Kadra Polski 2001
Dodane przez zibi dnia Lipiec 08 2015 23:02:16
KADRA POLSKI U-16 ch³opcy urodzeni 2001/02
od naboru U14 do Mistrzostw Europy U16
Kalendarz reprezentacji Polski

termin.........dni miejsce................... rodzaj......................ilo¶æ½relacje skmfoto filmwww ZW.
PO.
MIEJSCE
10-19.VIII.2017
10
Sofia Bu³garia
ME
12
INFORMACJE
      
Lipiec / Sierpieñ
2017
 Kielce, W³adys³awowo
Portugalia, Bu³garia
Przygotowania do ME
16
INFORMACJE
    7 0 
12-18.II.2017
 Gi¿ycko
Zgrupowanie zima
16
INFORMACJE
      
28-30.XII.2016
4Konin
Turniej NTO
12
INFORMACJE
FOTO
FILM
  2 1 II
15-19.XII.2016
4
Gi¿ycko
Konsultacja
17
INFORMACJA
      
1-5.XII.2016
4Miñsk
Turniej
12
INFORMACJA
    2 1 II
24-27.XI.2016
4Cetniewo
Konsultacja
16
INFORMACJE
FOTO
     
20-23.X.2016
4Gi¿ycko
Konsultacja
16INFORMACJE
      
25-31.VII.2016
7W³adys³awowo
Obóz letni
24INFORMACJE
      
16-19.VI.2016
4W³adys³awowo
Konsultacja
16INFORMACJE
FOTO
     
25-29.III.2016
4Francja
Turniej
12INFORMACJA
FOTO
   1
 4VIII
15-21.II.2016
7Gniewino
Obóz zimowy
24INFORMACJA
FOTO
     
17-20.XII.20154
Gi¿yckoKonsultacja
16INFORMACJA
FOTO
     
22-25.X.2015
4
Gi¿ycko
Konsultacja
16INFORMACJA
FOTO
     
13-17.VIII.2015
5
S³owenia
Turniej
12
INFORMACJE
FOTO
   2
3
 VI
8-12.VIII.2015
5
Pruszków
Konsultacja
12INFORMACJE      
13-22.VII.201510
Gdañsk
Camp Centralny
32
INFORMACJE
      

REPREZENTACJA U14 NA FB

Sztab szkoleniowy:


Micha³ Mróz
trener g³ówny
GTK Gdynia

Piotr Piecuch
asystent trenera
Wis³a Kraków

Rafa³  Gil
asystent trenera
MKK MDK Kielce


KADRA NA ME U16

FOTO
SYLWETKA....................
...............................................
SUKCESY.....DRU¯YNOWE.....INDYWIDUALNE

Sobkowiak Adrian
Wych: Basket Pi³a
MKK Gniezno
SF 181 cm.
Wielkopolskie
 
Turniej S³owenia'15
Turniej Francja '16
Turniej Bia³oru¶ '16
Turniej NO Polska '16
Mecze kontrolne Kielce '17
Mecze kontrolne Portugalia '17
Mecze kontrolne Bu³garia '17
 
 Kaszowski Mateusz
Wych: Sokó³ £añcut
WKK Wroc³aw
PG / SG 179 cm.
dolno¶l±skie

Turniej S³owenia '15
Turniej Francja '16
Turniej Bia³oru¶ '16
Turniej NO Polska '16
Mecze kontrolne Kielce '17
Mecze kontrolne Portugalia '17
Mecze kontrolne Bu³garia '17
Mistrz Polski U14 Toruñ 2015
MVP MP U14 Toruñ 2015
Mistrz Polski OOM U14 Gi¿ycko 2015
MVP  OOM U14 Gi¿ycko 2015
Mistrz Polski U16 Ostrów Wlkp 2017
 Yoka-Bratasz
WKK Wroc³aw
PG 179 cm.
dolno¶l±skie

Turniej S³owenia '15
Turniej Francja '16
Turniej Bia³oru¶ '16
Turniej NO Polska '16
Mecze kontrolne Kielce '17
Mecze kontrolne Portugalia '17
Mecze kontrolne Bu³garia '17
Mistrz Polski U14 Toruñ 2015
5 All-Stars MP U14 Toruñ 2015
Mistrz Polski OOM U14 Gi¿ycko 2015
Mistrz Polski U16 Ostrów Wlkp 2017
MVP MP U16 Ostrów Wlkp. 2017
 Kosiuk Wojciech
Wych: Pi±tka Lublin
PF 192 cm.
lubelskie

Turniej S³owenia '15
Turniej Francja '16
Turniej Bia³oru¶ '16
Turniej NO Polska '16
Mecze kontrolne Kielce '17
Mecze kontrolne Portugalia '17
 
 
 Korolczuk Mi³osz
Asseco Gdynia
PG 168 cm
pomorskie
 
Turniej S³owenia'15
Turniej Francja '15
Turniej Bia³oru¶ '16
Mecze kontrolne Kielce '17
Mecze kontrolne Portugalia '17
Mecze kontrolne Bu³garia '17
 
 Kulikowski B³a¿ej
Wych: Nenufar E³k
Jagiellonka W-wa
Trefl Sopot
SF 193 cm.
wa-ma/mazowieckie

Turniej S³owenia '14
Turniej Francja '15
Mecze kontrolne Kielce '17
Mecze kontrolne Portugalia '17
Mecze kontrolne Bu³garia '17
III miejsce MP U14 Toruñ 2015
5 All-Stars MP U14 TToruñ 2015
III miejsce MP U16 Ostrów Wlkp.
 Zapa³a Szymon
Kadet O¶wiecim
SMS PZKosz
C 208 cm.

Turniej Francja '16
Turniej NO Polska '16
Mecze kontrolne Kielce '17
Mecze kontrolne Portugalia '17
Mecze kontrolne Bu³garia '17
 
 Czempiel Mateusz
Wych: MOSiR Cieszyn
Wojan Pawlowice
¦l±sk Wroc³aw
183 cm
¶laskie

Turniej Bia³oru¶ '16
Turniej NO Polska '16
Mecze kontrolne Kielce '17
Mecze kontrolne Portugalia '17
Mecze kontrolne Bu³garia '17
 
 Klawa £ukasz
Trefl Sopot
PF 200 cm.
pomorskie
Turniej NO Polska '17
Mecze kontrolne Kielce '17
Mecze kontrolne Portugalia '17
Mecze kontrolne Bu³garia '17
III miejsce MP U16 Ostrów Wlkp 2017
 K³aczek Kacper
Wych: Hajduki Chorzów
Pogoñ Ruda ¦l±ska
¯AK ¯ory
Mickiewicz Katowice
Pozycja: 3 / 4
¶l±skie

Turniej NO Polska '16
Mecze kontrolne Kielce '17
Mecze kontrolne Portugalia '17
Mecze kontrolne Bu³garia '17
Mistrz Polski U14 Bia³ystok 2016
Mistrz Polski OOM U14 Olesnica 2017
MVP OOM U14 Ole¶nica 2017
 Lentka Aleksander
WKK Wroc³aw
dolno¶l±skie


Mecze kontrolne Kielce '17
Mecze kontrolne Portugalia '17

Mistrz Polski U14 Toruñ 2015
Mistrz Polski OOM U14 Gi¿ycko 2015
5 All-Stars OOM Gizycko 2017
Mistrz Polski U16 Ostrów Wlkp. 2017
5 All-Starsi U16 Ostrów Wlkp 2017
 Ulczyñski Jakub
Novum Bydgoszcz
Pozycja 3/4
USA
rocznik 2002
kujawsko-pomorskie

Mecze kontrolne Kielce '17
Mecze kontrolne Portugalia '17
Mecze kontrolne Bu³garia '17
III miejsce OOM Ole¶nica 2016
5 All-Stars OOM Olesnica 2016
Król Strzelców OOM Ole¶nica 2016


ZAWODNICY BIOR¡CY UDZIA£ W TURNIEJACH


Rompa Sebastian
Trefl Sopot
C 206 cm.

Turniej Francja'16
Turniej Bia³oru¶ '16
Turniej NO Polska '16
Mecze Kielce '17
KONTUZJA

Góreñczyk Mi³osz
Zastal Zielona Góra
SG / SF 186 cm.
Turniej S³owenia '15
Turniej Francja '16
Turniej NO Polska '16
Mecze Kielce '17
Mecze Bu³garia '17

Diter Urbaniak B.
Trefl Sopot
SF 189 cm.
Turniej Francja'16
Turniej Bia³oru¶ '16
Mecze Kielce '17Konrad Lichowski
MUKS Piaseczno
Turniej Francja'16


Rutkowski Rafa³
Chromik ¯ary
197 cm.

Turniej S³owenia '15
Turniej Bia³oru¶ '16
Kie³piñski Miko³aj
WKK/
W: MKK Gniezno
SF 195 cm.
Turniej S³owenia '15
Ka³u¿a Filip
Mickiewicz Katowice
cm.
SMS PZkosz
Turniej S³owenia '15
Turniej Bia³oru¶ '16
Mecze Kielce '17
Mecze Bu³garia '17
Ciemiñski Jakub
Pierniki Toruñ½
PF 196 cm.
SMS PZKosz
Turniej Bia³oru¶ '16
Turniej NO Polska '16


Koz³owski Igor
¦l±sk Wroc³aw
PG 182 cm.
w: Wojan Pawlowice
Turniej S³owenia'15
Turniej Francja '16'
KONTUZJA

Zaj±c Tomasz
£KS £ód¼
cm.
Turniej S³owenia '15
Choromañski Piotr
UCAM Murcia
Hiszpania
SF / PF 175 cm.
Turniej Bia³oru¶ '16
Mecze Kielce '17


Siewruk Filip
FC Barcelona 2002
Pozycja: 3 / 4
W: Basket Koszalin
Turniej NO Polska '16Przygotowa³ Zibi