News: Wielki Fina³ Katowickiej BASKETMANII - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 02:54:07
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Wielki Fina³ Katowickiej BASKETMANII
Szkolne

najlepsi organizatorzy BASKETMANII  

 Piotr Kotulski
(GIM.15)
                
Andrzej Zaczyk
(SP 58)


 Zbigniew Bytomski 
                                        Sêdziowie fina³u  BASKETMANII


1. Donerstag  Michal
2. Weisbrot  Patryk
3. Kabza   Mikolaj
4. Jagielka  Wojciech
5. Kuzia  Micha³
6. Tracz   Tomasz
7. Pyka   Adam
8. Szczubia³ Wojciech

Puchary, medale i nagrody wrêczali:

· Prezes ¦l±skiego Zwi±zku Koszykówki -Andrzej Kuczynski
· Wielokrotny reprezentant Polski, by³y trener kadry narodowej, aktualny trener ekstraklasy mêskiej -Dariusz  Szczubia³
· Naczelnik Wydzia³u Sportu Urzêdu Miejskiego w Katowicach - S³awomir Witek
· Za³o¿yciel Katowickiej BASKETMANII – Ryszard Litkowycz
· Sekretarz K¦ AZS Katowice pan Borys 

Podczas wielkiego fina³u w przerwach rozgrywek czas umila³y wystêpy artystyczne:

· Grupa taneczna dziewczyn z M³odzie¿owego Domu Kultury z osiedla Tysi±clecia oraz Szko³y Podstawowej nr 58 prowadzona przez Helenê Dryjê.
· Pokaz freestyle – Piotr Piwoñski z Krakowa
· Popisy akrobatyczne -grupa dziewczyn z AZS AWF -Katowice
· Para taneczna Ola i Bartek
· Zespó³ Break-Dance

W czasie wielkiego Fina³u BASKETMANII przeprowadzono dwa konkursy rzutowe


Remigiusz Kowalski  - najlepszy w konkursie
rzutów za ,, trzy,,


Sylwester £ubkowski -  najlepszy w konkursie  ,,rzutów wolnych,, Fina³ –gimBASKETMANII

Z³oto Katowickiej gimBASKETMANII
dla GIMNAZJUM 20 MECZ O I MIEJSCE   GIM.10 - GIM. 20  47-51

MVP Remigiusz Kowalski GIM.20

GIM.10: HULEWICZ KACPER-3; MI£EK MICHA£-12; GODULA BARTOSZ-3;
KARDY¦ MACIEJ-7; SZCZAP MARCIN-0; SZYMAÑSKI ARTUR-22; REPEC JAN-0

GIM.20: KOWALSKI SEBASTIAN-19; GZELA £UKASZ-2; WAGNER JAKUB-1; FRAUS JAKUB--; WOJTALA JAKUB-2; £UKASZ BARTOSZ-0; DU¯Y DAWID-0; £A¯E£EK KRZYSZTOF-2; KOWALSKI
REMIGIUSZ-25


MECZ O III MIEJSCE:   GIM. 18 - GIM. 1  24-34


GIM.18: ZWOLIÑSKI ALBERT-2; GRABIAS DOMINIK-0; MOWINSKI MARCIN-1; BUZIEWICZ ROBERT-9; ÆWIK£A KRZYSZTOF-1; JASIURA DAWID-0;
SO£OGUB  KORNEL-2; GRABIAS DAWID-9

GIM. 1: WÓJCIK KAROL-0; TURULA PAWE£-6; PIETRZYK MARCEL-25; NOFIÑSKI GRZEGORZ-0; BANERT DAWID-2; G£OWANIA BARTOSZ-0; SZANIEWSKI MATEUSZ-0; UP£AWA MATEUSZ-0; KURZEJA JERZY-0; WYKURZ PAWEL-2; WILK ZDZISLAW-9; DEPTU£A PATRYK-0; KANDEFER  RAFA£-0


MECZ O V MIEJSCE:  GIM. 15 - GIM. 6  14 - 51

GIM.15: CZAJA MATEUSZ-0; RACHWOL WITOLD-2; CZEMPISZ DAWID-2; GOGOLA MARCIN-3; KAWECKI WOJCIECH-4; WESOLOWSKI DANIEL-3

GIM.6: KRUK PIOTR-8; SO£TYSIAK ARTUR-0; WESO£EK ARTUR-10; KATERWY KAMIL-2; NEUKIRCH MARTIN-0; GROSS DAMIAN-2;  MIKODA MACIEJ-6; JAKUBIEC LUKASZ-13; PILARZ PIOTR-3; KOTULSKI DAMIAN-7; BINKOWSKI PATRYK-0

Koñcowa klasyfikacja

1        Gimnazjum nr 20 trener Eugeniusz Smolicha
2        Gimnazjum nr 10 trener Marcin Klosinski
3        Gimnazjum nr 18 trener Eugeniusz Smolicha
4        Gimnazjum nr   1 trener Krzysztof Wilem
5        Gimnazjum nr   6 trener Jaros³aw Jakubiec
6        Gimnazjum nr  15 trener Piotr Kotulski
7-8    Gimnazjum nr   3 trener Jaros³aw Zaradny
          Gimnazjum nr 16 trener Wojciech Gliwa
8-9    Gimnazjum nr 14 trener  Orest Bury
          Gimnazjum nr 13 trener  Krzysztof  Nowosielski
10-11  Gimnazjum nr  8 trener Gasprian Zorik
          Gimnazjum nr 23 trener Tomasz Ma¶nica
12      Gimnazjum nr 36 trener  Damian Gorzela
13      Gimnazjum nr 11 trener  Mateusz Smuda

KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH STRZELCÓW w gimnBASKETMANII

 
  zawodnik  szko³a  pkt. 
 1 ARTUR SZYMAÑSKI  GIM.10  178 
 2 GRZEGORZ OLÊDZKI
 GIM.16  149
 3 REMIGIUSZ KOWALSKI GIM.20  145 
 4 WOJCIECH KAWECKI GIM.15  140 
 5 SEBASTIAN KOWALSKI GIM 20  138 
 6 DAWID GRABIAS  GIM.18  127 
 7 JAKUB NOWOSIELSKI GIM.13 121 
 8 MACIEJ KARDY¦  GIM.10  106 
 9 ZDZIS£AW WILK GIM. 1  101 
 10 PIETRZYK MARCEL GIM 1    94 

ALL STARS

 GIMNAZJUM 20 GIMNAZJUM 10  GIMNAZJUM 1 GIMNAZJUM 11GIMNAZJUM 6 
         
 Sebastian
 Kowalski
 Micha³
 Mi³ek
 Marcel
 Pietrzyk
 Dawid
Grabias
 £ukasz
 Jakubiec


FOTO-GALERIA-Z-WIELKIEGO-FINA£U

FILMIKI
 Fina³ –miniBASKETMANII

Z³oto Katowickiej miniBASKETMANII dla
Szko³y Podstawowej NR 27
 MECZ O I MIEJSCE: SP 51- SP 27   20 - 38

MVP Patryk Urbaniec SP 27

SP 51: WOLNY WJCIECH -O;SPRODZIUK SZYMON- 2; OLENDZIUK PATRYK-0 SZCZYGIELSKI ADRIAN-0; KOZIO£ DOMINIKA-0; BIESIADECKI BARTOSZ-0; OPRADOWSKI  DAWID-2; SAWICKI PRZEMYS£AW-2; CHAREWICZ HUBERT-0; EMMERICH PATRYK-5; KULIG ANGELIKA-0; PELC PATRYK-9

SP27: GUJA GRZEGORZ-2; ¯WIRYK MICHA£-3; URBANIEC PATRYK-5; B£ASIK OSKAR-0; JABLECKI TOMEK-2; ANDRUSZKO MICHA£-6; POLOCZEK MAREK-2;
KUBAT PAWEL-2; WILCZEK MICHA£-2; BAGIÑSKI KAIL-11; ZAMOJSKI JAKUB-0


MECZ O III MIEJSCE:  SP 59 - SP 58 22-34

SP59: STUCZYNSKI PIOTR-16; SZULC DOMINIK-1; BRZOZOWSKI PATRYK-0; SZCZYGIEL BENIAMIN-2; CEDROWSKI ADAM-3; GRZYWA BARTOSZ-0; BALIA MARCIN-0; GRUSZKA PATRYK-0; SNOPEK KRZYSZTOF-0; PAJ¡K ADRIAN-0

SP58: KRAKOWSKI RAFAL-0; WILK KRZYSZTOF-11; IGNATOWICZ JAKUB-0;
JEDYNAK PIOTR-0; PACOCHA ADRIAN-2; RAWIAK KRZYSZTOF-0;
MA¦LANKA ESTERA-0; TUPKOWSKI SYLWESTER-21


MECZ O V MIEJSCE: SP 47-19  ( WALKOWER DLA SP 19 )

Koñcowa klasyfikacja w miniBASKECIE

1          Szko³a Podstawowa nr 27 trener  Artur Mikruta
2          Szko³a Podstawowa nr 51 trener  Jan Forajter
3          Szko³a Podstawowa nr 58 trener  Andrzej Zaczyk
4          Szko³a Podstawowa nr 59 trener   Ilona Paj±k
5          Szko³a Podstawowa nr 47 trener  Krzysztof Skurzok
6          Szko³a Podstawowa nr 19 trener  Danuta Budek
7-8      Szko³a Podstawowa nr   1 trener  Robert Lipiñski
            Szko³a Podstawowa nr 34 trener  Anna Orkisz
8-9      Szko³a Podstawowa nr   2  trener  Marek Szymiñski
            Szko³a Podstawowa nr  27  trener Artur Mikruta ( II dru¿yna )
9-10    Szko³a Podstawowa nr 12  trener  Dawid H±cia
11-12  Szko³a Podstawowa nr 67  trenerka Beata B³aszczyk
            Szko³a Podstawowa nr 42  trener  Daniel Kaczor
13        Szko³a Podstawowa nr 44  trener  Klaudiusz Emmerich
14        Szko³a Podstawowa nr 13  trener  Zbigniew Molenda
 
ALL STARS
 SP 27 SP 51  SP 58  SP 59 
       
 Kamil
 Bagiñski
 Adrian
 Szczygielski
 Sylwester
 £ubkowski
 Krzysztof
 Snopek

KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH STRZELCÓW w miniBASKETMANII

  zawodnik szko³a pkt.
 1  PIOTR STUCZYÑSKI  SP 59  204 
 2 DZIUBEK KAMIL SP 2  144 
 3 SYLWESTER £UBKOWSKI SP 58 142
 4 PATRYK WMMERICH SP 51  128 
 5 KAMIL BAGIÑSKI SP 27  118 
 6 PATRYK PELC  SP 51  112 
 7 NOWAK NATALIA SP 67  102 
 8 BUBKA DAMIAN SP 20  81
 9 MARUSEK £UKASZ SP 20   80 
 10 GWIZDOÑ ARTUR SP 67   73 
 11 PU¦LECKI MARCIN SP 19   72 

NAJM£ODSZY ZAWODNIK FINA£ÓWFOTO-GALERIA-Z-WIELKIEGO-FINA£U-BASKETMANII


FILMIKI
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Smyk Prudnik
Smyk Prudnik
Dru¿yny rocznik 1992 sezon 2005/2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi