VIII OSIECKICH SPOTKAÑ Z KOSZYKÓWK¡
Dodane przez zibi dnia Maj 11 2011 09:44:07
 VIII OSIECKIE SPOTKANIA Z KOSZYKÓWK¡
O PUCHAR MARSZA£KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

wyniki, klasyfikacje, wyró¿nienia.....czytaj wiêcej
Rozszerzona zawarto newsa
VIII OSIECKIE SPOTKANIA Z KOSZYKÓWK¡
O PUCHAR MARSZA£KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYNIKI

UKKS ISKRA OSIECZNA – KS RAWIA RAWICZ 43:33
KS POLONIA 1912 LESZNO – MKS MOS GWARDIA WROC£AW 31:58
UKS KOSZ OSTRÓW WLKP. – WKK WROC£AW 23:80
TKM W£OC£AWEK – UKS MIKST MIÊDZYCHÓD 49:48
KS RAWIA RAWICZ – UKS KOSZ OSTRÓW WLKP 43:52
KS POLONIA 1912 LESZNO – UKS MIKST MIÊDZYCHÓD 35:63
UKKS ISKRA OSIECZNA – WKK WROC£AW 15:91
MKS MOS GWARDIA WROC£AW – TKM W£OC£AWEK 29:87
UKKS ISKRA OSIECZNA – UKS KOSZ OSTRÓW WLKP. 50:61
KS POLONIA 1912 LESZNO – TKM W£OC£AWEK 23:73
KS RAWIA RAWICZ – WKK WROC£AW 26:75
WKS MOS GWARDIA WROC£AW – UKS MIKST MIÊDZYCHÓD 37:42
KS POLONIA 1912 LESZNO – UKKS ISKRA OSIECZNA 40:55
UKS MIKST MIÊDZYCHÓD – WKK WROC£AW 28:97
MKS MOS GWARDIA WROC£AW – KS RAWIA RAWICZ 62:46
UKS KOSZ OSTRÓW WIELKOPOLSKI – TKM W£OC£AWEK 44:66
KS RAWIA RAWICZ – KS POLONIA 1912 LESZNO 49:35
UKKS ISKRA OSIECZNA – MKS MOS GWARDIA WROC£AW 43:68
UKS MIKST MIÊDZYCHÓD – KOSZ OSTRÓW WIELKOPOLSKI 51:36
WKK WROC£AW – TKM W£OC£AWEK 62:43

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

I WKK WROC£AW
II TKM W£OC£AWEK
III UKS MIKST MIÊDZYCHÓD
IV UKS KOSZ OSTRÓW WIELKOPOLSKI
V MKS MOS GWARDIA WROC£AW
VI UKKS ISKRA OSIECZNA
VII KS RAWIA RAWICZ
VIII KS POLONIA 1912 LESZNO

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU KACPER ORGANISTA (UKS KOSZ OSTRÓW WLKP.) 88 pkt.
NAJLEPSZY PODAJ¡CY TURNIEJU FILIP PIECHOWIAK (UKS MIKST MIÊDZYCHÓD)
NAJLEPSZY KOZ£UJ¡CY TURNIEJU JAKUB KOBEL (WKK WROC£AW)
NAJLEPIEJ ZBIERAJ¡CY TURNIEJU DAMIAN ZAPOTOCZNY (MKS MOS GWARDIA WROC£AW)
NAJSYMPATYCZNIEJSZY ZAWODNIK TURNIEJU               PRZEMYS£AW WO¬NY(UKKS ISKRA OSIECZNA)

NAJLEPSI ZAWODNICY TURNIEJU

UKS KOSZ OSTRÓW WIELKOPOLSKI  SZYMON ROSIK
KS RAWIA RAWICZ     KACPER SAMU£A
WKK WROC£AW     JAKUB KOBEL
MKS MIKST MIÊDZYCHÓD    JEREMI PRZYBYLSKI
MKS MOS GWARDIA WROC£AW   JAKUB D¡BROWSKI
TKM W£OC£AWEK     ADAM ZBOIÑSKI
KS POLONIA 1912 LESZNO    KAROL OWCZARCZYK
UKKS ISKRA OSIECZNA    HUBERT BARTKOWIAK

NAJM£ODSZY ZAWODNIK W DRU¯YNIE UKKS ISKRA OSIECZNA

(nagroda ufundowana przez Towarzystwo Ziemi Osieckiej)
     JAKUB KOTERWA

ORGANIZATOR WYRÓ¯NI£ W ZESPOLE UKKS ISKRA OSIECZNA ZAWODNIKÓW:

DOMINIK GLAPIAK
DAMIAN PAW£OWSKI
KACPER NITECKI
OSKAR PRA£AT

NAGRODÊ DLA EKSTRA SÊDZIEGO OTRZYMA£:
sêdzia PATRYK CEPA

NAGRODÊ DLA NAJWIERNIEJSZEGO KIBICA OTRZYMA£:
W£ODZIMIERZ GAUMER

FOTO-ORGANIZATOR

PUCHARY UFUNDOWALI:

- PUCHAR ZA PIERWSZE MIEJSCE UFUNDOWA£
MARSZA£EK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAN GRZEGORZ SCHETYNA
- PUCHAR ZA DRUGIE MIEJSCE UFUNDOWA£
POSE£ NA SEJM PAN WOJCIECH ZIEMNIAK
- PUCHAR ZA TRZECIE MIEJSCE UFUNDOWA£
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSIECZNA PAN STANIS£AW GLAPIAK
- PUCHAR ZA CZWARTE MIEJSCE UFUNDOWA£
DYREKTOR ZESPO£U SZKÓ£ W OSIECZNEJ PAN ANDRZEJ G£OWACKI
- PUCHAR ZA PI¡TE MIEJSCE UFUNDOWA£
PREZES SPÓ£KI AMBIT PAN MARIUSZ STAJER
- PUCHAR ZA SZÓSTE MIEJSCE UFUNDOWA£A
DYREKCJA FIRMY KAN-BUD K¡KOLEWO
- PUCHAR ZA SIÓDME MIEJSCE UFUNDOWA£
SEKRETARZ STAROSTWA POWIATOWEGO W LESZNIE PAN KRYSTIAN MAÆKOWIAK
- PUCHAR ZA ÓSME MIEJSCE UFUNDOWA£
DYREKTOR RADIA ELKA PAN ROMAN LEWICKI

SPONSORZY


G£ÓWNY PATRONAT:
- POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI TAURON BASKET LIGA
- FUNDACJA MARCINA GORTATA MG 13

PATRONAT MEDIALNY:
- RADIO ELKA
- GAZETA ABC

SPONSORZY:
SERWIS PROBASKET – KOSZYKARSKI EKSPERT
AKTYWNI.PL – PORTAL SPO£ECZNO¦CI AKTYWNEJ
FIRMA SPALDING – TRUE TO THE GAME
SERWIS GRAMY FAIR PROMUJ¡CY M£ODYCH LUDZI
FIRMA KAN-BUD K¡KOLEWO
ZESPÓ£ SZKÓ£ W OSIECZNEJ
URZ¡D MIASTA I GMINY OSIECZNA
FIRMA AMBIT
POWIAT LESZCZYÑSKI
FIRMA SPRIMAT
PORTAL K¡KOLEWO.PL – TWOJA MA£A OJCZYZNA
FIRMA FREMARK
BANK SPÓ£DZIELCZY PONIEC/ ODDZIA£ OSIECZNA
SKLEP SPO¯YWCZY MIECZYS£AW KOSIÑSKI OSIECZNA
SKLEP SPO¯YWCZY PAÑSTWO BARTOSZ OSIECZNA
SKLEP SPO¯YWCZY IRENA ADAMCZYK OSIECZNA
GS „SCH” OSIECZNA