News: Kadra ¦l±sk 1995 Obóz Letni - Chybie 20.06-30.06.2009 ( 30 ) - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 23 2020 21:23:50
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra ¦l±sk 1995 Obóz Letni - Chybie 20.06-30.06.2009 ( 30 )
U-15 Kadry Woj
Od dnia  20 czerwca 2009 roku kadra wojewódzka m³odzik dziewcz±t  oraz
ch³opców rocznik 1995/96 przebywa na zgrupowaniu sportowym w Strumieniu
oraz Chybiu.
Zajêcia obejmuj± pracê zarówno nad popraw± umiejêtno¶ci
indywidualnych   jak i wspó³pracê zespo³ow± w obronie jak i w
ataku.  Dla uatrakcyjnienia pobytu rozgrywano turnieje 1 na 1, tenisa
sto³owego
oraz turnieju w bilard. Kierownictwo ekipy zorganizowa³o wyjazd do
kompleksu wypoczynkowego w Skoczowie gdzie m³odzie¿ korzysta³a z basenu ,
jacuzzi oraz torów do gry w krêgle. W trakcie obozu przeprowadzone zosta³y
testy wydolno¶ciowe które bêd± cenn± wskazówk± w dalszej pracy z
zawodniczkami  i zawodnikami kadry ¶l±ska.
Celem powo³anych najlepszych trzydziestu dziewcz±t i ch³opców naszego
województwa jest pokazanie siê z jak najlepszej strony pod k±tem
koszykarskim sztabowi trenerskiemu, który zadecyduje  pod koniec roku
kalendarzowego o podaniu sk³adu osiemnastu zawodniczek i zawodników, którzy
od stycznia 2010 roku bêd± przygotowywaæ siê do Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y kadr wojewódzkich.


FOTO-MAREK

 Wykaz imienny Kadry województwa ¶l±skiego w koszykówce dziewcz±t podczas zgrupowania sportowego w Strumieniu, w terminie 20-30.06.2009 r.1 Baranowska Paulina JAS FBG Sosnowiec
2 Biednik  Justyna MOSM Bytom
3 Bernat Dominika RMKS Rybnik
4 Biedak Ewelina JAS FBG Sosnowiec
5 Bolik Beatrycze RMKS Rybnik
6 Cwill Agnieszka JAS FBG Sosnowiec
7 Dziewior Karolina JAS FBG Sosnowiec
8 Finka Katarzyna UKS Basket Piekary ¦l.
9 Giers  Klaudia JAS FBG Sosnowiec
10 Kaperczak Natalia JAS FBG Sosnowiec
11 Kossmann Olga MKS Zabrze
12 Krzymiñska Natalia JAS FBG Sosnowiec
13 Lupa Sabina MOSM Bytom
14 Czuba Kinga GUKS Lipowa
15 D³utek Kinga GUKS Lipowa
16 Mazur Marzena UKS Basket Piekary ¦l.
17 Krawczewska Paulina JAS FBG Sosnowiec
18 Oleksy Dominika MKS MOS Katowice
19 Pajdziñska Wiktoria MKS Zabrze
20 Pañczyszyn Martyna MOSM Bytom
21 Paranowska Beata MOSM Bytom
22 Parulska Joanna RMKS Rybnik
23 Kominowska Monika ¯KK Wodzis³aw ¦l.
24 Miko³ajewska Karolina ¯KK Wodzis³aw ¦l.
25 Binda Nicol MKS Zabrze
26 Najduch Ewelina MKS MOS Katowice
27 Szeremeta Aleksandra ¯KK Wodzis³aw ¦l.
28 Wiertelak ¯aneta ¯KK Wodzis³aw ¦l.
29 Wo¼niak Jowita JAS FBG Sosnowiec
30 Wycik  Aneta MKS MOS Katowice

Trener koordynator/kierownik zgrupowania :         Marek Juszkiewicz
Trener:              Jacek Dyja
Trener:              Marcin Troszka
Trener:              Jacek Szewczyk


 LISTA ZAWODNIKÓW KADRY WOJEWÓDZKIEJ M£ODZIKÓW POWO£ANYCH NA ZGRUPOWANIE LETNIE DO CHYBIA W OKRESIE 20-30 CZERWCA 2009 R.

Województwo ¦L ROK  2009 DYSCYPLINA koszykówka   Limit miejsc  25

Trener koordynator Marek Juszkiewicz ( trener II klasy ) 
I trener Kadry : Rados³aw Fudali (trener II klasy)
Asystent trenera:Grzegorz Adamczyk (trener II klasy)
Asystent Trenera: Marcin Kloziñski (trener II klasy) 

  Nazwisko Imiêrocz.  klub  trener 
 1 Smo³ka Daniel   1995  MKKS Rybnik   Stanis³aw Grabiec 
 2 Redliñski Emil 1995  MKKS Rybnik Stanis³aw Grabiec 
 3 Redliñski Micha³ 1995 MKKS Rybnik Stanis³aw Grabiec 
 4 Dziwoki  Patryk 1995 MKKS Rybnik Stanis³aw Grabiec 
 5 Adamczyk Rafa³ 1995 MKKS Rybnik Stanis³aw Grabiec 
 6 Piercha³a  Piotr  1995 MKKS Rybnik Stanis³aw Grabiec 
 7 Nosiadek Szymon 1995 MKKS Rybnik Stanis³aw Grabiec 
 8 Szymaniak Filip 1995 MOSM Bytom Rados³aw Fudali
 9 Zarzycki £ukasz  1995 MOSM Bytom Rados³aw Fudali
 10 Rup  Artur  1995 MOSM Bytom Rados³aw Fudali
 11  Semków Tomasz  1995 MOSM Bytom Rados³aw Fudali
 12 Szmidt Kuba 1995 MOSM Bytom Rados³aw Fudali
 13 Gros Mateusz 1995 MOSM Bytom Rados³aw Fudali
 14 Klimek Micha³ 1995 AZS Katowice Marcin Kloziñski
 15 Grzymies³awski Adam  1995 AZS Katowice Marcin Kloziñski
 16 Jezela Marcin  1995 AZS Katowice Marcin Kloziñski
 17 Hanzel Pawe³  1995 AZS Katowice Marcin Kloziñski
 18 Frejlich Micha³ 1995 KRS TKKF Czêstochowa R.Pêczak
 19 Kowalski Nikodem  1995 KRS TKKF Czêstochowa R.Pêczak
 20 Praski Kamil 1995 KRS TKKF Czêstochowa R.Pêczak
 21 Kubat Jakub  1995 KRS TKKF Czêstochowa R.Pêczak
 22 Dytko Oliver 1995 GTK Gliwice Marcin Reszkiewicz
 23 Wójcik  Micha³ 1995 GTK Gliwice Marcin Reszkiewicz
 24 Sanny Oskar  1996 GTK Gliwice Marcin Reszkiewicz
 25 Matyjas Micha³ 1995 MKS D±browa Górnicza 
 26 Kuna  Bart³omiej  1995 MKS D±browa Górnicza 
 27 Pietryga Szymon 1995 KKS Tarnowskie Góry 
 28 Andrzejewski Mateusz 1995 UKS Hartwig Katowice Jaros³aw Jakubiec
 29 Caputa Maciej 1995 GUKS Lipowa Janusz Caputa
 30 Dzida Tomasz 1995  MUKK  Witold Brancz 
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Grupa r.90-93
Grupa r.90-93
Camp ¯ylina S³owacja 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi