News: MP U14 M£ODZICY rocz.2003/04 Polfina³y: S³upsk, Warszawa, Bytom, Ostrów Wlkp. 2-4.VI.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 15 2020 11:19:31
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U14 M£ODZICY rocz.2003/04 Polfina³y: S³upsk, Warszawa, Bytom, Ostrów Wlkp. 2-4.VI.2017
U-14 M³odzicy St.

U14 mê¿czyzn: Organizatorzy turniejów pó³fina³owych

Sk³ady dru¿yn - zawodnicy którzy grali w æwieræfina³ach

Turniej fina³owy    14-18.06.2017

GRUPA
¦l±sk Wroc³aw
TKM W³oc³awek
Basket Team Opalenica
MKKS Rybnik

GRUPA B

MOSM Bytom
Ochota Warszawa
Wilki Morskie Szczecin
WKK Wroc³aw

Grupa I
Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw - MKS Piotrówka Radom  84 : 66 STATYSTYKI
KK Wilki Morskie Szczecin - STK Czarni Yankees S³upsk  57 : 64  STATYSTYKI  
Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw - KK Wilki Morskie Szczecin  72 : 67  STATYSTYKI
MKS Piotrówka Radom - STK Czarni Yankees S³upsk  62 : 56  STATYSTYKI
KK Wilki Morskie Szczecin - MKS Piotrówka Radom  75 : 47  STATYSTYKI
STK Czarni Yankees S³upsk - Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw  62 : 63  STATYSTYKI

    
 
1

  III miejsce

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
6
2003: Wojciech Siembiga, Jakub Strysz, Mateusz Buras
Juliusz Pawe³ka, Mateusz Go³êbiowski, Micha³ Mikulski
Kajetan Krzak, Oskar Kowalski, Witold Ostrowski
Jêdrzej Kociêcki, Miko³aj Olesiñski
2004: Maksymilian Wilczek, Piotr Górecki

Trener: Tomasz Wilczek

2
  MISTRZ

STREFY

Wielkopolskie
Zachodniopom.
4
2003: Wiktor Paczkowski, Aleksander Wi¶niewski,
Kacper Ka¼mierski, Aleksander Stacherzak, Jakub Koralewski
Dawid Adamski, Maksym Gerszkow, Ireneusz Wietecha
Piotr Stanecki, Maksym Ko³odziej
2004: Jakub Stupnicki, Jakub Sucharski

Trener: Adam Sell

XXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
   II miejsce

Strefy

Pomorskie
Wa-ma
4
2003: Cezary Jankowski, Bartosz Olechnowicz, Igor Adamski
Mateusz Zach, Patryk Wasiura, Eryk ¦witalski
Leon £ochowski
2004: Alan Duda, Eryk Adamiec, Adam Kalinowski
Wiktor Malek, Micha³ Oleksy

Trener: Robert Kozlowicz


4
  III miejsce

STREFY

Mazowieckie
Podlaski
4
2003:Jakub Trze¶niewski, Wiktor Górzyñski, B³a¿ej Lisek
Mi³osz Michalczewski, Dominik Krakowiak, Piotr Maci±g
Jan Fabisiak, Igor Strza³kowski, Filip Karczemny
Kajetan Wójcik, Jakub Gniadek, Erwin Urbañski
2004: Patryk Roso³owski

Trener: Piotr Bielak


 Grupa II
UKS Siódemka Trefl Sopot - TKM W³oc³awek   60 : 58  STATYSTYKI
WKK Wroc³aw - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa  65 : 36  STATYSTYKI  
UKS Siódemka Trefl Sopot - WKK Wroc³aw    
TKM W³oc³awek - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 65 : 51  STATYSTYKI   
WKK Wroc³aw - TKM W³oc³awek  56 : 59  STATYSTYKI  
UKS GIM 92 Ursynów Warszawa - UKS Siódemka Trefl Sopot 73 : 57  STATYSTYKI

  
 
 
1
   MISTRZ

STREFY

Kuj-Pom
£ódzkie
52003: Dawid Bykowski, Oliwier Bednarek, Micha³ Szabelski
Wiktor £ukasik, Igor Bladoszewski, Krystian Szortyka
Maciej Wojciechowski, Damian B³êdowski, Maciej W³udarski
Marcel Parowiñski, Adam Janowski
2004: Jakub Andrzejewski 

Trener: Krystian Kurlapski
2
   MISTRZ

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
5
2003: Mateusz G³odek, Filip Wójcik, Micha³ Nowak
Mateusz Nizio³ek, Jakub Wójcicki, Szymon Kilian
Tomasz Piwoda, Dariusz Jaworski, Daniel Soroka
Rados³aw Jaworski
2004: Kamil Kubiak, Bartosz Jada¶, Szymon Paluch

Trener: Mariusz Mazur


XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3  II miejsce

STREFY

Mazowieckie
Podlaski
42003: Antoni Michalski, Bartosz Wysmoliñski, Kacper Nowociñski
Jan Dziadowicz, Aleksy Chwedczuk, Adam Lisewski
Stefan Twarowski, Jan Laskowski, Tadeusz Jankowiak
Maciej Kolibowski, Igor Rudnik, Maciej Koczorowski
Jakub Kuwa³ek

Trener: Jaros³aw £ukasiewicz
4   MISTRZ

Strefy

Pomorskie
Wa-ma
42003: Szymon Kar³owicz, Wiktor Jaszczerski, Micha³ Przyludzki
Micha³ Szczepkowski, Hubert £a³ak
Jakub Czworowski, Kamil Kulik, Alexandre Petit
Wiktor Jakowski, Mateusz Mackiewicz
2004: Wiktor Siemianiuk, Oskar Borkowski

Trener: Marta Cie¶licka

Grupa III
UKS MOSM Bytom - £KS Szko³a Gortata £ód¼ 61 : 53  STATYSTYKI   
Basket Team Opalenica - MKK Basket Gorzów Wielkopolski   55 : 52  STATYSTYKI  
£KS Szko³a Gortata £ód¼ - MKK Basket Gorzów Wielkopolski  45 : 51  STATYSTYKI 
UKS MOSM Bytom - Basket Team Opalenica  61 : 53  STATYSTYKI  
Basket Team Opalenica - £KS Szko³a Gortata £ód¼  84 : 54  STATYSTYKI  
MKK Basket Gorzów Wielkopolski - UKS MOSM Bytom 44 : 61  STATYSTYKI

  
 
 
1

 MISTRZ

STREFY

¦l±skie
Opolskie
6
2003: Maciej Michalski, Oskar Suwa³a, Igor Krzych
Aleksander Dziekañski, Dominik Gania, Pawe³ Wiesio³ek
Marek Dragon, Andrzej Mo³dawa, Mateusz Zawada
2004: Pawe³ Brandysiok, Jakub Greñ, Kacper Nowakowski

Trener: Aleksander Sêdzik

2
  III miejsce

STREFY

Wielkopolskie
Zachodniopom.
5
2003: Adrian Szajek, Jan Jakubiak, Miko³aj Rutkowski
Jêdrzej B³aszak, Wiktor Kozal, Kacper Dudziñski
Jakub Gruszczyñski, Kacper Kozal, Mateusz Jakubiak
Olivier Czeka³a, Jan Nowak
2004: Hubert Zimny, Aleksander Kamiñski, Jêdrzej Kubiak

Trener: Aleksander Ziobro


XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
   II miejsce

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
4
2003: Micha³ Grzeszak, Jakub Kêsik, Dawid Bury
Pawe³ Wróbel, Grzegorz Kaczmarek, Patryk £azarczyk
Sebastian Kolañski, Oskar Brodziuk, Arkadiusz Rosa
Igor Gralak
2004: Dawid Kowacki, Amadeusz £upiñski

Trener: Andrzej Stanek

4
  II miejsce

STREFY

Kuj-Pom
£ódzkie
3
2003: Konstanty Hasiak, Kacper Maækowiak, Tomasz Kwieciñski
Aleksander Lisowski, Marek Kozyra, Damian Gabara
Bartosz Stêpieñ, Krystian £uczak
Dominik Wróblewski, Patryk Kwiatkowski, Szymon Skulimowski
2004: Maksymilian Gajek, Dawid Orzechowski 

Trener: Rafa³ Antoszewski


Grupa IV
MKS Ochota Warszawa - Zastal Zielona Góra   68 : 55  STATYSTYKI
MKKS Rybnik - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.  55 : 49  STATYSTYKI
MKS Ochota Warszawa - MKKS Rybnik   67 : 65  STATYSTYKI
Zastal Zielona Góra - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.  68 : 60  STATYSTYKI 
MKKS Rybnik - Zastal Zielona Góra  58 : 57  STATYSTYKI
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - MKS Ochota Warszawa   53 : 67  STATYSTYKI 

    
 
1  MISTRZ

STREFY

Mazowieckie
Podlaski
62003: Bartosz Sitek, Wojciech Nojszewski, Alan Wilkowski
Jan Kry¶ko, Jakub Wojciechowski, £ukasz Hendrych
Stanis³aw Kosterski, Aleksander Micha³ Raplewski
Jakub Lendzioszek, Jakub Trybek, Bernard Lewandowski
Mateusz Czechowski-D±browski
2004: Patryk Czy¿ewski

Trener: Tomasz Foder
2

 II miejsce

STREFY

¦l±skie
Opolskie
5
2003: Kacper Kowalczyk-Kudziarz, Igor Lewandowski
Igor Legierski, Franciszek O¶li¼lok, Maciej Golda
Patryk Legierski, Adrian Fojcik, Adrian ¦cieszka
Kacper Margiciok, Kamil Królikowski, Karol Piotrowski
Pawe³ Rzeszut
2004: Jan Czorny, Sebastian Ko³owrot  

Trener: Stanis³aw Grabiec

XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
  
IV miejsce

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
4
2003: Jakub Kunc, Jakub Wiêckowski, Dawid Wiktorski
Maksym Wieczorek, Tomasz Cie¶lak, Rafa³ Kopaczewski
Szymon Jutrzenka, Jakub Zdaniewicz, Micha³ Wawrzkiewicz
Mi³osz Rataj, Pawe³ Osiñski, Maciej Rudkiewicz

Trener: Kamil Czapla


4
 II miejsce

STREFY

Wielkopolskie
Zachodniopom.
3
2003: Nikodem Suski, Tomasz Marek, Stanis³aw Stawiñski
Mateusz Kuncewicz, Kacper Pietrasik, Miko³aj Zaremba
Oskar Smardz, Bruno Kromolicki, Kacper Stawicki
Wojciech Krzy¿anowski, Bartosz Piotrowski, Filip Ko¼ma


Trener: Pawe³ Drzewiecki

Do turnieju fina³owego awansuj± po dwie najlepsze dru¿yny z grup pó³fina³owych.
przygotowa³ zibi

Kto awansuje do Fina³u U14 zaznacz po 2 dru¿yny z ka¿dej grupy

1 ¦l±sk Wroc³aw (77)9%9%
1 Wilki Szczecin (62)8%8%
1 Czarni S³upsk (29)4%4%
1 Piotrówka Radom (25)3%3%
2 UKS 7 Sopot (82)10%10%
2 WKK Wroc³aw (61)7%7%
2 Gim 92 W-wa (19)2%2%
2 TKM W³oclawek (46)6%6%
3 MOSM Bytom (84)10%10%
3 BT Opalenica (77)9%9%
3 Gorzów Wlkp (28)3%3%
3 £KS £ód¼ (30)4%4%
4 MKKS Rybnik (71)9%9%
4 Ochota W-wa (60)7%7%
4 Ostrów Wlkp (36)4%4%
4 Zastal Zielona G (36)4%4%

£±cznie oddano 823 g³osyKomentarze
BEBNIARZ dnia maj 17 2017 08:49:10
Jakby nie patrzeæ na te dru¿yny i jakby nie kombinowaæ kto z kim - BÊDZIE OGIEÑ smiley
silesia_fan dnia maj 17 2017 09:10:28
Dok³adnie bêdzie ogieñ. Jedyna wiadoma, to to, ¿e w ka¿dej grupie bêdzie kto¶ ze strefy dolno¶l±skie/lubuskie smiley
Jaszczurka dnia maj 17 2017 14:47:22
Do pó³fina³ów awansowa³y wszystkie dru¿yny graj±ce na turnieju w Ostrowie. Teraz trzy z nich spotkaj± siê w grupie II z Ursynowem. Kto lepiej odrobi lekcje?
silesia_fan dnia maj 17 2017 15:21:54
mo¿na rzec - Grupa II i grupa IV - grupami ¶mierci
Grupa I - najs³absza obsada
Grupa III - dwóch faworytów do fina³u.
BEBNIARZ dnia maj 24 2017 08:47:33
Taki dialog us³ysza³em w poci±gu:
- Zbiniu ty s³ysza³e¶,¿e w Bytomiu jest jakie¶ z³oto ?
- A tak s³ysza³em , z pocz±tkiem czerwca Opalenica jedzie je zdobyæ.
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
Tak ¿e tego
BEBNIARZ dnia czerwiec 07 2017 13:56:49
No i Mamy TO
Fina³y w Opalenicysmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi