XII Turniej IM. a Grzegorzewskiego rocz.1998 i 1999 Olsztyn 21-23.IX.2012
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 20 2012 19:04:00
 W Olsztynie zakoñczy³ siê tradycyjny turniej w koszykówce ch³opców – Memoria³ Aleksandra Grzegorzewskiego. Organizatorem jest UKS Trójeczka. Tu Pan Aleksander spêdzi³ wiele lat po¶wiêcaj±c siê swej drugiej pasji. Z zawodu by³ lekarzem-stomatologiem, ale basket wype³nia³ jego ¿ycie bez reszty. Rywalizacja najm³odszych adeptów jest z pewno¶ci± najlepsz± form± ho³du, o czym pamiêta jego wychowanek, a potem du¿o m³odszy wspó³pracownik Tomasz Majchrowicz. W starszej grupie triumfowali koszykarze Piaseczna, w m³odszej Kwidzyna.
Rozszerzona zawarto newsa
 XII MIEDZYNARODOWY TURNIEJ im.A.GRZEGORZEWSKIEGO
W KOSZYKÓWCE CH£OPCÓW ROCZNIK 1998 i 99
OLSZTYN 21-23.09.2012 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta

W Olsztynie zakoñczy³ siê tradycyjny turniej w koszykówce ch³opców – Memoria³ Aleksandra Grzegorzewskiego. Organizatorem jest UKS Trójeczka. Tu Pan Aleksander spêdzi³ wiele lat po¶wiêcaj±c siê swej drugiej pasji. Z zawodu by³ lekarzem-stomatologiem, ale basket wype³nia³ jego ¿ycie bez reszty. Rywalizacja najm³odszych adeptów jest z pewno¶ci± najlepsz± form± ho³du, o czym pamiêta jego wychowanek, a potem du¿o m³odszy wspó³pracownik Tomasz Majchrowicz. W starszej grupie triumfowali koszykarze Piaseczna, w m³odszej Kwidzyna.

CH£OPCY   ROCZNIK 1998
 
G R U P  A  A

Bydgoszcz-Kruszwica 79:57
Kruszwica-Olsztyn 69:54
Olsztyn-Janikowo 40:57
Janikowo-Bydgoszcz 42:62
Janikowo-Kruszwica 52:45
Olsztyn-Bydgoszcz 50:65

1 Bydgoszcz
2 Janikowo

3 Kruszwica
4 Olsztyn

G R U P A  B

Pas³êk –Piaseczno 69:77
¯yrardów-Pas³êk 60:48
Kwidzyn -Piaseczno 51:65
Pas³êk-Kwidzyn 64:60
Kwidzyn-¯yrardów 73:50
Piaseczno-¯yrardów 53:27
 
1. Piaseczno
2. Kwidzyn

3. ¯yrardów
4. Pas³êk

PLAY-OFF: Kruszwica - ¯yrardów 52:65
PLAY-OFF:Olsztyn - Pas³êk 65:60 p.d.
 
I Pó³fina³ : Bydgoszcz - Kwidzyn 79:48
II Pó³fina³:Piaseczno - Janikowo 73:49

 
o VII miejsce: Pas³êk - Kruszwica 55:65
o V miejsce: Olsztyn - ¯yrardów 64:42
o III miejsce: Kwidzyn - Janikowo 44:59
FINA£:
Bydgoszcz - Piaseczno 41:72
 
 Kolejno¶æ i najlepsi zawodnicy w zespo³ach


1 Piaseczno (Maciej Segier)
2 Bydgoszcz (Carlos Brzozowski)
3 Janikowo (Piotr Janiak)
4 Kwidzyn (Karol Martyniak)
5 Olsztyn (Bartek Reszka)
6 ¯yrardów (Patryk Pisarek)
7 Kruszwica Kornel ¦mia³kowski)
8 Pas³êk (Tomasz Rokicki)
 
Pi±tka turnieju
 
Hubert Wi¶niewski (Janikowo)
Piotr Janus (Piaseczno)
Jakub Antosiewicz (Piaseczno)
Adam Skiba (Bydgoszcz)
Filip Brzostowski (Olsztyn)
 


CH£OPCY   ROCZNIK 1999

G R U P A  A

BAT SIERAKOWICE- TMK W£OC£AWEK 53:56
MUKS PIASECZNO – £KS £ÓDZ 58:56 p.d.
SIERAKOWICE – PIASECZNO 45:34
£ÓDZ – W£OC£AWEK 51:59
W£OC£AWEK - PIASECZNO 52:46
£ÓDZ – SIERAKOWICE 46:50

1 TMK W£OC£AWEK
2 BAT SIERAKOWICE

3 MUKS PIASECZNO
4 £KS £ÓDZ

G R U P A   B

AS MR¡GOWO –TRÓJECZKA OLSZTYN 28:46
TRÓJKA ¯YRARDÓW – AS MR¡GOWO 103:33
BASKET KWIDZYN – TRÓJECZKA OLSZTYN 61:16
KWIDZYN – ¯YRARDÓW 74:53
TRÓJECZKA –¯YRARDÓW 51:67
MR¡GOWO – KWIDZYN 32:85
 
1 BASKET KWIDZYN
2. TRÓJKA ¯YRARDÓW
3. AS MR¡GOWO
4. TRÓJECZKA OLSZTYN

PLAY-OFF 5-8: Piaseczno - Mr±gowo 57:43
PLAY-OFF 5-8:£ód¼ - Olsztyn 72:33

I Pó³fina³: W³oc³awek - ¯yrardów 63:52
II Pó³fina³: Kwidzyn - Sierakowice 44:35

o VII miejsce: Olsztyn - Mr±gowo 38:35
o V miejsce: Piaseczno - £ód¼ 50:61
o III miejsce: ¯yrardów - Sierakowice 60:70
FINA£: Kwidzyn - W³oc³awek 47:45
 
 Kolejno¶æ i najlepsi w zespo³ach
 
1 BASKET Kwidzyn (Krzysztof Bia³kowski)
2 TKM W³oc³awek (Damian Ostrowski)
3 BAT Sierakowice (Adam Majewski)
4 TRÓJKA ¯yrardów (Patryk Osial)
5 £KS £ód¼ (Adrian Stadnicki)
6 MUKS Piaseczno (Maciej Spoczyñski)
7 TRÓJECZKA Olsztyn (Filip Roguszka)
8 AS Mr±gowo (Micha³ Mrozicki)
 
Pi±tka turnieju:

Kacper Lasota (Kwidzyn)
Kacper Obud (Kwidzyn)
Rados³aw ¦nieg (¯yrardów)
Konrad Kolka (Sierakowice)
Michal Ró¿anowski (Wloc³awek)