News: MP U-20 - z³oto dla Polonii 2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 15 2020 19:08:15
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U-20 - z³oto dla Polonii 2011
U-20 Juniorzy St.
 Polonia 2011 Warszawa okaza³a siê najlepsz± dru¿yn± turnieju fina³owego mistrzostw Polski juniorów starszych. W finale pokona³a inn± sto³eczn± ekipê, Poloniê 81:74. Wcze¶niej sensacja w spotkaniu o br±z. Legia Warszawa pokona³a gospodarzy imprezy, Asseco Prokom Sopot 68:61. MVP imprezy uznano Piotr Pamu³ê ze zwyciêskiej ekipy.

Prokom zdominowa³ walkê na tablicach. Sam
Igor Trela mia³ 20 zbiórek, a ca³y zespó³ 45 przy zaledwie 27 rywali. Po trzech kwartach sopocianie minimalnie prowadzili, lecz czwarta kwarta nale¿a³a do legionistów. ¦wietny mecz rozegra³ Bart³omiej Piotrowski, który zdoby³ 26 punktów i 8 razy "krad³" pi³kê rywalom. Rozgrywaj±cy Rafa³ Holnicki-Szulc zanotowa³ tylko 3 "oczka", ale a¿ 13 zbiórek i 9 asyst. Usprawiedliwieniem pora¿ki zespo³u z Trójmiasta mo¿e byæ krótki - niespe³na trzyminutowy - pobyt na parkiecie Krzysztofa Krajniewskiego.

FILMIK-Z-WRÊCZENIA-MEDALI

Wspomnienia z Fina³ów FILMIK-1  FILMIK-2  FIMIK-3

 Spotkanie fina³owe by³o wyrównane. Po trzech kwartach na tablicy widnia³ remis, chocia¿ wcze¶niej d³ugo prowadzi³a Polonia. Gdy wreszcie zacz±³ trafiaæ
Piotr Pamu³a (27 punktów, ale 7/19 z gry) Polonia 2011 odskoczy³a, a podopieczni Arkadiusza Mi³oszewskiego dziêki celnym rzutom wolnym w koñcówce utrzymali siê z przodu i drugi raz z rzêdu zdobyli z³oto.


RELACJA-PROKOM-TREFL

FOTO-FIGURSKI-ZAKOÑCZENIE-FINA£ÓW

FOTO-FIGURSKI-MECZ-O-PIERWSZE-MIEJSCE

FOTO-FIGURSKI-MECZ-O-TRZECIE-MIEJSCE

FILMIKI-POLONIA-2011-WARSZAWA

 Koñcowa kolejno¶æ turnieju fina³owego

1. Polonia 2011 Warszawa
2. Polonia Warszawa
3. Legia Warszawa
4. Asseco Prokom Sopot
5. Pyra Poznañ
6. ¦l±sk Wroc³aw
7. Stal Ostrów Wielkopolski
8. Czarni S³upsk

PODSUMOWANIE-STATYSTYK

¼ród³o: polskikoszPODSUMOWANIE ROZGRYWEK JUNIORÓW STARSZYCH W SEZONIE 2008/2009

Tabela po zakoñczeniu rozgrywek


1. MCKiS JBL Jaworzno  24
2. AZS Katowice  20
3. GTK Fluor-Britam Gliwice  17
4. UKS Hajduki Chorzów  16
5. KKS Mickiewicz Katowice  16
6. MOSM Tychy  16
7. LOSSM PZKosz Jaworzno  14


Najlepsi strzelcy rozgrywek


1. JURCZYÑSKI Pawe³ UKS Hajduki 266/12 22,2
2. LEMAÑSKI Rados³aw MCKiS JBL 201/11 18,3
3. SOBAÑSKI Grzegorz GTK Fluor-Britam 193/11 17,5
4. WOLAÑSKI £ukasz AZS Katowice 186/11 16,9
5. BALON Borys UKS Hajduki 166/12 13,8
6. GABRY¦ Mateusz MOSM Tychy 164/10 16,4
7. RODACKI Dominik MOSM Tychy 162/10 16,2
8. GROCHOWSKI Dawid MCKiS JBL 154/10 15,4
9. PAWLAK Jan KKS Mickiewicz 151/6 25,2
10. SZKLARZ Jakub GTK Fluor-Britam 151/10 15,1

Najlepsi strzelcy „za 3”

1. LEMAÑSKI Rados³aw MCKiS JBL 41/11
2. JURCZYÑSKI Pawe³ UKS Hajduki 30/12
3. WOLAÑSKI £ukasz AZS Katowice 28/11
4. SOBAÑSKI Grzegorz GTK Fluor-Britam 23/11
5. GROCHOWSKI Dawid MCKiS JBL 21/10

Przewinieniami technicznymi w rozgrywkach ukarani zostali:
2 – LICHTAÑSKI Marcin 1 – RODACKI Dominik, BUCZYÑSKI Bartosz, KLIMASZ Adrian
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MKKS Rybnik - UKS SP 27 Katowice...
MKKS Rybnik - UKS SP 27 Katowice...
¦KM sezon 06/07 U-14 rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi