News: Mistrzostwa Polski Szkó³ Podstawowych OLIPIJSKA-ENERGA S³upsk / Ustka 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Luty 25 2018 00:56:30
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
1. Sukces Lipowa r.95
1. Sukces Lipowa r.95
Sylwetki zawodników r.1995
Mistrzostwa Polski Szkó³ Podstawowych OLIPIJSKA-ENERGA S³upsk / Ustka 2009
Szkolne
  Dziewczy z SP 27 w Katowicach prowadzone przez Artura Mikrute WICEMISTRZYNIAMI Polski Szkó³ Podsawowych.Szko³a z ¯yrardowa zdoby³a z³ote medale
Mistrz Polski ch³opców Pruszcz Gdañski II miejsce
Ochota Warszawa III Ostrów Wielkopolski
Ch³opcy z Cieszyna SP 2 XI miejsce


FOTO-ZIBI           FILMIKI-ZIBI

FOTO-OLIMPIJSKA-ENERGA

FOTO-GP-24

Kolejno¶æ koñcowa dziewcz±t w finale krajowym:


1    Szko³a Podstawowa Nr 3 w ¯yrardowie    mazowieckie
2    Szko³a Podstawowa Nr 27 w Katowicach    ¶l±skie
3    Szko³a Podstawowa Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim    wielkopolskie
4    Szko³a Podstawowa Nr 1 w Szprotawie    lubuskie
5    Szko³a Podstawowa Nr 9 w Kutnie    ³ódzkie
6    Szko³a Podstawowa Nr 3 w Nidzicy    Warmiñsko - mazurskie
7    Szko³a Podstawowa Nr 3 w Polkowicach    dolno¶l±skie
8    Szko³a Podstawowa Nr 45 w Bia³ymstoku    podlaskie
9    Szko³a Podstawowa Nr 5 w Kartuzach    pomorskie
10    Szko³a Podstawowa Nr 16 w Szczecinie    zachodniopomorskie
11    Szko³a Podstawowa Nr 2 w Bia³ej Podlasce    lubelskie
12    Szko³a Podstawowa Nr 100 w Krakowie    ma³opolskie
13    Szko³a Podstawowa  w Wierzawicach    podkarpackie
14    Szko³a Podstawowa Nr 4 w Inowroc³awiu    Kujawsko - pomorskie
15    Szko³a Podstawowa Nr 3 w Brzegu    opolskie
16    Szko³a Podstawowa Nr 3 w Staszowie    ¶wiêtokrzyskie

Kolejno¶æ koñcowa ch³opców w finale krajowym:

1     Szko³a Podstawowa Nr 4 w Pruszczu Gdañskim    pomorskie

2    Szko³a Podstawowa Nr 152 w Warszawie    mazowieckie
3    Szko³a Podstawowa Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim    wielkopolskie
4    Szko³a Podstawowa Nr 16 w Szczecinie    zachodniopomorskie
5    Szko³a Podstawowa Nr 32 w Bydgoszczy    kujawsko-pomorskie
6    Szko³a Podstawowa w Olsztynku    warmiñsko - mazurskie
7    Szko³a Podstawowa Nr 2 w Wieliczce    ma³opolskie
8    Szko³a Podstawowa Nr 9 w Bia³ej Podlasce    lubelskie
9    Szko³a Podstawowa Nr 10 w Jaros³awiu    podkarpackie
10    Szko³a Podstawowa Nr 9 w £om¿y    podlaskie
11    Szko³a Podstawowa Nr 2 w Cieszynie    ¶l±skie
12    Szko³a Podstawowa Nr 18 w Zielonej Górze    lubuskie
13    Szko³a Podstawowa Nr 2 w Zgorzelcu    dolno¶l±skie
14    Szko³a Podstawowa Nr 9 w Kutnie    ³ódzkie
15    Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 w Prudniku    opolskie
16    Szko³a Podstawowa Nr 13 w Skar¿ysku - Kamiennej    ¶wiêtokrzyskie

Nagrody: 

- ka¿dy uczestnik FINA£U otrzyma pami±tkowy dyplom, oraz strój sportowy (koszulka + spodenki) z logo zawodów, koszulkê z logo
- ka¿da dru¿yna FINA£U otrzyma pami±tkowy dyplom,
- pierwsze trzy reprezentacje szkolne w kategorii dziewcz±t i ch³opców otrzymaj± medale i puchary za  zajêcie I, II, III miejsca  w FINALE OGÓLNOPOLSKIM,
- pierwsze trzy reprezentacje szkolne w kategorii dziewcz±t i ch³opców otrzymaj± plecaki
- ka¿dy uczestnik w kategorii dziewcz±t i ch³opców otrzyma pi³kê do koszykówki
- Opiekunowie (1 osoba)  32 zespo³ów w kategorii dziewcz±t i ch³opców otrzymaj± bluzê sportow±, koszulkê, pi³kê do koszykówki.
- Pierwsze miejsce w kategorii dziewcz±t i ch³opców otrzymaj± po 20 biletów na   EURO BASKET 2009
NAGRODY DLA SZKÓ£

- szko³y, która zdobêd± w FINALE OGÓLNOPOLSKIM pierwsze miejsce w kategorii dziewcz±t i ch³opców otrzymaj± sprzêt sportowy o warto¶ci ok. 10 000.PLN (ka¿da szko³a),
- szko³y, która zdobêd± w FINALE OGÓLNOPOLSKIM drugie miejsce w kategorii dziewcz±t i ch³opców otrzymaj± sprzêt sportowy o warto¶ci ok. 7 000. PLN (ka¿da szko³a),
- szko³y, która zdobêd± w FINALE OGÓLNOPOLSKIM trzecie miejsce w kategorii dziewcz±t i ch³opców otrzymaj± sprzêt sportowy o warto¶ci ok. 5 000 PLN (ka¿da szko³a),

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi