News: Szopienicki sukces - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 03:26:39
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Szopienicki sukces
Fanclub
 Prawie komplet publiczno¶ci w nowo wybudowanej hali w Katowicach-Szopienicach.* Bêdziemy chodziæ na kolejne mecze naszej reprezentacji, byle tylko organizowali je na ¦l±sku … Ju¿ na dwie godziny przed towarzyskim meczem Polska – S³owacja, który odby³ siê zgodnie z planem o godz. 14.40 w niedzielê, 13 stycznia w katowickiej hali zjawili siê pierwsi kibice. Wprawdzie na pocz±tku, organizatorzy udostêpnili fanom tylko jedn± stronê widowni, ale z biegiem czasu zdecydowali siê na otwarcie drugiej czê¶ci.

Na trybunach oprócz zwyk³ych pasjonatów koszykówki pojawili siê tak¿e koszykarze , trenerzy i dzia³acze… z tym jednak, i¿ mnie osobi¶cie najbardziej cieszy fakt ¿e na ten mecz przyby³o tak wiele dzieciaków i m³odzie¿y. S³owa uznania nale¿y skierowaæ do trenerów kadry ¦l±ska, którzy prosto ze zgrupowania w Strumieniu przywie¼li na ten mecz ponad 30 zawodników i zawodniczek Pan Witold Brauntsch z Pszczyny tak¿e przyjecha³ m³odymi koszykarzami. By³o ich a¿ trzydziestu. Na trybunach dostrzec mo¿na by³o tak¿e zawodników z GTK Gliwice, MOSM Bytom, MKKS Rybnik, KS Pogoñ Ruda ¦l±ska, UKS SP 27 Katowice, Hartwig Katowice. Towarzyszyli im rodzice i trenerzy. Tak powinno byæ! Tak¿e podczas mistrzostw Europy 2009, które rozegrane maj± byæ w katowickim Spodku. Natomiast wracaj±c do niedzielnego meczu w Katowicach, to s±dzê, ¿e wszyscy byli zadowoleni z tego pojedynku. A zgromadzona na trybunach szopienickiej hali widownia udowodni³a, jak bardzo ¦l±sk potrzebuje koszykówki. I to tej z najwy¿szej pó³ki ..Czekamy zatem na ekstraklasê! Z kolei, podejmuj±c wspomniany na wstêpie temat hali w Katowicach – Szopienicach to pozostaje sobie ¿yczyæ, oby ten obiekt, jak najczê¶ciej s³u¿y³ dzieciom i m³odzie¿y ze ¦l±ska, oby wynajêcie tej sali by³o jak najtañsze, i jeszcze… oby w Szopienicach by³y rozgrywane turnieje i fina³y MP w rozgrywkach m³odzie¿owych.

Kolejny wspólny wyjazd planuje na mecz ALL STAR GAME Prawdopodobnie odbêdzie siê na pocz±tku marca we Wroc³awiu ju¿ dzi¶ mo¿na siê do mnie zg³aszaæ z wyra¿eniem chêci na wyjazdu na ten mecz ... A je¶li macie w±tpliwo¶ci i nie wiecie, jak to jest, to zapytajcie tych, co byli w zesz³ym roku.
Z.B.

FOTO

WOJCIECH-FIGURSKI

KURIANOWICZ-RAFA£

ZIÓ£KOWSKI-ADAM

BYTOMSKI-ZBIGNIEW
Komentarze
knoppers dnia grudzie 27 2007 18:52:42
Tak jak prosi³ mnie Zbyszek napisa³em do PZKoszu w zwiazku z tymi biletami. Jak dostane odpowied¼ to napisze to tutaj
bober dnia grudzie 28 2007 09:02:26
a wiesz juz ile kosztowac beda??
Maciek dnia grudzie 28 2007 10:48:53
Bilety zalatwia SKM czyli sam Zibi i to do niego kierujcie jakiekolwiek pytania odnosnie biletów. Ja nie mam ¿adnych informacji na ten temat i w tej sprawie raczej nie pomogê ;/
SzymciO dnia grudzie 28 2007 19:44:06
dla mnie 2 bilety |pzdr
jmjbasket dnia grudzie 30 2007 23:31:44
no jest mozliwe ze przyjde ze Slowacji na to spotkanie...
bober dnia stycze 01 2008 13:18:22
dla mnie 1 bilet
jmjbasket dnia stycze 09 2008 16:06:10
Kadra Slowacji na spotkanie przecziw polskiemu zespolu:

Guards: Martin Micka (Inter Bratyslawa), Milan Ziak (BK Casta Nitra), Richard Misinsky (TU Kosice).

Forwards: Dusan Pandula (Inter Bratislawa), Andrej Cervenka a Roman Vido (BK Casta Nitra), Lubos Pohanka (BK Levice), Igor Majoros (BK Komarno), Martin Sykora (BK Lucenec).

Centers: Branislav Brlit (BK Pezinok), Peter Terlanda (Inter Bratyslawa), Jozef Vojtek (BK Casta Nitra).

Wsistkie nazwyska sa napisane bez znakow dyakriticznych...
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

wietne! wietne! 0% [adnych gosw]
Bardzo dobre Bardzo dobre 50% [1 Gos]
Dobre Dobre 0% [adnych gosw]
Przecitne Przecitne 0% [adnych gosw]
Sabe Sabe 50% [1 Gos]
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
¦l±sk Ch³opcy
¦l±sk Ch³opcy
Kadra ¦l±ska r.93 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi