News: MP U16 KADECI rocz.2001/02 Fina³ - Ostrów Wielkopolski 7-11.VI.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 09:07:34
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U16 KADECI rocz.2001/02 Fina³ - Ostrów Wielkopolski 7-11.VI.2017
U-16 Kadeci
 I raz i dwa i wkk! I sze¶æ i siedem i mistrz jest jeden!!!! Mistrzostwo Polski U16 dla WKK Wroc³aw !!!
 

Z£OCI CH£OPCY WKK Wroc³aw:

Zawodnicy: Mateusz Kaszowski, Igor Yoka-Bratasz, Aleksander Lentka, Tomasz Madejski, Mateusz Bielecki, Szymon Eitelthaler, Artur Krzy¿yñski, Jakub Król, Jan Zieniewicz, Marcin Brysz, Jakub Balawejder, Aleksander £añcucki, Micha³ Koelner, Kacper B³asiak. Trener: £ukasz Dziergowski. Asystent: Maciej Grzybek.


 Srebro dla ch³opców z Winnego Grodu… pierwszy medal trenera Marka Hossy.  ¯ó³to-czarni UKS 7 Trefl  Sopot br±zowymi medalistami kadetów..Bravo trener Bart³omiej Perzanowski. Historyczne IV-miejsce LaBasket Warszawa BRAWO trener Tomasz Wi¶nik


Fantastyczna prezentacja zespo³ów przed meczem Fina³owy (najlepsza ze wszystkich 10 fina³ów na jakich by³em) WKK Wroc³aw obroni³ tytu³ Mistrzowski  w swoim roczniku 2001 (U14, U15-Kadry i U16) BRAWO trener £ukasz Dziergowski. Zawodnicy WKK Wroc³aw w meczu Fina³owym po raz kolejny udowodnili ¿e maj± ¶wietn± obronê,  a w  ataku  ,,trójeczki,,  (oddali 40rzutów ,,za trzy punkty,, z czego  16 trafili) ,,Radosna koszykówka,,
 MVP:
Igor Yoka-Bratasz
WKK Wroc³aw

 Król Strzelców:
Benjamin Didier-Urbaniak

UKS 7 Trefl Sopot  107 pkt.

Igor Yoka-Bratasz -
WKK Wroc³aw 107 pkt


FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI
 5 ALL-STARS:

Jakub Miko³ajczyk (UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.)
Mi³osz Góreñczyk (Zastal Zielona Góra)
Aleksander Lentka (WKK Wroc³aw)
Sebastian Rompa (UKS Siódemka Trefl Sopot)
Kacper Piechowicz (UKS La Basket Warszawa)

mecz o 7 miejsce: Ku¼nia Stalowa Wola - Asseco Gdynia  54 : 84  STATYSTYKI  MVP: Micha³ Ostrowski
mecz o 5 miejsce: SPK Bia³ystok  -  Kasprowiczanka Ostrów Wlkp 70 : 71  STATYSTYKI   MVP: Jakub Miko³ajczyk
mecz o  3 miejsce La Basket Warszawa - UKS 7 Trefl Sopot  69 : 84  STATYSTYKI   MVP: Sebastian Rompa
FINA£:  WKK Wroc³aw - Zastal Zielona Góra 82 : 53  STATYSTYKI   MVP: Tomasz Madejski

retransmisje video na stronie www.tvcom.pl.
.
FILMIKI WYPOWIEDZI TRENERÓW

Statystyki live PZKoszKLASYFIKACJA KOÑCOWA

  Sk³ad......ilo¶æ.......spotkañ..w..MP......punkty
 
1

 Igor Yoka-Bratasz 10 / 172
Mateusz Kaszowski 11 / 170  >>>>>>>>>
Aleksander Lentka 11 / 135
Tomasz Madejski 11 / 131
Mateusz Bielecki 11 / 106
Artur Krzy¿yñski 11 / 57
Szymon Eitelthaler 11 / 54
Jakub Król 10 / 31
Jan Zieniewicz 11 / 29 (r.2002)
Marcin Brysz 10    24
Jakub Balawejder 8 / 20
Aleksander £añcucki 8 / 19
Miko³aj Koelner 1 / 10  (r.2002)
Kacper B³asiak 5 / 4

Trener: £ukasz Dzierkowski


2

 Mi³osz Góreñczyk 8 / 120
Konrad Szymañski 8 / 100  (r.2002)
Miko³aj Siminski 8 /89
Wojciech Dymiñski 8 / 72 >>>>>>>>>>>
Micha³ Siminski 8 / 64
Edwin Mackiewicz 8 / 63
£ukasz Szpakowski 8 / 48
Jan Gawlik 7 / 42
Jakub Morgiel 8    40
Martin Szymañski 8 / 39
Mateusz Cha³upka 7 / 23
Sergiusz Bator 3 / 16
Marcin Matkowski 4 / 2

Trener: Marek Hossa

3


Benjamin Didier-Urbaniak 8 / 166
B³a¿ej Kulikowski 8 / 100
Sebastian Rompa 8 / 97
Iwo Olender 8 / 76
£ukasz Klawa 8 / 66
Wojciech Dzier¿ak 8/ 27  >>>>>>>>>>>>
Tomasz Urban 8 / 23
Tymon Szymañski 5 /14
Micha³ G±siorowski 8 / 14
Filip ¦liwiñski 5 / 11
Maciej Danielewicz 8 / 11
Maciej Milun 6 / 7
Kacper Czuba 2 / 4

Trener: Bart³omiej Perzanowski


4

 Jakub Sadowski 8 / 129 >>>>>>>>>>>>
Kacper Piechowicz 8 / 128
Damian Skowroñski 6 / 92
Kacper Kurowski 8 / 66
Filip Stefañski 8 / 42
Maciej Adamiak 8 / 42
Aleksy Bia³ow±s 8 / 33  (r.2002)
Marcin Szymczak 8 / 19
Eryk Sulima 5 / 17
Bartosz Cecot 8    16
Aleksander Gajewski 7 / 6
Piotr Gronwald 3 / 6
Maksymilian Seku³a 7 / 2

Trener: Tomasz Wi¶nik


5

 Micha³ G³ówka 7    / 103 >>>>>>>>>>>>
Kacper Marchewka 7 / 88  (r.2002)
Jakub Miko³ajczyk 7 / 75
Bartosz Zió³ek 6 /74
Wiktor Strzelczyk 7 / 41
Kamil Zaradny 7    31
Hubert Koczura 7 / 23
Dominik Pa³atyñski 7 / 12
Micha³ Ka¼mierczak 7 / 7
Miko³aj Tyburcy 7 /7
Jakub Matschi 5    / 5
Maksymilian Krawczyk 4 / 2

Trener: Andrzej Suski

6

 Filip Bieliñski 10 / 164 >>>>>>>>>>>>>
Przemys³aw Bielski 10 / 128
Dawid Chojnowski 10 / 121
Jakub Nie¶ciór 10 / 92
Mateusz Przytulski 10 / 76
Piotr Targoñski 10 / 69
Damian ¯ero 10    29
Adrian Iwaniuk 10 / 17
Patryk Dzienis 8 / 4
Adam Wi¶niowski 3 / 4
Micha³ Ajdyna 5    2
Bart³omiej Bielski 2 / 0  (r.2002)
Patryk Iwaszczuk 2 / 0 (r.2002)
Rafa³ Radziszewski 1 / 0  (r.2002)

Trener: Kamil Zakrzewski

7

 Mi³osz Korolczuk 10 /168  >>>>>>>>>>>
Piotr Lis 9 / 111
Tomasz Jêczmieñ 10 /58
Micha³ Ostrowski 10 / 51
Micha³ Szel±gowski 10 /41
Oskar Rydzewski 10 /33
Daniel Rybkiewicz 7/ 31
Krzysztof Nowicki 10 / 30
Oskar Starosta 5 / 25  (r.2002)
Adrian Pajkert 9 / 20
Piotr Olszewski 9 / 13
Jerzy Kwidziñski 4 / 12
Dominik Noga 3 / 8
Piotr Gutowski 4 / 5

Trener: Micha³ Mróz

8

 Jakub Iskra 10 176  >>>>>>>>>>>>>>>
Oliwier Bona 10    / 111
Micha³ Soból 10    / 102
Szymon Siembida 10 / 87
Patryk Ha³ka 10    / 69
Micha³ Godawski 10 / 14  (r.2002)
Jakub Patrzyk 8 / 14
Jan Kotulski 6 / 10
Mateusz Grochowina 1 / 2  (r.2002)
Dominik Typiak 4 / 2  (r.2002)
Filip Ogonowski 6 / 0

Trener: Jerzy SzambelanMVP mecz na podstawie najlepszego Eval
   
Pó³fina³:  La Basket Warszawa  - WKK Wroc³aw   55 : 85  STATYSTYKI MVP: Mateusz Bielecki
Pó³fina³ Zastal Zielona Góra - Siódemka Trefl Sopot 63 : 59  STATYSTYKI  MVP: Mi³osz Góreñczyk 

GRUPA A

La Basket Warszawa  - Ku¼nia Stalowa Wola   94 : 64  STATYSTYKI   MVP: Kacper Piechowicz
Siódemka Trefl Sopot - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.   93 : 71  STATYSTYKI   MVP: Benjamin Dietier Urbaniak
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - La Basket Warszawa  58 : 84  STATYSTYKI   MVP: Filip Stefañski  
Ku¼nia Stalowa Wola - Siódemka Trefl Sopot   49 : 95  STATYSTYKI  MVP:  Sebastian Rompa
La Basket Warszawa - Siódemka Trefl Sopot  58 : 74  STATYSTYKI  MVP: Sebastian Rompa
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - Ku¼nia Stalowa Wola   76 : 67  STATYSTYKI  MVP:  Kamil Zaradny

1 UKS Siódemka Trefl Sopot 6 pkt.
2 UKS La Basket Warszawa 5

3 UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 4
4 CSM Ku¼nia-Cerkamed Stalowa Wola 3


GRUPA B

WKK Wroc³aw - SPK Bia³ystok   89 : 51 STATYSTYKI   MVP: Mateusz Kaszowski
Zastal Zielona Góra - Asseco Gdynia   91 : 49  STATYSTYKI   MVP: Wojciech Dymiñski
SPK Bia³ystok - Zastal Zielona Góra   63 : 101 STATYSTYKI  MVP: Konrad Szymañski
Asseco Gdynia - WKK Wroc³aw   55 : 63  STATYSTYKI   MVP: Igor Yoka-Bratasz
WKK Wroc³aw - ZastalZielona Góra  84 : 60  STATYSTYKI   MVP:  Mateusz Kaszowski
Asseco Gdynia - SPK Bia³ystok  58 : 68  STATYSTYKI   MVP:  Filip Bieliñski

1 WKK Wroc³aw 6 pkt
2 Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 5

3 SPK Bia³ystok 4
4 Asseco Gdynia 3

Przygotowa³ zibi
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Ruda ¦l.- Tychy /rozgrywaj±cy - center
Ruda ¦l.- Tychy /rozgrywaj±cy - center
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi