Kadra Polski U-17 i U-18 na turniej do Ostrawy
Dodane przez zibi dnia Grudzie 30 2009 18:00:00
Z tego co siê dowiedzia³em turniej sta³ na niskim poziomie nasze kadry powygrywa³y wszystkie mecze ( kadra u-17 ka¿dy mecz co najmniej + 50 i wiêcej )?
¦KM liczy  na sprawozdanie trenerów szczególnie liczymy na trenera Tomasza Niedbalskiego który zawsze stara siê nas informowaæ o wszystkim ...przed nami sylwester i Nowy Rok ....podsumowanie mo¿e byæ pó¼niej 


Rozszerzona zawarto newsa
\Do pierwszych Mistrzostw ¦wiata U-17 w Hamburgu pozosta³o 193 dni. Nasza reprezentacja która w Kownie zajê³a IV miejsca awansowa³a do 12 najlepszych dru¿yn na ¶wiecie.


W dniach 28-30 Grudnia w Czechach w Ostrwaie  odbêdzie siê Turniej Kadr Narodowych Juniorów U-18. W tym turnieju zagraj± dwie reprezentacje Polski U-18 rocz.1992 i U-17 rocznik 1993

Je¶li otrzymamy sk³ad kadry U-18 chêtnie zamie¶cimy go na SKM

OFICJALNA-STRONA-MS-HAMBURG-2009
  SYLWETKAZG£OSZONY W ROZGRYWKACH 
Koelner Jakub 
WKK Wroclaw
II LIGA WKK OBIEKTY Wroc³aw

Junior WKK Wroc³aw
 2Niedzwiedzki Piotr
WKK Wroclaw
II LIGA WKK OBIEKTY Wroc³aw

Junior WKK Wroc³aw
 3Ponitka Mateusz
Polonia 2011

WYWIAD-DLA-SKM
I LIGA AZS Politechnika W-wa

Junior Sarszy POLONIA 2011
 4Gielo Tomasz 
AZS RADEX Szczecin
II LIGA RADEX Szczecin

III LIGA WILKI MORSKIE Szczecin
Junior Starszy WILKI
 5Grochowski Grzegorz 
Stal St. Wola
EKSTRAKLASA STAL Stalowa W.

II LIGA OSSM-STALOWA Wola

Junior Stal Stalowa
 6Matczak Filip 
Zastal Zielona Gora

PG SG 185 cm
I LIGA ZASTAL Zielona Góra

Junior Starszy ZASTAL Zielona G.
Junior
  ZASTAL Zielona G.
 7Spica Pawe³
AZS Koszalin
II LIGA OSSM Warszawa
 8Karnowski Przemys³aw
Katarzynka Torun

C 212 cm
II LIGA SIDEN Toruñ
III-LIGA KATARZYNKA Junior Starszy KATARZYNKA
Junior  KATARZYNKA
 9Kowalczyk Sebastian
polonia 2011 Warszwa
 
 10Ko³akowski Dawid
MKS Zabrze
 
 11Bonarek £ukasz
MOS Pruszków
 
 12Kolka Robert
GTK Gdynia