am ¿e i Przemy¶l i Trefl bêd± mieli z nimi ciê¿kie boje.
4 miejsce - King Wilki Morskie, dru¿yna która musi najpierw przejechaæ ca³± Polskê aby rozegraæ 3 spotkania. My¶lê ¿e to równie¿ bêdzie bardzo wa¿ny czynnik który wp³ynie na ich grê. Nie wiem czy organizacja takiego turnieju jest dobra w takim mie¶cie jak Przemy¶l ale ten temat wolê zostawiæ w spokoju. Pomijaj±c kilometry uwa¿am ¿e tak czy siak Wilki Morskie s± skazane na po¿arcie w tej grupie, aczkolwiek nie takie niespodzianki sport widzia³.
Podsumowuj±c do Pó³fina³ów MP pozosta³ ju¿ tylko tydzieñ, emocje w ka¿dym z 4 miast bêd± siêga³y zenitu i liczê na ¶wietny przedsmak tego co bêdzie nas czeka³o w wielkich fina³ach.
BRODA67 dnia maj 06 2017 10:47:07
Cze¶æ piszê z Przemy¶la -czy obiektywnie nie wiem bo JESTEM ZA TREFLEM ale...najwiêksze wra¿enie zrobi³a na mnie gra Nied¼wiadków -zespo³owo , walecznie , zgranie od pocz±tku do koñca kontroluj±c przebieg meczu , nastêpnie Trefl - by³y przeb³yski grania ale i przestoje , czy to brak jeszcze zgrania zespo³u czy zbyt szybko my¶leli ¿e maja zwyciêstwo w kieszeni drugi mecz z Nied¼wiadkami zweryfikuje etap przygotowania ZESPO£U Z SOPOTU bo o zmêczeniu tras± nie mo¿e byæ mowy przyjechali dzieñ wcze¶niej ni¿ zespó³ ze Szczecina i to Oni mogli byæ zmêczeni itp. bo jechali nock± na dzieñ meczu , fakt kuszetka , ale jednak trasa robi swoje a jednak ch³opaki z 2000 czasami gonili Sopot i ostatnia kwarta...run 0:20 SOPOCIE OBUD¬ SIÊsmiley no i Zielona Góra - nie widzia³em ich wcze¶niej , ale by³a to bezradno¶æ wobec zespo³owi z Przemy¶la - potem ju¿ brak wiary w wynik korzystny zrobi³ swoje a jeszcze do tego KIBICE Z PRZEMY¦LA zrobili swoje-KULTURALNY , ZORGANIZOWANY , LICZNY-ok.200 osób -DOPING...a wiem ¿e dzi¶ mobilizuj± siê na mecz z Treflem ALE CO TAM DAM RADÊsmiley Nie pisa³em o zawodnikach bo po jednym dniu trudno wskazaæ plusy czy minusy my¶lê ¿e nastêpne dwa mecze dla ka¿dego ZESPO£U bêd± bardzo istotne a staty-s± na pzkosz pozdrawiam JU¯ ZE S£ONECZNEGO PRZEMY¦LA ... a jak tam w pozosta³ych grupach ze strony trybun ?
BasketKosz dnia maj 06 2017 12:57:33
¦wietne Nied¼wiadki. Dru¿yna która robi najwiêksze wra¿enie. Pewne zwyciêstwo nad Zielon± Gór± która po æwieræfina³ach wydawa³a siê bardzo siln± ekip±. Trefl zacz±³ bardzo spokojnie. Kolenda i Walda jeszcze nie w pe³ni siê rozkrêcili. Dzi¶ bardzo ciekawe starcie. Wydaje siê ¿e o 1 miejsce w grupie. W moim odczuciu to Nied¼wiadki mog± ograæ Trefl ale jak bêdzie czas poka¿e.
W pozosta³ych grupach raczej bez niespodzianek. Niesamowita Rosa która rozgromi³a bezradne Novum. Bardzo ciekawy mecz pomiêdzy Politechnik± a Cracovi± jednak wydaje siê ¿e do¶wiadczenie wziê³o górê i to "pasy" zwyciê¿y³y tym samym przybli¿aj±c siê do upragnionego fina³u. W grupie I dwoi³ siê i troi³ Bartek Pelczar ale Biofarm bez ¿adnego problemu poradzi³ sobie z Startem. Ciekawe starcie pomiêdzy D±brow± Górnicz± a WKK jednak szalê zwyciêstwa na swoj± korzy¶æ przechylili ci pierwsi i wydaje siê ¿e nic nie odbierze im co najmniej 2 miejsca. Czekamy na dzisiejsze mecze
W-w dnia maj 06 2017 13:23:31
Z pozycji trybun w D±browie: Biofarm ogra³ spokojnie Lublin, który prawie ka¿d± akcjê ustawia³ pod Bartka Pelczara, ale to za ma³o na zespó³ z Poznania, który na marginesie uwa¿am jest do pokonania. Drugi mecz bardzo zaciêty przez 40 minut. Niestety dla mnie i pozostalych kibicow WKK przegrany. Po pierwsze nietrafionych kilka rzutów w koñcówce ale przede wszystkim tylko 7 na 19 trafionych osobistych w ca³ym meczu. Dzi¶ te¿ ciekawe dwa mecze, ale jutro siê wszystko wyja¶ni dopiero.
Pozdrawiam
BRODA67 dnia maj 07 2017 07:48:17
No i po drugim dniu Turnieju w Przemy¶lu i co wiadomo-wiadomo czemu Przemy¶l jest organizatorem 800 osób na trybunach na meczu z Treflem , kulturalny doping i ...i dla dla kilku Ch³opaków po czterech latach konfrontacji z ¯Ó£TO/CZARNYMI( pierwsza to Energa Cup , potem U-14 , EYBL i rok temu U-16)a wczoraj dla ca³ych Nied¼wiadków ZWYCIÊSTWO i to ca³kiem zas³u¿enie-nie widzia³em zespo³u z Przemy¶la od fina³ów U-16 w Radomiu rok temu i po pierwszym dniu mia³em obawy przed meczem z Sopotem -piszê z pozycji Trefla - i one siê potwierdzi³y -pisz±c wprost po drugim dniu to dla mnie kandydat do Wielkiej Czwórki Fina³u U-18 - brawo Trenerze Puchalski , BRAWO ZESPÓ£ -tak bo to zespó³ wygra³ .Trefl Sopot z potencja³em i dzi¶ siê w meczu z Zastalem oka¿e siê czy potrafi go wykorzystaæ , te dwa dni pokaza³y ¿e co¶ nie gra , za krótki okres przygotowania -od miesi±ca trenuj± razem , zmiana Trenera- nie wiem , ale wiem ¿e jak dzi¶ nie wygraj± z Zielon± Gór± to nie bêd± w Fina³owej Ósemce a to by by³o zaskoczenie . Zielona Góra zagra³a ze Szczecinem i zagra³a m±drze wykorzystuj±c potencja³ ros³ych zawodników i starszych i ta przewaga by³a kontrolowana od pocz±tku do koñca choæ Szczecin po roku pracy wchodz±c do 1/2 Fina³ów pokaza³ swój potencja³ przysz³o¶ciowy - za rok ...smiley I tak do znawców przesz³o¶ci -CZY KIEDYKOLWIEK W FINA£OWEJ ÓSEMCE BY£ ZESPÓ£ Z£O¯ONY W CA£O¦CI Z ROCZNIKA M£ODSZEGO w tym roku jest Nied¼wiadki Przemy¶l a dzi¶ tabelka prosta w meczu Sopot vs Zielona Góra wygrany jest w Finale -kto? Ja 3mam z 3miastem kciuki za ZÓ£TO-CZARNYCH
BRODA67 dnia maj 07 2017 15:29:43
I trzeci dzieñ za nami w pierwszym meczu narodzi³ siê na nowo Sopot od pocz±tku zatrybi³o liderzy i zmiennicy zrobili co mieli i utrzymali napiêcie do ostatniego meczu-BÊD¡/NIE BÊD¡ na Fina³ach MP - rotacja , determinacja , skuteczno¶æ i dwa tygodnie pracy przed sob± bo w Fina³ach nie ma czasu na reorganizacje trzeba od pocz±tku byæ na FALI , Zielona Góra po dwóch kwartach odpu¶ci³a nie mogli znale¼æ recepty na rzuty z dystansu jak i na mocna obronê Trefla . Drugi mecz przypieczêtowa³ sukces Przemy¶la -dwa najm³odsze zespo³y w 1/2 MP U-18 przez dwie kwarty prowadzi³y w miarê wyrównan± grê ale im bli¿ej koñca coraz bardziej widaæ by³o kilkuletni± my¶l trenersk± Nied¼wiadków i dopiero ROCZNE ch³opaki ze Szczecina pokazali siê z dobrej strony ale nie podo³ali starszemu sta¿owo zespo³owi z po³udnia . Podsumowuj±c przesz³y zespo³y na które stawia³em tylko w innej kolejno¶ci za dwa i pó³ tygodnia FINA£-podobno Radom , na 1/2 pojawi³ siê Trener Kloziñski i Trener Szambelan , by³o na co popatrzeæ na parkiecie i poczêstowaæ siê obok niego-bufet ze strony Rodziców na 5+ Organizacyjnie 5 ++ M³odzie¿owa Koszykówka w Du¿ym wydaniu zawita³a do Przemy¶la jak i zaczyna pukaæ do Szczecina wiêc o¶rodki z tradycjami Zielona Góra i Sopot musza siê mieæ na baczeniu-jak i inne gdy¿ mapa dominacji mo¿e siê troszkê poprzesuwaæ co jest jak najbardziej z korzy¶ci± dla rozwoju BASKETU w Polsce -DO ZOBACZENIA -chyba - w RADOMIU
W-w dnia maj 08 2017 00:51:46
Chyba najwiêksze emocje w D±browie. W sobotê Biofarm pokaza³, ¿e ca³y mecz potrafi zagraæ równo i skutecznie i ogra³ gospodarzy, mo¿e nie wysoko, ale pewnie. WKK w drugiej po³owie nie da³ szans Startowi Lublin i wygra³ wyra¼nie. Mecz WKK z Biofarmem to wielka walka na ca³ym boisku. WKK goni³ w drugiej po³owie wynik, ale strata z pierwszej po³owy okaza³a siê decyduj±ca. Ale walczyli i skoñczy³o siê +7 dla Biofarmu. Jednak to co sta³o siê pó¼niej w ostatnim meczu spowodowa³o wielk± rozpacz D±browy i rado¶æ WKK. Start nieznacznie ogra³ MKS prowadz±c nawet bodaj¿e +22 i pó¼niej daj±c siê dogoniæ i przegoniæ, ale koñcówkê lepiej zagrali i sprawili mi³y prezent ch³opakom z Wroc³awia. Niesamowite nerwy do ostatniego gwizdka turnieju.
JOKER dnia maj 08 2017 12:30:06
Witam
info z Radomia
Gospodarz nie mia³ sobie równych lecz wszystkie dru¿yny próbowa³y co¶ urwaæ jedynie Cracovia odpu¶ci³a ca³y mecz i jak widaæ po wyniku skoñczy³o siê jak siê skoñczy³o
Najciekawszy mecz PG-Cracovia wygra³a dru¿yna nie gwiazdy.
Do broda67
<CZY KIEDYKOLWIEK W FINA£OWEJ ÓSEMCE BY£ ZESPÓ£ Z£O¯ONY W CA£O¦CI Z ROCZNIKA M£ODSZEGO>
mia³ rok temu Rosa-Sport fina³ U-18 miejsce 7
BRODA67 dnia maj 08 2017 21:45:14
o BRAWO a jak spojrza³em to byli jeszcze m³odszym sk³adem -wszak Rojek to 2000 czyli 1999 + 2000 w roczniku 1998 Nied¼wiadki maj± 2000 w roczniku 1999 mo¿e kto¶ jeszcze znajdzie jak±¶ ciekawostkê...a pytanie do JOKER-co jest w³a¶nie z Rojkiem zg³oszony a nie gra³ ?
JOKER dnia maj 09 2017 07:47:22
Witam
A kolega Rojek kontuzja na fina³ powinien byæ gotowy a czy bêdzie gra³ to ju¿ sprawa trenera.
Radom serdecznie zaprasza ponownie na mistrzostwa.
Jakie typy Panowie Panie???
tafal1978 dnia maj 10 2017 12:13:17
Moje typy:
Grupa A: Rosa Sport Radom, Biofarm Basket Junior Poznañ
Grupa B : Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw, Hensfort Przemy¶l,

Miejsca:
1.Rosa Sport Radom
2. Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw
3. Hensfort Przemy¶l
4. Biofarm Basket Junior Poznañ
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Marzec Krzysztof MOSM Bytom
Marzec Krzysztof MOSM Bytom
Sylwetki zawodników r.1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi