News: Draft Camp Lato 2017 Brzesko - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 06 2020 22:02:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Draft Camp Lato 2017 Brzesko
Campy / Obozy
 Draft Camp  to znana i rozpoznawana marka w¶ród Polskich Obozów Koszykarskich
Zaczê³o siê piêæ lat temu w Kozienicach jedynym letnim turnusem. Z roku na rok Draft Camp zyskiwa³ ogromn± popularno¶æ. Witek Zygierewicz  potrafi³ przez kolejne piêæ lat z grupy 50 uczestników (lato 2013) poszerzyæ Camp do grupy oko³o 500 uczestników ! (lato 2017)

Po Kozienicach Draft Camp przeniós³ siê do Brodnicy, potem by³y ju¿ dwa miasta Brodnica i Ole¶nica. W tym roku Camp pobi³ rekord 6 turnusów w 3 miastach (Brodnica, Warszawa i Brzesko). Kategorie od mini koszykówki do seniora i po raz pierwszy kategoria dziewczyn.  SKM promuje i reklamuje obóz od samego pocz±tku (2013) Zibi przez organizatorów jest zapraszany ka¿dego roku (Kozienice, Brodnica x2 i w tym roku Brzesko)

Nie bêdê siê rozpisywa³ co dzieje siê na Campie wszystkiego dowiecie siê z oficjalnej strony Campowej i z FB.  Ja mogê potwierdziæ ¿e Draft Campy  z roku na rok s± na wy¿szym poziomie organizacyjnym (coraz lepsze zakwaterowanie hale sportowe), sportowym (coraz wiêcej zawodników klubowych)a, co najwa¿niejsze zawsze panuje w¶ród uczestników super atmosfera)  W rankingu popularno¶ci Draft Camp to numer jeden w polsce, bywa tak ¿e ju¿ na trzy miesi±ce przez pierwszym Campem jest komplet miejsc. W tym roku pokaza³y siê nowe Campy ,pomimo zwiêkszaj±cej siê liczbie Campów w Polsce Draft Camp z swoj± letni± Liga NBA jest wci±¿ na Topie

Dzi¶ na zakoñczenie Campu dowiemy siê kto zostanie Mistrzem Letniej Ligi NBA, kto otrzyma tytu³ MVP DC 16, kto otrzyma buty koszykarskie (ka¿dy mecz jest sêdziowany przez sêdziów uprawnionych, ka¿dy mecz nagrywany, z ka¿dego meczu statystyki)

FOTO ZIBI    FILMIKI ZIBI

Ciekawostki z Campu

Odwiedziny Rafa³a Jucia skaut Denver Nuggets oraz Reprezentacji Polski.
Zawody ArcheryTag
Basen
Turniej 3x3
57 punktów w meczu Kamil Krajewskiego (1 pic)
12 trójek Rekord DC Dawid Gryczka
Jakub Jakubowski  sta³ siê autorem dziewi±tego w historii Draft Campów triple-double.

Tabela po zakoñczeniu rozgrywek -  Play-offs DC16!

1. Milwaukee 7-0 - pólfina³
2. Houston 5-2- pó³fina³
3. Los Angeles 4-3 - æwieræfina³
4. Chicago 4-3 æwieræfina³
5. Cleveland 4-3 æwieræfina³
6. Atlanta 2-5 æwieræfina³
7. San Antonio 1-6 mecz o VII miejsce
8. Golden State 1-6 mecz o VII miejsce

http://draftcamp.pl/

https://www.facebook.com/DraftCamp/

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
WKK - Kolbudy przy pi³ce Szymkiewicz
WKK - Kolbudy przy pi³ce Szymkiewicz
Turniej m³odzików r.94 Radom 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi