News: ALLES CUP G£OWNO 2008 dla JAS FBG Sosonowiec - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 24 2020 16:27:21
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

ALLES CUP G£OWNO 2008 dla JAS FBG Sosonowiec
Turnieje Podsumowanie
Portal koszykarski ¦KM zosta³ zaproszony do G³owna na Pierwszy Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcz±t ALLES CUP G£OWNO 2008.Turniej zosta³ zorganizowany z okazji pierwszej rocznicy klubu a g³ównym sponsorem imprezy jest firma ALLES z G³owna, producent markowej bielizny damskiej.

Organizatorem Turnieju jest klub TK G³owno oraz firma ALLES

adres firmy : http://www.alles.pl/

Oficjalnego otwarcia dokona³ prezes TG G³owno Jaros³aw Soczyñski wraz z pani± Beat± Wojciechowsk± przedstawicielem firmy ALLES.

Po otwarciu imprezy wszystkie zespo³y otrzyma³y torta urodzinowego

Gospodarzem Turnieju jest Szko³a Podstawowa nr 2 w G³ownie, któr± zarz±dza pani dyrektor El¿bieta Czerwiec. Szko³a organizuje obozy sportowe, posiada doskona³e warunki zakwaterowania w nowej szkole oraz now± hale klimatyzowan± z nag³o¶nieniem. Piêkne, malownicze po³o¿enie obiektu szkolnego ( las, jeziora, boisko tartanowe do uprawiania gier zespo³owych ) zachêcaj± do skorzystania z oferty na bardzo dobrych warunkach finansowych.

adres szko³y:   http://www.sp2glowno.szkoly.lodz.pl/index.html

Dla zainteresowanych numer tel.(601550102)

Wszystko to mo¿na zobaczyæ w naszej galerii .  TUTAJ

 

Wyniki

TK G³owno I - UKS Pi±tka ¯yrardów 30 : 33
TK G³owno I – TK G³owno II 98 : 8
JAS-FBG Sosnowiec URSUS Warszawa 54 : 11
G³owno II - UKS Trójka ¯yrardów 0 : 83
G³owno I - Ursus Warszawa 38 : 29
G³owno II - Ursus Warszawa 7 : 46
JAS FBG Sosnowiec - TK G³owno II 89 : 4
JAS-FBG Sosonowie - UKS Trójka ¯yrardów  69 : 25
Ursus Warszawa - UKS Trójka ¯yrardów 32 : 27
JAS FBG Sosonowiec - TK G³owno I  35 : 32

Koñcowa kwalifikacja zespo³ów

1 JAS FBG Sosnowiec 8 pkt
2 TK G³owno I 6 pkt
3 UKS Trójka ¯yrardów 6 pkt

Puchary ufundowane przez firme ALLES

4 Ursus Warszawa 6 pkt
5 TK G³owno 3 pkt

Puchary ufundowane przez pana Traczyka w³a¶ciciela Apteki ,,pod Kurantem,,

Wszystkie zespo³y otrzyma³y tak¿e statuetki za udzia³ w turnieju ufundowane przez pani± El¿bietê Czerwiec dyrektor SP 2

Najlepsza zawodniczka Turnieju ( MVP )

Sonia M±dra - JAS FBG Sosonowiec ( nagroda - piêkny Puchar ufundowany przez Burmistrza G³owna pana Wojciecha Brzeskiego )

Najlepszy strzelczyni turnieju

Weronika Lewandowska 58 pkt ( nagroda - Jaros³aw Soczyñski prezes TK ALLES G³owno )

Najlepsze zawodniczki z poszczególnych zespo³ów ( ,,Pi±tka All Stars,, )

nagrody - statuetki ufundowane przez Burmistrza G³owna pana Wojciecha Brzeskiego )

Klaudia Potega  - JAS FBG Sosonowiec
Michalina Osiñska - TK Alles G³owno I
Ola Koseska - URSUSU Warszawa
Marianna Kawiecka - UKS Trójka ¯yrardów
Karina Bzinka - TK Alles G³owno II

konkurs rzutów wolnych wygra³a zawodniczka UKS Trójka ¯yrardów

zawodnicy i go¶cie dziêkuj± pañstwu Osiñskim za ufundowanie Grilla

Ja tak¿e do³±czam do podziêkowañ za zaproszenie i mi³± go¶cinê w G³ownie
a klubowi JAS-FBG Sosnowiec za transport do G³owno i z powrotem

Zbyszek Bytomski


Komentarze
dorotha11 dnia wrzesie 28 2008 13:09:22
brawo dla JAS FBG, Z³ote dziewczyny ida jak burza smiley Oby tak dalej
dorotha11 dnia wrzesie 28 2008 13:11:48
smileysmileysmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
kto z nich zagra kiedy¦ w NBA ?
kto z nich zagra kiedy¦ w NBA ?
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi