MKKS Rybnik Mistrzem ¦l±ska U-13 ( M³odzik M³odszy)
Dodane przez zibi dnia Maj 05 2010 20:08:42
 M³odzicy M³odsi MKKS Rybnik zdobyli  Mistrzowsk± Koronê ¦l±ska  w sezonie 2009/2010. Dru¿yna zdoby³a mistrzostwo z kompletem zwyciêstw.Wicemistrzostwo dla GTK Gliwice a trzecie miejsce dla MKS Zabrze W rozgrywkach U-13 nie ma Mistrzostw Polski ale s± za to Mistrzostwa Polski Szkó³ Podstawowych , ju¿ w najbli¿szy wtorek w Czeladzi wielki fina³ rozgrywek SP Województwa ¦l±skiego. Najlepsza szko³a Podstawowa wyjedzie w czerwcu do Torunia 

Rozszerzona zawarto newsa
M³odzicy M³odsi MKKS Rybnik zdobyli  Mistrzowsk± Koronê ¦l±ska  w sezonie 2009/2010. Dru¿yna zdoby³a mistrzostwo z kompletem zwyciêstw.Wicemistrzostwo dla GTK Gliwice a trzecie miejsce dla MKS Zabrze W rozgrywkach U-13 nie ma Mistrzostw Polski ale s± za to Mistrzostwa Polski Szkó³ Podstawowych , ju¿ w najbli¿szy wtorek w Czeladzi wielki fina³ rozgrywek SP Województwa ¦l±skiego. Najlepsza szko³a Podstawowa wyjedzie w czerwcu do Torunia 

1 MKKS Rybnik
2 GTK Fluor-Britam Gliwice
3 MKS Zabrze 
4 MCKS Czelad¼
5 MKS D±browa Górnicza
6 UKS SP 27 Katowice
7 KS MOSM II Tychy 
8 UKS C.Hartwig Katowice 
9 MCKiS Jaworzno 
10 KS MOSM I Tychy
11 KTK Knurów
12 KS Pogoñ Ruda ¦l±ska 
13 MKS Strzelce Opolskie 
14 MKKS Zag³êbie Sosnowiec 
15 KS Niwa O¶wiêcim

 
 

Trenerem zespo³u jest m³ody szkoleniowiec Karol Kupczak. Dru¿yna wystêpowa³a w sk³adzie: Artur Grocki (najlepszy zawodnik rozgrywek), Rafa³ Koczy, Pawe³ Florczyk, £ukasz Wojaczek, Patryk Miko³ajec, Szymon Skupieñ, Piotr Kondys, Mateusz D³ucik, Oskar Sot, Przemek Olech, Piotr Smyczek, Karol B±k, Wojciech Student, Jakub Stró¿czyk, Micha³ Drybañski, Sebastian Kretek. Na uwagê zas³uguje fakt ze w dru¿ynie wiêkszo¶æ  stanowili zawodnicy 1-2 lata m³odsi. Serdeczne gratulacje dla trenera i dru¿yny.

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI