News: Plotki, ploteczki Transfery co w trawie piszczy - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 14 2020 08:17:01
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Plotki, ploteczki Transfery co w trawie piszczy
Ciekawostki
 Jak ka¿dego roku w okresie letnim (przerwa w rozgrywkach m³odzie¿owych)
Serwis Koszykówki M³odzie¿owej przygotowuje artyku³ o zmianach
klubowych. Informacje o przej¶ciach zawodników zaci±gniête s± z ró¿nych
¼róde³ (nie zadawajcie mi pytañ sk±d to wiem). Ka¿dy z was mo¿e
zdementowaæ informacje o jego przej¶ciu, wystarczy to napisaæ w
komentarzu lub na mojego maila. Mo¿liwe ¿e niektóre zmiany nie s±
prawdziwe. Dopóki zawodnik nie zostanie zg³oszony do nowego klubu to
informacja na SKM jest tylko plotk± !)  Jak zwykle najwiêcej przej¶æ
jest gdy zawodnik koñczy gimnazjum i zaczyna naukê w liceum. Artyku³
bêdzie od czasu do czasu edytowany i powiêkszany o nowe m³odzie¿owe
transfery od U14 rocznik 2004 do U18 rocznik 2000.

LISTA UCZNIÓW PRZYJÊTYCH DO SZKO£Y SMS PZKosz W³adys³awowo

1. Ciemiñski Jakub – Twarde Pierniki Toruñ  >>> Asseco Gdynia
2. Lichowski Konrad – MUKS Piaseczno
3. Podejko Mateusz - klasa Górnik Wa³brzych (2000)
4. Sobkowiak Adrian – Basket Pi³a
5. Zapa³a Szymon – Kadet O¶wiêcim  >>>  Trefl Sopot
6. Ka³u¿a Filip – Mickiewicz Katowice
7 Sasza Griszczuk - TKM Wloclawek

U18 JUNIOR: : 2000/2001

2000
 1. Micha³ Mochnacz : Trefl Sopot  >>> Rosa Radom
 2. Rafa³ Banasiak:  Polonia Warszawa  >>>  Biofarm JB Poznañ
 3. Grzegorz Kamiñski:  Starogard Gdañski  >>> Asecco Gdynia
 4. Maciej Nalewaj: Kasprowicz Inowroc³aw  >>> Asecco Gdynia
 5. Dominik Nabo¿ny: Politechnika Rzeszów (Stal Stalowa Wola)  >>> Start Lublin
 6. Patryk Atanowicz:  Polonia Warszawa  >>>  King BC Szczecin  
 7. Maksymilian Motel: (Jagiellonka W-wa) Astoria Bydgoszcz  >>>  Biofarm BJ Poznañ
 8. Bartosz Jankowski (Probasket Miñsk M.) Cracovia  >>>  Asseco Gdynia
 9. Kacper Freud: MChKK Che³mno  >>>  King BC Szczecin

2001

Jakub Iskra:  KK Stalowa Wola  >>>  Cracovia SMS Marcin Gortat
Patryk Ha³ka:   KK Stalowa Wola   >>>  Cracovia SMS Marcin Gortat
Piotr Targoñski:  SPK Bia³ystok  >>>  Cracovia SMS Marcin Gortat
Przemys³aw  Bielski:  SPK Bia³ystok  >>>  Cracovia SMS Marcin Gortat
Jakub Nie¶ciór:  SPK Bia³ystok  >>>  Cracovia SMS Marcin Gortat
Dawid Chojnowski:  SPK Bia³ystok  >>>  Cracovia SMS Marcin Gortat
Damian Czernik:  Unia Tarnów  >>>   Cracovia SMS Marcin Gortat
Wiktor Chamera:  Wis³a Kraków  >>>   Cracovia SMS Marcin Gortat
Jakub Cepuchowicz:  Wis³a Kraków  >>>   Cracovia SMS Marcin Gortat
Igor  Rusin: Wis³a Kraków:  >>>  Cracovia SMS Marcin Gortat
Miko³aj Kie³piñski: MKK Gniezno  (WKK Wroc³aw)  >>>  Biofarm JB Poiznañ
Bartosz Zió³ek: Kasprowiczanka Ostrów Wlkp  >>>  Biofarm BJ Poznañ
Mateusz Kaszowski: Sokó³ £añcut (WKK Wroc³aw) >>> Asecoo Gdynia
Wojciech Kosiuk: UKS 5 Lublin >>> Asecco Gdynia  
Oskar ¯yczkowski: Truso Elbl±g  >>>  Trefl Sopot
Jakub Pelowski:  De La Salle Gdañsk  >>>  Sharsk Port Gdynia
Alessandro Santanocito:  De La Salle Gdañsk  >>>  Sharsk Port Gdynia
Dawid Chêæ:  7 Trefl Sopot  >>>  Czarni S³upsk
Maksymilian Formella:  Asecco Gdynia  >>>  Politechnika Gdañska
Micha³ G³ówka:  Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.  >>> ¦l±sk Wroc³aw
Hugo Sobczak: MIKST Miêdzychód  >>>  Zastal Zielona Góra
Dawid Trela (MOSiR Cieszyn) Snakes Ostrawa  >>>  ¯AK ¯ory
Mateusz ¯ebrok:  MOSiR Cieszyn  >>>  ¯AK ¯ory
Alan Jatczyk ¯AK ¯ory  >>>  MKS Wodzis³aw ¦l±ski
Giedronowicz: Hiszpania  >>> Legia Warszawa


U16 KADET: 2002/2003

2002:
 1. Patryk  Zaj±c:  Wilki Morskie Szczecin  >>> Biofarm JB Poiznañ
 2. Maciej Noga:  MOSiR Przeworsk  >>>  Biofarm JB Poiznañ
 3. Aleksy Bia³ow±s:  LaBasket Warszawsa (Probasket Miñsk M.) >>>  Gim 92 Ursynów  
 4. Adam Dudziak:  Pi±tka Lublin  >>> Gim 92 Ursynów
 5. Miko³aj Borówka:  Pi±tka Lublin  >>> Asecco Gdynia
 6. Kacper Klaczek:  ¯AK ¯ory  >>> Mickiewicz Katowice
 7. Norbert Maciejak: Chromik ¯ary >>>  Zastal Zielona Góra
 8. Kacper Marchewka:  Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.  >>>  ¦l±sk Wroc³aw
 9. Piotr Jurkowski:  Legion Legionowo  >>>  UKS 7 Trefl Sopot

2003
 1. Wit Szymañski: Kasprowicz Inowroc³aw  >>>  TKM W³oc³awek
 2. Szymon Ko³akowski:  Polonia Warszawa  >>>  Gim 92 Ursynów
 3. Jakub Sama: Polonia Warszawa  >>> Gim 92 Ursynów
 4. Jakub Tomaszek: MOSM Tychy  >>> £KS SMS Marcin Gortat
 5. Dawid Pietrusiñski: MKS Grójec  >>>  £KS SMS Marcin Gortat
 6. Iwo Maækowiak: Rawia Rawicz  >>> Biofarm BJ Poznañ
 7. Aleksander Garbacz:  Jagiellonka warszawa  >>>  Ochota Warszawa
2004

1 Oliwier Szczêsny - MKS Ochota Warszawa - Piotrówka Radom / MKS Grójec
2 Oliwier Dzik - Polonia Warszawa - UKS Bia³o³êka
Wracaj± do klubów:
 1. Filip Drozdowski:  Biafarm BJ Poznañ  >>>  TKM W³oclawek
 2. Arkadiusz Szkudlarek:  King BC Szczecin  >>> Chromik ¯ary
 3. Jakub Koczan:  King BC Szczecin  >>> Chromik ¯ary
 4. Wojciech Bekacz: WKK Wroc³aw  >>>  Turów Zgorzelec
 5. Jakub Belawejder:  WKK Wroc³aw  >>>  Sokó³ £añcut

Opuszczaj± Polskê:

2001 Daniel Danielewicz: UKS 7 Trefl Sopot  >>> USA
2001 Tymon Szymañski: UKS 7 Trefl Sopot  >>> USA
2001 Igor-Yoko Bratasz:  WKK Wroc³aw  >>> USA
2001 Micha³ Ko³aczewski: Jagiellonka Warszawa  >>> USA
2001 Tymon Rutkowski: JagielLonka Warszawa  >>> USA
2003 Miko³aj Klimontowicz: MOMS Tychy  >>> KK Zadar Chorwacja

U14  M£ODZIK 2004
przygotowa³ ,,Zib,,i na podstawie rozmów z trenerami, zawodnikami, rodzicami, dzia³aczami czy kibicami

Czekamy na kolejne nazwiska  zbyszekbytomski@gmail.com

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
14.Fina³ MKS Zabrze - Hørsholm I r.94
14.Fina³ MKS Zabrze - Hørsholm I r.94
Festiwal Szwecja Laund 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi