Kadra ¦l±sk 1995 Sparingi Kadry ¦l±sk Strumieñ 20.02.2010
Dodane przez zibi dnia Luty 20 2010 16:00:00
 Sparingi Kadry ¦l±sk

Przebywaj±ca na zgrupowaniu w Strumieniu Kadra ¦l±ska zaprosi³a na dwa mecze sparingowe Kadrê Mazowsza .Pierwsze spotkanie rozegnano wczoraj o 20.00 rewan¿ dzi¶ o 9.30. W obydwóch spotkaniach wygrali go¶cie z Mazowsza


FILMIKI    FOTO-ZIBI
Rozszerzona zawarto newsa
Sparingi Kadry ¦l±sk

Przebywaj±ca na zgrupowaniu w Strumieniu Kadra ¦l±ska zaprosi³a na dwa mecze sparingowe Kadrê Mazowsza .Pierwsze spotkanie rozegnano wczoraj o 20.00 rewan¿ dzi¶ o 9.30. W obydwóch spotkaniach wygrali go¶cie z Mazowsza

Pi±tek 19 lutego godz.20.00

¦l±sk – Mazowsze46 : 63
(13-22, 15-16, 8-15, 10-10 )
 
¦l±sk: Redliñski E 4, Grzymies³awski 0, Hanzel 10, Gros 4, Szymaniak 2, Dytko 3,  Redliñski M 5, Szmidt 0, Andrzejewski 4, Nosiadek 3, Jezela 4, Smolka 7, Piercha³a 0, Pietryga 0

Mazowsze: Kordalski 2, Czosnowski 2, Owczarek 18, Wadowski 8, Warmiak 1 Koziñski 7, Traczyk 2,  Ornoch 1, Pstrokoñskim 6, Repiñski 5, Suchecki 3, Wiechacki 8, Janik 0

Sobota 20 lutego godz.9.30

¦l±sk – Mazowsze 64 : 68
( 10-22, 18-16, 14-18, 22-12 0
¦l±sk: Redliñski E 11, Grzemies³awski 4, Hanzel 0, Gros 8, Szymaniak 2, Redliñski M 0, Szmidt 2, Andrzejewski 12, Nosiadek 6, Jezela 2, Smolka 4, Piercha³a 0, Pietryga 13
Trenerzy:

Mazowsze: Kordalski 4, Czosnowski 12, Owczarek 15, Wadowski 7, Warmiak 2 Koziñski 2, Traczyk Ornoch 6, Pstrokoñskim 7, Repiñski 0, Suchecki 4, Wiechacki 3, Janik 6
Trenerzy: Micha³ Tomaszewski i Tomasz Foder

w skrócie:

Miejsce :
Strumieñ k.Pszczyny
Szko³a Podstawowa pani kierownik Janusza Krzy¿anowska

Organizator:
Koordynator Kadry Województwa ¦l±skiego
Marek Juszkiewicz

Trenerzy Kadry Województwa ¦laskiego
Rados³aw Fudali ( Bytom )  i Marcin Kloziñski (Katowice)

Trenerzy Kadry Województwa Mzowieckiego
Micha³ Tomaszewski i Tomasz Foder ( Warszawa )

Sêdziowie:
Micha³ Kuzia ( Bytom) i Marek Jasiñski ( Katowice)

NAJ...

najm³odszy zawodnik:
Igor Wadowski rocz.1996 ( Ochota Warszawa )
najwy¿szy zawodnik: Wiechacki £ukasz 198 cm ( POLONIA Warszawa )
Najskuteczniejszy strzelec: £ukasz Owczarek 33 punkty (UKS Trójka ¯yrardów )
Najwiêcej zawodników z jednego klubu: po 4 z MOSM Bytom, MKKS Rybnik i POLONIA Warszawa


Konfrontacja - Druzynowo w statystykach:

Zbiórki: Mazowsze
Asysty: ¦lask
Przechwyty; ¦l±sk
Bloki: ¦l±sk
% za 2 pkt. ¦lask
% za 3 pkt. Mazowsze
% osbiste Mazowsze
Straty: ¦l±sk
Bloki

FOTO-ZIBI

FILMIKI 

Serdeczne podziêkowania dla koordynatora kadry ¦lask za dowóz do Strumienia i zorganizowanie pobytu.Podziekowanie tak¿e dla pana Finki za dowóz powrotny


zibi