News: IX Memoria³u M. Smêtka rocz.2003 Tarnów 16-17.IX.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 26 2020 02:25:31
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IX Memoria³u M. Smêtka rocz.2003 Tarnów 16-17.IX.2017
Turnieje Podsumowanie
Zakoñczy³ siê IX Memoria³ Micha³a Smêtka w koszykówce ch³opców - kadet "B". Najlepsz± dru¿yn± dwudniowych zmagañ okaza³a siê dru¿yna MKS GRÓJEC, która wygra³a wszystkie mecze w Memoriale, drugie miejsce zajê³a dru¿yna MUKS"1811" UNIA TARNÓW z jedn± przegran±, na trzecim miejscu uplasowa³a siê UKS SP 27 KATOWICE z dwiema przegrani, czwarte miejsce zajê³a dru¿yna SKS START £ÓD¬, a pi±te STK NOWY S¡CZ.
Poni¿ej prezentujemy wyniki w poszczególnych meczach i zdobycze punktowe.

ALL STARS

CIESIELKI MIKO£AJ - MUKS 1811 UNIA TARNÓW
OLESZCZYK MICHA£ - SKS START £ÓD¬
TRZE¦NIEWSKI JAKUB - MKS GRÓJEC
BEB£OT FRANCISZEK - UKS SP 27 KATOWICE
KACPER LI¦KIEWICZ - STK NOWY S¡CZ

Królem strzelców zosta³ :
Trze¶niewski Jakub ( MKS GRÓJEC ) - 112 PKT


 TABELA KOÑCOWA

1 MKS GRÓJEC 4 8 370:205
2 MUKS 1811 4 7 327:247
3 UKS SP 27 KATOWICE 4 6 249:310
4 SKS START £ÓD¬ 4 5 268:311
5 STK NOWY S¡CZ 4 4 209:341

