News: V Wieliczka Cup rocz.2006 Wieliczka 29.IX-1.X.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 23 2020 06:43:17
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

V Wieliczka Cup rocz.2006 Wieliczka 29.IX-1.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 Ogólnopolski turniej koszykówki  rocznik 2006

Turniej zosta³ zorganizowany ze wsparciem finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki, Powiatu Wielickiego i Gminy Wieliczka

MVP oraz Król Strzelców Turnieju:
Antoni Juraszewski
- MKS Grójec
(Dzi¶ Antek ma urodziny 11 lat)

TOP 10 Najlepsi strzelcy turnieju
1 Juraszewski Antoni 137 pkt. MKS Grójec I
2 Skiba Marcel 122 Cztery/Trzy Lublin
3 Szarbatek Micha³ 112 MKS Katowice
4 Jagie³³o Wojciech 99 MKS Katowice
5 Chadalski Maciej 97 MKS Katowice
7 Cichoñ Maciej 94 Wis³a Kraków
8 Pisarski Antoni 93 Regis Wieliczka
9 Smagur Karol 91 Regis Wieliczka 
10 Dy¶ Oskar 89 Cztery/Trzy Lublin


 5 AL-STARS:

* Filip Poradzki - MKS Grójec
* Micha³ Szarbatke - MKK MOS Katowice
* Adrian Wnuk - Kadet Bia³a Podlaska
* Marcel Skiba - Cztery-Trzy Lublin
* Rafa³ Miot³a - Wis³a Kraków

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

FOTO BOGDAN,

 Konkurs sprawno¶ciowo/rzutowy wygrywa
Jakub Bojarzyn 
Kadet O¶wiêcim

 Konkurs osobistych wygrywa
Patryk Kwicza³a 
Stela Cieszyn

 Konkurs trójek  wygrywa
Nikodem Holisz
Stela  Cieszyn

 Konkurs zmiana stroju wygrywa
Igor

Drajerczak 
Stela  Cieszyn

 Konkurs trenerów wygrywa
Przemys³aw Sas
AZS PWSZ  Skierniewic
(3 litry soku z Grójca)

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

    SK£AD...PUNKTY....................
Najlepszy..obroñca
Wyró¿nienie.trenera
1
 MKS GROJEC
0 Rutkowski Wiktor  27
2 Witkowski Cezary 72
3 Nawrocki Kacper 2
8 Juraszewski Antoni 137
12 Obel Aleksander 14
23 Honory Antoni 2
24 £±cki Marcel 13
32 Pêkacki Maciej 34
34 Marciñski Antoni 80
77 Gaik Hubert 67
88 Poradzki Filip 33
42 Gus³awski   Samuel  66
10 ¯ó³cik Pawe³ 2

2
MKS MOS KATOWICE
4 Kmera Szymon 4
5 Jamrozik Mateusz 5
6 Sapota  Tytus 10
7 Kogut Oliwier 20
8 Lewandowski Jakub 29
9 Szarbatke Micha³ 112
10 Ilnicki Marek 3
11 Jagie³³o Wojciech 99
12 Tomaszewicz Szymon 6
13 Chadalski Maciej 97
16  Kratiuk Kacper 6
17 Zabawa 2
Trener:  Miros³aw Pisarek
3
 KADET BIA£¡  PODLASKA
4 Popielewicz Kacper  51
5 Kucharuk Emil  6
6 Patynowski Micha³ 14
7 Dziêcio³ Micha³ 11
10 Wróbel Jakub 43
11 Trochimiuk  Bartosz  28
12 Miko³ajczak Wojciech 2
13 Mieñko-Barczyñski M. 20
14 Pliszka Eljiasz  22
15 W³adyczuk Krystian 49
17 Wnuk Adrian  79
20 Chrapek Marcel 0
22 Ignaczak Gabriel 0
23 Olszewski Miko³aj 0

4  CZTERY-TRZY LUBLIN
4 Wojnarski Patryk 0
5 Holecki Piotr  30
6 Siekierda Igor 10
7 Wroñski Jakub 0
8 Wojtowicz Sta¶ 2
9 Bzowski Krystian 0
10 Szarlip Jakub 14
11 Zalewski Szymon 0
12 Borowiec S³awomir 7
13 Paæ Jan 0
14 Dy¶ Oskar  89
15 Bobowicz Maciej 0
82 ¯mudzki Mateusz 2
33 Skiba Marcel  122
55 Derlatka Adam 


