News: Kadra ¦l±sk 1994 Puchar Gorce Nowy Targ 27-29.03.2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 07 2020 14:54:49
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra ¦l±sk 1994 Puchar Gorce Nowy Targ 27-29.03.2009
U-15 Kadry Woj
 ,,Puchar Gorc,, dla dziewczyn z województwa mazowieckiego
 i ch³opców z województwa ¶l±skiego ( rocznik 1994 )

Nowy Targ 27 - 29 marca 2009 r.dziewczyny:
FOTO    FILMIKI  ( do ¶rody bêd± wszystkie jakie mam )

ma³opolskie  - mazowieckie  62 : 88  
Kwarty: 11-26, 21-26, 18-22, 12-14
Ma³opolska: Dyba¶ Karolina 0,  Rybczyk Ewa 0, Lipiñska Paulina  12, Rucha³a Daniela 2, Misiuda Katarzyna 2, Rerutkiewicz Monika kpt 11, Frankowska Sandra 9, Jamrozy Zuzanna 4, Krzysiak Kamila 2, Piszczek Patrycja 16, Zaucha Natalia 2, Król Klaudia  0, ¯ukrowska Kaja 2,
 
Mazowsze: Skrzecz Monika 8, Michalska Maja 9, Micha³owska Sylwia 6, Nowak Iweta 9, Czarnecka Martyna 9, Puchalska Karolina 4, Zduniak Karolina 8, Jaszczuk Joanna 0, Piechecka Joanna 3, Rukarz Magdalena 15, Mi³ozewska Dominika 11, Olszewska Patrycja 6,
  

podkarpackie - ¶l±skie  72: 75 
Kwart: 14-18,14-16,21-26,23-15
Podkarpacie: Magdalena Szwajka 0 ,Katarzyna Górska 0 ,Monika Po³udniak 2 ,Anna Denkiwicz 0  ,Martyna Majkut 2 , Patrycja Niemczyk 11 ,Mariola ¦rodoñ 4 , Natalia Strzerzyna 1 , Joanna Kuziora 17, Paulina Finciarz  7, Anna Chmiel 8, Katarzyna Sposobiec 20

¦l±sk:Kamila Wiewiórka 11 ,Katarzyna Furman 4 ,Katarzyna Mach 11 ,Gabriela Reiss 0, Anna Kordalska 6 ,Patrycja Szubrowska kpt 4. Paulina Bartoszek 5 ,Aleksandra Wolañska 21 ,Sonia Bielski 5,Wioletta Meller 0, Patrycja Swadzba 6 , Alicja Cholewa 2.

ma³opolskie - podkarpackie  60 : 88    
20:19, 17:26, 11:24, 12:19

Ma³opolska: Dyba¶ Karolina 0 ,  Rybczyk Ewa 6 , Lipiñska Paulina 8  , Rucha³a Daniela  2 , Misiuda Katarzyna 3 , Rerutkiewicz Monika kpt  12, Frankowska Sandra 8 , Jamrozy Zuzanna 2 , Krzysiak Kamila 0 , Piszczek Patrycja 6 , Zaucha Natalia 6 , Król Klaudia 7 , ¯ukrowska Kaja 0 ,
 
Podkarpacie: Magdalena Szwajka 0 ,Katarzyna Górska 13 ,Monika Po³udniak 2 ,Anna Denkiwicz 2  ,Martyna Majkut 4 , Patrycja Niemczyk 24 ,Mariola ¦rodoñ  8 , Natalia Strzerzyna 0 , Joanna Kuziora 5, Paulina Finciarz 10 , Anna Chmiel 7, Katarzyna
Sposobiec 13

¶l±skie - mazowieckie 46 : 109  
kwarty: 18-28, 7-26, 11-34, 10-21
¦l±sk: Kamila Wiewiórka 3 ,Katarzyna Furman 1 ,Katarzyna Mach 4 ,Gabriela Reiss 2 , Anna Kordalska 5 ,Patrycja Szubrowska kpt 4. Paulina Bartoszek 6 ,Aleksandra Wolañska 15 ,Sonia Bielski 0 ,Wioletta Meller 3 ,Patrycja Swadzba 3 , Alicja Cholewa 0
 
Mazowsze: Skrzecz Monika 12, Michalska Maja 10, Micha³owska Sylwia 5, Nowak Iweta 18, Czarnecka Martyna 2, Puchalska Karolina 6, Zduniak Karolina 2, Jaszczuk Joanna 4, Piechecka Joanna 10, Rukarz Magdalena 8, Mi³ozewska Dominika 16 , Olszewska Patrycja 16, 

podkarpackie - mazowieckie  64 - 94 

ma³opolskie - ¶l±skie  61 : 75

  województwo M PKT Z P  K-Z  K-S BILANS  
 1 MAZOWIECKIE 3  6  3  0  281 172    109 Trener: Mariusz ¦wierk
 2 ¦L¡SKIE 3 5 2 1 196 242     -46  Trener: Rados³aw Kuciñski
 3 PODKARPACKIE 3 3 2 1 224 219    5 Trener: Artur Karlik  
 4 MA£OPOLSKIE  3 3 0 3 183 251    -68 Trener: Miros³aw Æwikiel

  MVP dru¿yny  X król strzelców pkt  kadra
 1  Mach Katarzyna X  Wolañska Ola 51 ¶l±skie
 2 Rukarz Magdalena X Mi³oszewska Dominika
 Nowak Iweta
 39 mazowieckie
 3 Lipiñska Paulina X Rerutkiewicz Monika 35 ma³opolskie
 4 Finiarz Paulina X Niemczyk Patrycja 41 podkarpackie


ch³opcy:  FOTO  FILMIKI  ( do ¶rody bêd± wszystkie jakie mam )

ma³opolskie - mazowieckie 82 : 108
Kwatry: 24-24, 23-33, 16-31, 19-20
Ma³opolska: Stopka Micha³ (kpt) 6, Batko Kamil 7, Marsza³ek Daniel 0, Schenk Jakub 5, Zawislan Jakub 8, Le¶niak Dariusz 3, Kajor £ukasz 9, Frankiewicz Jakub 6, Mamcraczyk Konrad 17, Ko¶iñski Karol 4, Maæiêga Karol 6, Wisiecki Maciej 11

Mazowsze: Parszewski Maciej 7, Miturski Patryk (kpt) 8, Garbacz Jakub 10, Fronc £ukasz 6, Rybak Karol 10, Zwêgliñski Mateusz 5, Wierzchowski Rafa³ 6, Kubica Dariusz 2, Kulka Arkadiusz 9, Banit Konrad 11, Banacha Maciej 15, Malinowski Mariusz 10, S³oniewski Przemys³aw 9

podkarpackie - ¶l±skie 75 : 88 
Kwarty: 14-23,14-12,23-21,19-37
Podkarpackie: Patryk Mostr±g 7, Piotr Jeger 8, Natan Diallo 14 , Leszek Kaczmarski 9 , Bartek Saczytyñski 8,Sebastian Ku³aga 4 , Cezary Gumiñski 9 , Micha³ Borówka 12, Mateusz Pow³owski 0, Damian Aniszewski 0, Patryk Bar 2, Marcin Siembida 0

¦l±sk:Marcin Wójcik 9, Mateusz Zawadzki 0,Piotr Wolnik 2,Dawid Gilner 0,Dawid Kiñczewski 6,Jakub Patoka 7,Piotr ¯muda 2 ,Stanferd Sanny 21,Rafa³ Pilch 21, Mateusz Miga³a 12,Rafa³ Grzybek 0,Mateusz K³usko 8

mazowieckie - ¶l±skie 68 : 74 
kwarty: 22-9, 14-23, 14-24, 18-18
¦l±sk:
Marcin Wójcik 10, Mateusz Zawadzki 2,Piotr Wolnik 3,Dawid Gilner 7,Dawid Kiñczewski 8,Jakub Patoka 1,Piotr ¯muda  2,Stanferd Sanny 16,Rafa³ Pilch 5, Mateusz Miga³a 18,Rafa³ Grzybek 0,Mateusz K³ósko 2
 
Mazowsze:
Parszewski Maciej 8, Miturski Patryk (kpt) 10, Garbacz Jakub 15, Fronc £ukasz 1, Rybak Karol 2, Zwêgliñski Mateusz 5, Wierzchowski Rafa³ 2, Kubica Dariusz 6, Kulka Arkadiusz 9, Banit Konrad 0, Banacha Maciej 7, Malinowski Mariusz 7, S³oniewski Przemys³aw 2

ma³opolskie - podkarpackie  98 : 77 
18-17, 32-16, 27-19, 21-25
Ma³opolska:
Stopka Micha³ (kpt) 0, Batko Kamil 2, Marsza³ek Daniel 11, Schenk Jakub 7,Zawislan Jakub 8, Le¶niak Dariusz 2, Kajor £ukasz 11, Frankiewicz Jakub 16, Mamcarczyk Konrad 16, Kosiñski Karol 0, Maciêga Karol 20, Wisiecki Maciej 4
 
Podkarpackie: Patryk Mostr±g 7,Piotr Jeger 8, Natan Diallo  8, Leszek Kaczmarski 11 , Bartek Szczytyñski 8,Sebastian Ku³aga  8,Cezary Gumiñski  4, Micha³ Borówka 11, Mateusz Pow³owski 0, Damian Aniszewski 2, Patryk Bar 9, Marcin Siembida 0

podkarpackie  –  mazowieckie  49 : 95
kwarty: 12-22, 9-24, 11-16, 17-33

Podkarpackie:
Patryk Mostr±g 7,Piotr Jeger 0, Natan Diallo 6, Leszek Kaczmarski 5, Bartek Szczytyñski 4,Sebastian Ku³aga 3,Cezary Gumiñski 9, Micha³ Borówka 10, Mateusz Pow³owski 0, Damian Aniszewski 1, Patryk Bar 2, Marcin Siembida 0 Szwaja Adrian 2

Mazowsze: Parszewski Maciej 2, Miturski Patryk (kpt) 4, Garbacz Jakub 12, Fronc £ukasz 5, Rybak Karol 4, Zwêgliñski Mateusz 0, Wierzchowski Rafa³ 11, Kubica Dariusz 9, Kulka Arkadiusz 7, Banit Konrad 9, Banacha Maciej 10, Malinowski Mariusz 14, S³oniewski Przemys³aw 8

¶l±skie  -  ma³opolskie   91 : 77
22-24, 20-13,23-18,26-22
¶l±skie: Wójcik 0, Zawadzki 4, Wolnik 5, Gilner 9, Kinczewski 4, Patoka 8, ¯muda 4, Sanny 18, Pilch 10, Miga³a 17, Grzybek 2, K³ósko 10
ma³opolskie: Stopka 0, Batko 5, Marsza³ek 0, Wisiecki 5, Schenk 6, Zawi¶lan 0, Le¶niak 8, Kajor 4, Frankiewicz 24, Mamcarczyk 0, Kosiñski 10, Maciêga 15

  województwo M   PKT Z  P  K-Z  K-S BILANS  
 1 ¦L¡SKIE 3   6 3 0   253 211   42 Trener: Janusz Ko³cz 
 2 MAZOWIECKIE 3  5 2 1 271 205   66 Trener: Spyt Jacek
 3 MA£OPOLSKIE  3  4 2 1  256 277   -21 Trener: Damian Skiba
 4 PODKARPACKIE 3   3 0 3 202 280  -78 Trener: Knap Rafa³

  MVP dru¿yny  X król strzelców  PKT kadra
 1  Sanny Stanferd X  Sanny Satnferd 55 ¶l±skie
 2 Garbacz Jakub  X Garbacz Jakub 37 mazowieckie
 3 Frankiewicz Jakub X Frankiewicz Jakub 46 ma³opolskie
 4 Micha³ Borówka X Borówka Michal 35 podkarpackie


KOMUNIKAT-KOÑCOWY

Komentarze
darek dnia marzec 27 2009 23:10:23
Ola Wolañska -M³odsza -Siostra £ukasza !!!!!!!!
AZS-Katowice !!!!!!
SZACUNEK -OLU !!!!!!!!!
Wiêcej -Takich -Meczy a .........
pozdrawiam
Wola dnia marzec 29 2009 19:44:05
Dziêkuje, ale z pewno¶ci± nie by³o to moje najlepsze wykonanie...
kinczus dnia marzec 30 2009 13:12:17
"Kadra ¦l±ska Najlepsza w POLSCE jest" !!!! Pozdrowienia dla Ca³ej Kadry by³o super smiley)
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
6
6
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi