V Bydgoszcz Cup 16 rocz. 1998, 1997 i 1994 Bydgoszcz 16-18.III.2012
Dodane przez zibi dnia Marzec 19 2012 13:02:00
 W dniach 16-18 marca Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz zorganizowa³ V Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch³opców "Bydgoszcz Cup 2012". Patronat nad zawodami obj±³ prezydent Bydgoszczy Rafa³ Bruski.
,,Ma³y Jubileusz Turnieju rozegrany by³ w trzech kategoriach wiekowych. W czterech halach sportowych zgromadzi³ 20 dru¿yn co daje ponad 200 zawodników.

CZYTAJ WIÊCEJ.... wyró¿nienia indywidualne w kategorii junior i m³odzik
(fotki z zakoñczenia tych kategorii wkrótce)

Rozszerzona zawarto newsa
 W dniach 16-18 marca Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz zorganizowa³ V Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch³opców "Bydgoszcz Cup 2012". Patronat nad zawodami obj±³ prezydent Bydgoszczy Rafa³ Bruski.
,,Ma³y Jubileusz Turnieju rozegrany by³ w trzech kategoriach wiekowych. W czterech halach sportowych zgromadzi³ 20 dru¿yn co daje ponad 200 zawodników. W Najm³odszej kategorii wygrali ch³opcy trenera Zbigniewa Próchnickiego NOVUM Bydgoszcz. W kategorii m³odszego kadeta puchar powêdrowa³ dla Korsarza Gdañsk aktualnego Mistrza Pomorza.  Na s³owa uznania zas³u¿yli ch³opcy trenera Mariusza Mazura WKK Wroc³aw którzy w turnieju wyst±pili o rok m³odsi pomimo tego wywalczyli ,,pud³o,, dru¿yna przygotowuje siê do MP U-14. W  najstarszej kategorii wiekowej ,,Junior,, zwyciê¿yli  gospodarze Turnieju Astoria Bydgoszcz ,, Asta, Wilki, Sudety i Novum za tydzieñ walcz± w æwieræfina³ach. MP U-18. Dla ciekawostki podajemy ¿e ¿aden mistrz w tym turnieju nie przegra³ meczu. Micha³ Kolenda z E³ku  w roczniku 97 popisa³ siê nie lada wyczynem zdobywaj±c w 5 spotkaniach a¿ 160 punktów co daje mu ¶rednia 32 punkty na mecz. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pami±tkowe koszulki, zwyciêskie dru¿yny Puchary a wyró¿nieni indywidualnie statuetki, nagrody rzeczowa oraz talony z zni¿kami na zakupy w sklepie koszykarskim. Dyrektor turnieju pan Grzegorz Owczarek ju¿ dzi¶ zaprasza na kolejn± edycje tylko prosi zespo³y o wiêcej zdecydowania bo w tym roku wiele zespo³ów zrezygnowa³o z turnieju w ostatniej chwili
SKM Serwis Koszykówki M³odzie¿owej sk³ada serdeczne podzieñkowania dla organizatorów za zaproszenie na turniej

rocznik 1997

 Novum Bydgoszcz - Ósemka Wejherowo 97:67 A
WKK Wroc³aw - UKS Dwójka E³k 67:55 A
Novum Bydgoszcz - UKS Dwójka E³k 97:73 A
WKK Wroc³aw - Ósemka Wejherowo 75:49 A
UKS Dwójka E³k - Ósemka Wejherowo 85:84 A
Novum Bydgoszcz - WKK Wroc³aw 83:68 A

Astoria Bydgoszcz - Etmal Korsarz Gdañsk 63:102 B
UKS 7 Trefl Sopot - UKS LA Basket Warszawa 91:68 B
UKS LA Basket Warszawa - Astoria Bydgoszcz 55:99 B
Etmal Korsarz Gdañsk - UKS 7 Trefl Sopot 102:69 B
UKS 7 Trefl Sopot - Astoria Bydgoszcz 55:63 B
Etmal Korsarz Gdañsk - UKS LA Basket Warszawa 91:61 

Mecze o miejsca 5 - 9:
 Ósemka Wejherowo - UKS 7 Trefl Sopot 73:63   
Mecze o miejsca 5 - 9: UKS LA Basket Warszawa - UKS Dwójka E³k 73:97  

I Pó³fina³:  Etmal Korsarz Gdañsk - WKK Wroc³aw 73:65  
II Pó³fina³: Novum Bydgoszcz - Astoria Bydgoszcz 109:73

mecz o VIIm-ce    LABASKET Warszawa - UKS 7 TREFL Sopot  61:71
mecz o V m-ce     ÓSEMKA Wejcherowo - UKS 2 E³k 71:83
mecz o III m-ce   WKK Wroc³aw - ASTORIA Bydgoszcz 77:58
FINA£ 
                KORSARZ Gdañsk - NOVUM Bydgoszcz  93:85

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. Etmal Korsarz Gdañsk

2. Novum Bydgoszcz
3. WKK Wroc³aw
4. Astoria Bydgoszcz
5. UKS Dwójka E³k
6. Ósemka Wejherowo
7. UKS 7 Trefl Sopot
8. UKS LA Basket Warszawa MVP:
CIESIELSKI DAMIAN 
Etmal Korsarz Gdañsk

 KRÓL STRZELCÓW:
KOLENDA MICHA£ 
UKS Dwójka E³k
160 PKT / 5 MECZ / ¦R 32 PKT

ALL-STARS

 SZCZYPIÑSKI MICHA£ - WKK Wroc³aw
CIESIELSKI DAMIAN - KORSARZ Gdañsk
KAMIÑSKI KAROL - KORSARZ Gdañsk
KWIATKOWSKI MARIUSZ - NOVUM Bydgoszcz
MACIEJEWSKI TOMASZ - ASTORIA BYDGOSZCZ WYRÓ¯NIENI W DRUZYNACH

KOBEL JAKUB - WKK Wroc³aw
KOWALKOWSKI KAMIL - ASTORIA Bydgoszcz
SAMSON KAMIL - 7 TREFL Sopot
KOMENDA RAFA£ - 2 E³k
MALINOWSKI BARTOSZ - 8 Wejherowo
TROJANOWSKI DAMIAN - LABASKET Warszawa
STYKA RADOS£AW - KORSARZ Gdañsk
GROCHOWSKI PRZEMYS£AW - NOVUM Bydgoszcz


FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI

 rocznik 1998 - KA¯DY Z KA¯DYM

Astoria I Bydgoszcz - Astoria II Bydgoszcz 107:39  
TKM II W³oc³awek - Novum Bydgoszcz 57:65  
Pagegiai Litwa - Wilki Morskie Szczecin 52:80  
Astoria I Bydgoszcz - Novum Bydgoszcz 72:83  
Pagegiai Litwa - Astoria II Bydgoszcz 62:37  
TKM II W³oc³awek - Wilki Morskie Szczecin 57:60  
Astoria I Bydgoszcz - Pagegiai Litwa 74:58  
Novum Bydgoszcz - Wilki Morskie Szczecin 81:47  
TKM II W³oc³awek - Astoria II Bydgoszcz 103:39  
Astoria I Bydgoszcz - Wilki Morskie Szczecin 59:72  
Pagegiai Litwa - TKM II W³oc³awek 60:69  
Astoria II Bydgoszcz - Novum Bydgoszcz 23:91  

Astoria I Bydgoszcz - TKM II W³oc³awek 71:74  
Wilki Morskie Szczecin - Astoria II Bydgoszcz 104:39  
Pagegiai Litwa - Novum Bydgoszcz 52:88   

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA
 
1. Novum Bydgoszcz 5 10  
2. Wilki Morskie Szczecin 5 9  
3. TKM II W³oc³awek 5 8  
4. Astoria I Bydgoszcz 5 7  
5. Pagegiai Litwa 5 6  
6. Astoria II Bydgoszcz 5 5
 
WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


NAJLEPSZA  PI¡TKA  TURNIEJU 

Zakrzewski Andrzej  MKS Novum Bydgoszcz
Liss Damian  Wilki Morskie Szczecin
Kasprzak Mateusz  Astoria I Bydgoszcz
Zboiñski Adam  TKM II W³oc³awek
Liolaitis Sima   Pagegiai ( Litwa )

MVP: Osiñski Mi³osz MKS Novum Bydgoszcz

NAJLEPSZY STRZELEC  Koczorowski Mateusz  Wilki Morskie Szczecin

NAJLEPSZY  ZAWODNIK  TURNIEJU 

Jankowski Maciej    MKS Novum Bydgoszcz
Ostrowski Micha³     Wilki Morskie Szczecin
Garbuski Samuel    Astoria I Bydgoszcz
Studziñski Maciej    TKM II W³oc³awek
Rudkauskas Tomas  Pagegiai ( Litwa )
Grochowski Mateusz    Astoria II Bydgoszcz

 rocznik 1994 KA¯DY Z KA¯DYM

Astoria Bydgoszcz - Sudety Jelenia Góra 61:48  
Astoria II Bydgoszcz PK - Novum-WSG Bydgoszcz 72:88  
UKS Trójeczka Olsztyn - Wilki Morskie Szczecin 60:85  
Astoria Bydgoszcz - Novum-WSG Bydgoszcz 63:57  
Sudety Jelenia Góra - UKS Trójeczka Olsztyn 62:63  
Wilki Morskie Szczecin - Astoria II Bydgoszcz PK 76:62  
Astoria Bydgoszcz - UKS Trójeczka Olsztyn 87:34  
Wilki Morskie Szczecin - Novum-WSG Bydgoszcz 66:74  
Sudety Jelenia Góra - Astoria II Bydgoszcz PK 77:59  
Astoria Bydgoszcz - Wilki Morskie Szczecin 78:54  
UKS Trójeczka Olsztyn - Astoria II Bydgoszcz PK 72:71  
Novum-WSG Bydgoszcz - Sudety Jelenia Góra 90:55  
Wilki Morskie Szczecin - Sudety Jelenia Góra 73:54  
UKS Trójeczka Olsztyn - Novum-WSG Bydgoszcz 67:103  
Astoria Bydgoszcz - Astoria II Bydgoszcz PK 67:68  

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. Astoria Bydgoszcz 4 8  
2. Novum-WSG Bydgoszcz 4 7  
3. Wilki Morskie Szczecin 4 6  
4. UKS Trójeczka Olsztyn 4 5  
5. Sudety Jelenia Góra 4 4  
6. Astoria II Bydgoszcz PK       

NAJLEPSZA  PI¡TKA  TURNIEJU 

Trze¶niewski Maciej   Astoria I Bydgoszcz
Bogucki Adam          Astoria I Bydgoszcz
Jeszke Damian         MKS Novum Bydgoszcz
Mariañski Mateusz     MKS Novum Bydgoszcz
Marsza³ek Kacper     Trójeczka Olsztyn
MVP Zyzik Micha³  Astoria I Bydgoszcz

NAJLEPSZY STRZELEC  Uleryk Patryk Wilki Morskie Szczecin

NAJLEPSZY  ZAWODNIK  DRUY¯YNY

Lorenc Micha³
        Astoria I Bydgoszcz
Kruszczyñski Hubert      MKS Novum Bydgoszcz
Mierzw Rafa³        Wilki Morskie Szczecin
Ko³akowski Tomasz        Trójeczka Olsztyn
Ostrowski Patryk      KS Sudety Jelenia Góra
B±k S³awomir       Astoria II Bydgoszcz


Czekamy na fotki i iformacje od organizatorów