News: Kadra ¦lask 1995 Konsultacja - Chybie 15-17.05.2009 (30) ch³opcy - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 23 2020 20:20:58
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra ¦lask 1995 Konsultacja - Chybie 15-17.05.2009 (30) ch³opcy
U-15 Kadry Woj
Pod koniec marca  tego roku w Chybiu odby³a siê pierwsza konsultacja kadry rocznika 1995 Druga konsultacja kadry odbêdzie siê tak¿e w  Chybiu w dniach 15 –17 maja. Korzystaj±c z przerwy miêdzy æwieræfina³ami a pó³fina³ami MP m³odzików starszych trener kadry Rados³aw Fudali powo³a³ nastêpuj±c± trzydziestkê :

Zbiórka zawodników w miejscu konsultacji 15 maja  (pi±tek) o godzinie 17.00.   Dojazd na miejsce i powrót z Chybia  we w³asnym zakresie.

Planowane zakoñczenie konsultacji 17 maja 2009 (niedziela) o godz. 13.30. Osob± odpowiedzialn± bêdzie  trener Kadry Wojewódzkiej M³odzik w koszykówce ch³opców Rados³aw Fudali.

Na konsultacjê nale¿y zabraæ:

- aktualn± kartê zdrowia
- stroje do treningów
- pi³kê

WA¯NE !
Prosimy o potwierdzenie udzia³u lub rezygnacji w konsultacji do dnia 22.03.2009 r.u trenera Rados³awa Fudali   Tel. Komórkowy 502 535 509 ( mo¿na potwierdziæ swój udzia³ lub rezygnacjê przez sms )

Lista zawodników KWM powo³anych na konsultacjê szkoleniow± w Chybiu
w terminie 15-17.05.2009 r.


1 Zarzycki £ukasz UKS MOSM Bytom
2 Puk Micha³ GTK Gliwice
3 Henzel Pawe³ AZS Katowice
4 Dzida Tomasz MUKK Pszczyna
5 Caputa Maciej AZS Katowice
6 Koziatek Maciej GTK Gliwice
7 Petters Marek MMKS D.Górnicza
8 Rudziñski Alan MKS Zabrze
9 Matyjas Micha³ MMKS D.Górnicza
10 Pietryga Szymon KKS Tarnowskie.G
11 Kowalski Nikodem TKKF Sport.Czêst
12 Frejlich Micha³ TKKF Sport.Czêst
13 Ciupiñski Szymon TKKF Sport.Czêst
14 Praski Kamil TKKF Sport.Czêst
15 Gros Mateusz UKS MOSM Bytom
16 Jurga¶ Beniamin MKS Wodzis³aw.¦L
17 Dytko Oliver GTK Gliwice
18 Mi³ek Micha³ AZS Katowice
19 Hulewicz Kacper AZS Katowice
20 Or³owski Dawid MKS Zabrze
21 Szmidt Kuba UKS MOSM Bytom
22 Kubat Jakub TKKF Sport.Czêst
23 Adamczyk Rafa³ MKS Rybnik
24 Piercha³a  Piotr MKS Rybnik
25 Semków Tomasz UKS MOSM Bytom
26 Majchrowski £ukasz MMKS D.Górnicza
27 Szulta  Wojciech UKS MOSM Bytom
28 Nosiadek Szymon MKS Rybnik
29 Sanny Oskar GTK Gliwice
30 Bakowski £ukasz AZS Katowice

Koordynator: Marek Juszkiewicz
Tel. kontaktowy
509-290-509

PIERWSZA-KONSULTACJA-KADRY-MARZEC-2009

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Micha³ Klimek
Micha³ Klimek
Kadra ¦laska rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi