Turniej Kadeta rocznik 1995/96 Stalowa Wola 17-19.XII.2010
Dodane przez zibi dnia Grudzie 15 2010 22:57:57
Turniej Gimnazjalnego O¶rodka Szkolenia Sportowego PZKosz w Stalowej Woli

Stalowa Wola 17-18-19 grudnia  2010 r. /pi±tek, sobota, niedziela/

TERMINARZ SPOTKAÑ

Rozszerzona zawarto newsa
Turniej Gimnazjalnego O¶rodka Szkolenia Sportowego PZKosz w Stalowej Woli Stalowa Wola 17-18-19 grudnia  2010 r. /pi±tek, sobota, niedziela/

ORGANIZATOR : GOSSM PZKosz w Stalowej Woli, CSM KU¬NIA KOSZYKÓWKI w Stalowej Woli, Liceum Samorz±dowe w Stalowej Woli            
       
MIEJSCE ZAWODÓW :
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c±cych nr. 2  37- 450 Stalowa Wola ul. Wojska    Polskiego 9

HARMONOGRAM :

Dzieñ  1 pi±tek 17.12.2010
     
13.00   GOSSM St. Wola - KADRA 96      
14.30   GOSSM Przemy¶l - 5-ka Lublin  
Otwarcie Turnieju 
16.00   WIS£A Kraków - MKS Grójec  
17.30   KADRA 96 - GOSSM Przemy¶l  
19.00   MKS Grójec - GOSSM St. Wola
20.30   WIS£A Kraków - 5-ka Lublin 

Dzieñ  2 sobota  18.12.2010
      
  9.00  GOSSM Przemy¶l - GOSSM St. Wola 
10.40  KADRA 96 - WIS£A Kraków 
12.20  MKS Grójec -  5-ka Lublin  
15.00  WIS£A Kraków - GOSSM Przemy¶l  
16.40  KADRA 96 - MKS Grójec
18.20  5-ka Lublin - GOSSM St. Wola

Dzieñ 3 niedziela 19.12.2010

  9.00  5-ka Lublin - KADRA 96 
10.40  GOSSM St. Wola - WIS£A Kraków 
12.20  MKS Grójec - GOSSM Przemy¶l 

 zakoñczenie + og³oszenie wyników, wrêczenie nagród i pami±tek