XVI Puchar Wawelskich Smoków - rocz.1997/98 Kraków 7-9.IX.2012
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 10 2012 13:02:00
 Puchar Wawelskich Smoków pozosta³ w Krakowie. Niesamowitych emocji dostarczy³ nam wielki fina³ XVI Turnieju kadetów, potrzebna by³a dogrywka w meczu WKK - WIS£A. O jeden punkt wiêcej zdobyli chlopcy z bia³± gwiazda na piersi i to oni cieszyli z wygranej

Rozszerzona zawarto newsa
 TERMINARZ XVI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJU KADETÓW O PUCHAR „ WAWELSKICH SMOKÓW” 07-09.09.2012

Du¿y sukces zanotowali m³odzi koszykarze Wis³y Kraków. W finale XVI Ogólnopolskiego Turnieju Kadetów o Puchar Wawelskich Smoków wi¶lacy pokonali faworyzowany zespó³ WKK Wroc³aw i zdobyli cenne trofeum.

Fina³owy mecz by³ niezwykle zaciêty. Szala przechyla³a siê z jednej strony na drug±, lecz ostatecznie to wi¶lacy mogli cieszyæ siê z wygranej. Zwyciêstwo wi¶lacy zapewnili sobie w dramatycznej dogrywce, któr± rozstrzygnêli na swoj± korzy¶æ w stosunku 7:6. Ostatecznie mecz zakoñczy³ siê wynikiem 77:76 dla Bia³ej Gwiazdy. 

Wygrywaj±c w finale wi¶lacy zrewan¿owali siê wroc³awianom za pora¿kê poniesion± z nimi w fazie grupowej. A poniewa¿ WKK jest jednym z czo³owych zespo³ów w naszym kraju, sukces ten cieszy w dwójnasób. Oby tak dalej. 

GRUPA   A      

1. WKK WROC£AW    6 pkt.         
2. WIS£A KRAKÓW   5 pkt.      
3. KADRA KOZKOSZ  4 pkt.        
4. MKS ZABRZE        3 pkt.  

KADRA-ZABRZE 71 : 42     
WIS£A-WKK 67 : 74
WIS£A –KADRA 101 : 55
WKK-ZABRZE 98 : 31
WKK-KADRA 91 : 58
WIS£A-ZABRZE 85 : 55

GRUPA B

1.MKKS RYBNIK  6 pkt.
2.REGIS WIELICZKA 5 pkt.

3.M-G SZS ¯YCHLIN 4 pkt.
4.UKS GIM BASKET PRZEMY¦L 3 pkt.

PRZEMY¦L-WIELICZKA 78 : 68
¯YCHLIN –RYBNIK 32 : 61 
RYBNIK-PRZEMY¦L 64 : 41
¯YCHLIN –WIELICZKA 39 : 93
PRZEMY¦L-¯YCHLIN 47 : 88 
WIELICZKA-RYBNIK 54 : 60 

1 Pó³fina³: RYBNIK - WIS£A  68 : 90     
2 Pó³fina³: WKK - PRZEMY¦L 63 : 51
1 PLAY-OFF 5-8 KADRA ¯YCHLIN 74 : 40
2 PLAY -OFF 5-8 ZABRZE WIELICZKA 58 : 65        

MECZ O MIEJSCA

MECZ O 7 MIEJSCE: ZABRZE -ZYCHLIN 48 : 65
MECZ O 5 MIEJSCE: KADRA - WIELICZKA 45 : 63                
MECZ O 3 MIEJSCE: PRZEMY¦L - RYBNIK 54 : 57
MECZ O 1 MIEJSCE: WIS£A - WKK 78 : 77 po dogrywce 7: 6

 KOÑCOWA KLASYFIKACJA:

1 WIS£A KRAKÓW
2 WKK WROC£AW
3 MKKS RYBNIK
4 UKS GIM BASKET PRZEMY¦L
5 REGIS WIELICZKA
6 KADRA KOZKOSZ
7 M-G SZS ¯YCHLIN
8 MKS ZABRZE

FOTOGALERIA

Pi±tka turnieju:

Mateusz Gawlina (Wis³a Kraków)
Dominik Rutkowski (WKK Wroc³aw)
Kacper Majka (Gimbasket Przemy¶l)
Artur Grocki (MKKS Rybnik)
Micha³ Kozaczyñski (Regis Wieliczka)

MVP - Jan Rerak (Wis³a Kraków)

Król Strzelców Tomasz Palmowski (Regis Wieliczka)