XII Puchar Prezydenta ¯yrardowa dz.97 ch³. 97 ¯yrardów 16-18.XI.2012
Dodane przez zibi dnia Listopad 17 2012 20:03:00
 XII Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta ¯yrardowa dziewcz±t i ch³opców rocznik 1997 i m³odsi.

Puchar Prezydenta ¯yrardowa dla dziewczyn i ch³opców
UKS OSIR Trójka  ¯yrardów


Kina domowe Samsung dla MVP:
Karola Odolczyka i Weroniki Nowakowskiej
z ¯yrardówa a dla wszytkich uczestników piêkne koszulki turniejow
Rozszerzona zawarto newsa
TERMINARZ  GIER  XII  MIÊDZYNARODOWEGO TURNIEJU  KOSZYKÓWKI  O PUCHAR  PREZYDENTA  ¯YRARDOWA      
16-18 LISTOPADA  2012 R.      

 CH£OPCY


GRUPA  A

 Trójka ¯yrardów - Trójka II ¯yrardów  80 : 24
£KS £ód¼ - Gimbasket Bia³ystok 59 : 55 (po dwóch dogrywkach)
Gimbasket Bia³ystok - Trójka II ¯yrardów  60 : 33
BK Krnov - £KS £ód¼ 26 : 51
Trójka ¯yrardów - BK Krnov 60 : 27
£KS £ód¼ -  UKS Trójka II ¯yrardów 86 : 25
Trójka ¯yrardów - Gimbasket Bia³ystok 56 : 27
Trójka II ¯yradów  - BK  Krnov  29 : 56
Trójka ¯yrardów - £KS £ód¼ 51 : 32
Gimbasket Bia³ydtok - BK Krnov   46 : 401. UKS "TRÓJKA" ¯YRARDÓW  8 pkt. / 4 mecze
2. £KS £ÓD¬  7 pkt. / 4 mecze
3. UKS "GIMBASKET" BIA£YSTOK  6  pkt. / 4 mecze
4. BK  KRNOV  5 pkt./ 4 mecze
5.UKS ,,TRÓJKA 2 ¿yradów   4 pkt. /  4 mecze

GRUPA B

 MKS Grójec - Tukuma Sporta Skola 66 : 28
Kadra 98 (woj. kujawsko-pomorskie) - Start Lublin 59 : 23
BK Opava - MKS Grójec 61 : 41
Tukuma Sporta Skola - Kadra 98 (woj. kujawsko-pomorskie) 18:79
BK Opava - Start Lublin 39 : 43
MKS Grójec -  Start Lublin   32 : 40
Tukuma Sporta Skola - BK Opava 45 : 59
Kadra 98 (kujawsko-pomorskie) - MKS Grójec  56 : 28
Kadra 98 (kujawsko-pomorskie) - BK Opava  62 : 50
Tukuma Sporta Skola - Start Lublin 39 : 771. KADRA 98 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE  8 pkt. /  4 mecze
2. BK OPAVA  6 pkt. / 4 mecze
3. "START" LUBLIN  6 pkt. / 4 mecze
4  MKS GRÓJEC 6 pkt. / 4 mecze
5. TUKUMA SPORTA SKOLA 4 pkt./ 4 mecze

FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI

O MIEJSCE   IX  Tukuma Sporta Skola - Trójka II ¯yrardów   60 : 49
O MIEJSCE  VII  MKS Grójec - BK Krnov  31 : 29
O MIEJSCE    V  Start Lublin - Gimbasket Bia³ystok  54 : 42
O MIEJSCE  III  £KS £ód¼ - BK Opawa  43 : 48
FINA£  - Trójka ¯yrardów - Kadra 98 (kujawsko-pomorskie)   42 : 38

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW 
2 KADRA 98 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE 
3 BK OPAVA  (Czechy)
4 £KS £ÓD¬ 
5 START LUBLIN 
6 UKS GIMBASKET BIA£YSTOK
7 MKS GRÓJEC
8 BK  KRNOV  (Czechy)
9.TUKUMA SPORTA SKOLA (£otwa)
10 UKS TRÓJKA 2 ¿yradów

 MVP:
ODOLCZYK KAROL
UKS TRÓJKA ZYRARDÓW

 NAJLEPSZY STRZELEC:
TOMAS MIMRAT
BK OPAWA

 WYRÓ¯NIENIA W DRU¯YNIE:
JAKUB KREMSER (BK OPAVA)
ADAM GAZDIK (BK KRNOV)
KRISS D¬IRKALS (TUKUMA )
NORBERT B£¡KA£A (MKS GRÓJEC)
MATEUSZ JUST (GIMBASKET BIA£YSTOK)
PAWE£ FIUCZEK (£KS £ÓD¬)
PATRYK PISAREK (TRÓJKA 2 ¯YRARDÓW)
BOGUMI£ DUDA (START LUBLIN)
RAFA£ KOMENDA (KADRA 98 KUJAWSKO-POMORSKIE)
ORÊBSKI DAMIAN (TRÓJKA ZYRARDÓW)DZIEWCZÊTA

GRUPA  A

 GTK Gdynia - GOSSM PZKosz Kraków 44:55
Trójka ¯yrardów - GTK Gdynia 62:37
St. Petersburg - GOSSM PZKosz Kraków 29:37
Trójka ¯yrardów - St. Petersburg 20:0
Trójka ¯yrardów  - GOSSM PZKosz Kraków  47 : 43
GTK Gdynia  - St. Ppetersburg  24 : 38 

1.UKS "TRÓJKA" ¯YRARDÓW  6 pkt
2.GOSSM PZKOSZ KRAKÓW  5 pkt.
3.СДЮСШОР №1SANKT PETERSBURG  3 pkt.
4.GTK GDYNIA   3 pkt.


GRUPA B

 MUKS Bydgoszcz - MUKS Poznañ 45:26
Bryza Kolbudy - UKS 5 Lublin 47:50
MUKS Bydgoszcz - Bryza Kolbudy 52:39
MUKS Poznañ - UKS 5 Lublin 36:45
MUKS Bydgoszcz  - UKS 5 Lublin   30 : 48
MUKS Poznañ - Bryza Kolbudy  32 : 49

1.UKS "5" LUBLIN  6 pkt.
2.MUKS BYDGOSZCZ  5 pkt.
3.UKS "BRYZA" KOLBUDY  4 pkt
4.MUKS POZNAÑ  3 pkt


FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI

I PLAY- OFF 5-8: Petersburg - Bryza Kolbudy  42 : 31
II PLAY-OFF 5-8: GTK Gdynia - MUKS Poznañ   39 : 52
I PÓ£FINA£: Trójka ¯yrardów - Bydgoszcz  67 : 45
II PÓ£FINA£:  GOSSM Kraków - 5 Lublin  27 : 53

O MIEJSCE VII   MUKS Poznañ - GTK Gdynia  43 : 53
O MIEJSCE V St. Petersburg - Bryza Kolbudy    38 : 33
O MIEJSCE III - IV  MUKS Bydgoszcz - GOSSM Kraków   27 : 56
FINA£:
 Trójka ¯yrardów - UKS 5 Lublin  47 : 32

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW
 
2 UKS 5 LUBLIN
3 GOSSM PZKOSZ KRAKÓW 
4 UKS BRYZA KOLBUDY 
5 MUKS BYDGOSZCZ
6 СДЮСШОР №1SANKT PETERSBURG (Rosja)
7 GTK GDYNIA
8 MUKS POZNAÑ MVP:
WERONIKA NOWAKOWSKA

OSIR TRÓJKA ZYRARDÓW

 NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU
MAGDALENA BUKSIÑSKA
UKS 5 LUBLIN

 WYRÓ¬NIONE W DRU¯YNIE:

WALERIA SO£OCHA
ST. PETERSBURG
WERONIKA PREICHS MUKS BYDGOSZCZ
KARINA LUPA GOSSM KRAKÓW
DOMINIKA STEFAÑSKA GTK GDYNIA
KAJA GRYGIEL UKS 5 LUBLIN
MAGDALENA MANIA MUKS POZNAN
KATARZYNA SMIETAÑSKA  UKS BRYZA KOLBUDY
NATALIA GEJCYK  OSIR TRÓJKA ¯YRARDÓW