News: Turniej rocz.2004 Sieraków 8-10.IX.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 19 2020 02:33:07
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej rocz.2004 Sieraków 8-10.IX.2017
Turnieje Podsumowanie
 Basketball Club Sieraków ma zaszczyt zaprosiæ na Ogólnopolski turniej koszykówki ch³opców 2004

FINA£: BC Obra Ko¶cian - 7 Sopot 66 - 45
mecz o miejsce III: Piotrówka Radom - BC Sieraków 58 - 45
mecz o miejsce V: Turów Zgorzelec - PKK 99 Pabianice 32 - 62
mecz o miejsce VII: Kadra Lubelskiego - Zastal Zielona Góra 58 - 47
mecz o miejsce IX: Twarde Pierniki Toruñ - Sudety Jelenia Góra 53 - 48
mecz o miejsce XI: Junior BC Olsztyn - AZS PWSZ Skierniewice 42 - 55
mecz o miejsce XII: AK Komorów - WKK Wroc³aw 43 - 68
mecz o miejsce XV: UKS 3 ¯yrardów - Wilki Morskie Szczecin 53 - 55

KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

1. BC Obra Ko¶cian
2. UKS 7 Trefl Sopot
3. Piotrówka Radom
4. BC Sieraków
5. PKK99 Pabianice
6. Turów Zgorzelec
7. Kadra Lubelskiego 2004
8. Zastal Zielona Góra
9. Twarde Pierniki Toruñ
10. Sudety Jelenia Góra
11. AZS Skierniewice
12. Junior Basket klub Olsztyn
13. WKK Wroc³aw
14. Akademia Koszykówki Komorów
15. Wilki Morskie Szczecin
16. UKS 3 ¯yrardów

 MVP -
Kuba Bereszyñski
BC Obra Ko¶cianb

 5 ALL-STARS:
Czarek Wojciechowski - Ko¶cian
Micha³ Sobol  - Sopot
Patryk Roso³owski  - Radom
Eryk Wylega³a  - Sieraków
Przemek Kociszewski - Pabianice

Wyró¿nienia Trenera:
Zgorzelec - Sulewski Patryk
Lublin - Micha³ Grzesiak
¯yrardów - Stêpniewski Eryk
Skierniewice - Bieliñski Kamil
Radom - Szczêsny Oliwier
WKK Wroc³aw - Kamil Kaczor
Sieraków - Jan ¦miglak
Pabianice - Oskar Frydrych
Komorów - Franek Szular
Sopot - Oskar Chrzanowski
Ko¶cian - Stanis³aw Nowak
Toruñ - Bart³omiej Lefek
Jelenia Góra - Adam Babian
Olsztyn - Kacper Mirowski
Szczecin – Marcel Manel
Zielona Góra – Ilian Wêgrowski.

GRUPA  ,,A,,
BC Sieraków - Sudety Jelenia Góra 108 - 38
BC Sieraków - Junior BC Olsztyn 69 - 40
Turów Zgorzelec -  Sudety Jelenia Góra 62 - 55
BC Sieraków - Turów Zgorzelec 78 - 43
Sudety Jelenia Góra - Junior BC Olsztyn 72 - 62
Junior BC Olsztyn - Turów Zgorzelec 59 - 57


1 BASKETBALL CLUB  SIERAKÓW  6 pkt.
2 TURÓW ZGORZELEC  4 pkt.

3 JUNIOR BASKET CLUB OLSZTYN  4 pkt.
4 SUDETY JELENIA GÓRA  4 pkt.


GRUPA  ,,B,,

UKS 7 Sopot - UKS 3 ¬yrardów 61 - 46.
Kadra Lubelskiego - AK Komorów 56 - 41
7 Sopot - Kadra Lubelskiego 60 - 43
Trójka ¯yrardów - AK Komorów 59 - 57
UKS 7 Sopot - AK Komorów 73 - 42
Kadra Lubelskiego - Trójkê ¬yrardów 61 - 38

1 UKS 7 SOPOT  6 pkt.
2 KADRA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2004  5 pkt.

3 UKS 3 ¯YRARDÓW  4 pkt.
4 AKADEMIA KOSZYKÓWKI KOMORÓW  3 pkt.

GRUPA  ,,C,,

Piotrówka Radom - Wilki Morskie Szczecin 76 - 36
BC Obra Ko¶cian - AZS PWSZ Skierniewice 57 - 31
Piotrówka Radom - BC Obra Ko¶cian 60 - 45
Wilki Morskie Szczecin - AZS PWSZ Skierniewice 58 - 49
Piotrówka Radom - AZS PWSZ Skierniewice 76 - 41
BC Obra Ko¶cian -  Wilkami Morskimi Szczecin 69 - 35

1 PIOTRÓWKA RADOM  6 pkt.
2 BC OBRA KO¦CIAN 5 pkt.

3 WILKI MORSKIE SZCZECIN  4 pkt.
4 AZS PWSZ SKIERNIEWICE  3 pkt.

GRUPA  ,,D,,
Zastal Zielona Góra - WKK Wroc³aw 54 - 46
PKB Pabianice - Twarde Pierniki Toruñ 55 - 27
WKK Wroc³aw - PKK 99 Pabianice 57 - 52
Zastal Zielona Góra - Twarde Pierniki Toruñ 54 - 40
WKK Wroc³aw - Twarde Pierniki Toruñ 52 - 34
Pabianice -  Zastal Zielona Góra 59 - 51

1 ZASTAL ZIELONA GÓRA  5 pkt.
2 WKK WROC£AW  5 pkt.

3 PKK 99 PABIANICE  4 pkt.
4 TWARDE PIERNIKI TORUÑ  3 pkt.

1 - 8
Zgorzelec - Sopot 41 - 78
Sieraków - Kadra Lubelskiego 84 - 61
Radom - Zielona Góra 77 - 38
Ko¶cian - Pabianice - 51 - 44

Zgorzelec - Kadra Lubelskiego 57 - 55
Ko¶cian - Radom 51 - 45
Pabianice - Zielona Góra 57 - 42
Sopot - Sieraków 75 - 74

9 - 16
Jelenia Góra - Komorów 59 - 54
Toruñ - Szczecin 48 - 37
Olsztyn - ¯yrardów 49 - 30
Skierniewice - Wroc³aw 46 - 43

Wroc³aw - Szczecin 75 - 46
Jelenia Góra - Olsztyn 62 - 47
Komorów - ¯yrardów 51 - 44
Toruñ - Skierniewice 58 - 55


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Grzeliñski Jan - WKK Wroc³aw
Grzeliñski Jan - WKK Wroc³aw
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi