Kadra ¦l±ska rocznik 1992
Dodane przez zibi dnia Luty 13 2009 00:53:09
 Kadra Województwa ¦l±skiego
Ch³opcy rocznik 1992

Trener Kadry 
Tomasz Niedbalski 
MOSM Bytom

 Zawodnik Sylwetka............................sukcesy...............................................aktualnie...gra............... 
 1 Nazwisko : Ogrodnik
Imie : Mateusz
klub : MKS Zabrze
trener : Janusz Moralewicz
Wzrost : 198
Waga :
Pozycja : 4
trenuje : 4 rok
Punkty w kadrze:  9/3
Mistrz ¦l±ska m³odzik m³odszy
Wicemistrz ¦l±ska m³odzik starszy
Mistrz ¦l±ska kadet
Pó³finalista MP kadetów 2007
Zdobywca Pucharu Tatr 2006 z r.1991
Zdobywca Pucharu Tatr 2007

III-Liga
Pogoñ Ruda ¦l±ska
 2 Nazwisko : Sakowicz
Imie : Dawid
klub : MKS Zabrze
trener : Janusz Moralewicz
Wzrost : 190
Waga : 77
Pozycja : 3
trenuje : 5 rok
Punkty w kadrze 54/3
Mistrz ¦l±ska m³odzik m³odszy
Wicemistrz ¦l±ska m³odzik starszy
Mistrz ¦l±ska kadet
Zdobywca Pucharu Tatr 2007
Pó³finalista MP kadetów 2007
szeroka kadra Polski

ZAKOÑCZY£ GRANIE 2010
 3 Nazwisko : Deja
Imie : Dominik
klub : MKS Zabrze
trener : Janusz Moralewicz
Wzrost : 180
Waga : 67
Pozycja : 1
trenuje : 5 rok
Punkty w kadrze: 21/3
Mistrz ¦l±ska m³odzik m³odszy
Wicemistrz ¦l±ska m³odzik starszy
Mistrz ¦l±ska kadet
Pó³finalista MP kadetów 2007
Zdobywca Pucharu Tatr 2007
ZAKOÑCZY£ GRANIE 2012 
 4 Nazwisko : Dubiel
Imie : Dawid
klub : MCKis Jaworzno
trener : Krzysztof Zapa³a
Wzrost : 207
Waga :
Pozycja : 4, 5
trenuje : 4 rok
Punkty w kadrze: 16/3
 Zdobywca Pucharu Tatr 2007

ZAKOÑCZY£ GRANIE 2010
 5 Nazwisko : Hawrot
Imie : Alan
klub : MCKiS jaworzno
trener : Krzysztof Zapa³a
Wzrost : 190
Waga : 74
Pozycja : 2, 3
trenuje : 5 rok z roczna kotuzj±
Punkty w kadrze: 5/3
Zdobywca Pucharu Tatr 2007ZAKOÑCZY£ GRANIE 2010
 6 Nazwisko : Sikora
Imie : Dawid
klub : MKKS Rybnik
trener : Grzegorz Adamczyk
Wzrost : 179
Waga : 55
Pozycja : 1
trenuje : 4,5 roku
Punkty w kadrze: 25/3
Zdobywca Pucharu Tatr 2007ZAKOÑCZY£ GRANIE 2010
  Nazwisko: Wziêtek
Imie: Szymon
klub : MKKS Rybnik
trener :
Wzrost :
Waga :
Pozycja :
trenuje :
Punkty w lidze:
 III Liga
MKKS Rybnik
 8  Nazwisko : Duszyñski
Imie : Jaros³aw
klub : MKS D±browa G.
trener : Micha³ Dukowicz
Wzrost : 198
Waga : 88
Pozycja : 5
trenuje : 6 rok
Punkty w kadrze: 18/3
Zdobywca Pucharu Tatr 2007ZAKOÑCZY£ GRANIE 2011
 9 Nazwisko : Kujon
Imie : Norbert
klub : KS Pogoñ Ruda Sl
wypo¿. UKS MOSM Bytom
trener : Tomasz Niedbalski
Wzrost : 180
Waga : 55
Pozycja : 1
trenuje : 7 rok
Punkty w kadrze 47/3
Trzeci strzelec w m³odzikach starszych
Zdobywca Pucharu Tatr 2007

II Liga
MCKiS Jaworzno
 8  Nazwisko: Dziemba
Imie : Mateusz
klub : UKS MOSM Bytom
trener : Tomasz Niedbalski
Wzrost :
Waga :
Pozycja :
trenuje :
Punkty 
Kadra Polski I Liga
MKS D±browa Górnicza 
 9  Nazwisko: Dziemba
Imie : Marcel
klub : UKS MOSM Bytom
trener : Tomasz Niedbalski
Wzrost :
Waga :
Pozycja :
trenuje :
Punkty  
Kadra Polski II Liga
AZS Katowice
 12 Nazwisko : Chrz±szcz
Imie : Rafa³
klub : KS Pogoñ Ruda ¦l.
trener : Przemys³aw Podolski
Wzrost : 182
Waga : 70
Pozycja : 1, 2
trenuje : 7 rok
Punkty w kadrze: 9/3
 Zdobywca Pucharu Tatr 2007

III Liga
Pogoñ Ruda ¦l±ska
 13 Nazwisko : Kilmecki
Imie : Hubert
klub : GTK Gliwice
trener : Marcin Malcherczyk
Wzrost : 194
Waga : 77
Pozycja : 4
trenuje : 4 rok
Punkty w kadrze: 22/3
 Zdobywca Pucharu Tatr 2007


 
ZAKOÑCZY£ GRANIE 2011
 14 Nazwisko : S³ania
Imie : Remigiusz
klub : UKS MOSM Bytom
trener : Tomasz Niedbalski
Wzrost :
Waga :
Pozycja : 1, 2, 3
trenuje : 6 rok
Punkty w kadrze: 39/3
Mistrz ¦l±ska m³odzik starszy
Wicemistrz ¦l±ska m³odzik m³odszy
Zdobywca Pucharu Tatr 2007

ZAKOÑCZY£ GRANIE 2008
 15 Nazwisko : Piechaczek
Imie : Kamil
klub : UKS MOSM Bytom
trener : Tomasz Niedbalski
Wzrost : 200
Waga : 76
Pozycja : 5
trenuje : 6 rok
Punkty w kadrze: 28/3
Mistrz ¦l±ska m³odzik starszy
Wicemistrz ¦l±ska m³odzik m³odszy
szeroka kadra Polski
Zdobywca Pucharu Tatr 2007

II Liga
Trefl Sopot


 Kadra Województwa ¦l±skiego
Dziewczyny rocznik 1992

I trener Kadry
Rafa³ Czyszpak
MOSM Bytom 
            
Stelmach Martyna
MKS Zabrze
 Szelwicka Anna
MKS Zabrze
 Mazurkiewicz S
Jastrzêbie Zdrój
Wilczek Anna
MOSM Bytom
Krawczyk Izabela
MOSM Bytom 
Podle¶ny Sandra
RMKS Rybnik 
           
Mycio Paulina
RMKS Rybnik
Morawiec Aldona
RMKS Rybnik
Bandyk Kinga
Gwarek Paw³owice
Maj Lucyna
Gwarek Paw³owice 
Kotoñska Agata
Gwarek Paw³owice 
Kazimierska E
MOSM Bytom 

STATYSTYKI OGL¡DALNO¦CI TEGO ARTYKU£U Luty 2009 - 3858