2001
Dodane przez zibi dnia Marzec 19 2012 23:36:56

U-18 MÊSKIE TURNIEJE sezon 2018/2019 
Kategoria:
Junior rocznik 2001 i m³odsi

  .............................
.............................................
  .......................................
01

WARSZAWA

14-16.09.2018

XX Memoria?
Olesiewiczów

1 Kadra Polski U16
2 VKM Wilno I
3 Gim 92 Ursynów
4 VKM Wilno II
5 BK Jejabpils
6 MKS Pruszków
7 Legia Warszawa
8 Polonia Warszawa

INFO
 
02 TARNÓW

22-23.09.2018

X Memoria?
Micha?a Sm?tka

1 AZS PWSZ Skierniewice
2 MUKS 1811 Unia Tarnów
3 MKS Gorlice
4 UKS Regis Wieliczka
 INFO

5 ALL-STARS
Kamil Jewu?a
Artur Sobczak
Dominik  Bartoniewicz
Tomasz Windak
Ignar Dominik
03 WROC?AW

21-23.09.2018

Turniej Juniora
1. Synthesia Pardubice
2. WKK I Wroc?aw
3. Gim 92 Ursynów
4. Novum Astoria Bydgoszcz
5. Spójnia Stargard
 INFO
MVP: Lukas Hrebik.
04
 Sopot/Gda?sk

21-23.09.2018

Puchar Ba?tyku
1. Trefl Sopot
2. BK RIG Mark (Szwecja)
3. ?l?sk Wroc?aw
4. UKS MOSM Bytom
5 KS Cracovia Kraków
6 Rosa Radom
7 Sharks Gdynia
8 GUKS Olimpijczyk ?om?a
 INFO
MVP: B. Didier-Urbaniak
5 ALL-STARS:
Kacper Gordon
Alan Brzezi?ski
Andre Lorentsson
Sebastian Rompa
Wojciech Dzier?ak

U-16 MÊSKIE TURNIEJE sezon 2016/2017  3 Gimnazjum
Kategoria: Kadet rocznik 2001 i m³odsi

  Gdzie.Termin....
DRU¯YNY..................................................................
WYNIKI
WYRÓ¯NIENIA...................
01
 GNIEZNO

1-3.VII.2016

XIV MTK

Obecno¶æ SKM
1 E.A.B Brasschaat Antwerp  
2 UKS Bia³o³êka  
3 Spójnia Stargard  
4 North East Knights  
5 Sudety Jelenia Góra  
6 La Basket Warszawa  
7 Herkules Bia³ogard  
8 COR-Victoria Brest

INFO
MVP:
Jolan Bogaerts -
Belgia
02

TORUÑ

26-28.VIII.2016

II Gothic
Junior Cup


Obecno¶æ SKM
1 Twarde Pierniki Toruñ
2 Novum Bydgoszcz 
3 Asseco Gdynia
4 MIKST Miêdzychód 
5 LaBasket Warszawa 
6 Korsarz Gdañsk


 INFO
MVP:  Ciemiñski Jakub 
ALL-STARS:
Kru¿yñski Kamil
Korolczuk Mi³osz
Zió³kowski Mateusz
Kuca Patryk
Piechowicz Kacper
Pieczykolan Mateusz
  WARSZAWA

2-4.IX.2016


Ursynów
Cup
1 SPK Bia³ystok
2 La Basket Warszawa
3 Polonia Warszawa
4 MUKS Piaseczno
5 MKKS Rybnik
6 GIM 92 Usynów Warszawa

 
 INFOMVP: Dawid Chojnowski
Strzelec: Konrad Lichowski
ALL-STARS
Kacper Piechowicz
Kamil Wójcik
Jakub Sikora
Mateusz Przytulski
Jan Szumilewicz 
04
 £ÓD¬

2-4.IX.2016

£ódeczka Cup
I memoria³ R. Zaj±c

1 £KS SMS MG £ód¼ 
2 Pyra Poznañ
3 TKM W³oclawek  
4 MKS Grójec
5 Probasket Kutno INFOMVP:  Szymon Gralewski
Strzelec: P.Klimaszewski
ALL-STARS
Piotr Keller
Kamil Pleskot
Wojciech Balcerowski
Artur Lewandowski
Sebastian Sypulski 
05
 KRAKÓW

2-4.IX.2016

XX Wawelskie
Smok

Obecno¶æ SKM
1 Wis³a Kraków
2 KK Stalowa Wola
3 Asseco Gdynia
4 Unia Tarnów
5 Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 
6 Rosa Radom INFO
MVP: Kamil Gros
ALL-STARS
Filip Rerak
Jakub iskra
Oskar Rydzewski
Kamil Zaradny
Filip Starzyñski
Kamil Jewu³a
06
 PIASECZNO

9-11.IX.2016

Puchar Wójta
Gminy
Lesznowola
1 MKS Wodzis³aw ¦l
2 UKS Pi±tka Lublin
3 £KS £ódd¼ 
4 MOSM Bytom
5 La Basket Warszawa
6 MUKS Piaseczno
7 AZS PWSZ Skierniewice
8 Gim 92 Ursynów
 INFOMVP: P. Micha³owski
07
 STARGARD

9-11.IX.2016

VII Memoria³
Zenona
¦wietoñskiego

1 SMS G 4 Spójnia Stargard     
2 ¦l±sk Wroc³aw
3 Chromik ¯ary
4 Korsarz Gdañsk
5 Sudety Jelenia Góra   
6 SMS Gim 4 Spójnia Stargard


 INFO
MVP: HUK Micha³
         
ALL-STARS:
GROSS Franciszek
DE WEYHER Mateusz 
MALIK Jakub     
PORADA Kacper      
KARBOWIAK Jan
09
 WROC£AW

16-18.IX.2016

II Krasnal Cup
1 Wilno Litwa
2 WKK Wroc³aw Polska
3 Zastal Zielona Góra Polska
4 Pardubice Czechy
5 Gravelines INFO
MVP: Marek Blazewicz

5 ALL-STARS
Jan Æernicky
Karolis ¯agminas
Mi³osz Góreñczyk
Szymon Eitelthaler
Antoine Rojewski
10
 STALOWA
WOLA


16-18.IX.2016

I MTK

Obecno¶æ SKM
1 Chromik  ¯ary 
2 KK Stalowa Wola
3 Wis³a Kraków
4 United London 
5 Jagiellonka Warszawa
INFO
MVP: Forysiuk  Adam

5 ALL-STARS
Rutkowski Rafa³
Siembida Szymon
Cepuchowicz Jakub
Kevin Szczawiñski
Matoszko Kacper
11
 MR¡GOWO

16-18.IX.2016

III NMR
1. SKK Siedlce
2. KS AS Mr±gowo
3. Truso Elbl±g
4. Trójka Nidzica
5. Batory Bia³ystok
6. Olimpijczyk £om¿a


 INFO
MVP: O¿arek Bart³omiej

5 ALL-STARS:
Jakub Zawadzki
Szymon Boñkowski
Oskar ¯yczkowski  
Pawe³ Kosobucki  
Piotr Szulczak 
12
 GDAÑSK

23-25.IX.2016

VII De La Salle
Cup

1 UKS 7 Trefl Sopot
2 Politechnika Gdañska
3 LA BASKET Warszawa
4 UKS DE LA SALLE
5 Gdañsk 2001
6 UKS Trójka ¯yrardów


 INFOMVP:  B³a¿ej Kulikowski
13
 TARNÓW

24-25.IX.2016

VII Memoria³
M. Smêtka

1 Regis Wieliczka
2 MUKS 1811 Tarnów
3 Pogoñ Ruda ¦l±ska
4 Kadra Ma³opolski 2003
5 Basket Sochaczew INFO
ALL-STARS
BART£OMIEJ KRAS
MICHA£ ¦LUSARCZYK
KRYSTIAN GRUCA
PAWE£ JANUS
MARCIN KUBIAK 
14
 PRUSZKÓW

23-25.IX.2016

XIV Memoria³
W. Dziugie³a

1 Rosa Sport Radom
2 Jagiellonka Warszawa
3 MUKS Piaseczno
4 SKK Siedlce
5 MKS Ochota Warszawa
6 Gim 92 Warszawa
7 MKS Pruszków

 INFO
MVP:FILIP STARZYÑSKI
ALL-STARS
PIEKA£KIEWICZ JAKUB 
REDZIK KRYSTIAN
BIÑKOWSKI FILIP
SZCZEPANIK JAKUB
KWAPISZ JACEK
15
 POZNAÑ

30.IX-2.X.2016

VI Memoria³
Frankiewicza

1. WKK Wroc³aw
2. Reprezentacja Polski 2002
3. Jagiellonka Warszawa
4. Gimnazjum 92 Ursynów
5. Biofarm Basket Junior
6. Kadra Wielkopolska


 INFO
MVP: Mateusz Kaszowski
strzelec:
Aleksander Wi¶niewski
16
 OSTRÓW
WIELKOPOLSKI


30.IX-2.X.2016

Turniej
1 Kasprowiczanka Ostrów Wlkp
2 ¯AK ¯ory 
3 ¦l±sk Wroc³aw
4 Spójnia Stargard 
5 Twarde Pierniki Toruñ  
6 Kadet  O¶wiêcim  
INFO
MVP: KACPER MARCHEWKA
6 ALL-STARS:
BARTEK ZIÓ£EK
ALAN JATCZYK
MATEUSZ CZEMPIEL
STAÑCZYK KAROL
CIEMIÑSKI JAKUB
JAKUB GUNIA
17
 BYDGOSZCZ

2-4.XII.2016

XXV Memoria³
Romana Zamiary

1 Twarde Pierniki Toruñ
2 Rosa Radom
3 MKKS ¯ak Koszalin
4 MKS Novum Bydgoszcz
5 Astoria Bydgoszcz
6 TKM W³oc³awek
INFO
MVP: Kru¿yñski Kamil

5 ALL-STARS:
Kwapisz Jacek
Borowski Eryk
Bochat Kacper
Gra¶ Sebastian
Lebiedziñski Karol

18
 KATOWICE

9-11.XII.2016

VI MTB

Obecno¶æ SKM
1 UKS Regis Wieliczka
2 UKS Pi±tka Lublin
3 UKS 27 Mickiewicz Katowice
4 MIKST Miêdzychód
5 Warsaw Basketball
6 Wis³a Kraków
7 Herkules Bia³ogard
8 PKK 99 Pabianice
 INFO
MVP:Tomasz Windak

5 ALL-STARS
Maciej Jêdrzejczyk
Jakub ¦migielski
Filip Ka³u¿a
Krzysztof Nowak
Jan Wieczorek
19
 POZNAÑ

28-29.XII.2017

XXXI Memoria³
W. Draba1. SKM Zastal Zielona Góra
2. £KS Szko³a Gortata £ód¼
3. MKK Pyra Poznañ
4. KS Spójnia SMS Stargard
 INFO
4 ALL-STARS

KONRAD SZYMAÑSKI
PIOTR KELLER
MICHA£ FEDYNA
BART£OMIEJ GÓRZYÑSKI
20
 O¦WIÊCIM

11-12.II.2017

III Puchar
Wolno¶æ


Obecno¶æ SKM
1 Kasprowiczanka Ostrów W.
2 WKS ¦l±sk Wroc³aw
3 Kadet O¶wiêcim
4 BK Kêzmarok S³owacja
 INFOMVP: Micha³ G³ówka

ALL STARS:
Hnatyszyn Mateusz
Kamil Zaradny
Miko³aj Tyburcy
Radoslav Choma
Marek Mitman
21
 LUBLIN

24-26.II.2017

II Kozio³ek
Basket Cup


Obecno¶æ SKM
1 SPK Bia³ystok
2 UKS Pi±tka Lublin
3 KS Spójnia Stargard
4 MUKS Piaseczno
5 Regis Wieliczka
6 R. MATHEWS CORK
7 Warsaw Basketball
8 SKK Siedlce
   INFOMVP:DAWID CHOJNOWSKI
STRZELEC: K. GRUCA
ALL STARS :       
PIOTR TARGOÑSKI
WOJCIECH KOSIUK
K. ZAWISTOWSKI
HUBERT RESIAK
KRYSTIAN GRUCA
22
 DZIA£DOWO

28-30.IV.2017

III Puchar
Wiosny

1 UKS 7 Trefl Sopot 2002
2 Dwójka Dzia³dowo
3 GUKS Olimpijczyk £om¿a
4 Enea Astoria Bydgoszcz
 INFO
MVP: Zió³kowski Daniel

ALL Stars:

Lis Piotr
Ezman Jakub
Koz³owski Dawid
Estkowski Maksymilian
Dwórznik Kacper
23
 ZIELONA GÓRA

29-30.IV.2017

Memoria³
Czerniejewskiego
Kapalskiego

1 Zastal Zielona Góra
2 Chromik ¯ary
3 LA Basket Warszawa
4 Kasprowiczanka Ostrów
 INFO
MVP: Mi³osz Góreñczyk

ALL-STARS
Micha³ Siminski
Miko³aj Siminski
Kacper Porada
Bartosz Zió³ek
Maciej Adamiak
24
 MIÊDZYCHÓD

26-28.V.2017

VI Puchar
Krainy
100 Jezior

 
1 UKS MIKST Miêdzychód
2 GIMBASKET  Wroc³aw
3 SUDETY Jelenia Góra
4 BOMBARDIER Szczecin
5 WARSAW BASKETBALL 
6 START  £ód¼

 
 INFO
MVP: Kacper Chmielewski 

ALL STARS:
Hugo Sobczak 
Jan Wieczorek 
Wojciech Sienkiewicz
Kajetan Grze¶kiewicz
Maciej Modliñski

U-15 MÊSKIE TURNIEJE sezon 2015/2016  2 Gimnazjum
Kategoria:
M³odszy Kadet rocznik 2001 i m³odsi

  Gdzie.Termin.....DRU¯YNY.....................................................................
WYNIKI WYRÓ¯NIENIA................... 
01
 BYDGOSZCZ

11-13.IX.2015

XI Bydgoszcz Cup
1.Novum Bydgoszcz  
2.MUKS Piaseczno   
3.Kadra kuj – pom.    
4.Astoria Bydgoszcz  
5.SKS Start £ód¼       
6.MKS Truso Elbl±g


 INFOMVP: Mateusz Zió³kowski

ALL-STARS:
Kamil Koz³owski
Kacper Bochat
Mateusz Grzelak
Jakub Ulczyñski
Konrad Lichowski
02
  STARGARD
SZCZECIÑSKI


11-13.IX.2015

VI Memoria³
¦wiêtoñskiego
1 Twarde Pierniki Toruñ          
2 Gim 4 Spójnia Stargard          
3 SKM Zastal Zielona Góra
4 WKS ¦l±sk Wroc³aw
5 UKS Herkules Bia³ogard 
 INFO
MVP: Jakub Ciemiñski 
Strzelec  Kamil Kru¿yñski 

ALL-STARS
Jakub Jagodziñski 
Jakub Malik 
Edwin Mackiewicz 
Krzysztof  Mystek 
Mateusz de Weyher
03

PAW£OWICE

18-20.IX.2016

V Wojan Cup

Obecno¶æ SKM

1 WKK Wroc³aw
2 SPK Bia³ystok
3 Jagielonka Warszawa
4 Wojan Paw³owice
5 UKS 7 Trefl Sopot
6 ¯AK ¯ory
7 MKS Wodzis³aw ¦l±ski
8 MOSM Bytom
 INFO
MVP:
Marcin Brysz

Król Strzelców:
Dawid Chojnowski
04
 BYDGOSZCZ

2-4.X.2015

XII Puchar
Prezydenta

1 Spójnia Stargard
2 Novum Bydgoszcz
3 MKS Grójec
4 AZS PWSZ Skierniewice
5 TKM W³oc³awek
6 Astoria Bydgoszcz


 INFO
MVP: Konrad Mucha
 
5 ALL-STARS
Micha³ Huk
Bart³omiej Górzyñski
Kacper Bochat
Jakub ¯ak
Krzysztof Kalisiak
05
 WROC£AW

27-29.XI.2015

III Energo Cup
1 WKK Wroc³aw  
2 Zastal Zielona Góra
3 WKS ¦l±sk Wroc³aw
4 SPK Bia³ystok 
5 MOS Sargard Szczeciñski
6 Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.


 INFOMVP:
Mateusz Bielecki
06
 KATOWICE

2-4.XII.2015

V MTB
1 Zastal Zielona Góra
2 La Basket Warszawa
3 Wis³a Kraków
4 MUKS Piaseczno
5 UKS Pi±tka Lublin
6 ¯AK ¯ory 
7 Junior Basket Katowice
8 MKKS Rybnik
 INFO
MVP: Edwin Matkiewicz 

ALL STARS:
Mi³osz Góreñczyk
Bartosz Stelmasiewicz 
Kamil Gros
Kacper Piechowicz
Konrad Lichowski
07
 TORUÑ

18-20.XII.2015


I Gothic Junior
Cup

1 Vilniaus Krep¹inio Mokykla
2 Feniksas Kur¹?nai
3 Twarde Pierniki Toruñ
4 Novum Bydgoszcz
5 KK Stalowa Wola
6 Jagiellonka Warszawa
7 Wis³a Kraków
8 De La SALLE Gdañsk
 INFO
MVP: Marek Blazevic

ALL-STARS
Azuolas Tubelis
Tomas Zubrys
Linas Valackis
Jakub Ulczyñski
Adam Hirsz
08
 MIÊDZYCHÓD

22-24.IV.2016

V Puchar Krainy
100 Jezior


Obecno¶æ SKM
1 MIKST Miêdzychód    
2 GIMBASKET Wroc³aw 
3 SUDETY Jelenia Góra     
4 POGOÑ Ruda ¦l±ska 
5 PNIEWIAK Pniewy     
6 ASTORIA Bydgoszcz 


 
 INFO
MVP; Patryk Kuca 

"5"  ALL STARS:
Hugo Sobczak
Krystian Tomaszewski
Kacper P³óciennik 
Kamil Koper
Tomasz Krzymiñski
09
 RADOM

20-22.V.2016

V RBC
1 UKS DE LA SALLE  Gdañsk
2 UKS MOS Bytom
3 Wis³a Kraków
4 UKS Pi±tka Lublin
5 ROSA Radom
6 MKKS Rybnik
7 SKS Start £ód¼
8 MKS Piotrówka Radom
 INFOMVP: Jakub Wisttcok
10
 JELENIA GÓRA

27-29.05.2016

Sudety Cup
1 UKS MIKST Miêdzychód
2 KS SUDETY Jelenia Góra
3 KARA Trutnov
4 UKS GIMBASKET Wroc³aw
5 KS TURÓW Zgorzelec

 INFO
MVP: Hugo Sobczak

5 ALL-STARS:
Krystan Tomaszewski
Kacper Kwiatkowski
Jan Tosovsky
Sebastian Wielgus
Kamil Koper

11
 Bia³ystok

27-29.V.2016

I Bia³ystok Cup
1. VKM Wilno
2. SPK Bia³ystok
3. Tornado Kowno
4. Twarde Pierniki Toruñ
5. Korsarz Gdañsk
6. Skierniewice


 INFO
 
12
 ¯ARY

10-12.VI.2016

I Puchar
Burmistrza ¯ar

Obecno¶æ SKM
1 Zastal Zielona Góra
2 Asseco Gdynia
3 London United
4 Chromik ¯ary 
5 KK Stalowa Wola

INFO
MVP:Mi³osz Góreñczyk

5 ALL-STRAS:
Konrad Szymañski
Milosz Korolczuk
Kevin Szaczawiñski
Pawe³ Pawlikowski
Micha³ Soból
13
 Warszawa
Paw³owice
Ostrów Wlkp.
Warszawa

PYHH

Obecno¶æ SKM
1 Jagiellonka Warszawa
2 SPK Bia³ystok
3 LaBasket Warszawa
4 Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.
5 ¦l±sk Wroc³aw
6 WKK Wroc³aw
7 ¯AK ¯ory
8 Asseco Gdynia
9 MOSM Bytom
  KK Stalowa Wola
  MUKS Piaseczno
 INFO
MVP B. Didier-Urbania

ALL Stars
Jakub Miko³ajczyk
Benjamin Didier Urbaniak
Damian Skowroñski
Adrian Iwaniuk 
B³a¿ej Kulikowski

U-14 MÊSKIE TURNIEJE
sezon 2014/2015  1 Gimnazjum
Kategoria:
M³odzik Starszy rocznik 2001 i m³odsi


</
 ORGANIZATOR
Gdzie.Termin........
DRU¯YNY................................
FOTO..MISTRZA
WYNIKI
WYRÓ¯NIENIA...................
01
 PAW£OWICE

5-7.IX.2014

IV Wojan Cup

Obecno¶æ SKM
1 WKK Wroc³aw
2 Jagielonka Warszawa
3 Wojan Paw³owice
4 UKS 7 Trefl Sopot
5 Snake Ostrawa
6 ¦l±sk Wroc³aw WYNIKI
MVP: Igor Yoka-Bratasz
Strzelec: Kuba Kuczyc
ALL-STARS:
Mateusz Kaszowski
Benjamin Urbaniak
£ukasz Januszewicz
Micha³ G±siorowski
Jakub Kotala
Maciej Nowak
02
  STARGARD
SZCZECIÑSKI


12-14.IX.2014

VI Memoria³
¦wiêtoñskiego1 Zastal Zielona Góra
2 Basket Toruñ          
3 UKS Chromik ¯ary
4 SMS Gim 4 Stargard Szcz.
5 UKS Bia³o³êka  
6 MKK Pyra Poznañ
7 London United


 WYNIKIMVP:Mi³osz Góreñczyk    
strzelec:K. Ghukasyan   
5 ALL-STARS:
Jan Gawlik
Jakub Ciemiñski
Konrad Mucha 
Norbert Maciejak
Jakub Jagodziñski
03
  BIA£O£ÊKA

19-21.IX.2014

V Bia³o³êcki
1 Jagielonka Warszawa
2 UKS Bia³o³êka Warszawa
3 SKK Siedlce
4 SPK Bia³ystok
5 MOSIR Bielsk Podlaski
6 La Basket Warszawa
7 MKS Grójec
8 Nowy Dwór Mazowiecki
 WYNIKIMVP: Benjamin Urbaniak
5 ALL STARS:

Damian Skowroñski
Kacper Piechowicz
Remigiusz Taczalski
Piotr Choromañski
Tymon Rutkowski
04
 GDAÑSK

26-28.IX.2014

V De La Salle
Cup

1 UKS DE LA SALLE
2 Rosa Radom
3 Czarni S³upsk
4 Tornado Kowno
5 Bryza Kolbudy (PK)
6 De La Salle 2000( PK)


 WYNIKIMVP:Jakub Pellowski
05
  BYDGOSZCZ

26-28.IX.2014

XI Puchar
Prezydenta
Bydgoszczy
1 GTK Gdynia
2 Trefl Sopot
3 Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.
4 MKS Grójec
5 Spójnia Stargard Szczeciñski
6 Novum I Bydgoszcz
7 Astoria Bydgoszcz
8 Novum II Bydgoszcz
 WYNIKIMVP: Iwo Olender

5 ALL-STARS
Krzysztof Nowicki
Piotr Lis
Micha³ G±siorowski
Miko³aj Kuncewicz
Apolinary Fr±czak
06
  £ÓD¬

26-28.IX.2014

Turniej 2001

Obecno¶æ SKM
1 Regis Wieliczka
2 £KS £ód¼ 
3 MOSM Bytom 
4 Labasket Warszawa 
5 START £ód¼ 
6 Kadet O¶wiêcim


 WYNIKI
MVP: Szymon Gralewski
Strzelec: Grz±dziel Szymon
ALL-STARS:
Gruca Krystian
Windak Tomasz
Zaj±c Tomasz
Wadowski Filip
Sulima Eryk
07
 KATOWICE

5-7.XII.2014

IV MTB

Obecno¶æ SKM
1 Zastal Zielona Góra
2 Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.
3 UKS Bia³o³êka Warszawa
4 Wis³a Kraków 
5 ¯AK ¯ory
6 £KS SMS MG 13 £ód¼ 
7 Chromik ¯ary
8 Sudety Jelenia Góra
9 Trójka ¯yrardów
10 Junior Basket Katowice
11  AZS Skierniewice
12 Region 2010 Grodno
 WYNIKIMVP: Mi³osz Góreñczyk

5 ALL - STARS:

Edwin Mackiewicz
Bartosz Zió³ek
Mi³osz ¯ebrowski
Kacper Piechowicz
Kamil Gros

09
  WEJHEROWO

12-14.XII.2014

II Miko³ajki
1.Twarde Pierniki Toruñ
2 GTK Gdynia
3 La  Basket  Warszawa
4 Basket-Ósemka Wejherowo
5 UKS 7 Trefl Sopot
6 Herkules Bia³ogard


 WYNIKIMVP:  Ciemiñski Jakub

5 ALL STARS:
Paluch Hubert
Jerzy Kwidziñski
Miko³aj Jaworowski
Miko³aj Otrocki
Piotr Lis
10
  POZNAÑ

29-30.XII.2014

II Memoria³
Gramse

1 Zastal Zielona Góra
2 Pyra Poznañ
3 Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.
4 MOS Gimn 4 Stargard Szcz.
 WYNIKI4 ALL STARS

KONRAD SZYMAÑSKI
KAMIL PLESKOT 
KACPER MARCHEWKA 
MICHA£ LITWIN 
11
 WROC£AW

24-25/I.2015

II Energo
Kontrol Cup


obecno¶æ SKM
1 ¦l±sk Wroc³aw
2 Chromik ¯ary
3 MKKS Rybnik
4 £KS £ód¼
 WYNIKI
MVP:
Jakub Kuczyc


12
 O¦WIÊCIM

31.I-1.II.2015

I Puchar
Wolno¶ci


obecno¶æ SKM
1 Pogoñ Ruda ¦l±ska 
2 UKS Regis Wieliczka 
3 UKS KADET O¶wiêcim
3 BK M¦K Kezmarok
 WYNIKI
MVP: Tomasz Krzymiñski
5 ALL STARS
Tomasz Pustelnik
Hnatyszyn Mateusz
Gunia Jakub
Jasica Bartosz a
Hudak Robert
12
  ¯YRARDÓW

20-22.III.2015

XV Puchar
Dyr. OSiR

1 NOVUM  BYDGOSZCZ 
2 SKK  SIEDLCE 
3 BS RIGA  PARDAUGAVA 01
4.OSIR TRÓJKA I ¯YRARDÓW 
5 MUKS PIASECZNO
6 LA BASET WARSZAWA
7 UKS DWÓJKA DZIA£DOWO
8 BATORY 18  BIA£YSTOK
9 ASTORIA    BYDGOSZCZ
10 TUKUMS SPORTA SKOLA 
11 BS RIGA PARDAUGAVA 02
12 OSIR TRÓJKA II ¯YRARDÓW
 WYNIKIMVP: Ulczyñski Grzegorz

5 ALL STARS

Bochaj Kacper
Sawicki Micha³
Juris Jonis
Weso³owski Pawe³
Bigos Kacper

13
 BYDGOSZCZ

10-12.IV.2015

X Bydgoszcz
Cup
1 Spójnia Stargard Szcz.
2 KK „Astoria” Bydgoszcz
3 MUKS Piaseczno
4 Herkules Bia³ogard
5 TKM W³oc³awek
6 Basket Koszalin WYNIKI
MVP: Huk Micha³

5  ALL-STARS:
Resiak Hubert
Dewajer Mateusz
Skrzycki Kacper
Gra¶ Sebastian
Karusewicz Igor
14
 OSTRÓW
WIELKOPOLSKI


10-12.IV.2015

Turniej
M³odzika

Obecno¶æ SKM
1 Kasprowiczanka Ostrów W.
2 WKS ¦l±sk Wroc³aw  
3 GTK Gdynia 
4 Wis³a Kraków  
5 UKS Regis Wieliczka 
6 MOSM Bytom 


 WYNIKI
MVP: Miko³aj Kuncewicz
5  ALL-STARS
Kamil Zaradny
Igor Kozlowski
Iwo Olender
Krzysztof Guzik
Bartosz Jaglarz
Pawe³ Bia³as
15
 MIÊDZYCHÓD

15-16.V.2015

IV Puchar
Krainy
100 Jezior

1 UKS MIKST MIÊDZYCHÓD
2 SUDETY JELENIA GÓRA
3 UKS SKM NOWA SÓL
4 GIMBASKET WROC£AW
 <