News: MP U18 Radom 2017 Najlepsi w Statystykach - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 06 2020 22:17:56
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U18 Radom 2017 Najlepsi w Statystykach
U-18 Juniorzy
         Rekordy:                
Eval:   
1    Maksymilian Zagórski    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    35     
   
2    Mateusz Nowacki    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    34        
3    Sebastian Walda    Trefl Sopot SA    32        
                        
Punkty:
   
1    Marcin Woroniecki    Biofarm Basket Junior Poznañ    28        
1    Jakub ¦ciegienny    WKK Wroc³aw    28  
     
3    Mateusz Trêbowicz    WKK Wroc³aw    25        
                        
Zbiórki:
   
1    Dominik Wilczek    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    16
        
2    Andrzej Krajewski    Biofarm Basket Junior Poznañ    15       
3    Maciej Leszczyñski    Biofarm Basket Junior Poznañ    14        
                        
Asysty:   
1    Karol Sasnal    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    9        
2    Konrad Nowik    KS Rosa-Sport Radom    7        
2    Maciej Leszczyñski    Biofarm Basket Junior Poznañ    7        
2    Pawe³ Strzêpek    Hensfort Przemy¶l    7        
                        
Przechwyty:   
1    Maksymilian Zagórski    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    9        
2    Kacper Grzelak    WKK Wroc³aw    7        
                        
Bloki:   
1    Szymon Janczak    Hensfort Przemy¶l    5        
2    Konrad Dawdo    KS Rosa-Sport Radom    3        
2    Jaros³aw Gi¿yñski    Biofarm Basket Junior Poznañ    3        
2    Maksymilian Zagórski    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    3        
                        
Najwiêcej na parkiecie:   
1    Mateusz Nowacki    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    174:27        
2    Dominik Wilczek    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    165:16        
3    Maksymilian Zagórski    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    162:55        
                                                        
Double-Double:  
(3)    Jan Graniczka(10,12)(17,10)(15,10)                
(2)    Mateusz Nowacki(19,13,6)(10,10)                
(1)    Tomasz Wójcicki(10,10);Pawe³ Strzêpek(13,11);Maciej Leszczyñski(19,14);Aleksander Lewandowski(19,10);Andrzej Krajewski(10,11)                
Kacper Grzelak(19,10,7); Maksymilian Zagórski(19,11,6,5)- najlepszy stat                
                        
Najlepszy atak        KS Rosa-Sport Radom    361 pkt.            
Najlepsza obrona        KS Rosa-Sport Radom    275 pkt. (55pkt. na mecz)            
                       
 Punkty:                
     1    Norbert Zió³ko    KS Rosa-Sport Radom    84  
     
    2    Jan Malesa    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    76        
    2    Maksymilian Zagórski    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    76        
    4    Sebastian Walda    Trefl Sopot SA    72        
    5    Marcin Woroniecki    Biofarm Basket Junior Poznañ    67        
    6    £ukasz Kolenda    Trefl Sopot SA    61        
    7    Dominik Wilczek    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    59        
    7    Mateusz Nowacki    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    59        
    7    Karol Sasnal    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    59        
    10    Kacper Nowak    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    58        
                       
 Eval:                
    1    Maksymilian Zagórski    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    91        
    2    Norbert Zió³ko    KS Rosa-Sport Radom    82        
    3    Dominik Wilczek    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    81        
    4    Sebastian Walda    Trefl Sopot SA    73        
    5    Mateusz Nowacki    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    72        
    6    Karol Sasnal    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    70        
    7    Konrad Dawdo    KS Rosa-Sport Radom    66        
    8    Jan Malesa    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    64        
    9    Pawe³ Strzêpek    Hensfort Przemy¶l    58        
    10    Tymoteusz Matusiak    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    55        
                        
 +/-:                
    1    Konrad Dawdo    KS Rosa-Sport Radom    67 
       
    2    Dawid Golus    KS Rosa-Sport Radom    62        
    3    Konrad Nowik    KS Rosa-Sport Radom    54        
    4    Szymon Bernasiak    KS Rosa-Sport Radom    53        
    4    Marcin Woroniecki    Biofarm Basket Junior Poznañ    53        
    6    Norbert Zió³ko    KS Rosa-Sport Radom    50        
    7    Andrzej Krajewski    Biofarm Basket Junior Poznañ    48        
    8    Dominik Wilczek    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    45        
    9    Karol Nowakowski    KS Rosa-Sport Radom    43        
    10    Miko³aj Krakowiak    KS Rosa-Sport Radom    38        
                        
 Bloki:                
    1    Konrad Dawdo    KS Rosa-Sport Radom    13        
    2    Jan Malesa    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    6        
    2    Patryk Pacho³ek    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    6        
    2    Sebastian Walda    Trefl Sopot SA    6        
    2    Szymon Janczak    Hensfort Przemy¶l    6        
    2    Jan Brykalski    KS Korona Politechnika Kraków    6        
    7    £ukasz Uberna    WKK Wroc³aw    5        
    7    Kacper Walciszewski    Hensfort Przemy¶l    5        
    7    Maksymilian Zagórski    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    5        
    10    Jaros³aw Gi¿yñski    Biofarm Basket Junior Poznañ    4        
    10    Mateusz Kowalski    Trefl Sopot SA    4        
                        
 Przechwyty:                
    1    Dominik Wilczek    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    19        
    2    Maksymilian Zagórski    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    18        
    3    Mateusz Trêbowicz    WKK Wroc³aw    16        
    4    Sebastian Walda    Trefl Sopot SA    15        
    4    Karol Sasnal    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    15        
    6    £ukasz Kolenda    Trefl Sopot SA    14        
    7    Rados³aw Skubiñski    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    13        
    7    Jan Malesa    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    13        
                        
 Asysty:                
     1    Karol Sasnal    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    32  
     
    2    Maciej Leszczyñski    Biofarm Basket Junior Poznañ    21        
    3    Konrad Nowik    KS Rosa-Sport Radom    20        
    4    £ukasz Kolenda    Trefl Sopot SA    18        
    5    Micha³ Pieni±¿ek    KS Korona Politechnika Kraków    17        
    6    Miko³aj Krakowiak    KS Rosa-Sport Radom    15        
    6    Bartosz Kosior    Hensfort Przemy¶l    15        
    8    Jan Malesa    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    14        
    8    Dawid Golus    KS Rosa-Sport Radom    14        
    10    Pawe³ Strzêpek    Hensfort Przemy¶l    13        
                        
 Zbiórki:                
     1    Mateusz Nowacki    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    50 
       
    2    Tymoteusz Matusiak    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    45        
    3    Maksymilian Zagórski    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    43        
    4    Andrzej Krajewski    Biofarm Basket Junior Poznañ    40        
    4    Karol Nowakowski    KS Rosa-Sport Radom    40        
    6    Kacper Walciszewski    Hensfort Przemy¶l    38        
    7    Maciej Leszczyñski    Biofarm Basket Junior Poznañ    36        
    7    Dominik Wilczek    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    36        
    9    Jan Graniczka    KS Korona Politechnika Kraków    35        
    10    Fryderyk Matusiak    WKK Wroc³aw    34        
    10    Tomasz Wójcicki    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    34        
                        
 Rzuty celne za dwa:                
    1    Sebastian Walda    Trefl Sopot SA    29        
    2    Maksymilian Zagórski    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    23        
    3    Pawe³ Strzêpek    Hensfort Przemy¶l    22        
    3    Karol Sasnal    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    22        
    3    Jan Malesa    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    22        
    6    Mateusz Trêbowicz    WKK Wroc³aw    19        
    7    Kacper Walciszewski    Hensfort Przemy¶l    18        
    8    Jan Graniczka    KS Korona Politechnika Kraków    17        
    8    Karol Nowakowski    KS Rosa-Sport Radom    17        
    10    Szymon Bernasiak    KS Rosa-Sport Radom    16        
    10    Dominik Wilczek    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    16        
    10    Mateusz Nowacki    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    16        
                        
 Skuteczno¶æ % za dwa:                
    1    Konrad Dawdo    KS Rosa-Sport Radom    68.4        
    2    Marcin Woroniecki    Biofarm Basket Junior Poznañ    66.7        
    3    Szymon Bernasiak    KS Rosa-Sport Radom    64.0        
    4    £ukasz Bogus³awski    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    63.6        
    4    Kamil Waniewski    KS Rosa-Sport Radom    63.6        
    6    Karol Radoñ    Hensfort Przemy¶l    62.5        
    7    Filip Drozdowski    Biofarm Basket Junior Poznañ    61.9        
    8    Andrzej Krajewski    Biofarm Basket Junior Poznañ    61.1        
    9    Dawid Golus    KS Rosa-Sport Radom    56.5        
    10    Mateusz Szlachetka    KS Korona Politechnika Kraków    56.3        
                        
 Rzuty celne za trzy:                
    1    Norbert Zió³ko    KS Rosa-Sport Radom    17        
    2    Kacper Nowak    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    13        
    2    Marcin Woroniecki    Biofarm Basket Junior Poznañ    13        
    4    Tomasz Betley    KS Korona Politechnika Kraków    10        
    5    £ukasz Kolenda    Trefl Sopot SA    8        
    6    Maciej Leszczyñski    Biofarm Basket Junior Poznañ    7        
    6    Maciej Koperski    KS Korona Politechnika Kraków    7        
    6    Micha³ Mochnacz    Trefl Sopot SA    7        
    9    Patryk Pacho³ek    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    6        
    9    Mateusz Nowacki    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    6        
                       
 Skuteczno¶æ % za trzy:                
    1    Micha³ Mochnacz    Trefl Sopot SA    46.7        
    2    Mateusz Nowacki    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    46.2        
    3    Norbert Zió³ko    KS Rosa-Sport Radom    44.7        
    4    Tomasz Betley    KS Korona Politechnika Kraków    43.5        
    5    Jakub Zdeb    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    40.0        
    6    Marcin Woroniecki    Biofarm Basket Junior Poznañ    35.1        
    7    Kacper Nowak    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    32.5        
    8    £ukasz Bogus³awski    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    31.3        
    9    Maciej Leszczyñski    Biofarm Basket Junior Poznañ    30.4        
    10    Wo³odymir Kwaszczuk    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    30.0        
                        
 Rzuty celne za jeden:                
     1    Jan Malesa    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    26        
    2    Maksymilian Zagórski    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    21        
    3    Aleksander Lewandowski    Biofarm Basket Junior Poznañ    18        
    4    Dawid Golus    KS Rosa-Sport Radom    15        
    4    Dominik Wilczek    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    15        
    6    Norbert Zió³ko    KS Rosa-Sport Radom    13        
    6    Szymon Janczak    Hensfort Przemy¶l    13        
    8    Mateusz Szlachetka    KS Korona Politechnika Kraków    12        
    8    Marcin Woroniecki    Biofarm Basket Junior Poznañ    12        
    8    Karol Sasnal    Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków    12        
                        
 Skuteczno¶æ % za jeden:                
    1    Mateusz Szlachetka    KS Korona Politechnika Kraków    92.3        
    2    Aleksander Lewandowski    Biofarm Basket Junior Poznañ    90.0     
    3    Miko³aj Kleszcz    Hensfort Przemy¶l    88.9        
    4    Jaros³aw Gi¿yñski    Biofarm Basket Junior Poznañ    83.3        
    5    Maciej Leszczyñski    Biofarm Basket Junior Poznañ    80.0        
    6    Jakub ¦ciegienny    WKK Wroc³aw    77.8        
    7    Maciej Koperski    KS Korona Politechnika Kraków    76.9        
    8    Szymon Janczak    Hensfort Przemy¶l    76.5        
    9    Maksymilian Zagórski    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    75.0        
                        


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi