Dofinansowanie turniejów koszykówki w roku 2012
Dodane przez zibi dnia Listopad 15 2011 14:46:01
Polski Zwi±zek Koszykówki uprzejmie informuje, ¿e w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki Sport Wszystkich Dzieci finansowanego ze ¶rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kluby sportowe prowadz±ce szkolenie dzieci i m³odzie¿y mog± ubiegaæ siê o dofinansowanie organizacji turniejów koszykówki w roku 2012.
Dofinansowane mog± byæ imprezy dla dzieci i m³odzie¿y o zasiêgu ogólnopolskim i ponadregionalnym.


Rozszerzona zawarto newsa
Dofinansowanie turniejów koszykówki w roku 2012

Polski Zwi±zek Koszykówki uprzejmie informuje, ¿e w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki Sport Wszystkich Dzieci finansowanego ze ¶rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kluby sportowe prowadz±ce szkolenie dzieci i m³odzie¿y mog± ubiegaæ siê o dofinansowanie organizacji turniejów koszykówki w roku 2012.
Dofinansowane mog± byæ imprezy dla dzieci i m³odzie¿y o zasiêgu ogólnopolskim i ponadregionalnym.


INFORMACJA

WNIOSEK

ZA£¡CZNIK-1

ZA£¡CZNIK-2

ZA£¡CZNIK-3