III MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW rocz. 1998 i 1999 DZIA£DOWO 17-19.VI.2011
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 10 2011 20:00:00
 UKS Sokó³ Dzia³dowo przy ZS Nr 2 im. Jana Paw³a II w Dzia³dowie organizujew dniach 17-19 czerwca 2011r. III Miêdzynarodowy Turniej Minikoszykówki Ch³opców Rocznik 1999 i 1998 w Dzia³dowie "Sokó³ Cup 2011". Patronat nad imprez± obj±³ Prezes PolskiegoZwi±zku Koszykówki Pan Grzegorz Bachañski oraz fundacja jedynego Polaka graj±cego w lidze NBA -Marcina Gortata - MG13.
Rozszerzona zawarto newsa
UKS „SOKÓ£” DZIA£DOWO
przy Z.S. Nr 2 im. Jana Paw³a II w Dzia³dowie
serdecznie zaprasza na:

III MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW
„SOKÓ£ CUP 2011”


UKS Sokó³ Dzia³dowo przy ZS Nr 2 im. Jana Paw³a II w Dzia³dowie organizujew dniach 17-19 czerwca 2011r. III Miêdzynarodowy Turniej Minikoszykówki Ch³opców Rocznik 1999 i 1998 w Dzia³dowie "Sokó³ Cup 2011". Patronat nad imprez± obj±³ Prezes PolskiegoZwi±zku Koszykówki Pan Grzegorz Bachañski oraz fundacja jedynego Polaka graj±cego w lidze NBA -Marcina Gortata - MG13.

Przez trzy dnia na naszej hali odbêdzie siê 40 meczów, gramy w nastêpuj±cych godzinach:

pi±tek 7-21
sobota 7- 21
niedziela 7-17.

Oficjalne zakoñczenie imprezy i wrêczenie pucharów, medali i nagród odbêdzie sie w niedziele ok.17.00

serdecznie zapraszam media na imprezê, gdy¿ bêdziemy mieli znakomitych go¶ci: z kamer± odwiedzi nas TVP z redaktorami Babiarzem i Szaranowiczem, którzy bêd± na hali w pi±tek w godz. 10-12 komentowaæ mecze, a nastêpnie ok godz. 12:00  odbêdzie siê spotkanie w/w dziennikarzy z dzia³dowsk± m³odzie¿±.

Zestawienie dru¿yn jakie bêd± uczestniczyæ w turnieju Sokó³ Cup 2011 w Dzia³dowie w terminie 17-19 czerwca:
 
rocznik 1998

1. UKS Sokó³ Dzia³dowo
2. UKS Trójka Dzia³dowo
3. MMKS Pierniki Toruñ
4. UKS Stoper G³uchowo
5. UKS "M³ode Or³y" Nowy Dwór Mazowiecki
6. ABC Kaunas
7. UKS Trójka ¯yrardów
8. TKM W³oc³awek  

ROCZNIK 1999

1. UKS Sokó³ Dzia³dowo
2. UKS Trójka Dzia³dowo
3. MTS Basket Kwidzyn
4. BSK Kadet Bia³a Podlaska
5. UKS Trójeczka Olsztyn
6. GTK Gdynia
7. ABC Kaunas
8. UKS Trójka ¯yrardów

 „SOKÓ£ CUP 2011” – plan meczów

PI¡TEK 17.06.2011r.

07:00 UKS STOPER G£UCHOWO – TKM W£OC£AWEK
08:00 UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – ABC KOWNO
09:00 UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – UKS M£ODE OR£Y N. DWÓR MAZOW.
10:00 UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW – PIERNIKI TORUÑ
11:00 UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – UKS TRÓJECZKA OLSZTYN
12:00 UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – BSK KADET BIA£A PODLASKA
13:00 ABC KOWNO – MTS BASKET KWIDZYN
14:00 UKS TRÓJKA DZIA£DOWO - UKS STOPER G£UCHOWO
15:00 PIERNIKI TORUÑ - UKS M£ODE OR£Y NOWY DWÓR MAZOW.
16:00 GTK GDYNIA - UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW
17:00 ABC KOWNO - TKM W£OC£AWEK
18:00 UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW - UKS SOKÓ£  DZIA£DOWO
19:00 BSK KADET BIA£A PODLASKA - MTS BASKET KWIDZYN
20:00 UKS TRÓJKA DZIA£DOWO - ABC KOWNO
21:00 UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - GTK GDYNIA

SOBOTA 18.06.2011 r.

07:00 UKS TRÓJECZKA OLSZTYN - UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW
08:00 ABC KOWNO - BSK KADET BIA£A PODLASKA
09:00 ABC KOWNO - UKS STOPER G£UCHOWO
10:00 MTS BASKET KWIDZYN - UKS TRÓJKA DZIA£DOWO
11:00 UKS M£ODE OR£Y N. DWÓR MAZOW. - UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW
12:00 UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - PIERNIKI TORUÑ
13:00 TKM W£OC£AWEK - UKS TRÓJKA DZIA£DOWO
14:00 UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW - UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO
15:00 GTK GDYNIA - UKS TRÓJECZKA OLSZTYN
16:00 A1 – B2 pó³fina³ ’98 
17:00 A2 - B1 pó³fina³ ’98
18:00 A1 – B2 pó³fina³ ’99
19:00 A2 - B1 pó³fina³ ’99
20:00 A3 – B4 ’98 
21:00 A4 – B3 ’98 

NIEDZIELA 19.06.2011r.

07:00 A3 – B4 ’99 
08:00 A4 – B3 ’99 
09:00 PRZEGRANI Z MECZÓW   29 i 30 ...... - .....7-8m.
10:00 WYGRANI Z MECZÓW     29 i 30 ........ - ......5-6m.
11:00 PRZEGRANI Z MECZÓW   31 i 32.....  - ......7-8 m.
12:00 WYGRANI Z MECZÓW      31 i 32...... - ......5-6 m.
13:00 PRZEGRANI Z MECZÓW    25 i 26.......- ......3-4m.
14:00 PRZEGRANI Z MECZÓW     27 i 28...... - .......3-4m.
15:00 WYGRANI Z MECZÓW       27 i 28  ...... - ......FINA£’99
16:00 WYGRANI Z MECZÓW       25 i 26....... - ........FINA£’98

OFICJALNE ZAKOÑCZENIE TURNIEJU.

Pozdrawiam ORGANIZATOR Jakub PietrzakUKS Sokó³ Dzia³dowo