Puchar Gorc rocz.1999 Nowy Targ 14-16.IX.2012
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 17 2012 14:00:00
\ CRACOVIA KRAKÓW WYGRYWA PUCHAR GORC

czytaj wiêcej...punkty, wyniki, klasyfikacje, wyró¿nienia, fotki

wszytkie filmiki  do jutra !

SKM sk³ada serdecznie podziekowanie prezesowi KZKosz Zdzis³awowi Kasykowi  za zaprszenie na turniej a CRACOVI Kraków za transport do Nowego Targu


Rozszerzona zawarto newsa
\Krakowski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki w Krakowie podaje do wiadomo¶ci terminarz turnieju ch³opców ur. 1999 i m³odszych o Puchar Gorc, który zostanie rozegrany w dniach: 14.09 - 16.09.2012 r. w O¶rodku Sportowym Gorce w Nowym Targu al. Tysi±clecia 74.


SKM sk³ada serdecznie podziekowanie prezesowi KZKosz Zdzis³awowi Kasykowi za zaprszenie na turniej a CRACOVI Kraków za transport do Nowego Targu


WYNIKI SPOTKAÑ - GRUPA „A”:

TS Wis³a Kraków - KS Korona Kraków 59 : 64  (16:15, 16:11, 14:19, 13:19)
Ku¼nia Stalowa Wola - STS Wikar Nowy S±cz 104 : 28 (19:4, 24:6, 36:8, 25:10)
Ku¼nia Stalowa Wola - TS Wis³a Kraków  37 : 68  (7:14, 8:22, 8:20, 14:12)
KS Korona Kraków  - STS Wikar Nowy S±cz  83 : 13  (16:1, 25:2, 20:7, 22:3)
Kuxnia Stalowa Wola - KS Korona Kraków  37 : 51  (11:10, 5:15, 7:17, 14:9)
STS Wikar Nowy S±cz - TS Wis³a Kraków  14 : 100 (2:30, 4:25, 0:30, 8:15)

TABELA KOÑCOWA GRUPA „A”

1 KS Korona Kraków 6 pkt. 198 : 109
2 TS Wis³a Kraków 5 pkt. 227 : 115
3 Gimnazjum Stal Stalowa Wola 4 pkt. 178 : 147
4 STS Wikar Nowy S±cz 3 pkt.  55 : 287

WYNIKI SPOTKAÑ - GRUPA „B”:

Piotrówka Radom - Pi±tka Nowy Targ 45 : 99  (11:28, 13:24, 11:26, 10:21)
Regis Wieliczka - Cracovia 1906 Kraków 44 : 88  (9:24, 9:33, 10:16, 16:15)
Pi±tka Nowy Targ - Cracovia 1906 Kraków 51 : 43  (13:6, 11:17, 13:15, 14:5)
Regis Wieliczka - Piotrówka Radom 44 : 62  (14:20, 4:24, 11:11, 15:7)
Pi±tka Nowy Targ - Regis Wieliczka 73 : 46  (16:8, 17:10, 22:12, 18:16)
Piotrówka Radom - Cracovia 1906 Kraków 29 : 64  (9:19, 7:12, 12:18, 1:15)

TABELA KOÑCOWA  GRUPA  „B”

1 KS Cracovia 1906 Kraków  4 pkt.      152 :   73 
2 MKS Piotrówka Radom  3 pkt.  91 : 108
3 UKS Regis Wieliczka  2 pkt.   88 : 150
4 UKS Pi±tka Nowy Targ rocz.1998 (poza klasyfikacj)

MECZE O MIEJSCA

o miejsce – 7 Wikar Nowy S±cz – Pi±tka Nowy Targ  22 : 109 (13:22, 4:32,5:28, 0:27)
o miejsce – 5 Ku¼nia St. Wola  – Regis Wieliczka 58 : 56 (18:14, 10:8, 12:16, 18:18)
o miejsce – 3 Piotrówka Radom  – Wis³a Kraków  67 : 86 (17:26, 19:16,18:23, 13:21)
FINA£: Cracovia 1906 Kraków  – Korona Kraków  65 : 55 (22:10, 12:19,12:10, 19:16)

Ostateczna kolejno¶æ

1. KS Cracovia 1906 Kraków
2. KS Korona Kraków
3. TS Wis³a Kraków
4. MKS Piotrówka Radom
5. Gimnazjum Stal Stalowa Wola
6. UKS Regis Wieliczka
7. STS Wikar Nowy S±cz
- . UKS Pi±tka Nowy Targ  rocz.1998 (poza klasyfikacj±)

ALL STARS  TURNIEJU
Kacper Nowak                KS Cracovia 1906 Kraków
Mateusz Szlachetka        KS Korona Kraków    
Dominik Krakowiak        TS Wis³a Kraków          
Kacper Rojek                 MKS Piotrówka Radom
Mateusz Nieznañski        Gimnazjum Stal Stalowa Wola
Wojciech Jaszczyk          UKS Regis Wieliczka
Krzysztof Obrzut            STS Wikar Nowy S±cz
Maksymilian Senio          UKS Pi±tka Nowy Targ

TOP 10 NAJSKUTECZNIEJSI STZRELCY TURNIEJU

1.Patryk  Pacho³ek           4/71 WIS£A KRAKÓW
2.Wojciech  Jaszczyk       4/53 REGIS WIELICZKA
   Mateusz  Wilk             4/53 CRACOVIA KRAKÓW
4. Jakub  Baniak            4/47 REGIS WIELICZKA
5. Micha³  Pieni±¿ek        4/46 KORONA KRAKÓW  
6. Tomasz  Betley          4/44 KORONA KRAKÓW
7. Maksymilian  Jakubek 4/43 WIS£A KRAKÓW
   Kacper  Rojek              4/43 PIOTRÓWKA RADOM
9.Jan  Klimczyk               4/42 REGIS WIELICZKA
10.Kacper  Kurek             4/41 KU¬NIA STALOWA WOLA

COS MI SIÊ USZKODZI£O W TYM NEWSIE ( MUSZE ZROBIC JESZCZE RAZ )


FOTO-ZIBI


FILMIKI-ZIBI

     
  
KS CRACOVIA 1906 KRAKÓW

1.  Mateusz  Wilk                    4/53
2.  Kacper  Nowak                 4/47
3.  Miko³aj  Leja                      4/35
4.  Dominik  Pó³torak              4/32
5.  Damian  £apcik                 4/26    
6. Karol  Sasnal                       4/24
7. Jakub  Szkolak                    4/17
8. Dominik  Borkowski            4/16
9. Bartosz  Salamon                 4/7
10. Piotr  Nabielec                  4/3

Trener: Mateusz Buka³a

  
  KS KORONA KRAKÓW

1. Micha³ Pieni±¿ek 4/46
2. Tomasz Betley 4/44
3. Mateusz Szlachetka 4/30
4. Bart³omiej Chmiel 4/3
20:15:20
5. Maciej Skorupski 4/22
6. Jan Graniczka 4/16
7. Patryk Tla³ka 4/15
8. Jan Brykalski 4/13
9. Micha³ Jaworski 4/13
10. Tomasz Wolsza 4/12
11. Bartosz Kawula 4/10
12. Kacper Nogieæ

trener: Andrzej Dudek

  
  TS WIS£A KRAKÓW

1. Patryk Pacho³ek 4/71
2. Maksymilian Jakubek 4/43
3. Mateusz Nowacki 4/37
4. Krystian Nowakowski 4/36
5. Dominik Krakowiak 4/24
6. Micha³ Chrabota 4/24
7. Hubert Szeliga 4/2
8. Miko³aj Leja 3/20
9. Aleksander Rumian 4/11
10. Piotr Partyka 4/10
11. Maciej Zyskowski 3/7
12. Kamil Ig³a 4/5
13. Grzegorz ¦wigoñ 4/2

Trener: Piotr Piecuch
  
  MKS PIOTRÓWKA RADOM

1. Kacper Rojek 4/43
2. Kacper Wydra 4/27
3. Mateusz Pasik 4/21
4. B³a¿ej Sowa
5. Aleksander Goliat 4/17
6. Sebastian Kotowski 4/17
7. Kacper Chylak 4/15
8. Krzysztof Ogorza³ek 4/15
9. Arkadiusz Adamczyk 4/14
10. Maksymilian Czapla 4/14
11. Kamil Jakubowski 3/2
12. Jakub Kaca 4/0

Trener: Dawid Mazur
  
  GIMNAYJUM STAL STALOWA WOLA

1. Kacper Kurek 4/41
2. Patryk Parus 4/31
3. Wiktor Trawiñski 4/30
4. Remigiusz Krzysik 4/30
5. Jacek Wa¶ciñski 4/25
6. Mateusz Nieznañski 4/21
7. Dawid Gumiela 4/18
8. Marcel Kosiñski 4/17
9. Micha³ Kulawski 4/11
10. Artur Rapiñski 4/8
11. Krzysztof Szewczyk 2/4
12. Kamil Szóstka 3/0

Trener: Robert Be³czowski
  
  UKS REGIS WIELICZKA

1. Wojciech Jaszczyk 4/53
2. Jakub Baniak 4/47
3. Jan Klimczyk 4/42
4. Eryk Cygan 4/34
5. Antoni Gawor 4/8
6. Adrian Cios 4/6
7. Jakub ¦liwa 4/0
8. Tomasz Dyngosz 4/0
9. Micha³ Radliñski 4/0
10. Tomasz Pamu³a 4/0

trener: Tomasz Troja
  
  STS WIKAR NOWY SACZ

1. Pawe³ Kafarski 4/23
2. Rafa³ Faliñski 4/13
3. Krzysztof Obrzut 4/9
4. £ukasz Wojtas 4/7
5. Jakub Jargut 4/6
6. Sebastian Wojnar 4/5
7. Alan Fa³owski 4/4
8. Kamil Bargie³ 4/4
9. Marek Zakrzewski 4/2
10. Adrian Rojna 4/2
11. Mateusz Obrzut 4/2
12. Jan Repel 4/0

Trener: Arkadiusz Konieczny
  
  UKS PIATKA NOWY TARG

1. Maciej Trzciñski 4/116
2. Maksymilian Senio 4/58
3. Dawid Kalata 4/35
4. Kamil Pierwo³a 4/31
5. Daniel ¯egleñ 4/30
6. Konrad Burdyn 4/26
7. Krystian Kura¶ 4/9
8. Micha³ Behounek 4/8
9. Piotr Leja 4/7
10. Szymon Szymañski 4/6
11. Kacper Jaskierski 4/4
12. Sebastian Janik 2/2
13. Kacper Bryniarski 3/0

trener: Wojciech Polak