Miêdzynarodowy Turniej Kadetów Cracow Cup 2006
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 22 2006 00:00:00
 W I Miêdzynarodowym  Turnieju Kadetów Kraków Cup 2006  nasz region by³ reprezentowany przez dru¿ynê MOSM-u Bytom . 
Podopieczni trenera Rafa³a Czyszpaka  stanêli na podium zdobywaj±c br±zowe medale.Bartek Gros ( fotka ) zosta³ wybrany do All Stars Turnieju  ch³opakom z Bytomia sk³adam gratulacje
 Na Turnieju 
w Krakowie zdecydowanie od reszty zespo³ów odstawa³ zespó³ z Zielonej Góry. Patrz±c na mecze z boku mog³o by siê wydawaæ 
¿e zespó³ Ukraiñski nie podszed³ na
serio do rywalizacji (mnóstwo przewinieñ technicznych,  nie sportowe zachowania typu kopniêæ rywali itp.)

Rozszerzona zawarto newsa
 W I Miêdzynarodowym  Turnieju Kadetów Kraków Cup 2006  nasz region by³ reprezentowany przez dru¿ynê MOSM-u Bytom . 
Podopieczni trenera Rafa³a Czyszpaka  stanêli na podium zdobywaj±c br±zowe medale.Bartek Gros ( fotka ) zosta³ wybrany do All Stars Turnieju  ch³opakom z Bytomia sk³adam gratulacje
 Na Turnieju 
w Krakowie zdecydowanie od reszty zespo³ów odstawa³ zespó³ z Zielonej Góry. Patrz±c na mecze z boku mog³o by siê wydawaæ 
¿e zespó³ Ukraiñski nie podszed³ na
serio do rywalizacji (mnóstwo przewinieñ technicznych,  nie sportowe zachowania typu kopniêæ rywali itp.)


Zaciêt± walkê o zwyciêstwo w turnieju stoczy³y zespo³y ¦l±ska i Korony Kraków,
góra z tej rywalizacji wyszed³ zespó³ gospodarzy.

Mecze:

1. KS Korona Kraków 86 - 68 UKS MOSM Bytom
2. Junis Kijów 64 - 88 UKS MOSM Bytom
3. UKS MOSM Bytom 99 - 55 SKM Zastal
4. UKS MOSM Bytom 67 - 87 WKS ¦l±sk Wroc³aw
5. UKS MOSM Bytom 67 - 85 TS Wis³a Kraków

Miejsca:

1. KS Korona Kraków
2. WKS ¦l±sk Wroc³aw
3. UKS MOSM Bytom
4. Junis Kijów
5. SKM Zastal

Dru¿yna TS Wis³a Kraków nie by³a klasyfikowana
1. KS Korona Kraków 86 - 68 UKS MOSM Bytom5. UKS MOSM Bytom 67 - 85 TS Wis³a Kraków1. KS Korona Kraków2. WKS ¦l±sk Wroc³aw4. Junis Kijów5. SKM ZastalDru¿yna TS Wis³a Kraków nie by³a klasyfikowana