News: Pogoñ Ruda ¦laska zaprasza kibiców na æwieræfina³y MP - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 03:13:30
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Pogoñ Ruda ¦laska zaprasza kibiców na æwieræfina³y MP
U-20 Juniorzy St.
W dniach 12-14 luty w hali MOSiR w Rudzie ¦l±skiej - Nowym Bytomiu (hala Pogoni Ruda ¦l±ska) odbêd± siê æwieræfina³owe spotkania Mistrzostwa Polski juniorów starszych w koszykówce. W turnieju udzia³ wezm± zespo³y gospodarzy, Startu Lublin oraz ¦l±ska Wroc³aw. Poni¿ej przedstawiamy plan spotkañ tej imprezy:

i sk³ady zespo³ów Pogoni ,MKS Zabrze i AZS Katowice

Przed paroma dniami zakoñczy³y siê Æwieræfina³y MP Juniorek Starszych  awans do pó³fina³ów uzyska³a dru¿yna RMKS Rybnik serdecznie gratulujemy i
zapraszamy kibiców na pó³fina³y do Rybnika
w dniach 12-14 luty do Rybnika przyjada dziewczyny z Piaseczna , Ostrowa Wlkp.i Gorzowa Wlkp.W dniach 12-14.02.2008 w ca³ym kraju rozgrywane bêd± æwieræfina³y mistrzostw Polski juniorów starszych. 4 dru¿yny spotykaj± siê w jednym mie¶cie i graj± "ka¿dy z ka¿dym". Do pó³fina³ów awansuj± po dwie najlepsze dru¿yny z ka¿dego turnieju. W rozgrywkach juniorów starszych graæ mog± ch³opcy urodzeni w roczniku 1988 oraz m³odsi.
W æwieræfina³ach bior± udzia³ 32 dru¿yny (czyli jest 8 turniejów w Polsce). W pó³fina³ach bierze udzia³ 16 dru¿yn (czyli s± 4 turnieje), a w fina³ach gra 8 zespo³ów.

 GRUPA II - Ruda ¦l±ska
Pogoñ Ruda ¦l±ska
Start Lublin
¦l±sk Wroc³aw


KS Pogoñ Ruda ¦l±ska

 1 Kamil Nowak  rocz. 1988  wzrost 196 pozycja 5  ( foto 1 )
2 Przemys³aw Tomecki rocz.1988 wzrost 193 pozycja 3/4
3 Goczok Dominik rocz.1988 wzrost 191 pozycja 3 ( foto 2 )
4 Tomasz Patyna rocz.1988 wzrost 190 pozycja 4/5
5 Szymon ¯ym³a rocz.1988 wzrost 180 pozycja 1/2
6 Daniel Kubista rocz.1988 wzrost 186 pozycja 1/2
7 Micha³ Lupa  rocz.1989 wzrost 183 pozycja 1/2
8 Bartosz Stawowski rocz.1989 wzrost 184 pozycja 1/2


Zawodnicy wypo¿yczeni na czas Mistrzostw Polski

 9   Dawid Grochowski Jaworzno rocz.1989 wzrost 188 pozycja 2/3
10 Rados³aw Lemañski MCKiS Jaworzno rocz.1989 wzrost 184 pozycja 1/2
11 Dawid Goldamer MCKiS Jaworzno rocz.1989 wzrost 202 pozycja 5
12 Rafa³ Miku³a MOSM Tychy rocz. 1988 wzrost 183 pozycja 1/2
13 Jakub Gruth Alba Chorzów rocz.1991 wzrost 190 pozycja 2/3
mecze

12.02.2008 godz. 18.30
Pogoñ Ruda ¦l±ska - Start Lublin
13.02.2008 godz. 17.00
Start Lublin - ¦l±sk Wroc³aw
14.02.2008 godz. 17.00
Pogoñ Ruda ¦l±ska - ¦l±sk Wroc³aw


GRUPA VIII – Kraków
 Cracovia Kraków
UKS Brukserwis Ósemka Wejherowo
MKS Ochota Warszawa
MKS ZabrzeDawid Weiss 88
Maciej Balcerzak 88
S³awomir Æwikla 88
Piotr Krupa  88
Adam Baczynski  90 
Micha³ Dzierko  90 
Marcin Czauderna  89 
Kazimierz Stolarczyk  88
Pawe³ Jaszczurowski 88
Tomasz Micuda 88 
Micha³ Moralewicz 91 
Olek Maslanka 91

Terminarz turnieju:

12.02.2008r. (wtorek)
godz.17.00. Brukserwis Ósemka Wejherowo-MKS ZABRZE
godz.19.00. Cracovia Kraków-Ochota Warszawa
13.02.2008r. (¶roda)
godz.16.00. Ochota Warszawa-Brukserwis Ósemka Wejherowo
godz.18.00. Cracovia Kraków-MKS ZABRZE
14.02.2008r. (czwartek)
godz.16.00 Cracovia Kraków-Brukserwis Ósemka Wejherowo
godz.18.00. MKS ZABRZE-Ochota Warszawa
Do pó³fina³u MP awans wywalcz± dwa pierwsze zespo³y.


Trenerzy : Tomasz Przyby³a , Mariusz Niedbalski 

GRUPA VII - Zgorzelec

 Turów Zgorzelec
MSZS Kutno
Unia Tarnów

AZS Katowice

Batorski Michal 88
Chwal Radoslaw 88
Donerstag Michal 88
Kabza Mikolaj 89
Kita Bartosz 88
Kornecki Filip 88
Szlichta Micha³  88
Tokarski Damian 88
Wawrzyniak Szymon 88
Weisbrot Patryk 89
Wolañski Lukasz 90
Wróblewski Jacek 88

GRUPA I - Inowroc³aw

 SKS Kasprowicz Inowroc³aw
Polonia 2011 Warszawa
PTG Sokó³ £añcut
Zag³êbie Sosnowiec


Bêdê bardzo wdziêczny je¶li wy¶lecie mi wyniki sms

 

Tel: 666015204

 

 

 

Wszystkim ¦l±skim dru¿ynom ¿yczê powodzenia i awansu do pó³fina³ów MP
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Gratulacje dla Milczyñskiego
Gratulacje dla Milczyñskiego
Kadra Polski rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi