News: Puchar ¦l±ska w Minikoszykówce 2008/2009 dziewczyny - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 07 2020 14:49:46
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar ¦l±ska w Minikoszykówce 2008/2009 dziewczyny
Minikosz
 Wreszcie w dzieciêcej ¶l±skiej koszykówce co¶ ruszy³o, mamy BASKETMANIE w Katowicach gdzie graj± podstawówki no i Puchar  ¦l±ska w Minikoszykówce
dziewczynki - koordynatorem jest Marek Sa³ata z Sosnowca, natomiast  Mistrzostwami ¦l±ska ch³opców zajmuje siê pan Andrzej  Zygmunt z Rybnika nie przypadkowo ci panowie s± koordynatorami ci trenerzy od zawsze stawiali na szkolenie dzieci ju¿ od 3-4 klasy szko³y podstawowej wyniki s± takie ¿e MKKS Rybnik ( ch³opcy )  czy JAS FBG Sosnowiec  ( dziewczynki )zajmuj± czo³owe miejsca we wszystkich m³odzie¿owych ligach na ¦l±sku ! 

fotka przedstawia ma³e dziewczynki z Sosnowca z reprezetacja Polski ( JAS FBG Sosnowiec wystawia 2 dru¿yny w Mistrzostwach ¦l±ska ) 


 Jeszcze raz przytoczê powiedzonko jednego z trenerów
,,bez minbasketu nie bêdzie BASKETU,,

fotka przedstawia uczestników Festiwalu Minikoszykówki w Koszalinie


Celem rozgrywek jest przede wszystkim dobra zabawa, zachêcenie dzieci do uprawiania koszykówki, wyszukiwanie zawodników utalentowanych i zdolnych ruchowo. Pamiêtajmy o tym, ¿e wynik w tej rywalizacji jest spraw± drugorzêdn±. Do³ó¿my wszelkich starañ aby zawody przebiega³y w mi³ej, sportowej atmosferze i przynios³y naszym podopiecznym wiele pozytywnych wra¿eñ.


Turniej - eliminacyjny

8 zespo³ów, 6 miast ,100 zawodniczek walczy³o 6 grudnia 2008  w eliminacyjnym turnieju minikosza
Zapoznaj siê z wynikami I Pucharu ¦l±ska w minikoszykówce dziêwcz±t 


Turniej eliminacyjny o PUCHAR ¦L¡SKA W MINIKOSZYKOWCE DZIEWCZ¡T – TWARDORZECZKA 6.12.2008 - organizator SUKCES Lipowa

 
Grupa I
 
WYNIKI

JAS-FBG I Sosnowiec – SUKCES Lipowa   102 : 8  (54:2)
najwiêcej punktów dla Sosnowca: Durka 36, Hylaszek 22,

MOSM II Bytom - RMKS Rybnik  8: 89  (2:52)
najwiêcej punktów dla Bytomia II: Skrabek 4
najwiêcej punktów dla Rybnika: Kubiczko 18, Le¿och 16, Lewandowska 12

MOSM II Bytom – JAS-FBG I Sosnowiec 1 : 110  (0:78)
najwiêcej punktów dla Sosnowca: Durka 32, Hylaszek 20,
Sze¶ciak 14

RMKS Rybnik – SUKCES Lipowa  69 : 18  (33:8)
najwiêcej punktów dla Rybnik: Lezoch 18, K³oda 16
najwiêcej punktów dla Lipowej: Kanior 4

MOSM II Bytom – SUKCES Lipowa 16 : 51  (8:30)
najwiêcej punktów dla Lipowej: Sefla 8, Caputa 8, Kanior 8, Pietraszko 7
najwiêcej punktów dla Bytomia II: Skrabek 4, Szmit 4, Stojca 4


JAS-FBG I Sosnowiec – RMKS Rybnik 82 : 19  (42:9)
najwiêcej punktów dla Sosnowca: Hylaszek 30, Durka 24
najwiêcej punktów dla Rybnika: Sa³acka 4, Szklarska 4

Koñcowa tabela grupy I

  Dru¿yna M PKT  ZW PO 
 1  JAS-FBG Sosnowiec  3     6   3 0 
 2 RMKS Rybnik 3    5  2 1
 3 SUKCES Lipowa 3   4  1 2
 4 MOSM Bytom II 3   3  0 3

Grupa II WYNIKI

JAS-FBG II Sosnowiec – UKS SP-27 Katowice 15 : 39  (7:20)
najwiêcej punktów dla Katowic: Bujar 16, Peterko 8, Szwajczak 7
najwiêcej punktów dla Sosnowca II: Ja¼wiñska 8
 

MOSM I Bytom – MKS Zabrze  38 : 36  (20:17)
najwiêcej punktów dla Bytomia I: Piaseczko 10, Ko³odziejczyk 8
najwiêcej punktów dla Zabrza: deLorm 12, Jab³oñska 8


MOSM I Bytom – UKS SP-27 Katowice 17 : 42  (0:20)
najwiêcej punktów dla Bytomia I: Bujar 16, Szwajczek 8
najwiêcej punktów dla Katowic: Kolago 10

JAS-FBG II Sosnowiec – MKS Zabrze 32:36  (14:19)
najwiêcej punktów dla Zabrza: Jab³oñska 12
najwiêcej punktów dla SosnowcaII : Sówka 8


JAS-FBG II Sosnowiec – MOSM I Bytom  29 : 34  (12: 20)
najwiêcej punktów dla Bytomia: Komor 14, Kolago 8
najwiêcej punktów dla Sosnowca II: Ja¼wiñska 8, Sówka 7


MKS Zabrze – UKS SP-27 Katowice  43 : 39  (18: 14)
najwiêcej punktów dla Zabrza: Jab³oñska 20
najwiêcej punktów dla Katowic: Szwajczak 10

Koñcowa tabela grupy II

  Dru¿yna M  PKT  ZW  PO Bilans
 1  UKS SP 27 Katowice 3   5  2  1    21
 2 MKS Zabrze 3   5  2  1      2
 3 MOSM Bytom I 3  5  2  1  -23
 4 JAS-FBG Sosnowiec II  3  3  0  3 

 Najwiêcej punktów ( 92) w turnieju zdoby³a Claudia Durka
- JAS-FBG Sosnowiec
 Fina³ B


 

 
 
 MOSM Bytom I MOSM Bytom II SUKCES LIPOWA JAS-FBG Sosnowiec II


Runda Fina³owa - turniej I

I FINA£ PUCHARU ¦L¡SKA W MINIKOSZYKOWCE DZIEWCZ¡T  KATOWICE 14.10.2009 - organizator SP 27 Katowice       
   JAS-FBG Sosnowiec MKS Zabrze   UKS SP 27 Katowice        RMKS Rybnik


UKS SP-27 Katowice - JAS-FBG  Sosnowiec 12 : 49

najwiêcej punktów dla Katowic: Bujar 4
najwiêcej punktów dla Sosnowca: Hylaszek 17, Durka 14, Rogal 8

MKS Zabrze - RMKS Rybnik  44 : 29
najwiêcej punktów dla Zabrza: Jab³oñska 27, Paliwodo 10
najwiêcej punktów dla Rybnika: Lezoch 9, Lewandowska4

UKS SP-27 Katowice - RMKS Rybnik 53 : 10
najwiêcej punktów dla Katowic: Bujar 11, Peterko 10
najwiêcej punktów dla Rybnika: Karlik 10

JAS-FBG  Sosnowiec - RMKS Rybnik 48 : 16
najwiêcej punktów dla Sosnowca: Mruziñska 19, Durka 19
najwiêcej punktów dla Rybnika: Wenglerska 9, Korus 4

UKS SP-27 Katowice - MKS Zabrze 44 : 43
najwiêcej punktów dla Katowic: Bujar 16, Szwajczak 15
najwiêcej punktów dla Zabrza: Jab³oñska 28, Paliwodo 10

JAS-FBG  Sosnowiec - MKS Zabrze 53 : 18
najwiêcej punktów dla Sosnowca: Durka 18, Mroziñska 12
najwiêcej punktów dla Zabrza: Jab³oñska 12

Tabela koñcowa

   M PKT Z P
 1 JAS-FBG Sosnowiec 3 6 3 0
 2 UKS SP 27 Katowice 3 5 2 1
 3 MKS Zabrze 3 4 1 2
 4 RMKS Rybnik 3 3 0 3


Najlepsze strzelczynie turnieju:

1. Jab³oñska ( MKS Zabrze ) 67
2. Durka ( JAS-FBG Sosnowiec )51
3. Mroziñska ( JAS-FBG Sosnowiec ) 31
4. Bujar  ( UKS SP 27 Katowice ) 31
FINA£

Puchar ¦l±ska w minikoszykówce dziewczyn dla JAS FBG Sosnowiec
 
W sobotê 14 marca  w sali sportowej Szko³y Podstawowej nr 45 odby³ siê drugi turniej fina³owy Pucharu ¦l±ska w Minikoszykówce dziewcz±t. Gospodarzem fina³ów by³ klub JAS FBG Sosnowiec
Juz od wczesnych godzin porannych dziewczyny z Sosnowca wraz ze swoj± trenerk± przygotowywa³y salê do przyjêcia dru¿yn z Katowic,
Rybnika i Zabrza.

 Na ¶cianach zawieszono transparenty o odbywajacym siê w szkole Pucharze ¦l±ska w minikoszykówce dziewcz±t. Pani Kasia przygotowa³a nag³o¶nienie a pan Marek przywióz³ puchary i medale dla wszystkich dru¿yn oraz nagrody indywidualne. Wszystko by³o zapiête na ostatni guzik przed rozpoczêciem meczu JAS FBG Sosonowiec - UKS SP 27 Katowice.  Bardzo os³abiony przez choroby i kontuzje zawodniczek zespó³ pani Lidki Cichoñ UKS SP 27 nie sprosta³ dobrze graj±cym zawodniczkom JAS-a. W ka¿dym nastêpnym meczu gospodynie turnieju pokazywa³y, ¿e s± najlepsz± dru¿yn± na ¦l±sku. Wygrywa³y z ka¿dym zespo³em pewnie, du¿± ró¿nic± punktów. W ca³ym turnieju o Puchar ¦l±ska dru¿yna JAS FBG Sosnowiec wygra³a 9 meczów nie przegrywaj±c ¿adnego. Tym samym zespó³ dziewcz±t pod opiek± Katarzyny Kaliñskiej zdoby³ koronê ¦l±ska w minikoszykówce! W meczu o drugie miejsce spotka³y siê zespo³y UKS SP 27 Katowice- MKS Zabrze. Jak juz wcze¶niej pisa³em, os³abiony zespó³ z Katowic musia³ uznaæ wy¿szo¶æ dziewczyn z zespo³u Zabrza i jej liderki Magdy Jab³oñskiej..

Wyniki spotkañ

UKS SP 27 Katowice - JAS FBG Sosnowiec    11 - 37
MKS Zabrze - MRKS Rybnik 33 - 27 po dogrywce 6-0                                   
MKS Zabrze - JAS FBG Sosnowiec   10 - 47                       
UKS SP 27 Katowice - MRKS Rybnik 16 - 18                           
UKS SP 27 Katowice - MKS Zabrze  10 - 15                
JAS FBG Sosnowiec - MRKS Rybnik    27 -9                      
 
Koñcowa klasyfikacja:
 
I - miejsce  II - miejsce III - miejsce IV - miejsce
       
 JAS-FBG Sosnowiec MKS Zabrze UKS SP 27 Katowice RMKS Rybnik

 ALL STARS FINA£ÓW  

        
Sosnowiec 
Paulina Hylaszek
Zabrze
Anna de Lorm
Katowice 
Kinga Peterko
Rybnik 
Aga Lewandowska

POZOSTA£E WYRÓ¯NIENIA


     
 Claudia Durka
 Najskuteczniejsza
 Sosnowiec
 Magda Jab³oñska - MVP
 Zabrze
 Agata Bujar
 Najsypatyczniejsza
 Katowice


 W klasyfikacji by³y brane pod uwagê  wszystkie 3 turnieje o Puchar ¦l±ska ( Twardorzeczka, Katowice i Sosnowiec )
 
 Puchary , medale i statuetki wrêczali:
Kazimierz Miko³ajec – SZEF Wyszkolenia PZKosz
Marek Sa³ata - Dyrektor JAS FBG Sosnowiec 

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki ufundowa³ dla najlepszej druzyny du¿a torbê Spalding a w niej 6 skórzannych pi³ek

 Dziewczyny JAS-FBG Sosnowiec bêd± reprezentowa³y nasze województwo latem tego roku na  Festiwalu Minikoszykowki w Koszalinie gdzie spotka siê 16 najlepszych dru¿yn z ca³ej Polski
 Organizator turnieju fina³owego Minikoszykowki  w Sosnowcu ufundowa³ dodatkowa statuetkê ,,PRZYJACIEL KOSZYKÓWKI,, dla Zbyszka Bytomskie ,,zibi,, 

ADRESY DO FOTO i FILMIKÓW

FOTOGALERIA-FINA£-SOSNOWIEC-MARZEC-2009

FILMIKI-Z-SOSNOWCA

FOTOGALERIA-ELIMINACJE-TWRDORZECZKA
dru¿yny, sylwetki, trenerzy, sêdziowie...granie ) 

FOTO-ZIBI-2008

FOTO-ZIBI-2009

FILMIKI-ZIBI
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
III miejsce dla dziewczyn ze ¦l±ska
III miejsce dla dziewczyn ze ¦l±ska
Kadra ¦l±ska r.93 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi