II Turniej Minikoszykówki o Puchar Genera³a Jerzego Ziêtka - Katowice 28-29.IV.2012
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 30 2012 18:04:00
Po dwóch dniach emocji wy³oniona najlepsz± dru¿ynê zawodów. W wielkim finale zmierzy³y sie ukipy UKS Regis Wieliczka i ekipa gospodarzy UKS SP 27 Katowice. Goscie szybko wyszli na wysokie prowadzenie dzieki ¶wietnie rozegranej 1 kwarcie i odniesli nad nami zwyciêstwo. Trzecie miejsce zajê³a dru¿yna UKS Piatka Nowy Targ, a najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ wybrany Kacper K³aczek z Wieliczki.

czytaj wiêcej..Klasyfikacja, wyniki i wyró¿nienia

Fotki i filmiki wkrótce

Rozszerzona zawarto newsa
 UKS SP 27 Katowice ZAPRASZA kibiców na II Turniej Minikoszykówki (rocznik 2002 i m³odsi) o Puchar Genera³a Jerzego Ziêtka Termin: 28 -29 kwietnia Ilo¶æ dru¿yn: 8

By³ to jeden z niewielu imprez w Europie dla tak m³odych adeptów koszykówki. Do³ozyli¶my wszelkich starañ, aby rocznik 2002 wyjecha³ z naszego turnieju zadowolony. Dodam, ¿e pierwszy Turniej Minikoszykówki Im. Genera³a Jerzego Ziêtka wygra³a druzyna Stal Ostrów Wielkopolski po ekscytujacej walce z Regis Wieliczk±.

WYNIKI II TURNIEJU MINIKOSZYKÓWKI O PUCHAR GEN. JERZEGO ZIÊTKA

Klasyfikacja koñcowa:

1. UKS Regis Wieliczka
2. UKS SP 27 Katowice
3. UKS Piatka Nowy Targ
4. UKS Gwarek Paw³owice
5. MKKS Rybnik
6. WKK Wroc³aw
7. Pluta Basket Radzionków
8. GTK Gliwice

MVP Najlepszy zawodnik turnieju: Kacper K³aczek - Wieliczka
Piatka Gwiazd Turnieju:

Micha³ Pluta - Radzionków
Paskal Zgierski Nowy Targ
Bartek Chodukiewicz - Paw³owice
Tomek Pustelnik - Katowice
Maciej Jêdrzejczyk - Wieliczka

Najlepsi zawodnicy dru¿yn:

Sebestian Ferenczak - Wieliczka
Przemek Stêpieñ - Katowice
Kamil Gie³czyñski - Nowy Targ
Nikodem B±k - Paw³owice
Kacper Majewski - Rybnik
Jan Zieniewicz - Wroc³aw
Olek Dziekañski - Radzionków
Miko³aj Mazanek - Gliwice

Konkurs rzutowy: Olek Dziekañski - Radzionków

Konkurs zrêczno¶ciowy: Kamil Gie³czyñski - Nowy Targ
Wy¶cigi rzêdów:
Ekipa Wieliczka: Maciej Jêdrzejczyk, Tomasz Kwieciñski, Sebastian Ferenczak, £ukasz Bart³omiej

Wyniki:

Grupa A

Katowice - Rybnik 36 - 33
Katowice - Nowy Targ 23 - 20
Katowice - Radzionków 41 - 37
Rybnik - Nowy Targ 31 - 34
Rybnik - Radzionków 56 - 22
Nowy Targ - Radzionków 49 - 32

Grupa B

Wroc³aw - Paw³owice 26 - 28
Wieliczka - Gliwice 39 - 12
Wieliczka - Paw³owice 41 - 22
Gliwice - Wroc³aw 14 - 39
Paw³owice - Gliwice 62 - 14
Wieliczka - Wroc³aw 13 - 33 

Mecz o 7 miejsce: Gliwice - Radzionków 23 - 37
Mecz o 5 miejsce: Rybnik - Wroc³aw 42 - 16
Mecz o 3 miejsce: Nowy Targ - Paw³owice 30 - 26
Fina³: Katowice - Wieliczka 16 - 42

FILMIKI-Z-TRENINGU-KACPRA