News: Koniec rozgrywek w U-20 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 02:21:54
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Koniec rozgrywek w U-20
U-20 Juniorzy St.
                 
MOSM Tychy - Hajduki Chorzów  88 : 90
(16:17, 18:20, 31:30, 23:23)

TYCHY - Gabry¶ 26(2x3), Rodacki 23, Malicki 17(4x3), Liszka 13, ¦wierczewski 4 oraz Wroñski 3, Janik 2, Kulpa 0.
HAJDUKI - Jurczyñski 39(6x3), Balon 15(1x3), Stankala 12, Gruth 10, Modrzyñski 1 oraz Karwacki 7, Wiszkowski 4, Lato 2.


AZS Katowice - MCKiS Jaworzno  65 : 92
Kwarty 14-23,  17-22, 16-28, 18-19
ZOBACZ FOTKI Z MECZU  3-FILMIKI

Hajduki Chorzów - LOSM PZKosz Jaworzno 108 : 64

MCKiS Jaworzno - GTK Gliwice  80 : 58

Hajduki Chorzów - Mickiewicz Katowice  71 : 74
15-15, 27-28, 11-12, 18-19
Chorzów: Jurczyñski  35, Modrzyñski 18, Balon 10, Wiszkowski 6, Stankala 2
Katowice: Dytrych 26, Najman 19 Siudak 12, Matlok 6, Klimasz 6, Wojnowski 3, Kaloch 2

LOSM PZKosz Jaworzno - AZS Katowice  0 : 20

MCKiS Jaworzno - LOSM PZKosz Jaworzno  20 : 0

GTK Gliwice  - MOSM Tychy  79 : 72
(20-21; 15-10; 17-18; 27-23),
Zwyciêstwo juniorów starszych???
Nie przypadkiem pojawi³y siê znaki zapytania w nag³ówku wiadomo¶ci mimo, ¿e zwyciêstwo naszego zespo³u w rozgrywkach juniorów starszych jest faktem, ale po kolei. Przeciwnikiem naszego zespo³u byli dzi¶ tyszanie, którzy na w³asnym parkiecie sprawili niespodziankê (dla nas niezbyt mi³±), pokonuj±c nas ró¿nic± dwudziestu punktów. Nie napawa³o to naszych kibiców optymizmem zwa¿ywszy na fakt, ¿e nasi zawodnicy z rocznika 1990 mieli dzi¶ studniówkê i ze "starego" sk³adu zostali: Dudi, Szklarz, Narczyk i Nowak. Niczym nie zra¿ony trener Adamczak do sk³adu powo³a³ GTK'owsk± m³odzie¿ z roczników 1991 - Juraszka i Kaczmarka, 1993 - Ziêbê oraz !!!1994!!! - Sanny i Ko³cza, na uwagê i podkreslenie zas³uguje bardzo dobre przyjêcie m³odzie¿y przez "starych" zawodników i dobra atmosferê w zespole. Sam mecz by³ bardzo wyrównany i toczy³ sie praktycznie kosz za kosz, po pierwszej kwarcie przegrywamy 20-21 by do przerwy prowadziæ 35-31, o zwyciêstwie decyduje koñcówka spotkania, któr± zdecydowanie lepiej wytrzymuj± nasi koszykarze. Gdy na 80 sek przed koñcem tyszanie prowadzili 2 punktami i mieli akcje w ataku wydawa³o siê, ¿e to oni jedna bêd± gór±, ale... celna trójka, dobra obrona i szybka, skuteczna gra w ataku wed³ug zaleceñ trenera oraz faul niegodny sportowca odgwizdany na Ko³czu i nasze zwyciêstwo sta³o siê faktem. Po takim meczu trudno kogo¶ chwaliæ, ca³y zespó³ zagra³ ¶wietnie, starsi zawodnicy grali madrze, spokojnie i skutecznie, walcz±c pod obiema tablicami, nasza m³odzie¿ wnios³a ¿ywio³, brak respektu i chêæ pokazania, ¿e w niczym nie ustepuja starszym i - NIE USTÊPOWALI. To by³ naprawdê fajny mecz, warto by³o byæ dzi¶ na Sikorniku.

GTK "Fluor-Britam" Gliwice: Nowak 10, Juraszek 2, Kaczmarek 0, Szklarz 17, Ziêba 5, Ko³cz 6, Dudek 12, Narczyk 15 i Sanny 12 KS MOSM Tychy: Ropacki 20, Liszka 13, Kulpa 0, ¦wierczewski 5, Wroñski 6, Malicki 15, Wilczek 0, Jaroszek 0, Gabry¶ 13.

Aktualna Tabela    -
   -
Komentarze
darek dnia stycze 15 2009 21:14:04
..............
AZS Katowice -MCKiS Jaworzno + 30pkt dla Jaworzna
Mosm Tychy -Hajduki Chorzów + 3pkt dla Hajduków
Losm Jaworzno- Mickiewicz Katowice -Zwyciêstwo -Mickiewicza

czyli w Tej Chwili Gdy MCKiS Jaworzno -ZOSTA£O Mistrzem ¦l±ska !!!!

"karty "-Kto Zdobêcie 2 miejsce -bêdzie -Rozdawa³ Losm Jaworzno ,który to Ma .. Zaleg³e Mecze i Jak ustawi Trener Dru¿yne -Przeciwko swoim -Rywalom ???
darek dnia stycze 15 2009 22:32:08
AZS Katowice -MCKiS Jaworzno
65---92
Kwarty
I Kwarta 14-23
II Kwart 17-22
III Kwarta 16-28
IV Kwarta 18-19
bosman dnia stycze 15 2009 22:53:11
Po bardzo emocjonuj±cym meczu nasi chlopcy zwyciê¿yli Tyszan dwoma punktami. Hajduki walcz± dalej.......jutro wa¿ny mecz z LOSM-em Jaworzno.

MOSM Tychy - Hajduki Chorzów 88:90 (16:17, 18:20, 31:30, 23:23)

TYCHY - Gabry¶ 26(2x3), Rodacki 23, Malicki 17(4x3), Liszka 13, ¦wierczewski 4 oraz Wroñski 3, Janik 2, Kulpa 0.
HAJDUKI - Jurczyñski 39(6x3), Balon 15(1x3), Stankala 12, Gruth 10, Modrzyñski 1 oraz Karwacki 7, Wiszkowski 4, Lato 2.
bosman dnia stycze 16 2009 09:48:22
Gratulacje dla Jaworzna za zdobycie Mistrzostwa ¦l±ska w tym sezonie, byliscie zdecydowanie najlepsi w naszych rozgrywkach. Wielki szacunek dla trenera i zawodników, ¿ycze powodzenia w dalszym etapie rozgrywek. DO BOJU JAWORZNO !!!
bober dnia stycze 16 2009 18:55:23
hajduki- sms jaworzno jakos +50 dla hajduków
darek dnia stycze 18 2009 14:58:00
do -Le Brona -!!!!
za³ozenia -CZYSTO Teoretyczne ,ktore Moga Miec -Miejsce !!!!!!!

Do konca -Rozgrywek Pozosta³y Mecze ;
Ostatnia Kolejka :
LOSM Jaworzno -AZS Katowice
GTK Gliwice -MOSM Tychy
plus mecze "nierozegrane w Terminie i Kolejkach -Narzuconych przez Szkosz "
czyli
MCKIS Jaworzno --GTK Gliwice
Hajduki ---Mickiewicz
MCKIS Jaworzno --LOSM Jaworzno

Dodatkow -Bardzo -"Niejasny Jest Status Druzyny LOSM Jaworzno "-DLACZEGO ???

Druzyna -ta Zosta³a Do³±czona do Rozgrywek Jako -druzyna Naszego ¦l±skiego zwi±zku koszykówki i.......

Nikt -nie umie lub nie chce -odpowiedziec na Takie PYTANIE -co z Wynikami TEJ Druzyny w Tabeli/gra bez mozliwo¶æi -Dalszego AWANSU !!

Je¿eli -Jest to Druzyna -"poza Konkursem To WINNY Byæ Stworzone -tak jak w innych Zwiazkach -2 tabele .

1-tabela -Wyniki Wszystkich uczetnicz±cych Druzyn i 2 -tabela Wszystkie mecze druzyn -Bez oczywi¶cie -Wyników z LOSM-em !!!

Natomiast -Pytasz -jak Wygl±daja -nasze Wyniki z Druzyna z GTK Gliwice ??
2 razy -Zwyciêstwo
Hajduki i Mickiewicz -równiez -2 razy do przodu .
Tylko TEN -Mecz z LOSMEM -By³ do ty³y i jeden z Tychami
HeXe dnia stycze 18 2009 23:36:21
Czemu sytuacja LOSM jest niejasna?

'Zespó³ LOSM PZKosz Jaworzno bêdzie bra³ udzia³ w rozgrywkach bez prawa awansu do æwieræfina³ów Mistrzostw Polski. W przypadku, gdy w/w zespó³ zajmie po zakoñczeniu rozgrywek jedno z miejsc 1-4, do æwieræfina³u MP awansuje zespó³ z pozycji numer 5.' z silesiabasket.pl
darek dnia stycze 19 2009 23:15:52
................
ok-Zbyszek -Mamy -Juz -Dzi¶ -Wyja¶nione -75 % Spraw Zwi±zanych z Naszym Regionem-Pozostaje -TYLKO -otwarta -Sprawa 4-Miejsca
Ale -Pytanie -czy -gdzie kolwiek -Jest tzw.ROZPISKA z podzia³em na Grupy 1/4 MP -Juniorow Starszych ??
i czy ew.Mo¿esz Wkleic na Nasza Stronke -Grupy -
bosman dnia stycze 20 2009 20:16:25
Rzeczywi¶cie mecz dostarczy³ spodziewanych emocji i by³ do koñca bardzo wyrównany. Chcia³em podziêkowaæ rudzkim kibicom za doping w tym meczu.

Hajduki Chorzów - Mickiewicz Katowice 71:74 (15:15, 27:28, 11:12, 18:19)

HAJDUKI - Jurczyñski 35(8x3), Modrzyñski 18(2x3), Balon 10(2x3), Stankala 2, Gruth 0 oraz Wiszkowski 6, Boronowski 0, Lato 0, Korach 0.

MICKIEWICZ - Dytrych 26(4x3), Najman 19(1x3), Siudak 12(2x3), Klimasz 6, Matlok 6(1x3) oraz Wojnowski 3, Kaloch 2.
ms dnia stycze 20 2009 20:37:34
je¿eli Tychy, Chorzów i K-ce bêd± mia³y tak± sam± ilo¶æ du¿ych punktów, wtedy robiona jest ma³a tabela pomiêdzy zainteresowanymi. Chorzów jest na + z Mickiewiczem oraz Tychami (2 zwyciêstwa) czyli wg. mnie wszystko jasne Hajduki w 1/4 MP :-)
darek dnia stycze 22 2009 15:21:05
Wg.-fax-u Otrzymanego dzis ze SZKosz ;
..ostatnie dwa mecze Druzyny LOSM PZkosz Jaworzno na Wniosek w/w Druzyny -ZOSTAJ¡ ODWO£ANE !!!!
Druzyny ,które mia³y rozegraæ swe Mecze z Druzyn± LOSM PZKosz Jaworzno -sa traktowane -jako zwyciêzcy.
czyli ..Walkowery 20-0-dla przeciwników -LOSM-u
darek dnia stycze 22 2009 22:12:56
Zbyszek -!!!!!!!!!
Pytasz i masz czy wrozgrywakach ze starszymi -Grali M³odsi ZAWODNICY ?????????
TAK
Sezon 2000/2001 !!!

Druzyna AZS-Katowice -Gra³a w ówczesnej III-lidze -gdzie - z Bardzo dobrymi -Wynikami Wystepowa³ :

-Zawodnik Druzyny AZS w kategorii-KADET ur.w 1986 r

-Daniel Magdziarz


By³ To sezon -w Którym To zawodnicy AZS-u w kategorii-Kadet Zajeli Po Pasjonuj±cej WALCE -I Miejsce w województwie -katowickim i VI -miejsce w M.P --Wyprzedzaj±c o 1pkt -Druzynê o Zapomnianej dzis NAZWIE -Odra Wodzis³aw
a w III -lidze -Grali zawodnicy ,Niektórzy NAWET o 10-lat smileysmileysmileysmileysatarsi !!!smileysmiley
kuba94 dnia stycze 22 2009 22:50:11
Czy w rozgrywkach juniorów starszych(rocznik 89,90,91,92) mog¹ wogóle grac zawodnicy z rocznika 94??
Jasiek dnia stycze 23 2009 01:47:49
a ja mam pytanie odno¶nie LOSM PZKosz Jaworzno ch³opaki wy gracie w szkolnych zawodach czy nie mo¿ecie?
bo jak mi wiadomo to wasza szko³a ma inne zawody organizowane smiley
prosze o odpowied¼ ,a za info dziêkuje
F_Rondo dnia stycze 26 2009 10:52:43
A ja mam pytanko, czy zna kto¶ ju¿ grupy æwieræfina³owe??
darek dnia stycze 26 2009 17:15:42
Grupy -Æwieræ -Fina³owe !!!!
do 31-01-2009 -Wszystkie -Okrêgi Maj± do godz.12,00 -podac Swoje -klasyfikacje w swoich Kategoriach -chodzi Tutaj o Juniorów Starszych .
Nastêpnie -oko³o godz 16,00 ...Nastapi Losowanie -Grup !!!
Ale w/g -Pani z PZKOSZ -wydz.rozgrywek Gospodarzami -Zostana -napewno Zwyciêscy w Swoich Regionach i do nich -bêda -..Dokoptowywane Dru¿yny .
zapyta³em siê o tzw.klucz ??
Us³ysza³em -odpowied¼ ,¿e -WSZYSTKO ZOSTANIE -ROZCZYGNIÊTE W WARSZAWIE -GDZIE TO SPOTKAJ¡ SIÊ "szefowie Swoich Okrêgowych -Zwiazków '

troszke -to Zagmatwane-ale ...........
poczekamy do 02-02 -09 na ew.komunikat -chyba ,¿e .Ktos nie bêdzie Mia³ dokoñczonych Rozgrywek ze WZGLÊDU NA.....
pozdrawiam
darek dnia stycze 31 2009 19:27:26
AZS-Katowice -Pozna³ rywali w walce o 1/2 MP -Juniorów -Starszych
Miejsce Rozgrywania 1/4 MP -KRAKÓW -!!!!
Gospodarz ???-Wis³a Kraków lub Korona Kraków -do rozegrania -pozosta³ -ostatni MECZ -pomiêdzy zainteresowanymi Druzunami -Obecnie o 1pkt Prowadzi Wis³a Kraków i mecz Zostanie -rozegrany na ich -obiekcie .
Z pozycji -3 - do 1/4 MP -wchodzi -druzyna z Wielkopolski
Natomiast z 4 to po³aczonego -okrêgu Kujawsko -Pomosrskiego i £ódzkiego -druzyna -Startu -£ód¼
Reasumuj±c Sk³ad Grupy na 99% ;
1-Wis³a Kraków
2-AZS Katowice
3-Konin
4-Start £ód¼
smileysmileysmiley
F_Rondo dnia luty 01 2009 11:50:56
no to AZS jazda ! sa duze szansesmiley) A zna ktos moze inne grupy 1/4 MP ?? pozdrawiam
darek dnia luty 01 2009 20:03:14
Pyatnie !!!!!!!!
Mecz GTK -Tychy -79-72 !!!!-po meczu !!!
Natomiast na siesii czyli stronie zwiazkowej
Wynik - 0-20 dla -Tychow -WALKOWER !!!!!!!!
czy jest ktos ,kto Zaspokoi CIEKAWO¦Æ ????
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pokonali¶my Greków
Pokonali¶my Greków
Kadra Polski rocznik 1993 Turcja
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi