V Nenufar Cup rocz.2001 i 2002 E³k 12-14.X.2012
Dodane przez zibi dnia Padziernik 15 2012 00:02:00
 Mi³y prezent zafundowali kibicom zawodnicy Nenufara  wygrywaj±c V Jubileuszowy  Miêdzynarodowy Turniej Minikoszykówki NENUFAR CUP . W kategorii 2001 zespó³ ,,Nenufara,, by³ bezkonkurencyjny wygra³ wszystkie 7 spotkañ. W kategorii m³odszej 2002 (pierwszy taki turniej w Polsce dla czwartoklasistów) ,,Nenufarki,, w grupie przegra³y z Wieliczk±, ale ju¿ w ,,wielkim finale,, skutecznie siê zrewan¿owali i stanêli na najwy¿szym podium. MVP w rocz.2001 dla B³a¿eja Kulikowskiego który tak¿e wygra³ konkurs sprawno¶ciowy Skills Challenge

Rozszerzona zawarto newsa
 MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW

V NENUFAR CUP E£K 12-14.X.2012

Patronat: Prezydent Miasta E³ku
Tomasz Andrukiewicz

Hala MOSiR ul. ¦w.M.M.Kolbego 11


 Mi³y prezent zafundowali kibicom zawodnicy Nenufara wygrywaj±c V Jubileuszowy Miêdzynarodowy Turniej Minikoszykówki NENUFAR CUP . W kategorii 2001 zespó³ ,,Nenufara,, by³ bezkonkurencyjny wygra³ wszystkie 7 spotkañ. W kategorii m³odszej 2002 (pierwszy taki turniej w Polsce dla czwartoklasistów) ,,Nenufarki,, w grupie przegra³y z Wieliczk±, ale ju¿ w ,,wielkim finale,, skutecznie siê zrewan¿owali i stanêli na najwy¿szym podium. MVP w rocz.2001 dla B³a¿eja Kulikowskiego który tak¿e wygra³ konkurs sprawno¶ciowy Skills Challenge, i tu podziêkowania dla Andrzeja Sinielnikowa za pomoc i dostarczenie profesjonalnego sprzêtu do przeprowadzenia konkursu (tak jak w NBA podczas ALL-STARS Game) MVP w kategorii m³odszej 2001 dla Adama Walaka który wraz z swoimi kolegami wygra³ dru¿ynowy konkurs rzutów wolnych. SKM dziêkuje organizatorom za zaproszenie na turniej a klubom Regis Wieliczka i UKS Katowice za transport do E³ku

Podczas Ceremonii Otwarcia V Jubileuszowego NENUFAR CUP klub UKS 5 Nenufar E³k zosta³  odznaczony przez Szkolny Zwi±zek Sportowy  zarz±d g³ówny  ZBIOROW¡ ODZNAK¡ ZA ZAS£UGI W ROZWOJU SPORTU MLODZIE¯Y SZKOLNEJ MVP: rocznik 2002

PAWE£ WALAK
Nenufar 5 E³k

 GWIAZDECZKI - ALL STARS: rocznik 2002

PONIATOWSKI MIKO£AJ-¯YRARDÓW
KEMPSKI FILIP –UKS 27 KATOWICE
KWIATKOWSKI KACPER-TSK ROS PISZ
JÊDRZEJCZYK  MACIEJ - UKS REGIS WIELICZKA
ROPOLEWSKI FILIP – UKS NENUFAR E£K


 MVP: rocznik 2001
B£A¯EJ KULIKOWSKI
Nenufar 5 E³k


 GWIAZDECZKI - ALL STARS rocznik: 2001


DAWID CHOJNOWSKI – UKS “ BASKET 47” BIA£YSTOK
SAVON LULADZISLAU – BC REGION 2010 GRODNO
¯EBROWSKI MI£OSZ – HK ¯ORY
ZALEWSKI JAKUB – UKS NENUFAR 5 E£K
OJAMAE  MAREK – BC HITO (EST


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

Najlepsi
w dru¿ynach
            ROCZNIK 2002               ROCZNIK 2001  
   1  
BIÑCZAK F 
JANUSZEWSKI B
UKS Nenufar 5 E³k  UKS Nenufar 5 E³kSUCHAÑSKI PATRYK
AKACKI JAKUB
   2  
FERENCZAK S.
KWIECIÑSKI T.
UKS Regis Wieliczka  BC HITO Kohtla-Jarve (EST) VILLERS OLIVER
KEERME JURGEN
   3  
ZALEWSKI SZ.
LESIÑSKI M.
TSK Ro¶ Pisz  BC Region 2000 Grodno (Bia³oru¶) SHUNDRYK ERNEST
NAVOICHYK A.
   4   
FR¡C £UKASZ
ZÊBALA MICHA£
UKS 27 Katowice  UKS Basket 47 Bia³ystok WI¦NIOWSKI ADAM
TARGOÑSKI PIOTR
   5  
¦NIEG KRYSTIAN
CHECHLACZ KUBA
UKS 3 ¯yrardów  Hawajskie Koszule ¯ory ALAN JATCZYK
WOJCIECHOWSKI K.
  6  
ARGO ERS
ANDRE VOMM
BC HITO (ESTONIA)  UKS REGIS Wieliczka JAGLARZ BARTOSZ
WINDAK TOMASZ
  7  
   PKK ¯ubry Bia³ystok GIEDROJÆ K.
KIETURA GRZEGORZ

Wyniki rocznik 2001
   
               
 ¯ory - HITO  46 - 51   
Wieliczka – 47 B-stok 28 - 48   
Nenufar – ¯ubry B-stok    50 - 20      
Grodno – 47 B-stok   27 - 46    
¯ory – ¯ubry B-stok    36 - 21
HITO - Grodno  50 - 34
Wieliczka - Nenufar    38 - 51
HITO – ¯ubry B-stok    40 - 20
Grodno - Nenufar    58 - 71
¯ory - Wieliczka    59 - 42
47 B-stok – Nenufar 42 - 69
Nenufar - ¯ory   67 : 33
HITO - Wieliczka  53 : 23
Grodno - ¯ory  50 : 37
¯ubry B-stok - Wieliczka  31 : 35
47 B-stok - ¯ory 39 : 21          
¯ubry B-stok - Grodno  26 : 45
47 B-stok – HITO 32 : 33
Wieliczka - Grodno  32 : 55
Nenufar – HITO  59 : 41
47 B-stok – ¯ubry B-stok  36 : 25

mecz o V miejsce: - UKS REGIS Wieliczka - HK ¯ory  24 : 52
mecz o III  miejsce: - UKS BASKET 47 B-stok - BC Region 2000 Grodno  43 : 44
FINA£: UKS Nenufar 5 - BC HITO (EST)  56 : 42

ROCZNIK-2001-FOTO-ZIBI

FIMIKI-ZIBI

 KONKURS SPRAWNO¦CIOWY

1 KULIKOWSKI B£A¯EJ 20, 32 NENUFAR E£K ( elim. 20,40)
2 KOJAMAE MAREK 20,72 BC HITO (elim. 21,73)
3 CHOJNOWSKI DAWID 25,49 BASKET 47 BIA£YSTOK  ELIM. 20, 63)
4 SHUNDRUK ERNESRT 22,34 GRDNO
5 MICHALCZUK SEBASTIAN 22, 64 HK ZORY
6 VIIMSALU HENDRIK 23,50 BC HITO
7 KIECZURA GRZEGORZ 25, 24 ZUBRY BIA£YSTOK
8 NOVOICHIK LEKSEY 25, 55 GRODNO
9 SUCHAÑSKI PATRYK 26, 65 NENUFAR 5 E£K
10 LASKOWSKI MARCIN 26, 78 BASKET 47 BIA£YSTOK
11 JAGLARZ BARTOSZ 27, 68 REGIS WIELICZKA
12 WOJCIECHOWSKI KACPER 27, 84 HK ¯ORY
13 NIEROTA FILIP 34, 77 ¯UBRY BIALYSTOK
14 WOJTANOWICZ PATRYK 35, 1 REGIS WIELICZKA

 KONKURS DRU¯YNOWY (RZUTY WOLNE) ka¿dy zawodnik odda³ 3 rzuty - Liczy³ siê dodany wynik  10 najlepszych zawdników

1 REGION 2012 GRODNO 19
2 REGIS WIELICZKA 16
3 HAWAJSKIE KOSZULE ¯ORY 16
4 BC HITO 16
5 NENUFAR 5 E£K 12
6 ¯UBRY BIA£YSTOK 10
7 SP 47 BASKET BIA£YSTOK 9

Wyniki rocznik. 2002
 
 Nenufar E³k - Regis Wieliczka  44 : 54
SP 27 Katowice - BC Hito 34 : 22
Trójka ¯yrardów – Ro¶ Pisz  14 : 28
Regisz Wieliczka - BC Hito  49 : 24
Nenufar E³k  - Ro¶ Pisz  23 : 16
SP 27 Katowice - Trójka ¯yrardów  40 : 31
Regis Wieliczka - Ro¶ Pisz  41 : 22
Hito - ¯yrardów  23 : 21
Nenufar - Katowice  27 : 21
Wieliczka - ¯yrardów  49 : 29
Pisz - Katowice  28 : 21
Hito - Nenufar  15 : 33
Wieliczka - Katowice  48 : 29
¯yrardów - Nenufar  25 : 58
Pisz - Hito  35 : 24

mecz o V miejsce: UKS 3 ¯yrardów - BC HITO (EST)  28 : 22
mecz o III miejsce: TSK Ro¶ Pisz - UKS 27 Katowice   15 : 7
FINA£: UKS Nenufar 5 - UKS Regis Wieliczka  31 : 27

ROCZNIK-2002-FOTO-ZIBI

FIMIKI-ZIBI

 KONKURS SPRAWNO¦CIOWY

1 K£OS ALBIN 21, 21 RO¦ PISZ
2 FERENCZAK  21, 48 REGIS WIELICZKA
3 MACIEJ JÊDZRZEJCZYK 24, 42 REGIS WIELICZKA
4 AREND KUTTIN 27, 57 BC HITO
5 ARGO ERS 27, 62 BC HITO
6 KACPER KWIATKOWSKI 27, 98 ROS PISZ
7 SNIEG KRYSTIAN 28,47 TRÓJKA ZYRARDÓW
8 KEMPSKI FILIP 28, 54 SP 27 KATOWICE
9 ARONOWSKI GRZEGORZ 30,58 TRÓJKA ZYRARDÓW
10 FR¡C £UKASZ 31, 40 SP 27 KATOWICE


 KONKURS DRU¯YNOWY (RZUTY WOLNE) ka¿dy zawodnik odda³ 3 rzuty - Liczy³ siê dodany wynik  10 najlepszych zawdników

1 NENUFAR E£K 14
2 TRÓJKA ZYRARDÓW 11
3 SP 27 KATOWICE 11
4 REGIS WIELICZKA 10
5 RO¦ PISZ 8
6 BC HITO 6

ZAPRASZAM NA STRONÊ INTERNETOW¡ NENUFARA

http://www.nenufar.elk.pl/