News: MOSM Bytom na II Miêdzynarodowym Turnieju w Bydgoszczy - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 27 2020 06:36:27
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MOSM Bytom na II Miêdzynarodowym Turnieju w Bydgoszczy
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 11-13.04.2008 w Bydgoszczy odby³ siê II Miêdzynarodowy Turniej M³odzików , rocznika 1994. W turnieju odbywaj±cym siê rónolegle na dwóch halach, Astorii i SP 32 wyst±pili nastêpuj±ce zespo³y: UKS G26 Astoria Bydgoszcz, MKS Novum Bydgoszcz, Vilnius KM-1 Litwa, Vilnius KM-2 Litwa, UKS 40 Radom, Polonia Warszawa, MOSM Bytom oraz AZS Koszalin.

110-FOTEK-Z-TURNIEJU


Spory sukces odniós³ Uczniowski Klub Sportowy "Czterdziestka" Radom. Prowadzony przez Jacka Spyta zespó³ ch³opców do lat 14 wygra³ miêdzynarodowy turniej w Bydgoszczy. To pierwszy tak udany wystêp na ogólnopolskiej arenie m³odzie¿owej dru¿yny koszykarzy z Radomia od dobrych kilku lat.  Nasz zespó³ MOSM Bytom zaj±³ w turnieju siódme miejsce ale to nie by³o najwa¿niejsze. Celem wyjazdu na ten turniej by³o ogranie siê zespo³u spróbowanie swoich si³ z polsk± czo³ówk± rocznika 1994. Zagranie meczu miêdzynarodowego z Litwinami by³o na pewno du¿ym prze¿yciem ch³opaków z Bytomia...czym wiêcej meczy bêd± grali ch³opcy Rados³awa Fudalego tym wiêcej bêd± nabieraæ umiejêtno¶ci i do¶wiadczenia i to jest teraz najwa¿niejsze. S³usznie stwierdzi³ trener jak by ten turniej odby³ siê za dwa miesi±ce z tymi samymi dru¿ynami kolejno¶æ mog³a by byæ zupe³nie  inna...tak jest w koszykówce m³odzie¿owej .Turniej uwa¿am za bardzo udany dobrze zorganizowany Puchary dla wszystkich dru¿yn nagrody i okoliczno¶ciowe koszulki  dla ka¿dego zawodnika sponsorzy spisali siê na medal


 
W naszej dru¿ynie organizatorzy wyró¿nili Piotrka Wolnika w nagrodê za dobra grê otrzyma³  komplet do Badmintona i torbê turystyczna. A od dru¿yny s³odycze i.... tak siê z³o¿y³o ¿e Piotrek w ostatnim dniu turnieju obchodzi³ swoje 14 urodziny po wygranym meczu z Litwinami koledzy z dru¿yny podrzucili go 14 razy w górê a w tramwaju od¶piewali sto lat w trzech jêzykach

na fotce Piotr Wolonik w dolnym rzêdzie z numerem 8

GRUPA A   -   Hala  Astorii ul. Kr. Jadwigi 23
10.00
Astoria Bydgoszcz
-  AZS Koszalin
71
:
65
12.00
UKS 40 Radom
- Vilnius KM-2
49
:
26
15.30
AZS Koszalin
- Vilnius KM-2
40
:
34
17.30
Astoria Bydgoszcz
-  UKS 40 Radom
61
:
54
GRUPA B   -   Hala SP 32 ul. Ba³tycka 59
10.00
Novum Bydgoszcz
-  MOS Bytom
76
:
53
12.00
Polonia Warszawa
-  Vilnius KM-1
56
:
58
15.30
MOS Bytom
-  Vilnius KM-1
41
:
65
17.30
Novum Bydgoszcz
-  Polonia Warszawa
61
:
52

Sobota 12.04.2008
 
 
 
GRUPA A   -   Hala  Astorii ul. Kr. Jadwigi 23
10.00
UKS 40 Radom
-  AZS Koszalin
57
:
43
12.00
Astoria Bydgoszcz
-  Vilnius KM-2
64
:
66
GRUPA B   -   Hala SP 32 ul. Ba³tycka 59
10.00
MOS Bytom
-  Polonia Warszawa
40
:
76
12.00
Novum Bydgoszcz
-  Vilnius KM-1
62
:
55
 
Tabela koñcowa gr. A
M-ce
Zespó³
Mecze
Pkt.
+
-
 

1
Astoria Bydgoszcz
3
5
 
 
 

2
UKS 40 Radom
3
5
 
 
 

3
AZS Koszalin
3
4
 
 
 

4
Vilnius KM-2
3
4
 
 
PK


Tabela koñcowa gr. B
M-ce
Zespó³
Mecze
Pkt.
+
-
 

1
Novum Bydgoszcz
3
6
 
 
 

2
Vilnius KM-1
3
5
 
 
 

3
Polonia Warszawa
3
4
 
 
 

4
MOS Bytom
3
3
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Hala  Astorii ul. Kr. Jadwigi 23
15.30
Astoria Bydgoszcz
-  Vilnius KM-1
74
:
62
17.30
AZS Koszalin
-  MOS Bytom
61
:
59
Hala SP 32 ul. Ba³tycka 59
15.30
UKS 40 Radom
-  Novum Bydgoszcz
64
:
63
17.30
Vilnius KM-2
-  Polonia Warszawa
40
:
74

 
Niedziela 13.04.2008
 
 
 
Hala SP 32 ul. Ba³tycka 59
09.00
Vilnius KM-2
- MOS Bytom
 
:
            o 7 m-ce
Hala  Astorii ul. Kr. Jadwigi 23
09.00
AZS Koszalin
- Polonia Warszawa
59
:
57        o 5 m-ce
10.45.
Novum Bydgoszcz
- Vilnius KM-1
62
:
55        o 3 m-ce
12.30
Astoria Bydgoszcz
- UKS 40 Radom
67
:
69        o 1 m-ce
 
 
 
 
 
 


Koñcowa Kolejno¶æ w Turnieju
 
 
1. UKS 40 Radom
2. Astoria Bydgoszcz
3. Novum Bydgoszcz
4. Vilnius KM-1
5. AZS Koszalin
6. Polonia Warszawa
7. MOS Bytom
8. Vilnius KM-2
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
zaprzyja¼nione druzyny
zaprzyja¼nione druzyny
¦KM sezon 06/07 U-13 rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi