News: Fina³ Mistrzostw Polski M³odzików Starszych Poznañ 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 07:39:57
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Fina³ Mistrzostw Polski M³odzików Starszych Poznañ 2009
U-14 M³odzicy St.
 Wielki fina³ Mistrzostw Polski ju¿ za nami.Po zwyciêstwie nad Wis³± Kraków 80:57 zespó³ m³odzików AZS Katowice zosta³ siódm± dru¿yn± Mistrzostw Polski.Serdecznie gratulujemy !! Tytu³ Mistrzowski wywalczyli zawodnicy dru¿yny PYRA Poznañ.

Dzi¶ Wielkopolska ¦wiêtuje Mistrzem Polski PYRA Poznañ Wicemistrzem KORMORAN Sieraków  - ¦KM gratuluje

 By³y szampany by³a pizza i by³ truskawkowy tort dla mistrzów. Publiczno¶æ z Poznania, Sierakowa, Bydgoszczy, Wroc³awia, Katowic, Gdyni, Zgorzelca i Krakowa stworzy³a podczas wszytkich meczy kapitaln±  kulturaln± atmosferê na trybunach a m³odzi zawodnicy z  wszystkich o¶miu klubów pokazali radosn± na dobrym poziomie  m³odzie¿ow± koszykówkê

Serdeczne Podziêkowania dla klubu Pyra Poznañ  za zaproszenie na fina³y
 
Zbyszek ,,ZIBI,, Bytomski


GRUPA A

KORMORAN Sieraków – TURÓW Zgorzelec  91 : 64      FOTO-TOMASZ

WKK Wroc³aw
– AZS Katowice  67 : 52 

TURÓW Zgorzelec – WKK Wroc³aw  51 : 79 

AZS Katowice – KORMORAN Sieraków  51 : 72 


  dru¿yna MPKT  Z  P K-ZK-S  BILANS 
 1 KORMORAN Sieraków 3 6 3 0 236 186     50
 2 WKK Wroc³aw 3 5 2  1  217 176    41
 3 TURÓW Zgorzelec 3  4  1  2  159 235   -76
 4 AZS Katowice 3 3 0 3  168 213    -45


Wyniki zaliczone z turnieju pó³fina³owego
Kormoran Uniwersal Sieraków - WKK Wroc³aw 73:71
AZS Katowice - Turów Zgorzelec 65:74


GRUPA B

PYRA Poznañ – GTK Gdynia  81 : 41     FOTO-MAREK

WIS£A Kraków – NOVUM Bydgoszcz  53 : 71 

GTK Gdynia – WIS£A Kraków  63 : 50 

PYRA Poznañ – NOVUM Bydgoszcz  59 : 56       FOTO-MAREK


  dru¿yna M PKT Z  P K-ZK-S BILANS 
 1  PYRA Poznañ 3  6  3 0  209  149    60
 2 NOVUM Bydgoszcz 3  5 2 1  199  178    21
 3 GTK Gdynia 3  4 1 2   170  206  -36
 4 Wis³a Kraków 3  3 0 3   155  200  -45

Wyniki zaliczone z turnieju pó³fina³owego
Pyra Poznañ - Wis³a Kraków 66:52
Novum Bydgoszcz - GTK Gdynia 72:66


mecze o miejsca :

7-8 AZS Katowice - WIS£¡ Kraków   80 : 57

5-6 TURÓW Zgorzelec - GTK Gdynia 
67 : 58

3-4 WKK Wroc³aw - NOVUM Bydgoszcz  59 : 71

1-2 KORMORAN Sieraków -
PYRA Poznañ  60 : 65

KOÑCOWA KLASYFIKACJA

 I miejsce
 PYRA Poznañ
 II miejsce
 KORMORAN  Sieraków
 III miejsce
 NOVUM Bydgoszcz 
 IV miejsce
 WKK Wroc³aw
        
 V miejsce
 TURÓW Zgorzelec
 VI miejsce
 GTK Gdynia
 VII miejsce
 AZS Katowice
 VIII miejsce
 WIS£A Kraków
       


FOTO-ZIBI-mecze   346 FOTEK

FOTO-ZIBI-ceremonia-zakoñczenia  93 FOTKI

FILMIKI-ZIBI   77 FILMIKÓW


 WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

MVP  Marek Walczak ( PYRA Poznañ )

KRÓL STRZELCÓW  Denis Socha (TURÓW Zgorzelec )
 ALL STAR

Kamil Zywert, Damian Szymczak ( KORMORAN Sieraków )
Damian Jeszke ( NOVUM Bydgoszcz )
Adam Mazur ( WKK Wroc³aw )
Andrzej Bielak ( PYRA Poznañ )

Komentarze
darek dnia czerwiec 04 2009 11:56:26
Kategoria M³odzik Starszy -czyli U-14
Jest to Kategoria wiekowa Traktowana "Po Macoszemu !!!"
DLACZEGO ???
Tylko w Tej Kategorii Wiekowej Mecze Wielkiego FINA£U sa -Trakowane w Ten Sposób !!
Dlaczego Tylko w M³odzikach Starszych Turnieje FINA£OWE ....TRWAJ¡ tylko 3 Dnii ??
Tylko w Tej Kategori Mecze pó³-fina³owe sa Zaliczane do Wielkiego FINA£U ???
Ju¿ Dzi¶ Mo¿na -Przed Rozpoczeciem Fina³u Wskazaæ Medalistów !!!
Tak przed 1 Meczami
w dalszej Fazie Turnieju -Niestety niema jak Ma To Miejsce w Innych Kategoriach Gry na Tzw. Krzy¿ !!!
W chwili Obecnej -Niema Mo¿liwo¶ci -aby Dru¿yny Graj±ce w Jednej Grupie ..Spotka³y siê w Finale
Taki Podzia³ Jest NIESPRAWIEDLIWY !!!
Inny -Przypadek
AZS Katowice -pomimo Wygrania Turnieju 1/2 MP w Komorowie i AWANSU z 1 Miejsca Turniej Fina³owy ROZPOCZYNA -JAKO Dru¿yna ,która Przegra³a Mecz z OBECNYM RYWALEM GRUPOWYM
Takiego ewenementu -Niema w innych KATEGORIACH !!!!!!!

GENERALNIE Turniej Fina³owy dla WSZYSTKICH Dru¿yn Winniem Rozpoczynaæ sie Tak Samo Jak w INNYCH KATEGORIACH
KubaWKK dnia czerwiec 04 2009 14:51:44
fakt faktem przegrana w polfinale eliminuje praktycznie z walki o zloto...
darek dnia stycze 11 2015 18:50:39
Zobaczy³em kolejny raz galeriê.
Poniek±d dzi¶ Galeriê ówczesnych GLADIATORÓW basketu czyli ch³opców urodzonych w roku 1995.

Ilu czy te¿ ile z tych klubów wtedy Finalistów MP MU-14 przyst±pi³o do rozgrywek ile przesz³o sito eliminacji ( w ca³ych rozgrywkach a¿ 44 kluby ) w kategorii MU-14 ile ich by³o ???
Zbyszek przewertuj archiwum .

Ten bój o miejsce to wybaczenie wyniku podczas meczów i ...
charyzma mogê to napisaæ CHARYZMA Kloziñskiego , która doprowadzi³a do 7 miejsca w Polsce a przecie¿ mia³ nie wyj¶æ ze ¶l±ska.
Te boje w Rykach miast Lublinie matko gdzie to jest ? te wygrane z Pi±tk± Lublin -Gwarantowany Faworyt ,¦l±skiem Wroc³aw nie wspominaj±c ju¿ kielecki bodaj¿e MDK .
ile¿ to walki wtedy by³o na tej sali .
I te nie¶mia³e relacje Zibiego ,który nieopatrznie zabra³ siê z Nami a wszak faworytami na ¦l±sku by³ Rybnik czy Bytom.

Turniej w Komorowie gdzie nie zapomnê sobie do dzi¶ wielu zastanawia³o siê po co tam jedziemy a Tutaj Wygrana z Gospodarzem z FAWORYTEM nawet do medalu pozwoli³o na uwierzenie kolejne zwyciêstwo i juz jako FINALISTA MP pozwolili¶my Sobie na chwilê odprêzenia przegrana ze Zgorzelcem NIE AZS nie przegra³ ze Zgorzelcem przegra³ ze Soch± ju¿ na starcie byli¶my przegrani

Fina³ i Poznañ i Wielki dzi¶ ju¿ ¦p Prezes Dudziñski ,który wychodzi³ ze skóry ,aby niczego nie BRAKOWA£O.

Takich PREZESÓW i ORGANIZATORÓW ju¿ nie bêdzie.
Sam turniej to tylko 3 mecze 2 grupowe i mecz o miejsce meczu i co niektórych decyzji Panów w czerni zrozumieæ do dzi¶ nie mogê.
Fakt 3 kwarty grali¶my jak równy niestety czwarta to ...
Mecz z Sierakowem to walka z Wicemistrzem Polski to Walka na poziomie Dawida z Goliatem
I ostatni mecz tylko o 7 miejsce o nie sz³o jak by³o ciê¿ko W³odarczyk dwoi³ siê troi³ a nawet Czworzy³ , ale w AZS by³a paka by³a wtedy Super Dru¿yna i pokonali¶my wi¶laków

Kolejne Mistrzostwa MU-16

Nawet Sêdziowie ¶l±scy ju¿ nie przeszkadzali w zdobyciu Tytu³u Mistrza K¦ AZS to by³a marka na ¶l±sku , ale by³o ich TYLKO 8 a w 8 wyniku na poziomie Polski nikt nie zrobi.
Jako Mistrz mogli¶my JEDYNY RAZ mieæ mo¿liwo¶æ Organizacji Fazy MP chyba do dzi¶ nasi ówcze¶ni go¶cie nie zapomnieli smaku podarunku od Sponsora i Naszych Oblatów.
1/4 tutaj niestety nast±pi³o nasze kuntatorstwo aby nie trafiæ na woleli¶my odpu¶ciæ a trafili¶my jeszcze gorzej , Awans z 2 miejsca dalej i w 1/2 trafiamy na grupê z Wis³± ,Pyr± ,Zgorzelcem, 4 Finalistów w JEDNYM 1/2 Finale i do 5 rano JUWENALIA pech Tylko my mieli¶my pokoje na g³ówn± Estradê a pierwszy mecz gdzie decydowa³ siê walka o Awans o 9 rano wszak to niedziela i ostatni dzieñ Pó³fina³u.
Có¿ przegrywamy ten ostatni mecz a przegrywamy co wtedy potwierdzili bezstronni obserwatorzy dziêki Pani Sêdzinie z Sosnowca i miast ew FINA£U koñczymy rozgrywki wg PZKOSZ na miejscu 9-12

MU-18

Kolejne próby MP na tym roczniku turniej 5 dniowy a Tym co na ¦l±sku wspominaæ raczej nie chcê ,ale do dzi¶ a minê³o ponad 2 lat Czujê Wielki niedosyt.
K¦ AZS gra³o w tej kategorii tak tylko 6-7 zawodnikami , ale potrafi³o z 20 meczy wygraæ 19 !!!!
A S³upsk i 1/2 MP to by³a wycieczka i nagroda za przepracowany sezon
Co do turnieju kolejny raz zapytam siê jak mo¿na organizowaæ Imprezê na takiej Sali -Odci±gi do koszy i Zegar , je¿eli Organizator mia³ Animozje do innego katowickiego Klubu Dlaczego Mecz AZS zorganizowa³ jako ostatni mo¿na by³o zrobiæ roszadê a czekanie na rodziców a¿ dotr± po swoje pociechy od 4 rano BEZCENNE

MU-20

Z fotografii zaprezentowanej w galerii Zbyszka z Poznania w K¦ AZS KATOWICE pozosta³o 2 Zawodników 3 bra³o udzia³ w rozgrywkach 4 leczy kontuzjê ..wi±zad³a
Pytania którzy jeszcze bawi± siê w BASKET

Ja po wydarzeniach w MU-18 zrezygnowa³em nie raz pojawiam siê na meczu wypiæ kawê
Uwa¿am ,ze szkoda tak zaprzepaszczonej Szansy potencja³ by³ a dzi¶ w tej kategorii to graja ju¿ tylko pieni±dze
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
£abuz Joanna - JAS-FBG Sosnowiec
£abuz Joanna - JAS-FBG Sosnowiec
Kadra ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi