MP U-14 Fina³ Warszawa 2010
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 12 2010 00:00:00
 Fina³ Mistrzostw Polski M³odzików U-14 w koszykówce ch³opców
Warszawa 11–13.06.2010r
.


FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI
Rozszerzona zawarto newsa
 Fina³ Mistrzostw Polski M³odzików U-14 w koszykówce ch³opców
Warszawa 11–13.06.2010r
.

 Rak temu w finale Mistrzostw Polski ,,rz±dzi³y,, dru¿yny z Wielkopolski ( Pyra i Sieraków ) zawodnicy z tych dru¿yn w  maju w tym rok wygrali  MP Kadr Wojewódzkich na OOM Mazowsze 2010. W tym roku w Finale U-14 na podium stanê³y dwie pomorskie dru¿yny ( GTK Gdynia i Bryza Kolbudy ) zadaje sobie dzi¶ pytanie czy kadra Pomorza bêdzie dominowaæ na OOM 2011 ? obserwuj±c grê pomorskich m³odych zawodników stanowczo twierdze ¿e tak
Tadeusz Nosek to znana postaæ pomorskiego sportu. Niegdy¶ odnosi³ wielkie sukcesy z gdyñskimi siatkarkami, potem przerzuci³ siê na koszykówkê dziewcz±t i piêæ lat temu z m³odziczkami GTK Gdynia wywalczy³ srebro w Pucharze Prezesa PZKosz. Po pewnych zawirowaniach odnalaz³ siê w koszykówce mêskiej i dzi¶ z zespo³em GTK Gdynia wywalczy³ z³oty medal Mistrzostw Polski m³odzików. Wielkie s³owa uznania! Tym samym zdobyli¶my szósty z³oty medal w tym sezonie. Br±z dorzucili m³odzicy Bryzy Kolbudy i tym samym pomorska koszykówka zakoñczy³a sezon z dziesiêcioma medalami, na 36 jakie by³y do zdobycia.


GRUPA A


GTK Gdynia
 - TS WIS£A Kraków   62 : 61  STATYSTYKI

MKK PYRA Poznañ - MKS Pruszków  50 : 65 STATYSTYKI

MKS Pruszków - GTK Gdynia  55 : 62  STATYSTYKI

MKS OCHOTA Warszawa - WKK Wroc³aw   58 : 66  STATYSTYKI

   MPKT K-Z K-S BILANS 
 1GTK Gdynia 3  6 3 0 200166     34
 2MKS Pruszków  3  5 2 1 209182    27
 3WIS£A Kraków 3  4 1 2 210194    16
 4PYRA Poznañ 3  3 0 3 143220   -77

GRUPA B

   MPKT  Z  P K-Z K-S BILANS 
 1WKK Wroc³aw 3  6 3 0 198 148     50   
 2BRYZA Kolbudy 3  5 2 1 168 150   18
 3OCHOTA Warszawa 3  4 1 2 151 161  -10
 4TÓRÓW Zgorzelec 3  3 0 3 126 184  -58  

KKS TURÓW Zgorzelec - WKK Wroc³aw  29 : 66  STATYSTYKI

MKS OCHOTA Warszawa - UKS BRYZA Kolbudy  37 : 45 STATYSTYKI
 
TS WIS£A Kraków - MKK PYRA Poznañ  79 : 43  STATYSTYKI

UKS BRYZA Kolbudy - KKS TURÓW Zgorzelec  62 : 47  STATYSTYKI

MECZE O MIEJSCE 1-8

mecz o I miejsce WKK Wroc³aw - GTK Gdynia  50 : 53  STATYSTYKI

mecz o III miejsce MKS Pruszków - UKS Bryza Kolbudy  64 : 87  STATYSTYKI

mecz o V miejsce MKS Ochota Warszawa - TS Wis³a Kraków  71 : 62   STATYSTYKI

mecz o VII miejsce MKK Pyra Poznañ - KKS Turów Zgorzelec  40 : 68  STATYSTYKI

WYRÓZNIENIA INDYWIDUALNE

 MVP
Pawe³ Kreft
GTK Gdynia

 Najlepszy Strzelec
Artur W³odarczyk
TS WIS£A Kraków
103 ¶rednio 34 pkt na mecz

 Pi±tka All Stars (stoj± od lewej):
Krzysztof Puchalski (MKS Pruszków)
Mateusz Korowajczyk (UKS Bryza Kolbudy)
Igor Wadowski (MKS Ochota Warszawa)
Pawe³ Krefft (GTK Gdynia)
Bart³omiej Rodak (WKK Wroc³aw)

KOÑCOWA KLASYFIKACJA

 Miejsce Dru¿ynaSk³ady,wzrost,m³odsi................... Najlepszy zawodnik
 w druzynie
I  GTK GDYNIA

16 Wiktor Borzycki 183 cm.
11 Jakub Burandt 167 cm.
17 Krystian Chamerka  180 cm.
  5 Micha³ Drews 166 cm.
12 Dawid Grzybkowski 182 cm.
  6 Kamil Grzywa 179 cm.
     Micha³ Jankowski  152 cm.
     Daniel Komosiñski 165 cm.
10 Pawe³ Krefft  185 cm.
     Miko³aj Nawie¶niak 162 cm.
  8 Aleksander Nuszel  177 cm.
15 Micha³ Penkala 183 cm.
23 Artur Podgórski 186 cm.
13 Filip Radziszewski 173 cm.
20 Micha³ Zdonek 164 cm.

trener: Tadeusz Nosek
 

      Krystian Chamerka
II  WKK WROC£AW

 7 Adam Choromañski 168 cm.
 8 Wojciech Cygal 175 cm.
 9 Igor Dudek  176 cm.
15 Kamil Górecki  185 cm.
  6 Miko³aj Górniaczyk  171 cm.
13 Wojciech Karolczak  179 cm.
17 Daniel Kolanowski  195 cm.
16 Adam Kura¶ 191 cm.
13 Wojciech Melone 191 cm. r.1997
11 Mateusz Ratajczak 172 cm.
  5 Bart³omiej Rodak  157 cm.
  4 Piotr ¦cibisz  157 cm. r.1997
10 Adrian Wasiuta  179 cm.
12 Micha³ Wo³kanowski  182 cm.
14 Micha³ Zakrzewski  179 cm.

trener: Sebastian Potoczny
 

           Adam Kura¶
III  UKS BRYZA KOLBUDY

  8 Robert Boneczko  168 cm.
24 Szymon Czaja 182 cm.
  6 Adam Idziak  182 cm.
23 Mateusz Korowajczyk  167 cm.
  4 Tomasz Kot³owski 155 cm.
25 Daniel £akomiec 181 cm.
14 Dominik Maækowiak  160 cm.
10 Maciek Pobuta  184 cm.
  5 Filip Rendzio 170 cm.
     Pawe³ Sieradzki  184 cm.
17 Karol Stachurski  196 cm.
  9 Jan Szczepañski  168 cm.
15 Robert Tubalski  175 cm.
12 Szymon ¯uk  178 cm.

trener: Piotr Koz³owski
 

          Szymon ¯uk
IV  MKS PRUSZKÓW

10 Mateusz Bonarek  170 cm.
11 Patryk Jasiñski  170 cm.
  8 Dariusz Kurowski 169 cm.
19 Patryk Leszkiewicz  182 cm.
33 £ukasz Popielski  185 cm.
13 Damian Przybysz  170 cm.
32 Krzysztof Puchalski  184 cm.
  5 Seweryn Radomski  160 cm.
20 Krzysztof Rutkowski  184 cm.
  6 Mateusz Stêpkowski 162 cm.
     £ukasz Strzelec 181 cm. 
18 Jakub Strzelecki 184 cm. 
24 Mateusz Tymiñski  180 cm.
14 Jan Walczak 172  cm.
22 Robert Zatorski 184 cm.

trener: Bart³omiej Przelaz³y
 

      Seweryn Radomski
 V  MKS OCHOTA WARSZAWA

     Patryk Belka 164 cm. r.1997
     Robert Bielat  170 cm.
  7 Jan Chru¶ciel 164 cm. r.1997
12 Marcin Delegacz  170 cm.
  5 Bart³omiej Krukowski   
11 Adam Kurek 168 cm.
18 Maksymilian Nowakowski 174 cm.
16 Jaros³aw Nowakowski  182 cm.
 Piotr Radziejewski 166 cm.
17 £ukasz Retke 186 cm.
  9 Mateusz Rogucki 164 cm. r.1997
13 Micha³ Rudziñski 165 cm.
  8 Cezary Stajniak 192 cm.
10 Igor Wadowski 187 cm.
15 Maksym Walczak  184 cm.
  4   Dominik Wrzecionowski 194 cm.

trener: Tomasz Foder
 

         Igor Wadowski
VI  TS WIS£A KRAKÓW

     Micha³ Areczuk 168 cm.
16 Piotr Bogusz 182 cm.
12 Kamil Bugaj 176 cm.
  7 Sebastian D±bek 170 cm.
10 Mateusz Gawlina  182 cm. r.1997
12 Maciej Gêbala 176cm. r.1997
14 Sebastian Grabda 165 cm. r.1997
15 Jan Rerak 177 cm.r.1997
13 Jakub Rola 173 cm.
11 Arkadiusz Sowiñski 179 cm. 
  5 Dawid Stankiewicz 184 cm.
  9 Artur W³odarczyk 174 cm.
  4 Wojciech Zakrzewski 180 cm.
  8 Jakub ¯aczek 188 cm.

trener Piotr Piecuch
 

        Artur W³odarczyk
VII  KKS TURÓW ZGORZELEC

12 Mariusz Bartczak 177 cm.
13 Mateusz Cielma  177 cm.
10 Tomasz Gibki  170 cm.
  9 Robert Kurzyñski 180 cm. r.1997
  5 Micha³ Maleska  182 cm.
  7 Jakub Ma³ysiak  170 cm.
  8 Marcel Mase³ko  175 cm.
15 Maciej Muska³a  190 cm.
14 Mateusz Podanowski  190 cm.
  4 Eryk Skorupa 175 cm. r.1997
11 Mateusz Turcza  184 cm.
  8 Adam Wêckowski  178 cm r.1997
  6 £ukasz Zubel 175 cm r.1997

trener: Dariusz Tomasik
 

          Maciej Muska³a
VIII  MKK  PYRA POZNAÑ

16 Gniewomir Bartczak 183 cm.
15 Bartosz Dolata  177 cm.
  4 Wojciech Fr±ckowiak 170 cm r. 197
  8 Micha³ Garstka 180 cm.
17 Pawe³ Idziak 174 cm.
    Jakub Kapral 167 cm.
14 Jêdrzej Leszczyñski 183 cm.
18 Micha³ Marek 195 cm.
  5 Filip Matysiak 156 cm.
10 Mateusz Nowaczyk  168
13 Filip Radzik 175 cm
11 Pawe³ Sulinowski 181 cm.
  6 Marcin Szorcz  162 cm.
     Micha³ Wasilewski 187 cm
12 Filip Wiatrolik  178 cm.

trener: Krzysztof Dobrowolski
 

           Micha³ Marek


FOTO-ZIBI
 

FILMIKI-ZIBI


OFICJALNA-STRONA-MP-U-14-WARSZAWA-2010