Pó³fina³y OOM Podlasie 2011- Bydgoszcz, Strumieñ, Lublin, Zambrów 27-28.III.2011
Dodane przez zibi dnia Marzec 28 2011 13:00:00
 Poznali¶my Finalistów OOM Podlasie 2011: Mazowieckie, Pomorskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Ma³opolskie, Podkarpackie, Dolno¶l±skie i ¦l±skie

Wed³ug ,,drabinki,, PZKosz znamy ju¿ podzia³ na grupy fina³owe.

Je¶li posiadacie jakiekolwiek materia³y z pó³fina³ów to proszê Was o przes³anie (foto, filmiki, relacje w internecie itp.


Rozszerzona zawarto newsa
 Poznali¶my Finalistów OOM Podlasie 2011: Mazowieckie, Pomorskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Ma³opolskie, Podkarpackie, Dolno¶l±skie i ¦l±skie

Wed³ug ,,drabinki,, PZKosz znamy ju¿ podzia³ na grupy fina³owe.

Je¶li posiadacie jakiekolwiek materia³y z pó³fina³ów to proszê Was o przes³anie (foto, filmiki, relacje w internecie itp.
FOTO-PÓ£FINA£YFOTO ZIBI-SYLWETKI TURNIEJE


GRUPA I -
PÓ£FINA£ OOM CH£OPCÓW 2011 -  BYDGOSZCZ  25-27.03.2011r.


 Wielkopolskie - £ódzkie   118 : 33  STATYSTYKI
Kujawsko-Pomorskie - Zachodniopomorskie     61 :29    STATYSTYKI

£ódzkie - Zachodniopomorskie   51 : 63  STATYSTYKI
Kujawsko-Pomorskie -  Wielkopolskie   62 : 85 STATYSTYKI    

Zachodniopomorskie - Wielkopolskie 29 : 68 STATYSTYKI
Kujawsko-Pomorskie - £ódzkie
   83 : 56 STATYSTYKI

   PKT  Z  P P-Z P-SBILANS 
 WIELKOPOLSKIE  2 4 2 0 271 124 147
 2KUJAWSKO-POMORSKIE 2 3 1 1 206 170   36
 3ZACHODNIO-POMORSKIE 2 3 1 1 121  180 -59
 4£ÓDZKIE 2 2 0 2 140 264 -124


KADRA  WIELKOPOLSKIE KADRA KUJAWSKO-POMORSKIE KADRA ZACHODNIO-POMORSKIE KADRA £ÓDZKIE
       
 AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011 AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011  

 GRUPA II - PÓ£FINA£ OOM CH£OPCÓW 2011 -  ZAMBRÓW   26-27.03.2011r.

Warmiñsko-Mazurskie – Podlaskie  93 : 95   STATYSTYKI
Pomorskie – Mazowieckie  63 : 72 STATYSTYKI

Podlaskie – Mazowieckie  44 : 113 STATYSTYKI
Pomorskie – Warmiñsko-Mazurskie  104 : 59 STATYSTYKI

Mazowieckie – Warmiñsko-Mazurskie 121 : 64 STATYSTYKI
Pomorskie – Podlaskie  102 : 62 
STATYSTYKI

   M PKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1MAZOWIECKIE   3   6 3  0  306 171  135
 2POMORSKIE  3   5  2  1  269 193   76
 3PODLASKIE  3  4 1  2  201 308   -107
 4WARMIÑSKO-MAZURSKIE  3  3 0  3  216  320 -104


KADRA MAZOWIECKIE KADRA POMORSKIE KADRA PODLASKIEKADRA WARMIÑSKO-MAZURSKIE 
       
 AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011 AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011  


GRUPA III - PÓ£FINA£ OOM CH£OPCÓW 2011 -  LUBLIN  25-27.03.2011r.

¦WIÊTOKRZYSKIE - PODKARPACKIE   50 : 72  STATYSTYKI
LUBELSKIE - MA£OPOLSKIE   58 : 69  STATYSTYKI

MA£OPOLSKIE - ¦WIÊTOKRZYSKIE   92 : 45  STATYSTYKI
LUBELSKIE - PODKARPACKIE   50 : 64  STATYSTYKI

PODKARPACKIE - MA£OPOLSKIE  51 : 74  STATYSTYKI
LUBELSKIE - ¦WIÊTOKRZYSKIE  89 : 45 STATYSTYKI

   MPKT  Z  P P-Z P-S BILANS
 1MA£OPOLSKIE 3 6 3  0  235 154    81
 2PODKARPACKIE  3 5 2  1 187  174     13
 3LUBELSKIE 3 3 1  2  197 178  -19
 4¦WIÊTOKRZYSKIE 3 3  0  3  140 253 -113


 KADRA MA£OPOLSKIE KADRA  PODKARPACKIEKADRA LUBELSKIE KADRA  ¦WIÊTOKRZYSKIE
       
 AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011 AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011  


GRUPA IV - PÓ£FINA£ OOM CH£OPCÓW 2011 -  STRUMIEÑ  25-27.03.2011r.

 OPOLSKIE - LUBUSKIE    54 : 86
¦L¡SKIE – DOLNO¦L¡SKIE  54 : 78  STATYSTYKI

DOLNO¦L¡SKIE - OPOLSKIE  137 : 35 STATYSTYKI
¦L¡SKIE – LUBUSKIE  111 : 52 STATYSTYKI


LUBUSKIE - DOLNO¦L¡SKIE 46 : 91 STATYSTYKI
¦L¡SKIE – OPOLSKIE  125 : 42 STATYSTYKI

   MPKT  Z  P P-Z P-S BILANS
 1DOLNO¦L¡SKIE 3 6 3 0306 135  171 
 2¦L¡SKIE 3 5 2 1290172   118
 3LUBUSKIE 3 4 1 2184 257  -73
 4OPOLSKIE 3 3 0 3131348-217


 KADRA  DOLNO¦L¡SKIEKADRA ¦L¡SKIE KADRA LUBUSKIE KADRA  OPOLSKIE 
     BRAK...FOTO BRAK...FOTO
AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011  


ZNALEZIONE W SIECI

RELACJA-VIDEO-PÓ£FINA£Y-LUBLIN-LUBELSKIE-PODKARPACKIE

RELACJA-VIDEO-PÓ£FINA£Y-LUBLIN-¦WIÊTOKRZYSKIE-PODKARPACKIE

RELACJA-VIDEO-PÓ£FINA£Y-MA£OPOLSKIE-¦WIÊTOKRZYSKIE

RELACJA-VIDEO-PÓLFINA£Y-LUBELSKIE-MA£OPOLSKIE

MATERIA£-VIDEO-PREZENTACJA-WIELKOPOLSKI

MATERIA£Y-FOTO-PREZENTACJA-WIELKOPOLSKI