News: Kadra ¦l±sk 1995 Konsultacja - Chybie 27-29.03.2009 (30 ) ch³opcy - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 07 2020 14:17:22
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra ¦l±sk 1995 Konsultacja - Chybie 27-29.03.2009 (30 ) ch³opcy
U-15 Kadry Woj
W dniach  27-29.03.2009 r.  w RKS „Cukrownik” Chybie ul. Sportowa 18 odbêdzie siê konsultacja szkoleniowa dla kadry wojewódzkiej „M£ODZIK” w koszykówce ch³opców rocznik 1995 i m³odsi.

Zbiórka zawodników w miejscu konsultacji 27 marca (pi±tek) o godzinie 17.00.   Dojazd na miejsce i powrót z Chybia  we w³asnym zakresie.

Planowane zakoñczenie konsultacji 29 marca 2009 (niedziela) o godz. 13.30. Osob± odpowiedzialn± bêdzie  trener Kadry Wojewódzkiej M³odzik w koszykówce ch³opców Rados³aw Fudali.

Na konsultacjê nale¿y zabraæ:

- aktualn± kartê zdrowia
- stroje do treningów
- pi³kê

WA¯NE !
Prosimy o potwierdzenie udzia³u lub rezygnacji w konsultacji do dnia 22.03.2009 r.u trenera Rados³awa Fudali   Tel. Komórkowy 502 535 509 ( mo¿na potwierdziæ swój udzia³ lub rezygnacjê przez sms )

Lista zawodników KWM powo³anych na konsultacjê szkoleniow± w Chybiu
w terminie 27-29.03.2009 r.
 
Lp.
Nazwisko
Imiê
 
 
Klub
Wzrost  XI.2008
Aktualny
wzrost
1Szmidt  Kuba1995UKS MOSM Bytom170 
2Marzec  Adam1995UKS MOSM Bytom 
3Szymaniak  Filip1995UKS MOSM Bytom177 178
4Zarzycki  £ukasz1995UKS MOSM Bytom177 
5Rup  Artur1995UKS MOSM Bytom179 
6Gros  Mateusz1995UKS MOSM Bytom178 
7Redliñski  Emil1995MKKS Rybnik177 179
8Redliñski  Micha³1995MKKS Rybnik173 175
9Nosiadek  Szymon1995MKKS Rybnik182 184
10Smo³ka  Daniel1995MKKS Rybnik169 172
11Dziwoki  Patryk1995MKKS Rybnik178 180
12Adamczyk  Rafa³1995MKKS Rybnik178 182
13Piercha³a  Piotr1995MKKS Rybnik191 192
14Puk  Micha³1995GTK Fluor-Britam Gliwice182 184
15Sanny Oskar  1996GTK Fluor-Britam Gliwice154 
16Wójcik   Micha³1995GTK Fluor-Britam Gliwice183 
17Klimek  Micha³1995K¦ AZS Katowice182 184
18Grzymies³awski  Adam1995K¦ AZS Katowice180 182
19Jezela  Marcin1995K¦ AZS Katowice172 178
20Budziñski  Karol1995MKS Wodzis³aw.¦L170 
21Jurga¶  Beniamin1995MKS Wodzis³aw.¦L173 
22Pietraszkiewicz  Stanis³aw1995MKS Wodzis³aw.¦L  
23Bro¿ynski  Bartosz1995MKS D±browa Górnicza189 
24Wit  Marcin1995MKS D±browa Górnicza177 
25Kuna  Bart³omiej1995MKS D±browa Górnicza 
26Or³owski  Dawid1995MKS Zabrze 
27Chomczyñski  Marko1995MKS Zabrze167 
28Andrzejewski  Mateusz1995Hartwig Katowice176 
29Kowalski  Nikodem1995TKKF Sportowiec Czêstochowa177
 
30Caputa  Maciej1995GUKS SUKCES Lipowa179 
 
 
Koordynator: Marek Juszkiewicz
Tel. kontaktowy 509-290-509

Kolejna konsultacja kadry dla 2 grupy 15 - 17 maj 2009
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Tomek Musia³ Hajduki Chorzów
Tomek Musia³ Hajduki Chorzów
Sylwetki zawodników r.1991
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi