News: Mistrzostwa Polski Szkó³ Podstawowych OLIPIJSKA-ENERGA S³upsk / Ustka 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 05:35:09
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Mistrzostwa Polski Szkó³ Podstawowych OLIPIJSKA-ENERGA S³upsk / Ustka 2009
Szkolne
  Dziewczy z SP 27 w Katowicach prowadzone przez Artura Mikrute WICEMISTRZYNIAMI Polski Szkó³ Podsawowych.Szko³a z ¯yrardowa zdoby³a z³ote medale
Mistrz Polski ch³opców Pruszcz Gdañski II miejsce
Ochota Warszawa III Ostrów Wielkopolski
Ch³opcy z Cieszyna SP 2 XI miejsce


FOTO-ZIBI           FILMIKI-ZIBI

FOTO-OLIMPIJSKA-ENERGA

FOTO-GP-24

Kolejno¶æ koñcowa dziewcz±t w finale krajowym:


1    Szko³a Podstawowa Nr 3 w ¯yrardowie    mazowieckie
2    Szko³a Podstawowa Nr 27 w Katowicach    ¶l±skie
3    Szko³a Podstawowa Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim    wielkopolskie
4    Szko³a Podstawowa Nr 1 w Szprotawie    lubuskie
5    Szko³a Podstawowa Nr 9 w Kutnie    ³ódzkie
6    Szko³a Podstawowa Nr 3 w Nidzicy    Warmiñsko - mazurskie
7    Szko³a Podstawowa Nr 3 w Polkowicach    dolno¶l±skie
8    Szko³a Podstawowa Nr 45 w Bia³ymstoku    podlaskie
9    Szko³a Podstawowa Nr 5 w Kartuzach    pomorskie
10    Szko³a Podstawowa Nr 16 w Szczecinie    zachodniopomorskie
11    Szko³a Podstawowa Nr 2 w Bia³ej Podlasce    lubelskie
12    Szko³a Podstawowa Nr 100 w Krakowie    ma³opolskie
13    Szko³a Podstawowa  w Wierzawicach    podkarpackie
14    Szko³a Podstawowa Nr 4 w Inowroc³awiu    Kujawsko - pomorskie
15    Szko³a Podstawowa Nr 3 w Brzegu    opolskie
16    Szko³a Podstawowa Nr 3 w Staszowie    ¶wiêtokrzyskie

Kolejno¶æ koñcowa ch³opców w finale krajowym:

1     Szko³a Podstawowa Nr 4 w Pruszczu Gdañskim    pomorskie

2    Szko³a Podstawowa Nr 152 w Warszawie    mazowieckie
3    Szko³a Podstawowa Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim    wielkopolskie
4    Szko³a Podstawowa Nr 16 w Szczecinie    zachodniopomorskie
5    Szko³a Podstawowa Nr 32 w Bydgoszczy    kujawsko-pomorskie
6    Szko³a Podstawowa w Olsztynku    warmiñsko - mazurskie
7    Szko³a Podstawowa Nr 2 w Wieliczce    ma³opolskie
8    Szko³a Podstawowa Nr 9 w Bia³ej Podlasce    lubelskie
9    Szko³a Podstawowa Nr 10 w Jaros³awiu    podkarpackie
10    Szko³a Podstawowa Nr 9 w £om¿y    podlaskie
11    Szko³a Podstawowa Nr 2 w Cieszynie    ¶l±skie
12    Szko³a Podstawowa Nr 18 w Zielonej Górze    lubuskie
13    Szko³a Podstawowa Nr 2 w Zgorzelcu    dolno¶l±skie
14    Szko³a Podstawowa Nr 9 w Kutnie    ³ódzkie
15    Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 w Prudniku    opolskie
16    Szko³a Podstawowa Nr 13 w Skar¿ysku - Kamiennej    ¶wiêtokrzyskie

Nagrody: 

- ka¿dy uczestnik FINA£U otrzyma pami±tkowy dyplom, oraz strój sportowy (koszulka + spodenki) z logo zawodów, koszulkê z logo
- ka¿da dru¿yna FINA£U otrzyma pami±tkowy dyplom,
- pierwsze trzy reprezentacje szkolne w kategorii dziewcz±t i ch³opców otrzymaj± medale i puchary za  zajêcie I, II, III miejsca  w FINALE OGÓLNOPOLSKIM,
- pierwsze trzy reprezentacje szkolne w kategorii dziewcz±t i ch³opców otrzymaj± plecaki
- ka¿dy uczestnik w kategorii dziewcz±t i ch³opców otrzyma pi³kê do koszykówki
- Opiekunowie (1 osoba)  32 zespo³ów w kategorii dziewcz±t i ch³opców otrzymaj± bluzê sportow±, koszulkê, pi³kê do koszykówki.
- Pierwsze miejsce w kategorii dziewcz±t i ch³opców otrzymaj± po 20 biletów na   EURO BASKET 2009
NAGRODY DLA SZKÓ£

- szko³y, która zdobêd± w FINALE OGÓLNOPOLSKIM pierwsze miejsce w kategorii dziewcz±t i ch³opców otrzymaj± sprzêt sportowy o warto¶ci ok. 10 000.PLN (ka¿da szko³a),
- szko³y, która zdobêd± w FINALE OGÓLNOPOLSKIM drugie miejsce w kategorii dziewcz±t i ch³opców otrzymaj± sprzêt sportowy o warto¶ci ok. 7 000. PLN (ka¿da szko³a),
- szko³y, która zdobêd± w FINALE OGÓLNOPOLSKIM trzecie miejsce w kategorii dziewcz±t i ch³opców otrzymaj± sprzêt sportowy o warto¶ci ok. 5 000 PLN (ka¿da szko³a),

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi