IX Puchar Ba³tyku Gdañsk 7-10.VI.2012
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 11 2012 06:02:00
 SKM przedstawia podsumowania wszystkich kategorii wiekowych. IX Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Ba³tyku ZAMKNIÊTY. W przysz³ym roku Jubileuszowy X jeste¶my przekonani ¿e organizatorzy Korsarz Gdañsk sprawi± nam nie jedn± mi³± niespodziankê. Pañstwo Kwa¶niewscy maj± zawsze wiele fajnych  pomys³ów ¿eby m³odzi koszykarze i koszykarki przyje¿d¿aj±c do Gdañska nie tylko ¿yli zmaganiami koszykarskimi ale tak¿e ró¿nymi atrakcjami. Jeszcze raz serdeczne podziêkowania za zaproszenie na turniej, mia³em do dyspozycji samochód z kierowc± mog³em odwiedziæ wszystkie hale sportowe na których by³y rozgrywane spotkania. Mam nadzieje ¿e moje zdjêcia i filmiki chod¼ w czê¶ci przedstawi± wam co dzia³o siê przez 4 dni w Gdañsku, Sopocie, Tczewie i w D±brówce Trzcewskiej
Rozszerzona zawarto newsa
  SKM przedstawia podsumowania wszystkich kategorii wiekowych. IX Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Ba³tyku ZAMKNIÊTY. W przysz³ym roku Jubileuszowy X jeste¶my przekonani ¿e organizatorzy Korsarz Gdañsk sprawi± nam nie jedn± mi³± niespodziankê. Pañstwo Kwa¶niewscy maj± zawsze wiele fajnych pomys³ów ¿eby m³odzi koszykarze i koszykarki przyje¿d¿aj±c do Gdañska nie tylko ¿yli zmaganiami koszykarskimi ale tak¿e ró¿nymi atrakcjami. Jeszcze raz serdeczne podziêkowania za zaproszenie na turniej, mia³em do dyspozycji samochód z kierowc± mog³em odwiedziæ wszystkie hale sportowe na których by³y rozgrywane spotkania. Mam nadzieje ¿e moje zdjêcia i filmiki chod¼ w czê¶ci przedstawi± wam co dzia³o siê przez 4 dni w Gdañsku, Sopocie, Tczewie i w D±brówce Trzcewskiej


Je¶li s± osoby (kibice, rodzice) które robi³y fotki na turnieju w Gdañsku, D±brówce Tczewskiej czy Tczewie proszê przes³aæ na adres zbyszekbytomski@gmail.com


IX MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI O PUCHAR BA£TYKU W KOSZYKÓWCE CH£OPCÓW GDAÑSK 06-10.06.2012r

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

Rocznik 1997 i m³odsi / GDAÑSK Hala Miejska, ul. Ko³obrzeska 61

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Trefl SOPOT 10 pkt.

2 Novum BYDGOSZCZ  9 pkt.
3 BC Hito ESTONIA 8 pkt.
4 Basket Team OPALENICA 7 pkt.
5 Etmal Korsarz GDAÑSK  6 pkt.
6 Basket OLSZTYNEK  5 pkt.

 MVP: SEWIO£ WIKTOR - UKS 7 REFL SOPT

Najlepsi strzelcy:

1. Sewio³ Wiktor - UKS 7 Trefl Sopot - 25.8 pkt
.
2. Kolenda Micha³ - UKS 7 Trefl Sopot - 23.8 pkt.
3. Kamiñski Karol - Etmal Korsarz Gdañsk - 22.3 pkt.
4. Gruszczyñski Dawid - Basket Team Opalenica - 20.0 pkt.
5. Kwiatkowski Mariusz - Novum Bydgoszcz - 19.4 pkt.


ALL-STARS: Najlepsza pi±tka:
Kolenda Micha³ - UKS 7 Trefl Sopot
Valgur Jevgeni - BC Hito
Kamiñski Karol - Korsarz Gdañsk
Kwiatkowski Mariusz - Novum Bydgoszcz
Stopierzyñski Hubert - Basket Team Opalenica
              

UKS 7 TREFL SOPTMKS NOVUM BYDGOSZCZBC HITO - ESTONIA


Rocznik 2000 i m³odsi / GDAÑSK ZSO nr 8 ul. Meissnera 9 Gdañsk

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Hawajskie Koszule ¯ory 
2 MKS Ochota Warszawa
3 WKK Wroc³aw
4 Truso Elbl±g 
5 SKS Kasprowicz Inowroc³aw
6 BC Hito Estonia
7 Etmal Korsarz Gdañsk 
8 Novum Bydgoszcz

 MVP:  HELIÑSKI STANIS£AW - HAWAJSKIE KOSZULE ZORY

KRÓL STRZELCÓW
Jakub Borysewicz
- Truso Elbl±g 97pkt w 5 meczach
ALL-STARS:
Sibiñski Bartosz
- WKK Wroc³aw
Tabaszewski Patryk - Truso Elbl±g
Majkusiak Ignacy - MKS Ochota Warszawa
Nowaczewski Kacper - MKS Ochota Warszawa
Szo³tusek Patryk - Hawajskie Koszule ¯ory

     
 HAWAJSKIE KOSZULE ¯ORY MKS OCHOTA WARSZAWA WKK WROC£AW

Rocznik 2001 i m³odsi - GDAÑSK  Hala SP27, ul. Srebrniki 10

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. Alba Berlin
2. WKK Wroc³aw
3. Wojan Paw³owice
4. Kasprowiczanka Ostrów Wlko.
5. Trefl Sopot
6. Astoria Bydgoszcz
7. Olimpijczyk Olsztynek
8. Etmal Korsarz Gdañsk

MVP: Franz Wasner - Alba Berlin
Najlepszy Strzelec: Igor Koz³owski - Wojan Paw³owice
ALL-STARS - Najlepsza pi±tka:
Cedrik Kintcher [Alba Berlin]
Igor Bratasz [WKK Wroc³aw]
Igor Koz³owski [Wojan Paw³owice]
Nikodem Hal±g [Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.]
Oskar Budziñski [Korsarz Gdañsk]
 
     
 1 Alba Berlin  2 WKK Wroc³aw  3 Wojan Paw³owice