News: Fina³ Mistrzostw Polski Kadetów Wroc³aw 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 05:36:25
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Fina³ Mistrzostw Polski Kadetów Wroc³aw 2009
U-16 Kadeci
Grupa A:

    
       
 Kasprowiczanka
 Ostrów Wlkp
ZASTAL Zielona Góra
 WKK Wroc³aw Stal Stalowa Wola


Kasprowiczanka - Zastal Zielona Góra  68 : 67
Najwiêcej punktów dla Ostrowa Wlkp. Mateusz Ponitka 21
dla Zielony Góry Filip Matczak 25

WKK Wroc³aw - STALStalowa Wola 85 : 65
Najwiêcej punktów dla Wroc³awia Piotr Nied¼wiedzki 22
dla Stalowej Woli Mateusz £abuda 27
Jakub Koelner mia³ triple-double - 12 punktów, 15 zbiórek i 10 asyst.


Zastal Zielona Góra - Stal Stalowa Wola  79 : 61
najwiêcej punktów dla Zielony Góry Filip Matczak 27 pkt.
dla Stalowej Woli Grzgorz Grochowski 22 pkt.


WKK Wroc³aw - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 77 : 68
najwiêcej punktów dla Wroc³awia Jakub Koelner i Piotr Nied¼wiedzki po 23 pkt.
dla Ostrowa Wielkopolskiego Mateusz Ponitka 24 pkt.


STAL stalowa Wola - KASPROWICZANKA Ostrów Wlkp. 71 : 78
(17:18, 20:18, 15:18, 19:24)

WKK Wroc³aw - Zastal Zielona Góra 63 : 68
(10:15, 21:18, 20:20, 12:15)


 dru¿yna.................................
 M
 PKT 
 W 
 P 
K-Z
K-S
BILANS
 1 ZASTAL  Zielona Góra 3 5 2 1  214 192   22
 2 WKK Wroc³aw 3 5 2 1 225 201    24
 3 KASPROWICZANKA Ostrów Wlk. 3 5 2 1 214 215   -1
 4 STAL STALOWA Wola 3 3 0 3 207 242  -35Grupa B:

    
       
Polonia Warszawa TKM W³oc³awek £KS KM £ód¼ FRE Trefl Sopot 


 TREFL Sopot - £KS £ód¼  70 : 94
Najwiêcej punktów dla £odzi Micha³ Michalak i Aleksander Leñczuk po 23
dla Sopotu Jakub Okupniak 19

TKM W³oc³awek - Polonia Warszawa  87 : 57
Najwiêcej punktów
dla W³oc³awka Przemys³aw Karnowski 32
dla Warszawy Krzysztof P±gowski 17Foto: Przemys³aw Karnowski  Najlepszy zawodnik pierwszego dnia Fina³ów

 FRE TREFL Sopot - POLONIA Warszawa  69 : 54
najwiêcej punktów dla Sopotu Aleksander Lebiedziñski 19 pkt.
dla Warszawy Krzysztof P±gowski 13 pkt.

£KS £ód¼ - TKM W³oc³awek 71 : 76
najwiêcej punktów dla W³oc³awka Przemys³aw Karnowski 42 pkt.
dla £odzi Micha³ Michalak 42 pkt.
Foto: Micha³ Michalak (£KS £ód¼) najlepszy zawodnik drugiego dnia Fina³ów


TKM W³oc³awek - Trefl Sopot  89 : 56
(23:13, 23:14, 20:15, 23:14)

Polonia Warszawa - £KS £ód¼  72 : 70

(16:18, 18:21, 17:19, 21:12)

  dru¿yna M PKT  W  P  K-Z  K-S BILANS 
 1 TKM W³oc³awek 3 6 3 0 250 184    66
 2 £KS £ód¼ 3 4 1 2 235 218    17
 3 POLONIA Warszawa 3  4  1  2 198 223   -40
 4 TREFL Sopot 3 4 1 2 195 227   -32
mecz o  miejsca  5-6

Stal Stalowa Wola - FRE Trefl Sopot 60:76
(14:12, 15:21, 19:16, 12:27)

mecz o 5. miejsca 7-8

Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - Polonia Warszawa 69:84
(20:23, 11:21, 22:13, 16:27)

pó³fina³y

WKK Wroc³aw - TKM W³oc³awek 81:53
(10:15, 33:17, 21:15, 17:6)

£KS KM £ód¼ - Zastal Zielona Góra 58:71
(14:28, 24:12, 10:12, 10:19)

mecz o miejsca 3-4

TKM W³oc³awek - £KS KM £ód¼ 57 : 81
(16:13, 10:13, 6:36, 25:19)

mecz o miejsca 1-2

WKK Wroc³aw - Zastal Zielona Góra 65 : 79
(15:24, 17:20, 12:15, 21:20)

Kilkana¶cie lat zielonogórska koszykówka czeka³a na z³oto. Oczekiwanie przerwali w niedzielê kadeci SKM Zastal. Zebrali przy tym mnóstwo pochwa³ za wykonan± pracê, walkê i grê. Udowodnili, ¿e w nieomal wy³±cznie zielonogórskim gronie mo¿na dokonaæ mistrzowskiego wyczynu. Inna rzecz, ¿e znale¼li siê ju¿ chêtni, by z tej pracy i osi±gniêcia zaczerpn±æ. Bo w sk³adzie z³otych kadetów SKM Zastal jest kilka jednostek wybitnych. A szkoleniowiec z Polonii 2011 Warszawa Mladen Starcevic ju¿ chcia³by ich zwerbowaæ do klubu ze stolicy.

Zaczê³o siê jednak niepozornie. Na dzieñ dobry m³odzi zastalowcy przegrali z 67:68 z Kasprowiczank± Ostrów (Matczak 25, Gielo 18, Dybek 6, Mruk 6, Sirijatowicz 5, Mehmeti 5, Michalewicz 2, Krawczyk 0).
- Ta pierwsza przegrana tylko zmobilizowa³a ch³opaków. Mo¿e nie byli¶my pierwszym faworytem do z³ota. Wcze¶niej w lidze dwa razy przegrali¶my z Wroc³awiem. Ale we w³asnym gronie powtarzali¶my sobie, ¿e interesuje nas tylko mistrzowska flaga - mówi³ trener mistrzów Bogus³aw Onufrowicz.

Potwierdzenie mobilizacji przyniós³ drugi pojedynek grupowy. Zastal rozbi³ Stal ze Stalowej Woli 79:61 (Matczak 27, Gielo 18, Dybek 12, Sirijatowicz 8, Krawczyk 7, Kopij 5, Turbacz 2, Mehmeti 0, Mruk 0). O tym, ¿e zielonogórzanie wyszli z grupy na pierwszym miejscu, decydowa³ ostatni mecz z WKK Wroc³aw. Triumfowali¶my 68:63 (Gielo 21, Sirijatowicz 19, Matczak 18, Mehmeti 6, Krawczyk 4, Dybek 0, Mruk 0, Kopij 0).

W pó³finale zielonogórscy kadeci znów bezdyskusyjnie pokonali £KS £ód¼ - 71:58 (28:14, 12:24, 12:10, 19:10). Za¶ z drugiego pó³fina³u zwyciêsko (81:53 nad TKM W³oc³awek) wyszed³ nasz grupowy rywal, zarazem g³ówny kandydat do z³ota - WKK Wroc³aw.

Niedzielny mecz o z³oto nie zostawi³ w±tpliwo¶ci, kto ma najlepszych w Polsce kadetów. Po pierwszej po³owie SKM Zastal prowadzi³ ró¿nic± 12 pkt. Na koniec zwyciê¿y³ 79:65 (24:15, 20:17, 15:12, 20:21). Punktowali: Filip Matczak 25, Marcin Andrejczuk 17, Tomasz Gielo 15, Nikodem Sirijatowicz 10, Jakub Dybek 7, Patryk Krawczyk 3, Mateusz Mruk 2, Zyndram Mehmeti 0, Micha³ Kopij 0. Z³oty sk³ad uzupe³niali: Jaros³aw Michalewicz, Rados³aw Turbacz, £ukasz Wroñski. - Spisali siê wybornie. Jestem ca³y rozemocjonowany. Dlatego cisn± mi siê na usta wielkie s³owa. Mo¿e lepiej porozmawiajmy jutro - mówi³ tu¿ po zakoñczeniu spotkania o z³oto trener Bogus³aw Onufrowicz.

Najbardziej warto¶ciowym graczem mistrzowskiego turnieju by³ as SKM Zastal, na wypo¿yczeniu ze Szczecina, Tomasz Gielo (207 cm wzrostu). Nasz rozgrywaj±cy Filip Matczak trafi³ do pi±tki najlepszych koszykarzy spo¶ród wszystkich finalistów mistrzostw we Wroc³awiu. A dobra postawa zastalowców mo¿e jeszcze prze³o¿yæ siê na kilka nominacji do kadry Polski na mistrzostwa Europy.

Filip Matczak 122 punkty, Tomasz Gielo 98, Nikodem Sirjatowicz 46, Jakub Dybek 36, Marcin Andrejczuk 17, Patryk Krawczyk 17, Zyndran Mehmeti 11, Mateusz Mruk 8, Micha³ Kopij 5, Rados³aw Trubacz 2, Jaros³aw Michalewicz 2, £ukasz Wroñski 0

Kolejno¶æ koñcowa

1. Zastal Zielona Góra -Mistrz Polski 2009

2. WKK Wroc³aw
3. £KS KM £ód¼
4. TKM W³oc³awek
5. Polonia Warszawa
6. Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.
7. FRE Trefl Sopot
8. Stal Stalowa Wola

 Wyró¿nienia indywidualne :

MVP meczu Fina³owego - Tomasz Gielo (ZASTAL Zielona Góra)

 Najlepszy Strzelec turnieju - Przemys³aw Karnowski (TKM W³oc³awek)ALL STARS
-
od lewej: Micha³ Michalak (£KS £ód¼) Jakub Koelner (WKK Wroc³aw) Micha³ Pietrzak (TKM W³oc³awek) Piotr Nied¼wiedzki (WKK Wroc³aw) Filip Matczak (ZASTAL Zielona Góra)
OKIEM KIBICA

Fina³y MP kadetów 2009 zakoñczone.
Komentarze
Mariusz1967 dnia czerwiec 04 2009 14:34:17
MVP meczu dosta³ Andrejczuk ,Tomasz Gielo zosta³ MVP ca³ego turnieju.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi