Nida Cup Turniej dziewczyny i ch³opcy rocz.1997 Nidzica 5-7.III.2010
Dodane przez zibi dnia Marzec 10 2010 15:00:00
FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI  

PODSUMOWANIE

Rozszerzona zawarto newsa
Ciekawostki turnieju:

Najm³odsza dru¿yna - TKM W³oc³awek 8 zawodników z rocz.1998
Najwy¿szy zawodnik – Janczak Eryk z Komorowa ma 184 cm
Najliczniejsza dru¿yna UKS 3 Dzia³dowo 15 zawodniczek
Ca³y turniej sêdziowa³o 5 sêdziów z WMZKosz
Przy stoliku czas, punkty – dziewczyny z Nidzickiego Gimnazjum
Ca³y turniej mia³ oprawê muzyczn±
Ka¿dy zawodnik na zakoñczenie dosta³ okoliczno¶ciowa koszulkê i kubek
Najlepsi strzelcy otrzymali plecaki
TKM W³oc³awek rozdawa³ plakaty ANWILU W³oc³awek
W klasyfikacji dziewczyn o miejscu 2-4 decydowa³a ma³a tabelka
W czasie meczy mieli¶my kilka wsadów i kilkana¶cie trójeczek
Burmistrz Nidzicy og³osi³ i¿ VIII turniej odbêdzie siê w nowo wybudowanej hali widowiskowej
mecze ostatniego dnia turnieju ogl±da³ trener którego wychowank± jest by³a rozgrywaj±ca Polskiej Reprezentacji pochodz±ca z Nidzicy Krystyna Szymañska Lara
serdeczne podziêkowania dla Organizatorów turnieju za go¶cinno¶æ a dla trenera z Komorowa za transport z Warszawy
Bytomski Zibi ZbigniewCh³opcy - wyniki, punkty, klasyfikacja koñcowa:


Bielsk Podlaski
- Pas³ek 54 - 19
Komorów
- Nidzica 46 : 25
Kwidzyn - W³oc³awek 36 : 43
Bielsk Podlaski - Komorów 27 : 45
Nidzica - Kwidzyn 43 : 73
Pas³êk - W³oc³awek 14 : 54
Komorów  - Kwidzyn  44 : 35
Bielsk Podlaski - W³oc³awek 33 : 44
Pas³êk - Nidzica  29 : 55
Kwidzyn - Bielsk Podlaski 47 : 21
W³oc³awek - Nidzica 52 : 28
Komorów - Pas³êk 67 : 18
Kwidzyn - Pas³êk  87 : 26
W³oc³awek - Komorów  28 :43
Nidzica 3 - Bielsk Podlaski  47 : 59

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI  

NIDZICA WM

NIDA CUP 2009 WSPOMNIEN CZAR

 foto  sk³ad + punkty w 5 meczach najlepszy zawodnik klasyfikacja
 I 
UKS Komorów 

  4 Reszel Piotr 8
  7 Sieradzki Tomasz 45
  8 Lesiñski Mateusz 8
10 Parczewski Bartosz 0
12 Paziewski Piotr 43 foto >
14 Hoser Grzegorz 14
15 Mieszkowski Jêdrzej 5
16 Maciak Damian 7
17 B±k Stanis³aw 10
19 Janczak Eryk 28
21 Ciurzyñski Maciej 21
22 Drzewiecki Tomasz 51 All Stars


Trener Grzegorz Tomaszewski
  zwyciêstwa - 5
pora¿ki - 0
kosze zdobyte - 245
kosze stracone -133 
 II 
 TKM  W³oc³awek

  4 Krzeszewski Kacper 0
  5 Wysiñski Marcin 7
  6 Dutkiewicz Kamil 5
  7 Chojnacki Adam 5
  8 Marchlewski Stefan 10
  9 Matusiak Bartosz 86 All Stars
10 Tucholski Konrad 4
11 Rêgocki Adrian 14
12 Cie¶lakiewicz Wiktor 47 foto >
13 Cie¶lewicz Micha³ 13
14 Pakulski Jan 2
15 Pietras Bart³omiej 28

trener Boblewski Piotr
  zwyciêstwa - 4
pora¿ki - 1
kosze zdobyte - 221
kosze stracone - 154
III 
 MTS BASKET Kwidzyñ

 5 Kopczyñski Micha³ 18
 7 Banach Kerin 13
 8 Leszczyñski Pawe³ 33 All Stars
 9 Kazimierski Maciej 11
10 Wróblewski Maks 9
11 Ponimasz Marun 20
12 Mirsz Filip 25
13 Stasiuk Marcin 30
14 Barganowski Tomasz
15 Szwedorski Marcin 38 foto >
17 Grabowski Mateusz 31
18 ¦liwiñski Micha³ 24

trener: Babicka Anna
  zwyciêstwa - 3
pora¿ki - 2
kosze zdobyte - 278
kosze stracone - 177
 IV 
 UKS  Pi±tka  Bielsk Podlaski

  4 Car  Krzysztof  4
  5 Hryniewicki Przemys³aw 2
  7 Bielicki Bartosz 13
  8 Bêbeniec Mateusz 49 All Stars
  9 Koc Mateusz 34
10 Bolesta Rafa³ 39
11 Misztal Jakub 12
12 Boroñ £ukasz 43 foto >>>
13 Jab³oñski Krzysztof 2

Trener: Olszañski Jaros³aw

  zwyciêstwa - 2
pora¿ki - 3
kosze zdobyte - 194
kosze stracone - 202
 V 
 UKS trójka Nidzica

  4 Wnuk Artur 8
  5 Ma³ecki Szymon 2
  6 Przetakiewicz Maciej 8
  7 Wiejak Kamil 7
  8 Urbanowicz £ukasz 26
  9 Szczepkowski £ukasz 36 >
10 Kowalski Adam 73
All Stars
11 Lejtyman Szymon 2
12 Baranowski Beniamin 14
13 Jaskólski Jakub 3
14 Ordon Jakub 2
15 Mroczkowski Maciej 14
17 Cieslak Damian 0

Trener Ru¶ Andrzej

  zwyciêstwa - 1
pora¿ki - 4
kosze zdobyte - 198
kosze stracone - 259
 VI 
 SP 3 Pas³êk 

  4 Grzyb Sylwester 40 foto >
  7 Rokicki Tomasz 2
  8 Kaminski Hubert 0
  9 Puzio Kacper 6
12 Rapacki Mateusz 2
13 Konczewski Jakub 2
15 Tuñski Filip 9
16 Gajownik Kamil 8
18 Soboñ Maciej 6
19 Kacprzak Piotr 24

trener: Kowal Krzysztof

  zwyciêstwa - 0
pora¿ki - 5
kosze zdobyte - 106
kosze stracone - 317
  ................................................ ...............................

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


 ALL STARS Najlepsza Pi±tka Turnieju  - CH£OPCY ALL STARS Najlepsza Pi±tka Turnieju  - Dziewczyny
   
 od lewej: Drzewiecki Tomasz (Komorów), Matusiak Bartek (W³oc³awek)
 Leszczyñski Pawe³ (Kwidzyn), Bêbeniec Mateusz (Bielsk Podlaski)
 Kowalski Adam (Nidzica)
 od lewej: Nalewajk Junia (0stro³êka), £ada Wiktoria (Zambrów)
 Zdunek Natalia (Dzia³dowo), Dzia³owska Paulina (Nidzica 3 )
 Przyborowska Zuzanna ( Nidzica 1 )  Najlepsi Strzelcy Turnieju Ch³opcy Najlepsi Strzelcy Turnieju Dziewczyny
  TOP 10

1 Matusiak Bartosz 86 pkt. TKM  W³oc³awek
2 Kowalski Adam 73 pkt. TRÓJKA Nidzica
3 Drzewiecki Tomasz 51 pkt. UKS Komorów
4 Bêbeniec Mateusz 49 pkt. UKS 5 Bielsk Podlaski
5 Cie¶lakiewicz Wiktor 47 pkt. TKM  W³oc³awek
6 Sieradzki Tomasz 45 pkt. UKS Komorów
7 Paziewski Piotr 43 pkt. UKS Komorów
8 Boroñ £ukasz 43 pkt. UKS  PI¡TKA  Bielsk Podlaski
9 Grzyb Sylwester 40 pkt. SP TRÓJKA  Pas³êk
10 Bolesta Rafa³ 39 pkt. UKS  Pi±tka  Bielsk Podlaski
TOP 10

1 Przyborowska Zuzanna 64 pkt. JEDYNKA Nidzica
2 Malinowska Justyna 46 pkt. TRÓJKA Nidzica
3 Cybulska Magdalena 42 pkt TRÓJKA Dzia³dowo
4 Nalewajk Julia 40 pkt. UNIA BASKET Ostro³êka
5 Konopko Patrycja 35 pkt. ORKAN Zambrów
6 Czajkowska Monika 34 TRÓJKA Nidzica
7 Nalewajk Julia 34  pkt. UNIA BASKET Ostro³êka
8 ¯ywiec Daria 34 pkt. TRÓJKA Dzia³dowo
9 Kamiñska Melania 33 UNIA BASKET Ostro³êka
10 £ada Wiktoria 32 pkt. ORKAN  Zambrów


Dziewczyny -  wyniki, punkty, klasyfikacja koñcowa:

Ostro³êka - Bydgoszcz 42 : 21
Zambrów
  - Dzia³dowo 41 : 32
Nidzica 1 - Dzia³dowo 29 : 70
Nidzica 3 - Nidzica 1 59 : 38
Nidzica  3
- Bydgoszcz 57 : 25
Ostro³êka -  Zambrów  54 : 15
Nidzica 1 - Ostro³êka 33 : 48
Zambrów
- Bydgoszcz 38 : 25
Nidzica 3 - Dzia³dowo 32 : 49
Zambrów - Nidzica 1 45 : 37
Ostro³êka
- Nidzica 3 41 : 31
Bydgoszcz - Dzia³dowo 24 : 62
Nidzica 1 - Bydgoszcz 68 : 29
Dzia³dowo - Ostro³êka 32 : 42
Nidzica 3 - Zambrów  42 : 35

 Lp Foto dru¿ynysk³ad + punkty dru¿ynynajlepsza zawodniczka   klasyfikacja
I   

 

UNIA BASKET OSTRO£ÊKA

 4 Nalewajk Julia 40 All Stars
 5 Krysiak Blanka 24
 6 Choromañska 7
 7 Zalewska Adrianna 10
 8 Zadro¿na Patrycja10
 9 Karda¶ Karolina 28
10 Szczepanek Julia 28 foto >>>>
11 Kamiñska Melania 33
13 Kra¶niewska Iga 18
14 Posmyk Ewelina 11
15 Brzozowa Ina 23

trener: Nalewajk Tadeusz
  zwyciêstwa - 5
pora¿ki - 0
kosze zdobyte - 230
kosze stracone - 132
 II 

UKS  TRÓJKA  Dzia³dowo

 5 Samsel Sandra 21
 6 Cybulska Magdalena 42
 7 Jaroszewska Sylwia 14
 8 Bodzon Aleksandra 7
 9 Koszewnikow Martyna 42
10 Majder Aleksandra 2
11 ¯ywiec Daria 34 foto >>>>>>
12 Zaczkowska Marcelina 4
14 Ga³±zka Joanna 0
15 ¯ubrowska Ola 1
16 Piotrkowska Natalia 10
17 Piechowiak Magdalena 4
18 Wi¶niewska Agata 5
19 Samsel Angelika 16
23 Zdunek Natalia 16 All Stars
  zwyciêstwa - 3
pora¿ki - 2
kosze zdobyte - 245
kosze stracone - 168
 III 
UKS  ORKAN  Zambrów

 4 Niewiñska Klaudia 9
 5 Konopko Patrycja 35
 6 Gacka Justyna 0
 7 Wapiñska Paulina 5
 8 D±browska Joanna 8
 9 Szlendak Aleksandra 3
10 Krajewska Ewa 16
11 £uniewska Emilia 31
12 Martynka Natalia  0
13 Giliñska Patrycja  18
14 £ada Wiktoria 32 All Stars
15 Miazga Paulina 23 foto >>>>>

trener: Chodkiewicz Leszek
  zwyciêstwa - 3
pora¿ki - 2
kosze zdobyte - 171
kosze stracone - 190
 IV 

Trójka Nidzica

 5 Budkiewicz Magda 17
 7 Sobolewska Kasia 26
 9 Malinowska Justyna 46 foto >>
10 Dzialowska Paulina 31 All Stars
12 Bernatek Kamila 5
13 Tkacz Karolina 26
15 Bonkowska Patrycja 10
16 Rus Ola 1
19 Czajkowska Monika 34
41 Mrozik Kinga 25
77 Grzegorczyk Anita 9

trener: Chmielewska Edyta
Krzysztof Prusak
  zwyciêstwa - 3
pora¿ki - 2
kosze zdobyte - 221
kosze stracone - 188
 V 
UKS  JEDYNKA  Nidzica

 4 Fydrych Agata 9
 5 Stêpieñ Paulina 30 foto >>>>>
 6 Kowalska Klaudia 2
 7 Sza³anda Alicja 3
 8 Lenzion Edyta 26
 9 Jankowska Daria 29
10 Kuczyñska Patrycja 20
11 Gontarz Nikola 20
12 Sochaczewska Aneta 0
13 Pa¶niewska Patrycja 6
14 Dzido Magdalena 4
15 Przyborowska Zuza 64 All Stars

Trener:Urbanowska Danuta
  zwyciêstwa - 1
pora¿ki - 4
kosze zdobyte - 205
kosze stracone - 251
 VI 
 MUKS BYDGOSCZ

 5 Buzanowska Patrycja 18 foto >
 6 Kreft Klaudia  8
 7 Wróblewska Aleksandra 0
 8 Wronecka 3
 9 Miko³ajczewska 6
11 Pomykajczyk Dominika10
12 Ko³acka Daria 1
13 Ilewicz Tatiana 27
14 Kuzimska Weronika 8
16 Sp³awska Sara 27
34 Zió³kowska Paulina 16

trener: Sobczak Agnieszka
  zwyciêstwa - 0
pora¿ki - 5
kosze zdobyte - 124
kosze stracone - 267
  ................................................  ..............................


 Pytali¶cie gdzie mo¿na kupiæ ta grê

h://www.gadzety-sportowe.pl/279501.htmlttp