XIX Turniej im. Stanis³awa Pietraszka rocz.1998 Rawicz 21-23.IX.2012
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 24 2012 15:04:00
 Kadeci £KS Koszykówka Mêska (do lat 15) triumfowali w XIX Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki im. Stanis³awa Pietraszka w Rawiczu. Po zajêciu drugiego miejsca w rozgrywkach grupowych, podopieczni Piotra Zycha pokonali w pó³finale Astoriê Bydgoszcz, a w finale zrewan¿owali siê za pora¿kê w grupie zawodnikom MKS Wrze¶nia, wygrywaj±c 77:56. MVP turnieju zosta³ ³odzianin Bartek Wo³owski.

Je¶li kto¶ posiada fotki z turnieju proszê o przes³anie lub podanie linku

Rozszerzona zawarto newsa
 Kadeci £KS Koszykówka Mêska (do lat 15) triumfowali w XIX Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki im. Stanis³awa Pietraszka w Rawiczu. Po zajêciu drugiego miejsca w rozgrywkach grupowych, podopieczni Piotra Zycha pokonali w pó³finale Astoriê Bydgoszcz, a w finale zrewan¿owali siê za pora¿kê w grupie zawodnikom MKS Wrze¶nia, wygrywaj±c 77:56. MVP turnieju zosta³ ³odzianin Bartek Wo³owski.

Eliminacje:  Grupa A

Gimbasket Wroc³aw - Rawia Rawicz 37 - 46
£KS £ód¼ - MKS Wrze¶nia 59 - 67
£KS £ód¼ - Gimbasket Wroc³aw 107 - 20
MKS Wrze¶nia – Rawia Rawia 67 - 49
Rawia Rawicz – £KS £ód¼ 25 - 126
Gimbasket Wroc³aw -  MKS Wrze¶nia 46 - 118 

1. MKS Wrze¶nia
2. £KS £ód¼
3. RKKS Rawia Rawicz
4. Gimbasket Wroc³aw

Grupa B 

Astoria Bydgoszcz – Iskra Osieczna 106 - 31
Start £ód¼ – Gwardia Wroc³aw 68 - 43
Iskra Osieczna – Gwardia Wroc³aw 40 - 69
Start £ód¼ – Astoria Bydgoszcz 59 - 67
Astoria Bydgoszcz – Gwardia Wroc³aw 70 - 33
Iskra Osieczna – Start £ód¼ 42 - 97

1. Astoria Bydgoszcz
2.  Start £ód¼
3.  MKS Gwardia  Wroc³aw
4. UKKS Iskra Osieczna

WYNIKI MECZY PÓ£FINA£OWYCH O MIEJSCA I-IV:
£KS £ÓD¬ – ASTORIA BYDGOSZCZ  83 - 44
MKS WRZE¦NIA – START £ÓD¬    103 - 45

PLAY-OFF O MIEJSCA V-VIII
RAWIA RAWICZ – ISKRA OSIECZNA    69 - 56
MKS GWARDIA WROC£AW – GIMBASKET WROC£AW   90 - 34   

WYNIKI MECZY OMIEJSCA

O VII MIEJSCE: ISKRA OSIECZNA – GIMBASKET WROC£AW  49 - 55
O V MIEJSCE: RKKS RAWIA RAWICZ – MKS GWARDIA 40 - 52
O III MIEJSCE: ASTORIA BYDGOSZCZ – START £ÓD¬ 83 - 59
FINA£: £KS £ÓD¬ – MKS WRZE¦NIA 77 - 56

Kolejno¶æ koñcowa

1 £KS £ÓD¬
2 MKS WRZE¦NIA
3 ASTORIA BYDGOSZCZ 
4 START £ÓD¬
5 MKS GWARDIA
6 RKKS RAWIA RAWICZ
7 GIMBASKET WROC£AW
8 ISKRA OSIECZNA

Nagrody indywidualne

NAJLEPSI ZAWODNICY W DRU¯YNACH – w opinii trenerów

Start £ód¼      NORBERT NOWAKOWSKI
UKKS Iskra Osieczna  PRZEMYS£AW WO¬NY
Astoria Bydgoszcz   KAJETAN KACZMAREK
MKS Gwardia  Wroc³aw  WOJCIECH TOMASZEWSKI
MKS Wrze¶nia    MOKO£AJ CZY¯
£KS £ód¼     KAROL KLONOWSKI
Gimbasket Wroc³aw   MICHA£ MAÑKIEWICZ
RKKS Rawia Rawicz   JAN ILNICKI

MVP TURNIEJU:    BARTOSZ WO£OWSKI - £KS

NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU WITOLD NOWAK – MKS WRZE¦NIA

NAGRODA SPONSORA DLA ZAWODNIKA RAWII – wg opinii fundatora KACPER SAMU£A

NAGRODA DLA ZAWODNIKA RAWII ZA NAJWIÊKSZY POSTÊP – MATEUSZ POPIEL