5
 WIS£A KRAKÓW
4 Cichoñ Maciej  94
7 Pitra Jakub 5
9 Miot£a Rafa³  65
11 Miko³aj Bartnikowski 19
8 Golañski Micha³  14
13 Niedzió³ka Tymoteusz  31
15 Klocek Jan  31
16 Wantuch Karol  44
17 Peksa Adam  47
Szymon Zelech
Trener: Piotr Piecuch
6
 RADWAN SPORT KRAKÓW
0 Le¶niak Bartosz  83
1 Korczyñski Krzysztof 65
2 Operacz Jakub  6
9 Targosz K£ukasz 9
15 Madej Miko³aj  16
18 Zborowski 1
30 M±czeñski Rados³aw  80
31 Orzechowski Kajetan
33 Rachwa³ Jan 5
35 Skrzek Mateusz 8
99 Pêkala MMateusz  14
00 £yko Jaros³aw 7
24 Faruj Konrad X 23

Trener: Grzegorz Radwan


7

UKS REGIS WIELICZKA
1 Pisarski Antoni  93
2 Chmielewski  Miko³aj  0
3 Ekiert Ignacy 0
4 Ciapa³a 7
5 Mosur Filip 11
7 Filipow Antoni  11
8 Smagur Karol  91
9 Tomasz  Wilk  43
10 Ko³aczkowski  0
11 Spich Mateusz 6
12 Bilski Piotr 0
14 Kamiñski Szymon 5
15 Pu³a  Jonasz 6
22  Ferenczak  Jakub 2

35 Hankus Wiktor 10
Trener: Hubert So³tysik


8
 PIOTRÓWKA RADOM I
4 Strza³kowski Adam   14
8 Ciapa³a Aleks  16
10 Ma¶lak Wiktor 0
11 Krawczyk  Szymon  10
12  Szczypiñski Adam  22
13 Skrok Patryk  34
14 Stêpniewski Filip 6
18 Duda Dominik  10
19 Zbytniewski Jakub  17
20 Lenczewski Albert  79
21 Warcho³ Miko³aj 12

Trener: Jacek Spyt
9
  STELA CIESZYN
4 Stoszek  16
6 Drajerczak 25
7 Prochaska  10
8 Czajkowski 6
9 Holisz  34
10 Kuczera  52
11 Trela  88
12 Banot  6
13 Rduch  3
14 Sandarius  19
15 Ogierman   8
16 Kwiczala  41
17 Leñczuk  0
18 Misztal 12

Trener: Jacek Bortliczek

10  MKK MDK KIELCE
4 Sztorc Maja 5
5 Weso³ek Dominik  38
6 Sobota Stanis³aw  50
7 Kania Sebastian  58
10 £osiak Piotr  55
11 Lisowski £ukasz  19
12 Kundera Jakub  86
11  PIOTRÓWKA  RADOM II
5 Koñczak  44
6 Sienokosow 6
7 Czapla  61
9 Zwolak  16
11 Ziewiecki  47
12 Hartmann  26
14 Zbiciak  28
17 Porochnemko  43
19 Michalski  40
20 Orliñski 0
21 Kozik  6

Trener: Hubert Fabisiak
12  UKS KADET O¦WIÊCIM
4 Stachura  41
5 £ucka 3
6 Gurdek 0
7 Jarosz  12
8 Miler 0
9 Zgrajek 36
10 Korczyk  40
11 Walu¶ 2
12 Bojarzyn  11
13 Pietyra 2
14 Cetnarski 0
16 Lach 2
17 Giernek
18 Bratek 0


13  AZS PWSZ SKIERNIEWICE
6 Smulczyk  2
7 Skrzypiñski 0
8 Miksa 8
10 Bilski 12
11 Wójt 11
12 Rutkowski  74
13 Dziuda  41
21 Kaba 37
22 Kubosiñski  43
39 Szerszeñ 6
0 Murgrabia 3

Trener: Przemys³aw Sas

14   MKS GRÓJEC II
5 Wi¶niewski 27
6 Tul 1
7 Wojtczak 35
9 Kowalczyk 1
16 Lenarcik 27
17 Smolich 0
26 Kacparski 4
30 D±browski 22
33 Janus  5
35 Królikowski 4
85 Michalski 6
99 Wy¿ykowski 9
0 Luterek  16
44 Wo¼ny 
11
15  MUKS 1811 UNIA TARNÓW
4 Bartkowski Patryk 0
5 Wojtanowski Karol 2
6 Bade³ek  Nikoden 4
8 Gancarz Wojciech  24
9 Karwat Jakub 2
10 Sikora Daniel  17
11 Kawa Filip 2
12 Kubaka Szymon 4
13 Ochwat  Miko³aj 0
14 Nowakowski Adam  12
15 Bartkowski Hubert 20
16 Kocan Jakub 18
17 Skowron Szymon 8

16
 KS POGOÑ RUDA ¦L¡SKA
5 Zych Marcel  5
6 Stary Szymon  3
7 Bulik Jakub  0
8 Smerecznak Jan  15
9 Porêba Dominik 4
10 Halaboda Marek  23
11 Tabaszewski Piotr  38
12 Halaboda Miros³aw 9
13 Kopyto Jakub  2
14 Marks Marcel  52
15 Szal Kajetan  20

Trener: Marcin Cyran


GRUPA A
REGIS Wieliczka–  Pogoñ Ruda   46 : 19  MVP: Tomasz Wilk
Kadet O¶wiêcim – Piotrówka R.I   28 : 50  MVP: Albert Lenczewski
Pogoñ Ruda ¦l – Piotrówka Radom I  42 : 32  MVP: Marcel Marks
REGIS Wieliczka  – Kadet O¶wiêcim 64 : 25  MVP: Karol Smagur
Kadet O¶wiêcim –  Pogoñ Ruda ¦l  68 : 50 MVP: Franciszek Stachura
REGIS Wieliczka –Piotrówka Radom I  45 : 37  MVP: Antek Pisarski

1 UKS REGIS WIELICZKA  6 pkt.
2 PIOTRÓWKA RADOM  4 pkt.  (+17)

3 KADET O¦WIÊCIM  4 pkt.  (+8)
4 POGOÑ RUDA ¦L¡SKA  4pkt.  (+4)

GRUPA B

Stela Cieszyn – MUKS Tarnów   90 : 16  MVP: Nikodem Holisz
MKS Grójec I –  Cztery Trzy Lublin  84 : 29  MVP: Samuel Gus³awski
MUKS Tarnów - MKS Grójec I  14 : 77  MVP: Pawe³ ¯ó³cik
Stela Cieszyn – Cztery Trzy Lublin   59 : 62  MVP: Marcel Skiba
MKS Grójec I – Stela Cieszyn    106 : 32 MVP: Cezary Witkowski
4/3 Lublin – MUKS Tarnów 35:21  MVP: Oskar Dy¶

1 MKS GRÓJEC I  6 pkt.
2 CZTERY TRZY LUBLIN   5 pkt
.
3 STELA CIESZYN  4 pkt.
4 MUKS TARNÓW  3 pkt.

GRUPA C

MKK MDK Kielce– Radwan Kraków  60 : 64  MVP: Bartek Le¶niak
Kadet B Podlaska – MKS Grójec II  73 : 21  MVP:  Micha³ Dziêcio³
Kadet B Podlaska – Radwan Kraków  53 : 40  MVP:  Krystian W³adyczuk
MKK MDK Kielce – MKS Grójec II  54 : 40  MVP: Sebastian Kania
MKK Kielce – Kadet B Podlaska  38 : 61  MVP: Eliasz Pliszka
MKS Grójec II – Radwan Kraków

1 KADET BIA£A PODLASKA  6 pkt.
2 RADWAN SPORT KRAKÓW  5 pkt.

3 MKK MDK KIELCE   4 pkt.
4 MKS GRÓJEC II  3 pkt.

GRUPA D
MKS MOS Katowice – Wis³a Kraków  72 : 52  MVP: Micha³ Szarbatke
AZS Skierniewice- Piotrówka R II  49 : 82  MVP: B³a¿ej Czapla
Wis³a Kraków -Piotrówka Radom II 85 : 63  MVP: Hartman
MKS MOS Katowice – AZS Skierniewice  82 : 28  MVP: Kacper Kratiuk
MOS Katowice – Piotrówka Radom II 76 : 43  MVP:
AZS Skierniewice – Wis³a Kraków

1 MKS MOS KATOWICE  6 pkt.
2 WIS£A KRAKÓW  5 pkt.

3 PIOTRÓWKA RADOM 4 pkt.
4 AZS SKIERNIEWICE 3 pkt.
    
SOBOTA 30.09.2017                         
ÆWIERÆFINA£:: Wieliczka -  Lublin   78 : 29            Grójec I - Radom II  112:52
ÆWIERÆFINA£:  Radwan - Katowice  40 : 50             Wis³a - Bia³a Podlaska  42 : 53
IX-XVI: Ruda ¦l.  - MKS Grójec II 33 : 57                Skierniewice - Tranów - 52 : 27
IX-XVI: Kielce -   O¶wiêcim 95 :34                          Cieszyn - Radom II 66 : 49
V-VIII:   Wieliczka - Radwan  66: 37                       Wis³a - Radom I  70 : 29
PÓ£FINA£Y:  Grójec I - Bia³a Podlaska 81 : 33         Lublin - Katowice  48 : 53
 
o 15 miejsce: Ruda ¦l±ska - Tarnów  34 : 41 MVP: Hubert Bartkowski
o 13 miejsce: Skierniewice - Grójec II  58 : 39  MVP: Marcin Dziuda         
o 11 miejsce: O¶wiêcim - Radom II  17 : 80  MVP:      
o 9 miejsce:  Kielce - Cieszyn  68 : 73 MVP:
o 7 miejsce: Wieliczka - Radom I  58 : 48  MVP:
o 5 miejsce: Wis³a -Radwan  66 :59 MVP:   
o 3 miejsce: Bia³a Podlaska - Lublin 53 :43
FINA£: Grójec I - Katowice 97 : 59 MVP: Antoni Marciñski


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi