Turniej o Puchar Dyrektora ZSnr 21 rocz.1999 Bydgoszcz 23-25.III.2012
Dodane przez zibi dnia Marzec 22 2012 00:03:00
 Puchar Dyrektora ZS nr 21 dla NOVUM Bydgoszcz


czytaj wiêcej.... podsumowanie turnieju
Fotki wkrótceRozszerzona zawarto newsa
 W turnieju bêdzie rywalizowaæ osiem dru¿yn podzielonych na dwie grupy:

Grupa A    

1. MKS Novum  Bydgoszcz  6 pkt.
2. WKS ¦l±sk Wroc³aw  5 pkt.
3. £KS £ód¼ 4 pkt.
4. UKS Astoria G 26 Bydgoszcz 3 pkt

WKS ¦l±sk Wroc³aw - £KS £ód¼ 69:55
£KS £ód¼ - Astoria Bydgoszcz 58:48
Novum Bydgoszcz - WKS ¦l±sk Wroc³aw 61:55
Novum Bydgoszcz - Astoria Bydgoszcz 77:28
WKS ¦l±sk Wroc³aw - Astoria Bydgoszcz 71:31 
£KS £ód¼ - Novum Bydgoszcz 40:69

Grupa B

1. Bryza Kolbudy 6 pkt.
2. Kotwica 50 Ko³obrzeg 5 pkt.
3. Pyra Poznañ 4 pkt.
5. Olimpijczyk Ostrów Wlkp. 3 pkt

Pyra Poznañ - UKS Bryza Kolbudy 33:56  
Olimpijczyk Ostrów Wlkp. - Kotwica 50 Ko³obrzeg 31:59   
Olimpijczyk Ostrów Wlkp. - Pyra Poznañ 39:43   
UKS Bryza Kolbudy - Kotwica 50 Ko³obrzeg 56:40
Olimpijczyk Ostrów Wlkp. - UKS Bryza Kolbudy 34:77   
Kotwica 50 Ko³obrzeg - Pyra Poznañ 59:31  

Play-Off VII-VIII Astoria Bydgoszcz - Pyra Poznañ 34:53
Play-Off VII-VIII £KS £ód¼ - Olimpijczyk Ostrów Wlkp. 56:32

I Pólfina³ Novum Bydgoszcz - Kotwica Kolobrzeg 63: 49
II Pó³fina³ WKS ¦l±sk Wroc³aw - UKS Bryza Kolbudy 65:67
  
mecz o VII miejsce: Astoria Bydgoszcz - Olimpijczyk Ostrów Wlkp. 34:37
mecz o V miejsce: £KS £ód¼ - Pyra Poznañ 44:41
mecz o III miejsce: Kotwica 50 Ko³obrzeg - WKS ¦l±sk Wroc³aw 38:59
FINA£: Novum Bydgoszcz - UKS Bryza Kolbudy 65:50    

Kolejno¶æ koñcowa Turnieju:

1. Novum Bydgoszcz

2. Bryza Kolbudy
3. ¦l±sk Wroc³aw
4. Kotwica 50 Ko³obrzeg
5. £KS £ód¼
6. Pyra Poznañ
7. Olimpijczyk Ostrów Wlkp.
8. Astoria Bydgoszcz

Wyró¿nienia indywidualne:

MVP Turnieju Adam Skiba Novum Bydgoszcz

Król Strzelców: Norbert Spalding Bryza Kolbudy

I Pi±tka turnieju:

Dawid Rutnowski
       Novum Bydgoszcz
Mateusz Bergman      Novum Bydgoszcz
Norbert Spalding        Bryza Kolbudy
Karol Nowakowski      ¦l±sk Wroc³aw
Wiktor Wyrostek       Kotwica Kolobrzeg

II Pi±tka turnieju:
         
Emil Wiktorski           £KS £ód¼
Wiktor Miko³ajczyk    £KS £ód¼
Jajub Idziak              Pyra Poznañ
Szmon J±der             Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski
Miko³aj Majchrzak      ASTORIA Bydgoszcz

Najlepszy zawodnik w dru¿ynie: 

1. Kacper Jêdrzejczak        Novum Bydgoszcz
2. Patryk Szweda              Bryza Kolbudy
3. Patryk  Chrobot             ¦l±sk Wroc³aw
4. Aleksander Ga³gañski     Kotwica  50 Kolobrzeg
5. Tomasz Stajuda             £KS £ód¼
6. Micha³ Banaszak            Pyra Poznañ
7. Micha³ Szczepkowski      Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski
8. Kacper Przybylski          Astoria Bydgoszcz

Dziêkujemy sponsorom turnieju:
• Dyrekcja ZS. Nr 21 w Bydgoszczy p. Arletta Pop³awska
• Dyrektor ZS. Nr 7 w Bydgoszczy p. Piotr ¯³obiñski
• Wydzia³ O¶wiaty i Wychowania w Bydgoszczy
• Rada Rodziców przy ZS. nr 21 w Bydgoszczy p. Dariusz Walczak
• KPZ-kosz p. S³awomir D±browski
• Firma Vital    p. Gondek
• Polkos p. Mariusz Kosior
• MKS Novum    p. Tomasz Fr±ckiewicz
• GLS p. Adam Fabianowski

Dziêkujemy za udzia³ w turnieju i zapraszamy za rok!!!!