STK NOWY S¡CZ – UKS SP 27 KATOWICE 45 : 59 ( 15:20 , 8:13, 7:10, 15:16 )
STK NOWY S¡CZ : Skrzypiec 6, Czop J. 4, Kosal 0, Li¶kiewicz 12, Sommer 0, Kossowski 4, Frojdenfal 7, Czop B. 0, Szachowski 2, Rucha³a M. 5, Rucha³a J. 5
Trener: Sommer £ukasz
UKS SP 27 KATOWICE: Korus 2, Pa¼dzierny 5, Sosgórnik 6, ¦wierczyñski 0, Nicpoñ 8, Kempa 9, Wójcik 6, Beb³ot 11, Osowicki 7, Pozczyk 5
Trener: Pawe³ Wo³k-Jankowski
MUKS 1811 UNIA TARNÓW – MKS GRÓJEC 60:81 ( 8:19, 12:19, 26:25, 14:18 )
MKS GRÓJEC: Rusin 4, Musia³owski 0, Poradzki 0, Pêkacki 2, Krakowiak 10, Trzesniewski 31, Kwieciñski 0, Cania 2, kot 4, Górzyñski 18, K³osowski 0, Przybytniak 10
Trener: Miros³aw Andrychowicz
MUKS 1811 UNIA TARNÓW: Tyborowicz 6, Boduch 4, Machala 6, Szatko Wiktor 18, Ciesielski 4, Szatko Wojciech 12, Jagoda 0, Knapik 6, Sowa 2, £azarz 0, Maniawski 2, Plebanek 0
Trener: Micha³ Skowron
SKS START £ÓD¬ - STK NOWY S¡CZ 100:65 ( 20:16, 29:13, 22:16, 29:20 )
SKS START £ÓD¬ : Barañski 5, Bartczak 4, Sowa 9, Tybulczuk 2, £oniewski 4, Klimczak 6, Barañski 13, Oleszczyk 5, Ziêtkowski 19, Dom¿a³ 20, Kucner 6, Grzelak 7
Trener: Andrzej Walczyñski
STK NOWY S¡CZ: Skrzypiec 8, Czop J. 0, Kosal 0, Li¶kiewicz 19, Sommer 0, Kossowski 13, Frojdenfal 13, Czop B. 10, Szachowski 0, Rucha³a M. 2, Rucha³a J. 0
MKS GRÓJEC - UKS SP 27 KATOWICE 111:51 ( 25:11, 27:8, 23:17, 36:15 )
MKS GRÓJEC: Rusin 3, Musia³owski 3, Poradzki 0, Pêkacki 2, Krakowiak 15, Trzesniewski 26, Kwieciñski 2, Cania 18, Kot 9, Górzyñski 21, K³osowski 4, Przybytniak 8
UKS SP 27 KATOWICE: Korus 4, Pa¼dzierny 4, Sosgórnik 2, ¦wierczyñski 2, Nicpoñ 14, Kempa 2, Wójcik 6, Beb³ot 6, Osowicki 5, Pozczyk 6
MUKS 1811 UNIA TARNÓW - SKS START £ÓD¬ 95:50 ( 20:17, 24:12, 28:6, 23:15 )
MUKS 1811 UNIA TARNÓW: Tyborowicz 12, Boduch 7, Machala 8, Szatko Wiktor- kontuzja, Ciesielski 18, Szatko Wojciech-kontuzja, Kozub 2, Knapik 12, Sowa 7, £azarz 11, Maniawski 16, Plebanek 2
SKS START £ÓD¬ : Barañski 5, Bartczak 2, Sowa 6, Tybulczuk 0, £oniewski 0, Klimczak 6, Barañski 11, Oleszczyk 6, Ziêtkowski 8, Dom¿a³ 6, Kucner 0, Grzelak 2, Jaros 3
SKS START £ÓD¬ - MKS GRÓJEC 47:76 ( 16:18, 8:16, 8:20, 15:22 )
SKS START £ÓD¬ : Barañski 2, Bartczak 4, Sowa 5, Tybulczuk 0, £oniewski 0, Klimczak 5, Barañski 4, Oleszczyk 9, Ziêtkowski 4, Dom¿a³ 8, Kucner 0, Grzelak 4, Jaros 2
MKS GRÓJEC: Rusin 0, Musia³owski 0, Poradzki 0, Pêkacki 2, Krakowiak 6, Trzesniewski 29, Kwieciñski 0, Cania 11, Kot 10, Górzyñski 9, K³osowski 0, Przybytniak 9
MUKS 1811 UNIA TARNÓW - UKS SP 27 KATOWICE 83:64 ( 10:28, 13:16, 11:21, 6:23 )
MUKS 1811 UNIA TARNÓW: Tyborowicz 8, Boduch 9, Machala 14, Szatko Wiktor- kontuzja, Ciesielski 18, Szatko Wojciech-kontuzja, Kozub 0, Knapik 15, Sowa 11, £azarz 4, Maniawski 2, Plebanek 0, Jagoda 2
UKS SP 27 KATOWICE: Korus 0, Pa¼dzierny 0, Sosgórnik 0, ¦wierczyñski 0, Nicpoñ 8, Kempa 6, Wójcik 8, Beb³ot 26, Osowicki 12, Pozczyk 4
MKS GRÓJEC - STK NOWY S¡CZ 104:46 ( 21:16, 32:8, 18:12, 33:10 )
MKS GRÓJEC: Rusin 0, Musia³owski 0, Poradzki 0, Pêkacki 2, Krakowiak 6, Trzesniewski 29, Kwieciñski 0, Cania 11, Kot 10, Górzyñski 9, K³osowski 0, Przybytniak 9
STK NOWY S¡CZ: Skrzypiec 8, Czop J. 0, Kosal 0, Li¶kiewicz 19, Sommer 0, Kossowski 13, Frojdenfal 13, Czop B. 10, Szachowski 0, Rucha³a M. 2, Rucha³a J. 0
UKS SP 27 KATOWICE - SKS START £ÓD¬ 75:71 ( 11:11, 15:23, 20:17, 17:12 dogrywka 12:8 )
UKS SP 27 KATOWICE: Korus 4, Pa¼dzierny 4, Sosgórnik 0, ¦wierczyñski 0, Nicpoñ 5, Kempa 5, Wójcik 13, Beb³ot 16, Osowicki 21, Pozczyk 7
SKS START £ÓD¬ : Barañski 0, Bartczak 1, Sowa 17, Tybulczuk 0, £oniewski 0, Klimczak 15, Barañski 5, Oleszczyk 6, Ziêtkowski 7, Dom¿a³ 14, Kucner 0, Grzelak 4, Jaros 6
MUKS 1811 UNIA TARNÓW - STK NOWY S¡CZ ( 22:8, 22:9, 18:18, 26:16 )
MUKS 1811 UNIA TARNÓW: Tyborowicz 6, Boduch 5, Machala 15, Szatko Wiktor- kontuzja, Ciesielski 12, Szatko Wojciech-kontuzja, Kozub 2, Knapik 4, Sowa 24, £azarz 0, Maniawski 11, Plebanek 0, Jagoda 9
STK NOWY S¡CZ: Skrzypiec 5, Czop J. 0, Kosal 0, Li¶kiewicz 18, Sommer 0, Kossowski 7, Frojdenfal 13, Czop B. 4, Szachowski 3, Rucha³a M. 0, Rucha³a J. 3


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi